Team Leadership Coaching Feedback - Advent Group - Equinox Partners (12 hours - Feb 2017)

Plamen Petrov
Plamen PetrovManaging Partner at Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching

Team Leadership Coaching Feedback - Advent Group - Equinox Partners (12 hours - Feb 2017)

Екуинокс Партнърс ООД - Метро Сити Бизнес Център
бул. Александър Малинов 51
www.equinox-partners.bg
Eкипен коучинг за развитие на лидери
Advent Group - Equinox Partners
Обратна връзка от участниците
12 часа екипен коучинг – февруари 2017
Кои са ключовите ти научавания за
себе си и екипа в резултат на екипния
коучинг?
Неокортекс пространството е
мястото, в което човек може да
осъществи потнциала си, да се
свърже със себе си и другия, да
погледне различните перспективи.
Ресурсното състояние е това, към което е
необходимо да се връщаме, когато усетим
дисбаланс, дисхармония.
Въпросите са основния начин да опознаеш перспективата на другия, да
създадеш неутрална среда, в която да се обсъдят перспективите.
Въпросите трябва да са без оценка, без нюанс на мнение, без осъждане.
Качеството на въпросите - определя качеството на дискусията.
Отвореност към другия, към неговата перспектива. Oсъзнатост за себе си,
осъзнатост за другия, управление и развитие на собственото аз, използване
на собствените ресурси за развитие на другите.
Tsveta Shopova
Sales Manager Masters
Events at Advent Group
Екуинокс Партнърс ООД - Метро Сити Бизнес Център
бул. Александър Малинов 51
www.equinox-partners.bg
“Push - pull balance” - това не е статична точка. Няма
универсална рецепта за всяка ситуация... “Push - pull
balance“ е като хомеопатия - строго индивидуална,
спрямо конкретните нужди и ситуацията. За екипа: Всички
ние сме уязвими по своему. Всяка от нас държи букет от
емоции, от които другите могат да черпят.
Как ще използваш тези научавания в работата си? Какво ще
бъде различно?
Ще бъда много по-балансирана.
Убедена във възможностите си. Ще мога да изслушам и погледна
перспективата на хората от екипа.
Ще търся баланса между резултатите и човешкия фактор. Ще се старая да
бъда по-осъзната - от към крайната цел, другия, начина -по който да
подходя.
Кое ти беше най-полезно в процеса на екипния коучинг?
Откровеността, отвореното и спокойно пространство за разкриването на
характерите ни, слабите страни и страховете ни.
Навлизането в дълбочина на това къде сме, къде искаме да стигнем, и
какво стои между тези две пространства...
Екуинокс Партнърс ООД - Метро Сити Бизнес Център
бул. Александър Малинов 51
www.equinox-partners.bg
Кои са основните следващи стъпки, които избираш да
направиш за постигане на личните си и екипни цели в
следващия 1 месец?
Да съхраня ресурсното си състояние, чрез ежедневно
напомняне за нещата на които съм благодарна.
Концентриране върху силните ми страни. Ще изслушвам.
Ще търся другата гледна точка. Ще се старая да бъда
най-доброто възможно себе си всеки ден... ще търся
“Push – pull” баланса.
Ще отделям време за стратегическо мислене и поглед на цялата картина,
а не фрагментарно стресирано разрешаване на текущи ситуации.
Няма да възприемам негативните случки като такива, а като възможност да
направя нещата по-добре, да погледна от друг ъгъл.
Ще започвам разговорите си с идеята, че всеки е в своята перспектива, и
няма нищо лично. Ще търся какво ме връща в хармония и балансирано
състояние.
Какво би подкрепило най-добре следващата фаза на
професионалното ти развитие?
Индивидуален коучинг, екипен коучинг.
Ако решиш да препоръчаш екипния коучинг на някой, какво би
му казала?
Искаш ли да знаеш какво в теб може да мотивира другите? Искаш ли да
знаеш какво в тях мотивира теб? Искаш ли да изследваш до къде си стигнал
Екуинокс Партнърс ООД - Метро Сити Бизнес Център
бул. Александър Малинов 51
www.equinox-partners.bg
по пътя си, дали това е правилния път? - Екипния коучинг ще
извади отговорите от теб.
