Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop aan de slag met '#mediawijsheid in de klas'

412 views

Published on

Workshop voor ICT-praktijkdag in Eindhoven op 7 november 2016.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Workshop aan de slag met '#mediawijsheid in de klas'

 1. 1. Aan de slag met ‘#Mediawijsheid in de klas’ Patrick Koning | 7 november 2016
 2. 2. Waarom is mediawijsheid belangrijk?
 3. 3. Waarom is mediawijsheid belangrijk?
 4. 4. Waarom is mediawijsheid belangrijk? 4 dimensies
 5. 5. Waarom is mediawijsheid belangrijk? [images: Luis Prado, Phil Laver, Alessandro Suraci, Mister Pixel & Creative Stall, Noun Project] 1 0 2 3 4
 6. 6. Waarom is mediawijsheid belangrijk? 3 conclusies
 7. 7. Waarom is mediawijsheid belangrijk? [image: Tom Walsh, Noun Project] 1
 8. 8. Waarom is mediawijsheid belangrijk? [images: Luis Prado, Phil Laver, Rémy Médard, MikaDo Nguyen, Noun Project] 2
 9. 9. Waarom is mediawijsheid belangrijk? [images: Aha-Soft, Noun Project] 3 5000 jr. 500 jr. 50 jr. 1 2 3 4
 10. 10. Waarom is mediawijsheid belangrijk? “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.”
 11. 11. Wat is Mediawijsheid?
 12. 12. Wat is mediawijsheid? [bron: Padlet.com, https://nl.padlet.com/pjkoning/ictdag]
 13. 13. Wat is Mediawijsheid? “Het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.” [bron: Mediawijsheid: de ontwikkeling van een nieuw burgerschap]
 14. 14. Wat is Mediawijsheid? Kansen Bedreigingen
 15. 15. Hoe maak je jongeren mediawijs?
 16. 16. Hoe maak je jongeren mediawijs? Pedagogische uitgangspunten [images: Thomas Helbig, Noun Project]
 17. 17. Hoe maak je jongeren mediawijs? Manifest Recht op mediawijsheid • toegang tot internet; • veilige media; • mediawijze opvoeding; • mediawijs onderwijs; • online vergetelheid; • vrijheid van meningsuiting in de media; • online privacy; • bescherming tegen schadelijke beelden en teksten; • online spelen; • mediagrenzen. [bron:Mediawijzer.net] Internetiseen basisbehoefte
 18. 18. Internetiseen basisbehoefte Hoe maak je jongeren mediawijs?
 19. 19. Hoe maak je jongeren mediawijs? Positief-kritisch houding De mediawijze internetgebruiker staat open voor nieuwe zaken, onderzoekt nieuwe toepassingen en de weegt de voor- en nadelen ervan zorgvuldig af. Negatief-kritische houding De internetgebruiker staat niet open voor nieuwe zaken. Sterker nog, iemand met zo’n houding onderzoekt niet, maar wijst het nieuwe bij voorbaat af om ongegronde en niet of slecht beargumenteerde redenen. Positeif-kritische houding +/-
 20. 20. Hoe maak je jongeren mediawijs? 2 oktober 2015 | 20 Belangvan EchteVragen Echte Vragen • je kunt het antwoord niet op Google opzoeken; • je weet het antwoord zelf niet; • het is geen verwijt dat in de vorm van een vraag is verpakt; • je moet bij jezelf te rade gaan om een antwoord te kunnen geven; • er is geen goed of fout antwoord; • het is een vraag die niet alleen met ja of nee beantwoord kan worden; • je bent geïnteresseerd in het antwoord. [bron:Fous!,JustinePardoen]
 21. 21. Hoe maak je jongeren mediawijs? Didactische uitgangspunten [images: Joy Thomas, Noun Project]
 22. 22. Hoe maak je jongeren mediawijs? Matchen & stretchen
 23. 23. Hoe maak je jongeren mediawijs? [images: Creative Stall, MikaDo Nguyen, Noun Project] Docent Mediawijsheid Mediawijze docent Doel Middel
 24. 24. Hoe maak je jongeren mediawijs? [images: Creative Stall, MikaDo Nguyen, Noun Project] Docent Mediawijsheid Mediawijze docent Doel Middel
 25. 25. Hoe maak je jongeren mediawijs? [images: Creative Stall, MikaDo Nguyen, Noun Project] Docent Mediawijsheid Doel “Mediawijsheid in de persoonlijke en maatschap- pelijke context gaat over mentaliteit, en basis kennis en vaardigheden in kansen en bedreigingen.”
