Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mediawijsheid@KW1C

165 views

Published on

Presentatie/workshop voor bijeenkomst van MediaPakt (Cubiss) op 11 april 2017.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mediawijsheid@KW1C

 1. 1. Mediawijsheid@KW1C Samen aan de slag Patrick Koning | 11 april 2017
 2. 2. Patrick Koning Trainer/ontwikkelaar Koning Willem I College Edublogger bij Lerenontrafeld.nl Auteur Mediawijsheid in de klas Mediawijsheidindeklas.nl
 3. 3. Wat is Mediawijsheid?
 4. 4. Wat is Mediawijsheid? “Het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.” [bron: Mediawijsheid: de ontwikkeling van een nieuw burgerschap]
 5. 5. Wat is Mediawijsheid? Kansen Bedreigingen
 6. 6. Hoe maak je jongeren mediawijs?
 7. 7. Hoe maak je jongeren mediawijs? Mediawijsheid moet als apart vak geroosterd worden. Mediawijsheid moet geïntegreerd aangeboden worden. Stelling
 8. 8. Hoe maak je jongeren mediawijs?
 9. 9. Hoe maak je jongeren mediawijs? Én-én aanpak Mediawijsheid zal én als apart vak én geïntegreerd in alle vakken aangeboden moeten worden in het onderwijs. Stelling
 10. 10. Hoe maak je jongeren mediawijs? [images: Creative Stall, MikaDo Nguyen, Noun Project] Docent Mediawijsheid Mediawijze docent Doel Middel
 11. 11. Hoe maak je jongeren mediawijs? Pedagogische uitgangspunten [images: Thomas Helbig, Noun Project]
 12. 12. Hoe maak je jongeren mediawijs? Manifest Recht op mediawijsheid • toegang tot internet; • veilige media; • mediawijze opvoeding; • mediawijs onderwijs; • online vergetelheid; • vrijheid van meningsuiting in de media; • online privacy; • bescherming tegen schadelijke beelden en teksten; • online spelen; • mediagrenzen. [bron:Mediawijzer.net] Internetiseen basisbehoefte
 13. 13. Internetiseen basisbehoefte Hoe maak je jongeren mediawijs?
 14. 14. Hoe maak je jongeren mediawijs? Positief-kritisch houding De mediawijze internetgebruiker staat open voor nieuwe zaken, onderzoekt nieuwe toepassingen en de weegt de voor- en nadelen ervan zorgvuldig af. Negatief-kritische houding De internetgebruiker staat niet open voor nieuwe zaken. Sterker nog, iemand met zo’n houding onderzoekt niet, maar wijst het nieuwe bij voorbaat af om ongegronde en niet of slecht beargumenteerde redenen. Positeif-kritische houding +/-
 15. 15. Hoe maak je jongeren mediawijs? 2 oktober 2015 | 15 Belangvan EchteVragen Echte Vragen • je kunt het antwoord niet op Google opzoeken; • je weet het antwoord zelf niet; • het is geen verwijt dat in de vorm van een vraag is verpakt; • je moet bij jezelf te rade gaan om een antwoord te kunnen geven; • er is geen goed of fout antwoord; • het is een vraag die niet alleen met ja of nee beantwoord kan worden; • je bent geïnteresseerd in het antwoord. [bron:Fous!,JustinePardoen]
 16. 16. Hoe maak je jongeren mediawijs? Didactische uitgangspunten [images: Joy Thomas, Noun Project]
 17. 17. Hoe maak je jongeren mediawijs? Motivatie – activerende werkvormen & gesprek
 18. 18. Hoe maak je jongeren mediawijs? [images: Creative Stall, MikaDo Nguyen, Noun Project] Docent Mediawijsheid Mediawijze docent Doel Middel
 19. 19. Hoe maak je jongeren mediawijs? [images: Creative Stall, MikaDo Nguyen, Noun Project] Docent Mediawijsheid Mediawijze docent Doel Middel
 20. 20. Hoe maak je jongeren mediawijs? [images: Creative Stall, MikaDo Nguyen, Noun Project] Docent Mediawijsheid Doel “Mediawijsheid in de persoonlijke en maatschap- pelijke context gaat over mentaliteit, en basis kennis en vaardigheden in kansen en bedreigingen.”
 21. 21. Hoe maak je jongeren mediawijs? Gebruik sterke wachtwoorden Leren focussen
 22. 22. Hoe maak je jongeren mediawijs? Gebruik sterke wachtwoorden Leren focussen
 23. 23. [socrative.com] Hoe maak je jongeren mediawijs? Opdracht: Bedenk een sterk wachtwoord
 24. 24. [Laat je niet hacken, youtube] Hoe maak je jongeren mediawijs?
 25. 25. [socrative.com] Hoe maak je jongeren mediawijs? Opdracht: Stem op het sterkste wachtwoord
 26. 26. Hoe maak je jongeren mediawijs? Opdracht Beantwoord de vragen: 1. Som de criteria waaraan een sterk wachtwoord moet voldoen op. 2. Bedenk een nieuw veilig wachtwoord dat je voortaan gaat gebruiken. 3. Pas je wachtwoorden aan op de diverse internetapplicaties die je gebruikt.15 minuten
