Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop tricider

1,182 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Workshop tricider

  1. 1. Workshop Tricider Patrick Koning Academie voor Teaching and Learning Koning Willem I College
  2. 2. Wat is Tricider? [bron: Maandag, Practoraat Sociale Media]
  3. 3. Wat is Tricider?
  4. 4. Wat is Tricider? Doelfocus Hoe kunnen we … ? Gebiedsfocus Ik zoek ideeën op het gebied van …
  5. 5. Wat is Tricider? 1 Ideeën 2 Tops Tips 3 Stemmen Vraag
  6. 6. Wat is Tricider? http://goo.gl/GScrDq
  7. 7. Hoe maak ik een Tricider? Opdracht Bedenk een vraag die je in een van de lessen de komende tijd kunt voorleggen aan je studenten. Maak op basis van deze vraag een eigen Tricider aan. Presenteer je Tricider in één minuut aan de groep. Tijd: workshop einde – 15 min. ;-))
  8. 8. Bedankt voor de aandacht ;-)) pjkoning pjkoning pkoning +PatrickKoning http://lerenontrafeld.nl/

×