 26. 26. Hoe maak je jongeren mediawijs? De vrijheid op internet
 27. 27. Hoe maak je jongeren mediawijs? Gebruik sterke wachtwoorden Plagen en pesten
 28. 28. Hoe maak je jongeren mediawijs? Gebruik sterke wachtwoorden Plagen en pesten
 29. 29. [socrative.com] Hoe maak je jongeren mediawijs? Opdracht: Bedenk een sterk wachtwoord
 30. 30. [Laat je niet hacken, youtube] Hoe maak je jongeren mediawijs?
 31. 31. [socrative.com] Hoe maak je jongeren mediawijs? Opdracht: Stem op het sterkste wachtwoord
 32. 32. Hoe maak je jongeren mediawijs? Opdracht Beantwoord de vragen: 1. Som de criteria waaraan een sterk wachtwoord moet voldoen op. 2. Bedenk een nieuw veilig wachtwoord dat je voortaan gaat gebruiken. 3. Pas je wachtwoorden aan op de diverse internetapplicaties die je gebruikt.15 minuten
 33. 33. Hoe maak je jongeren mediawijs? Gebruik sterke wachtwoorden Plagen en pesten
 34. 34. [Ik heb iets heel doms gedaan, rtl.nl] Hoe maak je jongeren mediawijs?
 35. 35. Hoe maak je jongeren mediawijs?
 36. 36. [http://goo.gl/forms/oI2JUciGhj] Hoe maak je jongeren mediawijs?
 37. 37. Hoe maak je jongeren mediawijs?
 38. 38. Hoe maak je jongeren mediawijs?
 39. 39. Hoe maak je jongeren mediawijs? [bron: Youtube.com, https://goo.gl/EwjICL]
 40. 40. Hoe maak je jongeren mediawijs? Voer de volgende drie taken uit in 2-tallen: 1. Schrijf op: “Multitasken bestaat niet!” 2. Schrijf op: getal 1 t/m 25 3. Schrijf afwisselend op: a) letter uit eerste taak, en dan b) cijfer uit tweede taak De ander neemt de tijd op per taak! [images: Edward Boatman, Noun Project]
 41. 41. Hoe maak je jongeren mediawijs? Taak 1: …. seconden Taak 2: …. seconden Totaal: ….. seconden + Taak 3: …. seconden Totaal: ….. seconden + Vergelijk de uitkomst. Wat valt je op? [images: Edward Boatman, Noun Project]
 42. 42. Hoe maak je jongeren mediawijs? Multitasken = switchtasken ;-) Tijd ↑ Kwaliteit ↓ Stress ↑
 43. 43. Hoe maak je jongeren mediawijs? Opdracht Maak een persoonlijke poster met jouw top-3 focustips voor meer vrije tijd 30 minuten
 44. 44. Hoe maak je jongeren mediawijs? [images: Creative Stall, MikaDo Nguyen, Noun Project] Docent Mediawijsheid Mediawijze docent Doel Middel
 45. 45. Hoe maak je jongeren mediawijs? [images: Creative Stall, MikaDo Nguyen, Noun Project] Docent Mediawijsheid Mediawijze docent Doel Middel
 46. 46. Mediawijze docent Hoe maak je jongeren mediawijs? [images: Creative Stall, MikaDo Nguyen, Noun Project] Middel “Mediawijsheid in de vak- en beroepscontext vraagt een actieve inzet van de lerende jongere.”
 47. 47. Mediawijze docent Hoe maak je jongeren mediawijs? [images: Creative Stall, MikaDo Nguyen, Noun Project] Middel “Laat jongeren al consumerend, participerend en producerend experts worden in onderwerpen.”
 48. 48. Mediawijze docent Hoe maak je jongeren mediawijs? [images: Creative Stall, MikaDo Nguyen, Noun Project] Middel “Laat jongeren al consumerend, participerend en producerend experts worden in onderwerpen. Spreek hierbij ook de hogere orde denkvaardigheden aan”
 49. 49. Hoe maak je jongeren mediawijs?
 50. 50. [bron: Linoit.com, http://goo.gl/nDXRrY] Hoe maak je jongeren mediawijs?
 51. 51. Hoe implementeer je mediawijsheid?
 52. 52. Hoe implementeer je mediawijsheid? 2 oktober 2015 | 52 Ga als docent het experiment aan met jongeren. Bedenk dat #fail niet bestaat. Het is slechts een First Attempt In Learning.”
 53. 53. Hoe implementeer je mediawijsheid? +
 54. 54. Meer informatie? Patrick Koning Trainer/ontwikkelaar Koning Willem I College Edublogger bij Lerenontrafeld.nl Auteur Mediawijsheid in de klas Mediawijsheidindeklas.nl

×