Позволяваш ли ни да цитираме част от
отговорите ти за наши маркетинг материали
относно ползите от екипния коучинг?
Да.
Какво знаеш за себе си сега, след като отговори на всички
въпроси?
Че съм много готин човек, че съм на прав път, че най-доброто за мен
предстои :)!
***
Кои са ключовите ти научавания за себе си
и екипа в резултат на екипния коучинг?
Обичам да работя сама, но и да
чувствам, че съм подкрепяна и част от
екип, с който сме свързани по някакъв
начин.
Хармоничната работа в екип ми носи голямо
удовлетворение и е много важна, за да съм
щастлива тук.
Търся открита комуникация, която ми помага да се
свързвам на по-дълбоко ниво с хората и вярвам, че
това е напълно възможно и в работна среда. По-
дълбокото свързване помага на всички да
пренебрегнем различията на личностно ниво и да работим по-добре като
екип.
Romina Cheshmedzhieva
International Business
Development Manager at
Advent Group
Екуинокс Партнърс ООД - Метро Сити Бизнес Център
бул. Александър Малинов 51
www.equinox-partners.bg
Как ще използваш тези научавания в работата
си? Какво ще бъде различно?
Вече сме много повече екип и точно от това се
нуждаехме.
Разбирам много по-добре мотивацията и поведението
на всички – това ще ни помогне да не реагираме
първосигнално на изрази, поведение и т.н.
Имам начин/пример как да се върна в ресурсното си състояние...а пък
там всякакви чудеса се случват.
Кое ти беше най-полезно в процеса на екипния коучинг?
Информацията и осъзнаването, до което доведе.
Свързването с другите, което ни помогна да се разберем и да се усетим
екип.
Структурата на коучинга и как можем да я прилагаме навсякъде в
ежедневието си: с приятели, близки, в работа с колеги и клиенти.
Кои са основните следващи стъпки, които избираш да
направиш за постигане на личните си и екипни цели в
следващия 1 месец?
По-тясна комуникация с екипа.
Повече действия, свързани с ролята ми на Business Development Manager
вътрешно.
По-сериозен фокус върху резултати.
Самонаблюдение в работата ми другите и кога и как успявам да се
връщам в ресурсното си състояние.
Хубава песен рано сутрин ;)
Екуинокс Партнърс ООД - Метро Сити Бизнес Център
бул. Александър Малинов 51
www.equinox-partners.bg
Какво би подкрепило най-добре следващата
фаза на професионалното ти развитие?
Защо не пак екипен коучинг - интересно ще е как се
справяме трите като екип след известно време.
Как сме задържали хубавата енергия между нас, къде не
сме успяли, какво още можем да направим.
Също, sales coaching
Ако решиш да препоръчаш екипния коучинг на някой, какво би
му казала?
Няма вариант екипният коучинг да не проработи за целите ти, особено с
Пламен. Създава особена съзидателна енергия в екипа, която помага на
всеки да осмисли себе си и работата с другите отвъд проблема, отвъд
характера.
След нашия екипен коучинг всички излязохме с нов свеж поглед.
Позволяваш ли ни да цитираме част от отговорите ти за наши
маркетинг материали относно ползите от екипния коучинг?
more than welcome
Какво знаеш за себе си сега, след като отговори на всички
въпроси?
Прекалено щастлива ме прави осъзнатото свързване със себе си и
другите, за да не отвори много други врати и въпроси .. ;)
Нещо друго, което желаеш да споделиш?
Благодаря ти, Пламене, за мекото присъствие и отдадеността. "На пътя си"
си и заради това излъчваш спокойствие и увереност.
Безброй успехи и безкрайно щастие пожелавам на теб и Гери.
А на себе си пожелавам още поводи и без-поводи за хубави разговори и
срещи с вас.
Екуинокс Партнърс ООД - Метро Сити Бизнес Център
бул. Александър Малинов 51
www.equinox-partners.bg
Кои са ключовите ти научавания за себе
си и екипа в резултат на екипния коучинг?
