Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Powerful Presentations with Gergana Pavlova-Petrova (Mar'2018).pdf

131 views

Published on

Powerful Presentations with Gergana Pavlova-Petrova (Mar'2018).pdf

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Powerful Presentations with Gergana Pavlova-Petrova (Mar'2018).pdf

  1. 1. ЗАВЛАДЯВАЩИТЕ ПРЕЗЕНТАТОРИ ВДЪХНОВЕНИЕ. ВЪЗДЕЙСТВИЕ. ИМПРОВИЗАЦИЯ. с Гергана Павлова~Петрова ОТ КОУЧИНГ ПАРТНЬОРИТЕ НА Google ЗА БЪЛГАРИЯ И СЪЗДАТЕЛИТЕ НА Intunity Coaches® ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО КОУЧИНГ COACHING | TRAINING | FACILITATION WWW.EQUINOX-PARTNERS.BG
  2. 2. Powerful Presentations | Course Overview & Guide 2 | 5 ЗАЩО ТОЗИ КУРС? Завладяващите презентатори се отличават със своето... Присъствие Автентичност Свобода на израза И това ~ проявено през… Вдъхновението, което са те за себе си и другите Въздействието върху останалите Умението да импровизират и да се наслаждават на процеса… Това е и фундаментът, и тъканта, от които е изваян курсът “Завладяващите презентатори”. Той е не само за това как да правите презентации или да говорите пред публика. Той е също за това как да “стигате” до другите и да се свързвате с тях, така че ефективно да предавате вашите идеи, емоции и послание – по начин, който е едновременно въздействащ и вдъхновяващ! Този курс ви предоставя възможността да... • Придобиете на ценни знания относно фундаменталните принципи при презентирането и науката отвъд това, така че след това да сте в състояние да "играете" свободно • Разгърнете силата на Завладяващия Презентатор в себе си чрез развитие на вашите умения и таланти в областта на говоренето пред публика и промяна в отношението ви към “Да! Аз мога!” • Осъзнаете собствения си автентичен стил като Презентатор и да откриете и усъвършенствате уникалния си израз. И всичко това ~ през практика, практика, практика, игра и забавление! КАКВО? ЗАЩО? КАК? КОЙ? Този курс е за достигане до сърцето на публичното говорене и презентацонните умения. За постигане на увереност и естественост при свързването с другите и на автентичност в собствения израз. И припомня за това, че ти си Артистът и Творецът и е достатъчно просто да Бъдеш!
  3. 3. Powerful Presentations | Course Overview & Guide 3 | 5 КАК ПРОТИЧА И КАКВО ВКЛЮЧВА? Дати на присъствените уъркшопи УЪРКШОП 1 (W1): 22 & 23 март 2018, от 09.30 до 17.30 всеки от дните УЪРКШОП 2 (W2): 27 април 2018, от 09.30 до 17.30 Място на провеждане: парк-хотел Витоша, ул. Росарио 1, етаж М, зала 231 Групов онлайн коучинг Онлайн сесиите се провеждат през Zoom, като се записват в аудио формат и се предоставят на участниците за последващо ползване. Датите на сесиите предстои да бъдат обявени в началото на курса. Такса участие 390 Евро / човек (без ДДС) за целия курс, както е описано в този документ. * Курсът се провежда при минимум 5 участника. Максимален брой участници 10. Тема 1: ВДЪХНОВЕНИЕ Свързване със Себе си Тема 2: ВЪЗДЕЙСТВИЕ Свързване с Другите Тема 3: ИМПРОВИЗАЦИЯ Свързване с Играта • 3 дни на интензивна практика в 2 присъствени уъркшопа • предварителна подготовка и работа на терен; задачи за практика и експериментиране през времето на курса • групов онлайн коучинг между уъркшопите (2 x 1,5 часа) • онлайн follow-up сесия след Уъркшоп 2 (2 часа) • индивидуална обратна връзка с конкретни насоки
  4. 4. Powerful Presentations | Course Overview & Guide 4 | 5 ВЪРХУ КАКВО ЩЕ СЕ ФОКУСИРАМЕ? Попълване на предварителен въпросник за лично целеполагане и настройка за тренинга. Участниците подготвят презентация, която се представя в самото начало на тренинга. • Присъствие и автентичност, собствена “ос” и уникален израз • Разпознаване между вътрешните “саботьори” и автентичния “глас” • Преодоляване на бариерите и ограниченията, вкл. страх от говорене пред публика и страх от провал Съдържание: - Фундаментът в презентирането: КОЙ? ЗАЩО? КАК? КАКВО? - Предварителната подготовка за презентацията - Структура на съдържанието на презентацията - Себе-управление - Работа с вътрешните саботьори • Свързване с аудиторията • Въздействие и вдъхновяване на другите • Обща “ос” и “танцуване” с аудиторията Съдържание: - Канали на възприятие и изразяване ~ предаване на посланието - Еволюционното развитие на човешкия мозък и презентациите - “Свещената геометрия” в публичното говорене - Управление на фокуса - Работа с тяло, глас и емоции; работа с енергията • Креативност и импровизация • Пускане на контрола • Гъвкавост и артистичност Съдържание: - Присъствие в момента ~ отпускането и играта - Посрещане на въпроси и интегриране на аудиторията в презентацията - Работа с тяло, глас и емоции; работа с енергията; работа с “полето” Follow-up сесия (онлайн) за затвърждаване на научванията Предварителна само-подготовка Тема 1, ВДЪХНОВЕНИЕ ~ Свързване със Себе си Тема 2, ВЪЗДЕЙСТВИЕ ~ Свързване с Другите Тема 3, ИМПРОВИЗАЦИЯ ~ Свързване с Играта
  5. 5. Powerful Presentations | Course Overview & Guide 5 | 5 ЗА ВАШИЯ ПАРТНЬОР В ТОВА ПЪТЕШЕСТВИЕ Моят подход Като Коуч и Фасилитатор отварям пространство за истинност, естественост и автентичност. Работя на дълбоките трансформационни нива, свързани с ценностите, вярванията и нагласите, и те подкрепям да постигаш целите си с радост и наслада в процеса. Дълбоко вярвам, че всеки от нас носи своята неповторимост и уникалност, която иска да бъде изразена. Смисълът за мен е именно в това ~ Ти да бъдеш и да споделяш свободно себе си с Нас… Моят стил Стилът ми е подкрепящ, но и предизвикващ те постоянно да разширяваш собствените граници и хоризонти. В партньорството ми с теб внасям спонтанност и лекота и те провокирам да играеш своята “Голяма игра”, като прегърнеш сенките и страховете и се довериш на процеса. За да бъде съвместната ни работа успешна, имам нужда ти да работиш за себе си, като поемаш пълна отговорност за собственото си учене и израстване в процеса. Опитът ми в областта • от 6-годишна съм на сцена • 12 години на сцената като изпълнител (музика, танци и театър) • 20+ години в областта на комуникация, лидерство и вдъхновяване на хора • 5+ години в ролята на “Executives Whisperer” • 5+ години коучинг практика, включително обучение и менторство на коучове Презентациите са общуване, взаимодействие, също като танц ~ и двамата партньори водят, и двамата следват. Така е и в този курс ~ аз ще ви водя, като ви следвам. И ще стигнем там, докъдето вие сте готови да стигнете. 20+ години КОРПОРАТИВЕН & БИЗНЕС опит опит в ИЗКУСТВОТО и иновативни техники на обучение КОУЧИНГ ЕКСПЕРТИЗА от най-високо и най-дълбоко ниво Гергана Павлова~Петрова, People Whisperer

×