Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Theorie In Praktijk EAI

2,011 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Theorie In Praktijk EAI

 1. 1. (Enterprise) Application Integration een overzicht Drs. P.J. (Patrick) Koning November 2000
 2. 2. Voorstellen <ul><li>Cap Gemini Ernst & Young Technology Consulting </li></ul><ul><ul><li>Advisering op snijvlak Business en ICT </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Architectuur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Infrastructuur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IT Trends </li></ul></ul></ul><ul><li>Drs. P.J. (Patrick) Koning </li></ul><ul><ul><li>E-business </li></ul></ul><ul><ul><li>Application Integration </li></ul></ul><ul><ul><li>Architectuur </li></ul></ul>
 3. 3. Agenda <ul><li>Waarom Application Integration? </li></ul><ul><ul><li>E-business ontwikkelingen </li></ul></ul><ul><ul><li>E-business = Integratie </li></ul></ul><ul><li>De Smaken </li></ul><ul><ul><li>Multi-tier Client/Server Architectuur </li></ul></ul><ul><li>De Ingredienten </li></ul><ul><ul><li>XML Stack </li></ul></ul><ul><li>De bereidingswijze </li></ul><ul><ul><li>Business-2-Consumer </li></ul></ul><ul><ul><li>Enterprise Application Integration </li></ul></ul><ul><ul><li>Business-2-Business </li></ul></ul><ul><li>Conclusie </li></ul>
 4. 4. Waarom Application Integration? E-business ontwikkelingen bedrijf uw bedrijf consument leveranciers Marktpositie wordt bepaald door prijs, snelheid en toegevoegde waarde aan de klant Grenzen van tijd en plaats vervagen consumenten concurrenten
 5. 5. Waarom Application Integration? E-business = Integratie uw bedrijf bedrijf consument Entiteit e-business e-business Proces intern intern intern ICT vertaling vertaling vertaling koppeling koppeling koppeling koppeling
 6. 6. De Smaken Multi-tier Client/Server Architectuur Presentatie Applicatieserver Enterpriseserver B2B B2C EAI Presentatie Applicatieserver Enterpriseserver B2C EAI
 7. 7. De Ingredienten XML Stack Transport Syntax Semantiek Presentatie OPTIONEEL Fysieke verbinding Bijvoorbeeld: HTTP, FTP, MQSeries, IIOP, ... Berichtopmaak in blokken XML, maar ook CSV, Space Delimited, ... Betekenis van de blokken Bijvoorbeeld: DTD, XML Schema, ... Fysieke weergave van de blokken Bijvoorbeeld: XSL, HTML, WML, ...
 8. 8. De Ingredienten Wat is XML? eXtensible Markup Language World Wide Web Consortium (W3c) uitwisselbare data Voorbeeld <Verzekerde> <Voornaam>Jan</Voornaam> <Achternaam>Janssen</Achternaam> <Straat>Jansingel</Straat> <Huisnummer>1</Huisnummer> <Postcode>1111 XX</Postcode> <Woonplaats>Amsterdam</Woonplaats> </Verzekerde> Inhoud Presentatie ontkoppeling uitbreidbaar
 9. 9. Business-2-Consumer XML Stack Transport Syntax Semantiek Presentatie OPTIONEEL eXstensible Style Language XML Eigen DTD’s of XML Schema’s HTTP WAP
 10. 10. Business-2-Consumer Multi-tier Client/Server Architectuur Presentatie Mobiele Telefoon Presentatie Applicatieserver Enterpriseserver B2C WAP Server Web-browser Web Server CTI VoxML Server WML WAP HTML HTTP XML XML Applicatieserver XML Web-browser XML HTTP XML
 11. 11. Business-2-Consumer De Markt De Markt Presentatie Applicatieserver Enterpriseserver B2C ... Weblogic SUN IPortal
 12. 12. Enterprise Application Integration XML Stack Transport Syntax Semantiek Presentatie OPTIONEEL Standaardisatie op Asynchrone Middleware XML Eigen DTD’s of XML Schema’s
 13. 13. Enterprise Application Integration Multi-tier Client/Server Architectuur Presentatie Applicatieserver Enterpriseserver EAI Applicatieserver Enterprise Server Enterprise Server Enterprise Server Integration Broker MOM MOM MOM MOM Transformatie Routering Workflow A A A A A A A A IB A A A A A A A A Van infrastructurele spaghetti naar een eenvoudige infrastructuur voor integratie
 14. 14. Enterprise Application Integration De Markt De Markt – IB’s De Markt - MOM Presentatie Applicatieserver Enterpriseserver EAI MQSeries MQSI Integration Manager E-bizz Integrator Geneva EI E*Gate webMethods Enterprise ... ... MessageQ
 15. 15. Business-2-Business XML Stack Transport Syntax Semantiek Presentatie OPTIONEEL XML Aansluiten bij industriestandaarden bijvoorbeeld Rosettanet, Bizztalk, FinXML, UDDI, SOAP, ... Realisatie van openheid b.v. HTTP, MQSeries, MSMQ, IIOP, ...
 16. 16. Business-2-Business Multi-tier Client/Server Architectuur Enterpriseserver Applicatieserver B2B Applicatieserver Enterpriseserver Integration Broker Transfor-matie Rou-tering Workflow Adapter Adapter HTTP IIOP Applicatieserver Enterprise Server Enterprise Server MOM MOM MOM
 17. 17. Business-2-Business De Markt De Markt B2BI B2B ... Enterpriseserver Applicatieserver B2B Applicatieserver Enterpriseserver webMethods Bizztalk
 18. 18. Conclusie Hulpmiddelen Presentatie OPTIONEEL Semantiek Syntax Transport B2C EAI B2B XSL gesloten DTD/XML Schema gesloten DTD/XML Schema openheid DTD/XML Schema XML XML XML openheid HTTP/WAP gesloten MOM openheid HTTP, IIOP, MOM Webserver & Application Server MOM & Integration Broker Adapters & Integration Broker

×