Споделеност, откристост,
самонаблюдение, задаваане на
коучинг тип въпроси, приемане и
разбиране
Как ще използваш тези научавания в
работата си? Какво ще бъде различно?
Ще бъде по-насочена към feeforward, ще бъда по
търпелива към себе си и към останалите
Кое ти беше най-полезно в процеса на екипния коучинг?
Поглеждането през перспективата на другите, както и собствената си
перспектива, поглеждайки нещата под различен ъгъл. Осъзнаването за
неокортекс състоянието и целта ми към него.
Кои са основните следващи стъпки, които избираш да
направиш за постигане на личните си и екипни цели в
следващия 1 месец?
Целите, които си поставям е да имам по-голямо доверие към другите, по-
успешно делегиране на задачи, по-голяма отвореност към различните
перспективи (взимайки най-доброто от качествата на хората в екипа), ще
развивам лидерските ми качества.
Самонаблюдателят ми вече е включен, за да отчитам прогреса си
Какво би подкрепило най-добре следващата фаза на
професионалното ти развитие?
Индивидуалн коучинг ще ми помогне по-бързо да достигна до моята цел -
10!
Zhenya Dimitrova
International Account
Manager at Advent Group
Екуинокс Партнърс ООД - Метро Сити Бизнес Център
бул. Александър Малинов 51
www.equinox-partners.bg
Ако решиш да препоръчаш екипния коучинг на
някой, какво би му казала?
Бих му казала, че това е един много хубав подарък за
себе си
Позволяваш ли ни да цитираме част от
отговорите ти за наши маркетинг материали
относно ползите от екипния коучинг?
Разбира се
Какво знаеш за себе си сега, след като отговори на всички
въпроси?
Знам, че съм по-позитивна, по-мотивирана, уверена и по-емоционално
интелигентна.
От тук нататък, винаги ще се стремя към моето неокортекс състояние
Нещо друго, което желаеш да споделиш?
Благодаря ти за отделенето време, за енергията, познанието, въпросите и
смехът, с които ни откара да извървим пътя до себе си!
***

Recommended

The Challenger Sale - Matt Dixon by
The Challenger Sale - Matt DixonThe Challenger Sale - Matt Dixon
The Challenger Sale - Matt DixonInsideSales.com
48.1K views10 slides
The key role of the coaching approach in business - best practices in Bulgari... by
The key role of the coaching approach in business - best practices in Bulgari...The key role of the coaching approach in business - best practices in Bulgari...
The key role of the coaching approach in business - best practices in Bulgari...Plamen Petrov
585 views9 slides
Social Entrepreneurship - Business Planning Workshop (BCNL - Equinox Partners... by
Social Entrepreneurship - Business Planning Workshop (BCNL - Equinox Partners...Social Entrepreneurship - Business Planning Workshop (BCNL - Equinox Partners...
Social Entrepreneurship - Business Planning Workshop (BCNL - Equinox Partners...Plamen Petrov
475 views28 slides
Intunity Coaches Resources - About Coaching in General by
Intunity Coaches Resources - About Coaching in GeneralIntunity Coaches Resources - About Coaching in General
Intunity Coaches Resources - About Coaching in GeneralPlamen Petrov
291 views8 slides
What We Learned Working with The Challenger Customer by CEB by
What We Learned Working with The Challenger Customer by CEBWhat We Learned Working with The Challenger Customer by CEB
What We Learned Working with The Challenger Customer by CEBSimplifilm
3.5K views22 slides
The Challenger Customer by
The Challenger CustomerThe Challenger Customer
The Challenger CustomerDreamforce
9.2K views21 slides

More Related Content

More from Plamen Petrov

Управление на времето - Работна тетрадка - Екуинокс Партнърс (Пламен Петров).pdf by
Управление на времето - Работна тетрадка - Екуинокс Партнърс (Пламен Петров).pdfУправление на времето - Работна тетрадка - Екуинокс Партнърс (Пламен Петров).pdf
Управление на времето - Работна тетрадка - Екуинокс Партнърс (Пламен Петров).pdfPlamen Petrov
125 views30 slides
Equinox Partners - 3 Months Leadership Development (2022) (BG).pdf by
Equinox Partners - 3 Months Leadership Development (2022) (BG).pdfEquinox Partners - 3 Months Leadership Development (2022) (BG).pdf
Equinox Partners - 3 Months Leadership Development (2022) (BG).pdfPlamen Petrov
885 views13 slides
Ролята на мениджъра при въвеждане на нови колеги by
Ролята на мениджъра при въвеждане на нови колегиРолята на мениджъра при въвеждане на нови колеги
Ролята на мениджъра при въвеждане на нови колегиPlamen Petrov
251 views3 slides
Негативните емоции (може да) водят до позитивни промени by
Негативните емоции (може да) водят до позитивни промениНегативните емоции (може да) водят до позитивни промени
Негативните емоции (може да) водят до позитивни промениPlamen Petrov
197 views2 slides
От какво зависи негативната обратна връзка да има мотивиращ ефект? by
От какво зависи негативната обратна връзка да има мотивиращ ефект?От какво зависи негативната обратна връзка да има мотивиращ ефект?
