Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop: Het Nieuwe Pesten

 • Login to see the comments

Workshop: Het Nieuwe Pesten

 1. 1. Het Nieuwe Pesten :-( Wat? Hoe? en Hoe niet? Patrick Koning Donderdag 15 augustus
 2. 2. [bron: ]
 3. 3. De vader van Winsie, Nam Hau, wil dat ouders, opvoeders, scholen en politiek stilstaan bij het zinloze geweld tegen zijn dochter. Hij wijt de gebeurtenis deels aan de besloten wereld van jongeren op internet. “Ik wil de samenleving met mijn verhaal waarschuwen. Pas op voor de risico‟s van groepsgedrag van jongeren en wat ze allemaal doen op sociale media. Kleine dingen kunnen zomaar uit de hand lopen.” Hij probeerde invloed te krijgen op het chatgedrag van zijn dochter. Maar werd niet toegelaten in haar „online wereld‟. “Ouders moeten toegang krijgen tot de sites waar ze chatten. Anders weet je niet wat ze bespreken.”
 4. 4. Adviseren van leerlingen Overeenkomsten & verschillen Manieren van Het Nieuwe Pesten Aanpak voor scholen Agenda
 5. 5. Adviseren van leerlingen Overeenkomsten & verschillen Manieren van Het Nieuwe Pesten Aanpak voor scholen Agenda
 6. 6. Opdracht http://goo.gl/5b1yc
 7. 7. Het nieuwe pesten het opzettelijk kwetsen van andere individuen en de ongelijke machtsverhouding. Traditioneel pesten
 8. 8. Fysiek of verbaal sterkere Niet anoniem → drempel hoger Klein bereik → schoolplein/wijk Vernedering tijdelijk Publieke omgeving Impact zichtbaar voor pester Veel computerkennis Anoniem → drempel lager Groot bereik → wereld Vernedering voor altijd Dringt door in privé leven Impact niet zichtbaar voor pester Het nieuwe pesten Traditioneel pesten
 9. 9. Adviseren van leerlingen Overeenkomsten & verschillen Manieren van Het Nieuwe Pesten Aanpak voor scholen Agenda
 10. 10. Opdracht Outing Masquerading Cyberstalking Anonymity Pseudonyms Flaming Harassment Exclusion [bron: Cyberbullying.info] Hacking
 11. 11. Opdracht http://goo.gl/qFaII
 12. 12. Opdracht Cyberstalking De pester valt de gepeste lastig met digitale berichten. De gepeste is vaak bang dat dit overgaat in echt stalken. De pester stuurt bijvoorbeeld een seksueel getint bericht via WhattsApp, Facebook of Twitter. Harassment De pester verstuurt dreigberichten (eventueel afpersing) naar de gepeste of groep gepesten in een-op-een contact of openbaar. De pester stuurt bijvoorbeeld via Twitter of Facebook een dreigbericht. Exclusion De pester sluit de gepeste uit groepen op sociale media. De pester verwijdert bijvoorbeeld een persoon uit een Facebook-groep of WhattsApp groep. [bron: Cyberbullying.info]
 13. 13. Opdracht Anonymity De pester valt de gepeste anoniem lastig via sociale media. De pester stuurt de gepeste bijvoorbeeld een e-mail met een anoniem mail-adres. Flaming Het voeren van een heftige discussie door de pester op internet waarbij de gepeste sterk wordt aangevallen om zijn mening. De pester valt bijvoorbeeld iemand aan op een internet-forum over zijn geloofsovertuiging. Masquerading De pester doet zich voor als iemand anders om zo de reputatie van de gepeste te beschadigen. De pester maakt een Facebook-account aan onder de naam van een ander en zet kwetsende informatie op. [bron: Cyberbullying.info]
 14. 14. Opdracht Outing De pester maakt persoonlijke informatie van de gepeste openbaar. De pester zet bijvoorbeeld seksueel getinte foto’s, seksuele geaardheid of privé berichten openbaar op het internet. Pseudonyms De pester doet zich voor als iemand anders en maakt zo contact met de gepeste. De pester ontlokt bijvoorbeeld persoonlijke informatie via chatten van de gepeste door zich voor te doen als zijn/haar vriend(in). [bron: Cyberbullying.info] Hacking De pester breekt in op het computersysteem van de gepeste om informatie te stelen. De pester wijzigt bijvoorbeeld de wachtwoorden van de andere en richt hiermee schade aan het computersysteem van de gepeste.
 15. 15. Adviseren van leerlingen Overeenkomsten & verschillen Manieren van Het Nieuwe Pesten Aanpak voor scholen Agenda
 16. 16. Voor deze opdracht werk je met een aantal collega’s bij een internetforum over pesten. Het forum is opgericht om: 1. slachtoffers van cyberpesten te steunen. 2. scholen te helpen bij het voorkomen van cyberpesten. Opdracht
 17. 17. Opdracht
 18. 18. Holly Grogan
 19. 19. Beantwoord in je groepje de volgende vragen: 1. Stel Holly Grogan doet een noodkreet op jullie forum. Schrijf een berichtje terug aan een van de twee meisjes waarin je haar helpt om met de situatie om te gaan. Wat zet je in het berichtje en waarom? 2. Stel de school van Holly Grogan doen een beroep op jullie. Ze vragen om een aanpak te bedenken om cyberpesten tegen te gaan. Wat zou je adviseren? en Waarom? Gebruik het internet om op zoek te gaan naar de goede aanpak. Uiteraard vermeld je steeds de bron. Opdracht http://goo.gl/XJCwP
 20. 20. Tips voor studenten 1. Preventie • Think before you post – denk goed na wat je post. • Onderzoek hoe je communiceert – geef je aanleiding tot irritaties of “doe je anderen pijn”. • Zoek de juiste vrienden – als je in een groep slecht behandeld wordt zoek dan andere vrienden. • Wees zelf geen pester. 2. Reactie • Bewaar de bewijzen: screenshots, chat historie, … • Vertel de pester te stoppen, b.v.: “Stop sending me messages” of “Remove the material posted”. • Negeer de pester – blokkeer de pester bij Twitter, … • Neem een ouder of docent in vertrouwen.
 21. 21. Tips voor scholen 1. Preventie – “voorkomen is beter dan genezen” • geef het goede voorbeeld door een open (ook sociale media) en respectvolle houding naar studenten • laat studenten samenwerken / begeleid samenwerking • besteed aandacht aan pesten • besteed aandacht aan Mediawijsheid • maak pestprotocol ++ / wat zijn acties bij pesten? 2. Interventie – meteen ingrijpen bij pesten waarbij zowel aandacht besteed wordt aan de pester en gepeste. No Blame Approach / Vijf Sporen Aanpak 3. Reactie – regeer helder en duidelijk door hetgeen wat er gebeurd is te benoemen en welke maatregelen er genomen zijn naar alle betrokkenen.
 22. 22. Adviseren van leerlingen Overeenkomsten & verschillen Manieren van Het Nieuwe Pesten Aanpak voor scholen Agenda
 23. 23. pjkoning pjkoning http://lerenontrafeld.nl/ pkoning Patrick Koning http://goo.gl/2sC5Q

×