 27. 27. Hoe maak je jongeren mediawijs? Gebruik sterke wachtwoorden Leren focussen
 28. 28. Hoe maak je jongeren mediawijs? [bron: Youtube.com, https://goo.gl/EwjICL]
 29. 29. Hoe maak je jongeren mediawijs? Voer de volgende drie taken uit in 2-tallen: 1. Schrijf op: “Multitasken bestaat niet!” 2. Schrijf op: getal 1 t/m 23 3. Schrijf afwisselend op: a) letter uit eerste taak, en dan b) cijfer uit tweede taak De ander neemt de tijd op per taak! [images: Edward Boatman, Noun Project]
 30. 30. Hoe maak je jongeren mediawijs? Taak 1: …. seconden Taak 2: …. seconden Totaal: ….. seconden + Taak 3: …. seconden Totaal: ….. seconden + Vergelijk de uitkomst. Wat valt je op? [images: Edward Boatman, Noun Project]
 31. 31. Hoe maak je jongeren mediawijs? Multitasken = switchtasken ;-) Tijd ↑ Kwaliteit ↓ Stress ↑
 32. 32. Hoe maak je jongeren mediawijs? Opdracht Maak een persoonlijke poster met jouw top-3 focustips voor meer vrije tijd 30 minuten
 33. 33. Hoe maak je jongeren mediawijs? [images: Creative Stall, MikaDo Nguyen, Noun Project] Docent Mediawijsheid Mediawijze docent Doel Middel
 34. 34. Hoe maak je jongeren mediawijs? [images: Creative Stall, MikaDo Nguyen, Noun Project] Docent Mediawijsheid Mediawijze docent Doel Middel
 35. 35. Mediawijze docent Hoe maak je jongeren mediawijs? [images: Creative Stall, MikaDo Nguyen, Noun Project] Middel Een mediawijze docent 1. verhoogt motivatie, vergroot leerprestaties en optimaliseert het leeproces door inzet van internet en internetapplicaties, en 2. integreert de mediawijsheid competenties binnen zijn/haar vak- en/of beroepscontext.
 36. 36. Mediawijze docent Hoe maak je jongeren mediawijs? [images: Creative Stall, MikaDo Nguyen, Noun Project] Middel Een mediawijze docent 1. verhoogt motivatie, vergroot leerprestaties en optimaliseert het leeproces door inzet van internet en internetapplicaties, en 2. integreert de mediawijsheid competenties binnen zijn/haar vak- en/of beroepscontext.
 37. 37. Mediawijze docent Hoe maak je jongeren mediawijs? Middel ?
 38. 38. Mediawijze docent Hoe maak je jongeren mediawijs? Middel “A fool with a tool is still a fool!”
 39. 39. Mediawijze docent Hoe maak je jongeren mediawijs? Middel TPACK
 40. 40. Mediawijze docent Hoe maak je jongeren mediawijs? [images: Creative Stall, MikaDo Nguyen, Noun Project] Middel Een mediawijze docent 1. verhoogt motivatie, vergroot leerprestaties en optimaliseert het leeproces door inzet van internet en internetapplicaties, en 2. integreert de mediawijsheid competenties binnen zijn/haar vak- en/of beroepscontext.
 41. 41. Mediawijze docent Hoe maak je jongeren mediawijs? [images: Creative Stall, MikaDo Nguyen, Noun Project] Middel Mediawijsheid in de vak- en beroepscontext vraagt een actieve inzet van de lerende jongere.
 42. 42. Mediawijze docent Hoe maak je jongeren mediawijs? [images: Creative Stall, MikaDo Nguyen, Noun Project] Middel Laat jongeren al consumerend, participerend en producerend experts worden in onderwerpen.
 43. 43. Hoe maak je jongeren mediawijs? [images: Creative Stall, MikaDo Nguyen, Noun Project] Middel Spreek hierbij niet alleen lagere orde denkvaardighe- den, maar juist ook hogere orde denkvaardigheden aan. Mediawijze docent
 44. 44. Hoe implementeer je mediawijsheid?
 45. 45. Hoe implementeer je mediawijsheid? Motivatie Capaciteit Gelegenheid [Triade-model, Theo Poisez]
 46. 46. Hoe implementeer je mediawijsheid? [Triade-model, Theo Poisez] Betrekt alle stakeholders Motivatie Capaciteit Gelegenheid
 47. 47. Hoe implementeer je mediawijsheid? [Triade-model, Theo Poisez] Motivatie Capaciteit Gelegenheid
 48. 48. Hoe implementeer je mediawijsheid? [Triade-model, Theo Poisez] Elektronische leeromgeving Motivatie Capaciteit Gelegenheid
 49. 49. Hoe implementeer je mediawijsheid? Ga als het experiment aan met jongeren. Bedenk dat #fail niet bestaat. Het is slechts een First Attempt In Learning.”
 50. 50. Meer informatie? Patrick Koning Trainer/ontwikkelaar Koning Willem I College Edublogger bij Lerenontrafeld.nl Auteur ‘#Mediawijsheid in de klas’ Mediawijsheidindeklas.nl

×