От какво зависи негативната обратна връзка да има мотивиращ ефект?Plamen Petrov
169 views4 slides
Предразсъдъци по време на промяна by
Предразсъдъци по време на промянаПредразсъдъци по време на промяна
Предразсъдъци по време на промянаPlamen Petrov
103 views4 slides

More from Plamen Petrov(20)

Управление на времето - Работна тетрадка - Екуинокс Партнърс (Пламен Петров).pdf by Plamen Petrov
Управление на времето - Работна тетрадка - Екуинокс Партнърс (Пламен Петров).pdfУправление на времето - Работна тетрадка - Екуинокс Партнърс (Пламен Петров).pdf
Управление на времето - Работна тетрадка - Екуинокс Партнърс (Пламен Петров).pdf
Plamen Petrov125 views
Equinox Partners - 3 Months Leadership Development (2022) (BG).pdf by Plamen Petrov
Equinox Partners - 3 Months Leadership Development (2022) (BG).pdfEquinox Partners - 3 Months Leadership Development (2022) (BG).pdf
Equinox Partners - 3 Months Leadership Development (2022) (BG).pdf
Plamen Petrov885 views
Ролята на мениджъра при въвеждане на нови колеги by Plamen Petrov
Ролята на мениджъра при въвеждане на нови колегиРолята на мениджъра при въвеждане на нови колеги
Ролята на мениджъра при въвеждане на нови колеги
Plamen Petrov251 views
Негативните емоции (може да) водят до позитивни промени by Plamen Petrov
Негативните емоции (може да) водят до позитивни промениНегативните емоции (може да) водят до позитивни промени
Негативните емоции (може да) водят до позитивни промени
Plamen Petrov197 views
От какво зависи негативната обратна връзка да има мотивиращ ефект? by Plamen Petrov
От какво зависи негативната обратна връзка да има мотивиращ ефект?От какво зависи негативната обратна връзка да има мотивиращ ефект?
От какво зависи негативната обратна връзка да има мотивиращ ефект?
Plamen Petrov169 views
Предразсъдъци по време на промяна by Plamen Petrov
Предразсъдъци по време на промянаПредразсъдъци по време на промяна
Предразсъдъци по време на промяна
Plamen Petrov103 views
Цели + Антицели by Plamen Petrov
 Цели + Антицели Цели + Антицели
Цели + Антицели
Plamen Petrov119 views
Helping your team with fatigue and exhaustion by Plamen Petrov
Helping your team with fatigue and exhaustionHelping your team with fatigue and exhaustion
Helping your team with fatigue and exhaustion
Plamen Petrov154 views
Книгата въздейства с разбираемо поднесените истини за екипната работа, особен... by Plamen Petrov
Книгата въздейства с разбираемо поднесените истини за екипната работа, особен...Книгата въздейства с разбираемо поднесените истини за екипната работа, особен...
Книгата въздейства с разбираемо поднесените истини за екипната работа, особен...
