Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mediawijsheid: Waarom?, Wat? en Hoe?

1,404 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mediawijsheid: Waarom?, Wat? en Hoe?

 1. 1. #Mediawijsheid Waarom? / Wat? / Hoe? Patrick Koning Academie voor Teaching and Learning Koning Willem I College
 2. 2. Vanuit een breder toekomst perspectief WAAROM?
 3. 3. Waarom? [Bron: Digital Literacy, Common Craft]
 4. 4. Vanuit organisaties WAAROM?
 5. 5. Waarom? Stagiair onvoldoende digitaal vaardig 04 februari 2013 Praktijkopleiders vinden hun stagiairs niet digitaal vaardig genoeg. Jongeren mogen dan handig zijn met hun smartphones. Veilig omgaan met bedrijfsgegevens en e-mail is heel wat anders. Bedrijven zijn overigens streng voor hun stagiairs: het gebruik van sociale media onder werktijd is niet acceptabel. Zo blijkt uit onderzoek onder praktijkopleiders in opdracht van Ecabo. Risico’s slecht ingeschat Maar dan komen de minder fraaie kanten. Leerlingen hebben vaak weinig kijk op de beveiligingsrisico’s, vinden stagebegeleiders. Kennis over ongewenste e-mail ontbreekt. En ook over copyrights en het juiste gebruik van foto- en beeldmateriaal weten ze erg weinig. De helft van de leerlingen weet bovendien niet hoe ze om moeten gaan met het verstrekken van (privé) gegevens. [Bron: Vives]
 6. 6. Waarom? Kroes wil meer technologie in het onderwijs Amsterdam – het onderwijssysteem in Nederland bereidt leerlingen niet goed voor op het leven in de digitale wereld. Het leert ze vooral “vaardigheden die hun ouders nodig hadden”. Het onderwijs moet daarom flexibeler worden en meer ruimte bieden voor verscheidenheid van mensen, en ICT op school kan daarbij helpen. Dat betoogt eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) in haar zaterdagse column in het Financieel Dagblad. Digital technologie moet worden ingezet om het onderwijssysteem aan te passen aan de leerlingen, waar nu nog wordt geprobeerd om alle leerlingen in hetzelfde systeem te dwingen, ongeacht hun talenten en leerbehoeften. Alleen op die manier worden genoeg toekomstige arbeidskrachten opgeleid om het groeiende Europese tekort aan ICT-persoon op te heffen, meent Kroes. [Bron: NU.nl]
 7. 7. Waarom? KNAW: Advies Digitale geletterdheid in het VO De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft op 29 januari 2013 het advies “Digitale geletterdheid in het VO” overhandigd aan André de Jong, directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs van het ministerie van OCW. In het advies pleit de KNAW voor krachtige vernieuwing van het informaticaonderwijs havo/vwo. De commissie die het advies samenstelde constateert dat, ondanks de noodzaak leerlingen voor te bereiden op de kennissamenleving en de daarbij behorende 21st century skills, het onderwijs daarin te kort schiet. De KNAW stelt voor informatiekunde en informatice op havo/vwo te herontwerpen. Basis hiervoor is de observatie dat beide vakken tekortschieten wat betreft inhoud, kwaliteit en positie. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de kwaliteit van leraren. [Bron: KNAW.nl]
 8. 8. Vanuit de student WAAROM?
 9. 9. Waarom? [Bron: Facebook Follies, DocZone, Youtube]
 10. 10. Waarom? “Cybercrime treft 1 op de 8 Nederlanders” [Bron: DutchCowboys.nl] [Bron: Safe Internet Banking, Febelfin, Youtube]
 11. 11. Waarom? [Bron: Commercial over Veilig Internetten, ]
 12. 12. Waarom? [Bron: ]
 13. 13. Waarom? [Bron: Gevaren van Facebook, Kazakkendraaiers, ]
 14. 14. Kennis & Vaardigheid & Integratie WAT?
 15. 15. Family Online Safety Institute “Society needs to help children make wise choices about the content they seek out and post online; about whom they contact and who they allow to contact them; and how they conduct themselves on the internet. Children need to be empowered and encouraged to make better decisions so that their actions in the online world are similar to their actions in the offline world - a distinction, FOSI believes, children don't always make.” [bron: Wikipedia.org]
 16. 16. Drie onderdelen: 3 C’s Onderdeel 1 – Online informatie Positief kritisch zijn ten opzichte van informatie op het internet en heldere afwegingen maken wanneer informatie van het internet wordt gehaald en wanneer informatie gebruikt wordt van niet digitale bronnen. Onderdeel 2 – Online contact Positief kritisch zijn ten opzichte van communiceren en samenwerken op internet en heldere afwegingen maken met wie, op welke manier en via welk kanaal je communiceert. Onderdeel 3 – Online gedrag Positief kritisch ten opzichte van eigen en andermans gedrag op internet en weten met welke tools en wat wel en niet gepubliceerd en gedeeld kan worden.
 17. 17. Inhoud & leerdoelen [Bron: ict-en-onderwijs.blogspot.nl van Margreet van den Berg]
 18. 18. Inhoud & leerdoelen [Bron: ict-en-onderwijs.blogspot.nl van Margreet van den Berg]
 19. 19. Keuzes maken HOE?
 20. 20. Positionering Basis voor het leren: alle 1e jaars studenten bij BOL-opleidingen.
 21. 21. Onderdelen → onderwerpen Onderdeel 1: Online informatie • Gebruik verschillende bronnen • Gebruik van slimme zoekmogelijkheden • Verzamel slim informatie • Betrouwbaarheid van websites Integrale opdracht: Vrijheid op internet Onderdeel 2: Online contact • Gebruik sterke wachtwoorden • Bewaak je identiteit • Vraag online meningen • Facebook en Twitter & Privacy • LinkedIN & Privacy Integrale opdracht: Digitaal pesten of plagen
 22. 22. Onderdelen → onderwerpen Onderdeel 3: Online gedrag • Legaal downloaden • Legaal publiceren • Legaal gebruik van WIFI • Risico’s van online gamen • Risico's van online communiceren • De goede werkplek • Voorkomen is beter dan genezen Bewijs van Deelname met goed gevolg Eindopdracht: Welke rol spelen sociale media in jouw leven?
 23. 23. Practice what you preach
 24. 24. Lesbrieven + PPT’s
 25. 25. Elektronische Leeromgeving [Bron: natschool.kw1c.nl, Koning Willem I College]
 26. 26. Wat is er geleerd HOE?
 27. 27. Fastfood-aanpak
 28. 28. Zandbank-aanpak
 29. 29. 7 weken / 7 maanden / 7 jaar
 30. 30. Motivatie-uitdaging
 31. 31. WIJS-VAARDIG-Paradox mediaWIJS mediaVAARDIG Student Docent mediaWIJS mediaVAARDIG
 32. 32. Bedankt voor de aandacht ;-)) pjkoning pjkoning pkoning +PatrickKoning http://lerenontrafeld.nl/

×