Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Just do IT inspiratie - web 2.0 voorbeelden voor de leraar 2.0

11,668 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Just do IT inspiratie - web 2.0 voorbeelden voor de leraar 2.0

 1. 1. Just do it inspiratie! Web 2.0 voorbeelden voor de Leraar 2.0. Patrick Koning Leraar & Trainer/Ontwikkelaar ICT-Academie / CTL Koning Willem I College Weblog: http://patrick.familiekoning.com
 2. 2. Just do it inspiratie! 1. Videoinstructie 2. Nederlands spreken 3. Instructie via weblog 4. Studenttevredenheid 5. Mediawijsheidweek 6. Live registratie in Google Docs kick-off
 3. 3. 1. Videoinstructie
 4. 4. Waarom video gebruiken? • Aansluiting bij de belevingswereld • Mogelijkerwijs efficientere verwerking • Mogelijkheden voor just-in-time onderwijs • Authentieke context • Geen transfer gap • Mogelijkheden voor kostenbesparing • Zien en horen (40%) beter te onthouden [bron: Waarom video in de les?]
 5. 5. Hoe succesvol leren? Hoe aanbieden? • Inbedden in studietaak • Aandacht voor: • Theorie • Praktijk • Afwijken van video • Uitzetten bij PvB? • Afleiding in Youtube?
 6. 6. Hoe succesvol leren? Hoe aanbieden? • Geen afleiding?
 7. 7. Het productieproces Draaiboek Presentatie Opnames Renderen Inleiding Pentium CoreDuo .swf Gebruik voor eigen verantwoordelijkheid 2 GigaByte .wma Leerdoelen Koptelefoon .mpeg4 Opbouw Microfoon Licentie VirtualBox Beschikbaar materiaal Interactie met Camtasia
 8. 8. Just do it inspiratie! 1. Videoinstructie 2. Nederlands spreken 3. Instructie via weblog 4. Studenttevredenheid 5. Mediawijsheidweek 6. Live registratie in Google Docs kick-off
 9. 9. 2. Nederlands spreken
 10. 10. Waarom video gebruiken? • Aansluiting bij belevingswereld = motivatie • Video geeft betrouwbaar beeld – Voor beoordeling – Voor reflectie met student – Voor onderwijsleergesprek met groep • Flexibiliteit en meer snelheid bij nakijken • Hergebruik van video’s – Andere studenten – Helpdesk – Marketing? [bron: Waarom video in de les?]
 11. 11. Hoe aanbieden? Hoe succesvol leren? • Inbedden in opdracht • Duidelijke leerdoelen • Achtergrond materiaal • Authentieke context • Duidelijke eisen klant • Klassengesprek • Zelf evaluatie [bron: Screencasting met studenten]
 12. 12. Hoe aanbieden? Hoe succesvol leren? • Duidelijke beoordeling
 13. 13. Hoe aanbieden?
 14. 14. Just do it inspiratie! 1. Videoinstructie 2. Nederlands spreken 3. Instructie via weblog 4. Studenttevredenheid 5. Mediawijsheidweek 6. Live registratie in Google Docs kick-off
 15. 15. 3. Instructie via weblog
 16. 16. Waarom weblog gebruiken? • Aansluiting bij belevingswereld • Mogelijkheden voor discussie • Mogelijkheden voor just-in-time onderwijs • Mogelijkheden voor kostenbesparing • Profilering naar buiten? – Reactie Fontys student
 17. 17. Hoe aanbieden? Hoe succesvol leren? • Inbedden in studietaak • Aandacht voor: • Theorie • Praktijk • Gerichte vragen over theorie! • Voorafgaand aan een integrale opdracht • Uitzetten bij PvB?
 18. 18. Just do it inspiratie! 1. Videoinstructie 2. Nederlands spreken 3. Instructie via weblog 4. Studenttevredenheid 5. Mediawijsheidweek 6. Live registratie in Google Docs kick-off
 19. 19. 4. Studenttevredenheid in Google Docs
 20. 20. Waarom evaluatie in Google Docs • Kwaliteitsborging onderwijs – Professionalisering (van jezelf) – Verantwoording inspectie • Zeer eenvoudig – Te maken – Te delen – Af te nemen – Resultaten te bekijken – Resultaten te delen [tip: Wat is Google Docs?]
 21. 21. Hoe aanbieden? Via een hyperlink in ELO: n@tschool
 22. 22. Just do it inspiratie! 1. Videoinstructie 2. Nederlands spreken 3. Instructie via weblog 4. Studenttevredenheid 5. Mediawijsheidweek 6. Live registratie in Google Docs kick-off
 23. 23. 5. Mediawijsheidweek
 24. 24. Waarom mediawijsheidweek? • Aansluiting bij belevingswereld • Ondersteuning van het leren – Snel correcte informatie vinden – Betrouwbaarheid van informatie – Bewaren van gevonden informatie (social bookmarking) – Bijhouden van ontwikkelingen (via RSS) – Reflecteren via Weblog • Inzicht in nieuwe ontwikkelingen Social Bookmarking, RSS en Webloggen
 25. 25. Waarom mediawijsheidweek?
 26. 26. Waarom mediawijsheidweek?
 27. 27. Hoe aanbieden? Hoe succesvol leren? • Duidelijke opdracht: ODAT-je • Betrek de beroepscontext • zoeken van drivers • zoeken van instructievideo’s • abonneren op ICT-bronnen • Betrek maatschappelijke context • gevaar internetapotheken • sponsor jij de treeoctopus? • Als afwisseling in schooljaar • Begin van schooljaar als basis [bron: Reflectie mediawijsheid]
 28. 28. Ervaringen en reflectie • Studenten niet bezig met Web 2.0 (zie plaatje) • Zoeken kunnen studenten niet: – Snel afhaken, want ..... – Gebruik van vage zoekwoorden – Alleen eerste zoekpagina wordt bekeken – Starten altijd met Google.nl [bron: Mediawijsheid en Web 2.0] [bron: Relfectie op mediawijsheidweek]
 29. 29. Ervaringen en reflectie • Kritisch zijn studenten niet – +/- 20% sponsort Treeoctopus • Studenten: – bewaren niks (≠ delicious) – lezen niet (≠ rss) – schrijven niet (≠ webloggen) • Tweedeling in beleving student: – leuk/nuttig – ≠ leuk/nuttig [bron: Mediawijsheid en Web 2.0] [bron: Relfectie op mediawijsheidweek]
 30. 30. Just do it inspiratie! 1. Videoinstructie 2. Nederlands spreken 3. Instructie via weblog 4. Studenttevredenheid 5. Mediawijsheidweek 6. Live registratie in Google Docs kick-off
 31. 31. 6. Live registratie kick-off
 32. 32. Waarom kick-off live? • Professionele profilering – Leerbeleving van de student – Gebruik tijdens open dagen – Betrekken van bedrijven bij onderwijs • Mogelijkheden voor just-in-time onderwijs – Ziekte – Snelle studenten – Wat was ook al weer de bedoeling? • Mogelijkheden voor kostenbesparing
 33. 33. Hoe aanbieden?
 34. 34. Just do it inspiratie! 1. Videoinstructie 2. Nederlands spreken 3. Instructie via weblog 4. Studenttevredenheid 5. Mediawijsheidweek 6. Live registratie in Google Docs kick-off

×