Plamen Petrov112 views
15Five Equinox Partners 2020 Workplace Report by Plamen Petrov
15Five Equinox Partners 2020 Workplace Report15Five Equinox Partners 2020 Workplace Report
15Five Equinox Partners 2020 Workplace Report
Plamen Petrov64 views
Equinox Partners - Leadership Program - 360 Kick Off Session Template by Plamen Petrov
Equinox Partners - Leadership Program - 360 Kick Off Session TemplateEquinox Partners - Leadership Program - 360 Kick Off Session Template
Equinox Partners - Leadership Program - 360 Kick Off Session Template
Plamen Petrov51 views
Personal and Team Motivation for Managers Workbook Equinox Partners.pdf by Plamen Petrov
Personal and Team Motivation for Managers Workbook Equinox Partners.pdfPersonal and Team Motivation for Managers Workbook Equinox Partners.pdf
Personal and Team Motivation for Managers Workbook Equinox Partners.pdf
Plamen Petrov54 views
Delegation Excellence Workbook - Equinox Partners by Plamen Petrov
Delegation Excellence Workbook -  Equinox PartnersDelegation Excellence Workbook -  Equinox Partners
Delegation Excellence Workbook - Equinox Partners
Plamen Petrov41 views
Achieving org success through manager effectiveness by Plamen Petrov
Achieving org success through manager effectivenessAchieving org success through manager effectiveness
Achieving org success through manager effectiveness
Plamen Petrov104 views
HR Leader Manual for Transitioning Teams to Remote Work by Plamen Petrov
HR Leader Manual for Transitioning Teams to Remote WorkHR Leader Manual for Transitioning Teams to Remote Work
HR Leader Manual for Transitioning Teams to Remote Work
Plamen Petrov356 views
Remote Team Productivity by Plamen Petrov
Remote Team ProductivityRemote Team Productivity
Remote Team Productivity
Plamen Petrov224 views
Creating Growth and Development Culture by Plamen Petrov
Creating Growth and Development CultureCreating Growth and Development Culture
Creating Growth and Development Culture
Plamen Petrov360 views
Best-Self KickOff - Template (Manager - Employee) by Plamen Petrov
Best-Self KickOff - Template (Manager - Employee)Best-Self KickOff - Template (Manager - Employee)
Best-Self KickOff - Template (Manager - Employee)
Plamen Petrov284 views
Develop your team in 15 min a week by Plamen Petrov
Develop your team in 15 min a weekDevelop your team in 15 min a week
Develop your team in 15 min a week
Plamen Petrov194 views

Team Leadership Coaching Feedback - Advent Group - Equinox Partners (12 hours - Feb 2017)

  • 1. Екуинокс Партнърс ООД - Метро Сити Бизнес Център бул. Александър Малинов 51 www.equinox-partners.bg Eкипен коучинг за развитие на лидери Advent Group - Equinox Partners Обратна връзка от участниците 12 часа екипен коучинг – февруари 2017 Кои са ключовите ти научавания за себе си и екипа в резултат на екипния коучинг? Неокортекс пространството е мястото, в което човек може да осъществи потнциала си, да се свърже със себе си и другия, да погледне различните перспективи. Ресурсното състояние е това, към което е необходимо да се връщаме, когато усетим дисбаланс, дисхармония. Въпросите са основния начин да опознаеш перспективата на другия, да създадеш неутрална среда, в която да се обсъдят перспективите. Въпросите трябва да са без оценка, без нюанс на мнение, без осъждане. Качеството на въпросите - определя качеството на дискусията. Отвореност към другия, към неговата перспектива. Oсъзнатост за себе си, осъзнатост за другия, управление и развитие на собственото аз, използване на собствените ресурси за развитие на другите. Tsveta Shopova Sales Manager Masters Events at Advent Group
  • 2. Екуинокс Партнърс ООД - Метро Сити Бизнес Център бул. Александър Малинов 51 www.equinox-partners.bg “Push - pull balance” - това не е статична точка. Няма универсална рецепта за всяка ситуация... “Push - pull balance“ е като хомеопатия - строго индивидуална, спрямо конкретните нужди и ситуацията. За екипа: Всички ние сме уязвими по своему. Всяка от нас държи букет от емоции, от които другите могат да черпят. Как ще използваш тези научавания в работата си? Какво ще бъде различно? Ще бъда много по-балансирана. Убедена във възможностите си. Ще мога да изслушам и погледна перспективата на хората от екипа. Ще търся баланса между резултатите и човешкия фактор. Ще се старая да бъда по-осъзната - от към крайната цел, другия, начина -по който да подходя. Кое ти беше най-полезно в процеса на екипния коучинг? Откровеността, отвореното и спокойно пространство за разкриването на характерите ни, слабите страни и страховете ни. Навлизането в дълбочина на това къде сме, къде искаме да стигнем, и какво стои между тези две пространства...
