coaching мениджър training team книга коучинг промяната е трудна само за неподготвените поведение или заключение а не цел качествена обратна връзка синдром "не е моя работа" leadership motivation leadership development manager management coaching skills equinox partners inspiration intunity coaches resources - the coaching process лидерство time management въвеждане емоции комуникация мениджъри пред бариери fatigue feedback book 15five мислене гергана павлова заучена безпомощност война или игра важните неща в работата не са неща а не на хора управление на споразумения токсичните хора в офиса тихото мнозинство термометър или термостат свобода на действие срещата след срещата слушане с очите синдром смч (силно мой човек) силата на позитивното "не" селективна амнезия не са хляб сами по себе си съставките на хляба решаване на патови ситуации психологически договор псевдо заетост пропастта между знание и правене приемане без примиряване преодоляване на истинските препятствия подгответе се да не бъдете разбрани под упойката на удобството а не блокада на пътя пътен знак обучението е инструмент няма удовлетворение без ангажираност никой не може да ви загуби времето но ангажирани несъгласни неизбежност на неудобствата затова няма да оправя нищо не мога да оправя всичко надяването и четенето на мисли не са добри стратег на различно мнение мръсно "да" маратон от спринтове липса на прозрачност либерално отношение към хигиената лесни трудни разговори коридорни дебати кой ще направи какво до кога камъче в обувката извинение или позволение хлъзгави отдели хаос от свръх-действие граници вместо стени а не за хората говорене със ежедневно подравняване на екипа екипни срещи ефективно разпределение на задачите в екипите двойни негативи бъркане на целите със задачите развитие обучение Тренинг менидмънт фрустрация мотивация мотивация или фрустрация извинения резултати студендушзамениджъри blind spots mindset skillset frustration change delegation self awareness facilitation igrow model facilitatoin presentation burnout insights personal growth transformation team coaching business development workshop social idea validation planning business model business emotional intelligence intunitiy coaches causes personal development coach training program agenda masterclass peter block - 15 may 2014 plamen petrov - icf certificate 2014 - 2015 gergana pavlova - icf certificate 2014 - 2015 coaching training program коучинг обуч creativity; innovation coaching lab 02 with carol wilson партньорство действие пространство танго водене осъзнаване уъркшоп tango as a metaphor for coaching семинар креативност иновации
See more