Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intunity Coaches Circle - 13 Oct-2017 (Human Design - Rumi Mihaylova)

517 views

Published on

Intunity Coaches Circle - 13 Oct-2017 (Human Design - Rumi Mihaylova)

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Intunity Coaches Circle - 13 Oct-2017 (Human Design - Rumi Mihaylova)

  1. 1. INTUNITY COACHES® CIRCLE С ГОСТ-ВОДЕЩ РУМЯНА МИХАЙЛОВА професионален анализатор в Системата Хюман Дизайн 13 октомври 2017, от 18.30ч. парк-хотел Витоша, етаж М, зала 231 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ КАКВА Е ТВОЯТА АУРА? Енергийни типове в дизайна на човека: стратегии на живеене, роли и взаимоотношения между типовете Аурата е енергийното изражение на нашето същество и контролния пулт на нашето тяло. Чрез нея ние се свързваме с другите и комуникираме на невербално ниво. Майсторското овладяване на ауричното общуване между хората развива един нов вид интелигентост, която ни води към бъдещата човешка пробуденост. Знанието Хюман Дизайн носи тази окриляваща и трансформираща информация - каква е аурата на всеки човек и как конкретния ауричния модус определя функционирането на тялото и начинът, по който управляваме живота си и взаимодействаме. По време на тази Хюман Дизайн изследователска сесия: ▪ Ще чуете кога и защо се появява в света системата за самопознание, наречена Наука за диференциацията, и как тя предлага разбиране за механиката на битието в неговата цялост; ▪ Ще разберете защо Хюман Дизайн представлява революционен инструмент за лична трансформация, базиран на Матрицата на Homo Sapiens in Transitus, чрез който можете да разкриете и живеете вашата неповторима уникалност; ▪ Ще научите кои са 4-те аурични Типа и как всеки от тях е устроен да функционира чрез своята индивидуална Стратегия на живеене, като се синхронизира с тоталността, освобождавайки вътрешната си същност; ▪ Ще получите разбиране за динамиката на човешкото взаимодействие чрез излъчването на аурата на всеки тип, за ключовите разлики, заложени в електромагнитното поле, както и описание на протоколите за успешно и миролюбиво комуникиране, с които ще направим жив експеримент. Тази сесия има за цел да ви информира по един ефективен и подкрепящ начин за практическите възможности и ползи, които знанието Хюман Дизайн дава на всяко човешко същество в пътуването към неговата автентичност. Да ви даде кураж и да ви инициира да отворите вратата към пълния ви потенциал за себе-любов и себереализация, както и да поставите вашите модели за общуване и свързване на еволюционно нови основи. Готови ли сте за най-необикновения жив експеримент, който може да промени живота ви? *За да се възползвате максимално от тази сесия, носете своята лична Хюман Дизайн графика или я генерирайте на: www.jovianarchive.com/Get_Your_Chart
  2. 2. ЗА ВОДЕЩАТА: Румяна Михайлова е Его Манифестор от Кръста на Райската градина. Родена с дизайн на общностен лидер, любопитен изследовател на живота и скулптор на хора. Нейният начин да въздейства и води е като предава уникални знания и структурира живота на хората в името на тяхното развитие и благополучие. В продължение на почти 20 години, Румяна е отдадена на работата си в областта на управлението и развитието на хора и организации като старши мениджър и консултант в редица престижни частни и държавни компании. Притежава MBA в управлението на хора от Open University - UK и специализация в Chartered Institute of Personnel and Development - UK, магистърска степен по история и бакалавърска по журналистика, както и редица други сертификати по управление. По пътя на личната си трансформация и изучаването на човешката същност, преминава през дълбинно проучване в знанието на духовни учения, езотеричните, окултни и психотерапевтични школи, множество холистични практически подходи. Геометрията на живота й я води към това, което винаги е търсела - срещата със себе си чрез личния й дизайн и Richard Beaumont – водещ Хюман Дизайн преподавател и анализатор, ученик на Ра Уру Ху, неин вдъхновител и учител. Румяна преминава всички образователни нива в обучението за професионален анализатор в International Human Design School и с цялото си сърце се потапя в Знанието за живота. Решението й да се отдаде на Науката за диференциацията и да работи в подкрепа на хората като професионален анализатор, днес увенчава дългогодишното й търсене с цялостен смисъл, пълнота и завършеност и й дава умиротворението, че изпълнява мисията на своя живот. ПОДГОТОВКА ЗА СЕМИНАРА: 1. Моля да носите със себе си своята лична Хюман Дизайн графика, която може да генерирате на: www.jovianarchive.com/Get_Your_Chart 2. Моля да изпратите графиката си на Руми Михайлова на е-мейл адрес: rumiana.mihaylova@gmail.com

×