  • 3. Екуинокс Партнърс ООД - Метро Сити Бизнес Център бул. Александър Малинов 51 www.equinox-partners.bg Кои са основните следващи стъпки, които избираш да направиш за постигане на личните си и екипни цели в следващия 1 месец? Да съхраня ресурсното си състояние, чрез ежедневно напомняне за нещата на които съм благодарна. Концентриране върху силните ми страни. Ще изслушвам. Ще търся другата гледна точка. Ще се старая да бъда най-доброто възможно себе си всеки ден... ще търся “Push – pull” баланса. Ще отделям време за стратегическо мислене и поглед на цялата картина, а не фрагментарно стресирано разрешаване на текущи ситуации. Няма да възприемам негативните случки като такива, а като възможност да направя нещата по-добре, да погледна от друг ъгъл. Ще започвам разговорите си с идеята, че всеки е в своята перспектива, и няма нищо лично. Ще търся какво ме връща в хармония и балансирано състояние. Какво би подкрепило най-добре следващата фаза на професионалното ти развитие? Индивидуален коучинг, екипен коучинг. Ако решиш да препоръчаш екипния коучинг на някой, какво би му казала? Искаш ли да знаеш какво в теб може да мотивира другите? Искаш ли да знаеш какво в тях мотивира теб? Искаш ли да изследваш до къде си стигнал
  • 4. Екуинокс Партнърс ООД - Метро Сити Бизнес Център бул. Александър Малинов 51 www.equinox-partners.bg по пътя си, дали това е правилния път? - Екипния коучинг ще извади отговорите от теб. Позволяваш ли ни да цитираме част от отговорите ти за наши маркетинг материали относно ползите от екипния коучинг? Да. Какво знаеш за себе си сега, след като отговори на всички въпроси? Че съм много готин човек, че съм на прав път, че най-доброто за мен предстои :)! *** Кои са ключовите ти научавания за себе си и екипа в резултат на екипния коучинг? Обичам да работя сама, но и да чувствам, че съм подкрепяна и част от екип, с който сме свързани по някакъв начин. Хармоничната работа в екип ми носи голямо удовлетворение и е много важна, за да съм щастлива тук. Търся открита комуникация, която ми помага да се свързвам на по-дълбоко ниво с хората и вярвам, че това е напълно възможно и в работна среда. По- дълбокото свързване помага на всички да пренебрегнем различията на личностно ниво и да работим по-добре като екип. Romina Cheshmedzhieva International Business Development Manager at Advent Group
  • 5. Екуинокс Партнърс ООД - Метро Сити Бизнес Център бул. Александър Малинов 51 www.equinox-partners.bg Как ще използваш тези научавания в работата си? Какво ще бъде различно? Вече сме много повече екип и точно от това се нуждаехме. Разбирам много по-добре мотивацията и поведението на всички – това ще ни помогне да не реагираме първосигнално на изрази, поведение и т.н. Имам начин/пример как да се върна в ресурсното си състояние...а пък там всякакви чудеса се случват. Кое ти беше най-полезно в процеса на екипния коучинг? Информацията и осъзнаването, до което доведе. Свързването с другите, което ни помогна да се разберем и да се усетим екип. Структурата на коучинга и как можем да я прилагаме навсякъде в ежедневието си: с приятели, близки, в работа с колеги и клиенти. Кои са основните следващи стъпки, които избираш да направиш за постигане на личните си и екипни цели в следващия 1 месец? По-тясна комуникация с екипа. Повече действия, свързани с ролята ми на Business Development Manager вътрешно. По-сериозен фокус върху резултати. Самонаблюдение в работата ми другите и кога и как успявам да се връщам в ресурсното си състояние. Хубава песен рано сутрин ;)
