Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop Positief Leerklimaat - 3.1 Oefenen met motivatie

757 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Workshop Positief Leerklimaat - 3.1 Oefenen met motivatie

  1. 1. Hoe vergroot ik motivatie van studenten? 24 april 2012OpdrachtWelke aspecten onder het kopje motivatie doe je als vanzelfsprekend? Van welke aspecten ben je jebewust? en Van welke aspecten was je je nog niet bewust?Door je eigen gedrag te onderzoeken ontstaat inzicht, vanuit dit inzicht kun je je repertoire uitbrei-den. In deze opdracht ga je met drie eigen aandachtspunten aan de slag. Je ervaringen breng je voorjezelf in kaart via een reflectieverslag.DoelstellingBepalen van je eigen focus rondom het begrip Motivatie, en het oefenen met een eigen drietalaandachtspunten.Aanpak1. Breng aan de hand van het formulier “Criteria voor een goede invulling van Dimensie 1: Motivatie” je eigen gedrag als docent in kaart?2. Trek minimaal 3 conclusies voor jezelf: Welke aspecten doe je als vanzelfsprekend? Welke aspecten ben je je echt bewust van? Welke aspecten was je je nog niet bewust? en onderbouw deze conclusies door je eigen gedrag te beschrijven, oftewel: ik zie mezelf dit-en- dat gedrag vertonen, of ik mis zus-en-zo gedrag van mezelf.3. Kies vervolgens 3 aandachtspunten die je de komende maand gaat uitproberen in de les.4. Werk deze aandachtspunten concreet uit: Wat ga je precies doen? Hoe ga je dat doen? Mocht je het boek Leren in 5 Dimensies bezitten of bestellen gebruik dan voorbeelden op bladzijde 56 en 57 voor een goede uitwerking.5. Reflecteer achteraf per aandachtspunt: wat er goed ging; minder goed ging; wat het effect was op de klas.TijdDe totale tijd voor deze opdracht bedraagt 2 uur. In deze workshop maak je een eerste aanzet dooropdracht 1, 2 en 3 uit te werken. Opdracht: Oefenen met motivatiePatrick Koning, Academie voor Teaching and Learning, Koning Willem I College 1

×