Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NCOSM - Leren ontrafeld: Easter Egg Teaching Power

1,601 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

NCOSM - Leren ontrafeld: Easter Egg Teaching Power

 1. 1. Leren ontrafeld Easter Egg Teaching Power
 2. 2. Leren ontrafeld Easter Egg Teaching Power Patrick Koning Senior trainer/ontwikkelaar/leraar Academie voor Teaching & Learning / ICT-Academie Koning Willem I College
 3. 3. Wat is een Easter Egg?
 4. 4. Wat is een Easter Egg? In computer software, Easter eggs are secret responses that occur in response to an undocumented set of commands. The results can vary from a simple printed message or image, to a page of programmer credits or a small videogame hidden inside an otherwise serious piece of software. Videogame cheat codes are a specific type of Easter egg, in which entering a secret command will unlock special powers or new levels for the player.[3][4]
 5. 5. Wat is een Easter Egg?
 6. 6. Wat is een Easter Egg?
 7. 7. Wat leren de leerlingen ons? 16 april 2014
 8. 8. Wat leren de leerlingen ons? Volgens de inspectie worden de kinderen veel te vaak niet actief betrokken bij de lessen. In het voortgezet onderwijs zou het gaan om 1 op de 5 lessen (21 procent). In het basisonderwijs komt dit in 9 procent van de lessen voor. Volgens leerlingen daalt de motivatie als zij voor een activiteit niet afgerekend worden met een cijfer. Bruikbare feedback vanuit de docent verhogen de motivatie. Het is volgens de inspectie belangrijk dat de betrokkenheid wordt afgestemd op de leerling. Dit betekent dat goede leerlingen moeten worden uitgedaagd en dat zwakke leerlingen extra ondersteuning vragen.
 9. 9. Wat leren de leerlingen ons? 7 april 2014
 10. 10. Wat leren de leerlingen ons? Tussentijds, formatief, toetsen leidt tot betere resultaten bij de eindbeoordeling. Dit zogenaamde ‘testing-effect’ is al langer geleden vastgesteld voor het hoger onderwijs. OU-promovenda Kim Dirkx heeft dit effect nu ook vastgesteld voor het voortgezet onderwijs.
 11. 11. Wat leren de leerlingen ons? 7 april 2014
 12. 12. Wat leren de leerlingen ons? Jongeren hebben veel concrete ideeën om school aantrekkelijker te maken. Blokuren vinden veel leerlingen te lang duren. Richt blokuren anders in, is hun advies, want we hebben niet zo’n lange aandachtsboog. “Dus meer afwisseling, maar ook meer pauzemomenten op een schooldag; maak bijvoorbeeld na elk uur een pauze van 5 minuten.” … Daarnaast zijn docenten heel belangrijk voor de sfeer en de motivatie. “Veel leraren komen zo onpersoonlijk over. Alsof ze niets met hun leerlingen te maken willen hebben”, vindt Karim. “Je wilt weten wie zij zijn als persoon.” Een groepje vult daar op aan: “Een enthousiaste leraar laat merken dat hij geïnteresseerd is in leerlingen en laat dingen van zichzelf zien. Als een leraar z’n vak echt heel leuk vindt, kan hij de stof goed overbrengen op de klas.”
 13. 13. Hoe kan het anders? [bron: ]
 14. 14. [bron: ] Hoe kan het anders?
 15. 15. Piktochart
 16. 16. Piktochart
 17. 17. Youtube
 18. 18. Delicious
 19. 19. Dipity
 20. 20. Khan Academy
 21. 21. http://goo.gl/xO6sqI Tricider
 22. 22. Socrative
 23. 23. Socrative
 24. 24. DuckDuckGo
 25. 25. Popplet
 26. 26. 140 Karakters What are you doing? Sociaal netwerk + Foto + Video + Geotags + Retweet + Lijsten + Zoeken + Direct messages + Reply Twitterwall #durftevragen Twitter
 27. 27. Facebook
 28. 28. Facebook
 29. 29. LinkedIN
 30. 30. Padlet http://goo.gl/SFF54r
 31. 31. Slideshare <embed>
 32. 32. Glogster
 33. 33. Wikipedia
 34. 34. RSS
 35. 35. Kahoot! “Meneer doen we dit vaker?”
 36. 36. http://goo.gl/I5N2eO Educaplay
 37. 37. Wordpress
 38. 38. Wat wil ik u meegeven?
 39. 39. Wat wil ik u meegeven?
 40. 40. Wat wil ik u meegeven? [bron: ]
 41. 41. #FAIL Wat wil ik u meegeven?
 42. 42. First Attempt in Learning Wat wil ik u meegeven? #FAIL
 43. 43. Bedankt voor de aandacht ;-)) pjkoning pjkoning pkoning +PatrickKoning http://lerenontrafeld.nl/ Op mijn edublog Lerenontrafeld.nl ontrafel ik leren en doceren in pedagogiek, didactiek en technologie. Volg me via:

×