  • 6. Екуинокс Партнърс ООД - Метро Сити Бизнес Център бул. Александър Малинов 51 www.equinox-partners.bg Какво би подкрепило най-добре следващата фаза на професионалното ти развитие? Защо не пак екипен коучинг - интересно ще е как се справяме трите като екип след известно време. Как сме задържали хубавата енергия между нас, къде не сме успяли, какво още можем да направим. Също, sales coaching Ако решиш да препоръчаш екипния коучинг на някой, какво би му казала? Няма вариант екипният коучинг да не проработи за целите ти, особено с Пламен. Създава особена съзидателна енергия в екипа, която помага на всеки да осмисли себе си и работата с другите отвъд проблема, отвъд характера. След нашия екипен коучинг всички излязохме с нов свеж поглед. Позволяваш ли ни да цитираме част от отговорите ти за наши маркетинг материали относно ползите от екипния коучинг? more than welcome Какво знаеш за себе си сега, след като отговори на всички въпроси? Прекалено щастлива ме прави осъзнатото свързване със себе си и другите, за да не отвори много други врати и въпроси .. ;) Нещо друго, което желаеш да споделиш? Благодаря ти, Пламене, за мекото присъствие и отдадеността. "На пътя си" си и заради това излъчваш спокойствие и увереност. Безброй успехи и безкрайно щастие пожелавам на теб и Гери. А на себе си пожелавам още поводи и без-поводи за хубави разговори и срещи с вас.
  • 7. Екуинокс Партнърс ООД - Метро Сити Бизнес Център бул. Александър Малинов 51 www.equinox-partners.bg Кои са ключовите ти научавания за себе си и екипа в резултат на екипния коучинг? Споделеност, откристост, самонаблюдение, задаваане на коучинг тип въпроси, приемане и разбиране Как ще използваш тези научавания в работата си? Какво ще бъде различно? Ще бъде по-насочена към feeforward, ще бъда по търпелива към себе си и към останалите Кое ти беше най-полезно в процеса на екипния коучинг? Поглеждането през перспективата на другите, както и собствената си перспектива, поглеждайки нещата под различен ъгъл. Осъзнаването за неокортекс състоянието и целта ми към него. Кои са основните следващи стъпки, които избираш да направиш за постигане на личните си и екипни цели в следващия 1 месец? Целите, които си поставям е да имам по-голямо доверие към другите, по- успешно делегиране на задачи, по-голяма отвореност към различните перспективи (взимайки най-доброто от качествата на хората в екипа), ще развивам лидерските ми качества. Самонаблюдателят ми вече е включен, за да отчитам прогреса си Какво би подкрепило най-добре следващата фаза на професионалното ти развитие? Индивидуалн коучинг ще ми помогне по-бързо да достигна до моята цел - 10! Zhenya Dimitrova International Account Manager at Advent Group
  • 8. Екуинокс Партнърс ООД - Метро Сити Бизнес Център бул. Александър Малинов 51 www.equinox-partners.bg Ако решиш да препоръчаш екипния коучинг на някой, какво би му казала? Бих му казала, че това е един много хубав подарък за себе си Позволяваш ли ни да цитираме част от отговорите ти за наши маркетинг материали относно ползите от екипния коучинг? Разбира се Какво знаеш за себе си сега, след като отговори на всички въпроси? Знам, че съм по-позитивна, по-мотивирана, уверена и по-емоционално интелигентна. От тук нататък, винаги ще се стремя към моето неокортекс състояние Нещо друго, което желаеш да споделиш? Благодаря ти за отделенето време, за енергията, познанието, въпросите и смехът, с които ни откара да извървим пътя до себе си! ***