Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

XARXES INFORMATIQUES (1).pdf

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
XARXES INFORMATIQUES
Oscar Moya i Biel Rubio 4 B/D
Índex
XARXES INFORMATIQUES...................................................................................................
1
Introducció:
Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i
dispositius de maquinaria un...
Advertisement
Advertisement
Upcoming SlideShare
Xarxes
Xarxes
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 11 Ad

More Related Content

Advertisement

Recently uploaded (20)

XARXES INFORMATIQUES (1).pdf

 1. 1. XARXES INFORMATIQUES Oscar Moya i Biel Rubio 4 B/D
 2. 2. Índex XARXES INFORMATIQUES.................................................................................................1 Índex........................................................................................................................................2 Introducció: ..............................................................................................................................1 Parts d’una xarxa informàtica:...............................................................................................2 Router:.................................................................................................................................2 Targeta de xarxa: ...............................................................................................................2 Switch:.................................................................................................................................2 Cables de xarxa:.................................................................................................................3  Cable de coure de parells trenats. ........................................................................3  Cable coaxial:..........................................................................................................3  Cable de fibra òptica:..............................................................................................3  El mitja sense fil wifi:...............................................................................................3 Arquitectura de xarxa.............................................................................................................5  Bus................................................................................................................................5  Anell..............................................................................................................................5  Estrella..........................................................................................................................5  Cel·lular.........................................................................................................................5 Configuració de la xarxa........................................................................................................6 Adreça Mac...........................................................................................................................6 Adreça IP...............................................................................................................................6 Sistemes operatius....................................................................................................................7 Windows...............................................................................................................................7 Linux.....................................................................................................................................7 Mac ios. ................................................................................................................................7 Sistemas digitals ....................................................................................................................8 Codi binari...............................................................................................................................8
 3. 3. 1 Introducció: Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinaria units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
 4. 4. 2 Parts d’una xarxa informàtica: Router: Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar- se a la línea telefònica i connectar diferents dispositius entre ells. Targeta de xarxa: Dispositiu que es troba a l’interior del ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador. Switch: Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de varies entrades i una sortida.
 5. 5. 3 Cables de xarxa: Els cables de xarxa ens permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent:  Cable de coure de parells trenats. Es el mes utilitzat en xarxes domestiques i en empreses. Esta format oper diferents cables de colors.  Cable coaxial: Te un nucli de coure envoltat per a una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències.  Cable de fibra òptica: La informació es transmet mitjançat petits impulsos de llum. És el mitja mes ràpid però també el mes car.  El mitja sense fil wifi: La informacio es transmet mitjançant ones de radió.
 6. 6. 4
 7. 7. 5 Arquitectura de xarxa Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden interconectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades són:  Bus. Els ordinadors surten d’un punt central.  Anell. Els ordinadors que componen la xarxa fan un anell.  Estrella. Els ordinadors es connecten a traves d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Son les més utilitzades. És l’arquitectura que hi ha al institut.  Cel·lular. La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fil.
 8. 8. 6 Configuració de la xarxa Adreça Mac Cada targeta de xarxa te assignat un número que identifica sense possibilitat de error. Aquest numero be assignat pel fabricant. Adreça física (MAC): 8c:16:45:d5:e9:8c Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de xarxa i l’adreça de host. Adreça IPv4: 192.168.2.14/22
 9. 9. 7 Sistemes operatius El sistema operatiu es el programa o el conjunt de programes que efectua la gestió de processos basics d’un proses informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Els sistemes més utilitzats són: Windows. Linux. Mac os.
 10. 10. 8 Sistemas digitals Un ordinador es un dispositiu que treballa amb un codi binari. El codi binari es un sistema de numeració que nomes utilitza el símbol, el 0 i el 1 Un bit es la unitat mínima d’informació, es a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador es un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 ho formen bytes. 1 byte 8 bits 1 kilobyte 1024 bytes 1 megabyte 1024 kilobytes 1 gigabyte 1024 megabytes 1 terabyte 1024 gigabytes Codi binari El codi binari es un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballen amb el dos símbols. 1. Pas de decimal a binari. Podem passar de decimal a binari de dues maneres diferents. La primera consisteix en dividir el numero decimal entre dos i continuar dividint el quocients resultats fins que no es pugui més. La segona manera consisteix en crear una taula formada per potències de 2 i col·locar a sota 0 i 1 fins aconseguir el numero desitjat. 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145
 11. 11. 9

×