Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cvi 2013

1,895 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Cvi 2013

 1. 1. [Bron: safeinternetbanking.be]
 2. 2. Mediawijsheid als vak :-))
 3. 3. pjkoning pjkoning pkoning Patrick Koninghttp://lerenontrafeld.nl/http://goo.gl/04UtY
 4. 4. mbos bosmartijn. mbos Martijn Boshttp://goo.gl/04UtY
 5. 5. [Bron: commons.wikimedia.org]
 6. 6. Werk doelgericht en planmatig[Bron: commons.wikimedia.org]
 7. 7. ADDIE model Analysis Implemen- Evaluation Design tation Develop- ment
 8. 8. ADDIE model Analysis The ADDIE model is the generic process traditionally used by instructional designers and training developers. The Implemen- five phases—Analysis, Design, Evaluation Design tation Development, Implementation, and Evaluation—represent a dynamic, flexible guideline for building effective training and performance support tools. Develop- ment
 9. 9. ADDIE model Analysis Implemen- Evaluation Design tation Develop- ment
 10. 10. ADDIE model Analysis Implemen- Evaluation Design tation Develop- ment
 11. 11. AnalysisBron: archdigitals.com
 12. 12. Analysis: DoelgroepBron: onderzoek.kennisnet.nl
 13. 13. Analysis: Doelgroep
 14. 14. Analysis: Doelgroep• Besluit: De pilot voor het vak Mediawijsheid wordt ontwikkeld voor het voltijds MBO (lees: Bol-4 studenten). Later volgt het MVO (lees: niveau 2 en 3).• Besluit: In de Design-fase zal nadrukkelijk aandacht besteedt worden aan het dichtbij brengen van het onderwerp Mediawijsheid bij het dagelijkse leven van de studenten (motivatie-problematiek).• Besluit: De volgende verdeling in werkvormen en gebruikte media wordt aangehouden: interchanging (60%), elkaar echt zien (23%), produceren (9%) en gamen (8%).• Besluit: Het vak Mediawijsheid wordt aangeboden aan eerstejaars studenten.
 15. 15. Analysis: Inhoud & leerdoelen“Society needs to help children make wise choicesabout the content they seek out and post online;about whom they contact and who they allow tocontact them; and how they conduct themselveson the internet. Children need to be empoweredand encouraged to make better decisions so thattheir actions in the online world are similar to theiractions in the offline world - a distinction, FOSIbelieves, children dont always make.”[bron: Wikipedia.org]
 16. 16. Analysis: Inhoud & leerdoelenKerntaak 1 – ContentPositief kritisch zijn ten opzichte van informatie op hetinternet en heldere afwegingen maken wanneer informatievan het internet wordt gehaald en wanneer informatiegebruikt wordt van niet digitale bronnen.Kerntaak 2 - ContactPositief kritisch zijn ten opzichte van communiceren ensamenwerken op internet en heldere afwegingen maken metwie, op welke manier en via welk kanaal je communiceert.Kerntaak 3 - ConductPositief kritisch ten opzichte van eigen en andermans gedragop internet en weten met welke tools en wat wel en nietgepubliceerd en gedeeld kan worden.
 17. 17. Analysis: Inhoud & leerdoelen[Bron: ict-en-onderwijs.blogspot.nl van Margreet van den Berg]
 18. 18. Analysis: Inhoud & leerdoelen[Bron: ict-en-onderwijs.blogspot.nl van Margreet van den Berg]Besluit: ICT-vaardigheden komen niet aan bod in het vakMediawijsheid.
 19. 19. Analysis: Omgeving & middelen Regie: ATL Stuurgroep ICT-Academie CvB IT-Force Eindverantwoordelijk Verplicht vak Martijn Bos ATL Patrick Koning Natschool als LMS Pilot 2011-2012
 20. 20. Analysis: Omgeving & middelen
 21. 21. ADDIE model Analysis Implemen- Evaluation Design tation Develop- ment
 22. 22. Design: “De 3 C’s als basis”
 23. 23. Design: “De 3 C’s als basis”Kerntaak 1 – ContentPositief kritisch zijn ten opzichte van informatie op hetinternet en heldere afwegingen maken wanneer informatievan het internet wordt gehaald en wanneer informatiegebruikt wordt van niet digitale bronnen.Kerntaak 2 - ContactPositief kritisch zijn ten opzichte van communiceren ensamenwerken op internet en heldere afwegingen maken metwie, op welke manier en via welk kanaal je communiceert.Kerntaak 3 - ConductPositief kritisch ten opzichte van eigen en andermans gedragop internet en weten met welke tools en wat wel en nietgepubliceerd en gedeeld kan worden.
 24. 24. Design: “De Thema’s / Onderwerpen”
 25. 25. Design: “De Thema’s / Onderwerpen”
 26. 26. Design: “De Thema’s / Onderwerpen”
 27. 27. Design: “De Thema’s / Onderwerpen”
 28. 28. Design: “Docent → Student” DI-Model • Terugblik • Vooruitblik • Instructie • Oefening • Toepassen
 29. 29. Design: “de Eindopdracht”Certificaat Mediawijsheid• Aanwezigheid = minimaal 80% (inclusief ziekte)• Eindopdracht = voldoende
 30. 30. Design: “Het leslokaal”Een leslokaal moet aan de volgende randvoorwaardenvoldoen:• ruimte voor 10 tot 25 studenten;• mogelijkheden om de eigen device (bring your own technology) te gebruiken;• een beamer/scherm, smartboard of touch TV;• internet faciliteiten met toegang tot het gehele web.
 31. 31. ADDIE model Analysis Implemen- Evaluation Design tation Develop- ment
 32. 32. Development: “in ons LMS: N@Tschool!”
 33. 33. Development: “Practice what you preach”
 34. 34. Development: “PPT’s + lesbrieven”
 35. 35. AnalysisImplemen- Evaluation Design tation Develop- ment
 36. 36. Implementatie: Balans angst uitdaging
 37. 37. Implementatie: Balans angst uitdaging
 38. 38. Implementatie: Balans angst uitdaging
 39. 39. Balans tussen angst en uitdaging
 40. 40. P3 P1 P4 P2 Train the trainer Bol-2/3/4 Vrijwillige deelname Bol-3/4Train the trainer Bol-2/3/4 Aanpassen lesmateriaal Bol-2 Implementatie: Fasering 2013 2012
 41. 41. P3 P1 P4 P2 Train the trainer Bol-2/3/4Train the trainer Bol-2/3/4 Verplichte deelname Bol-3/4 Implementatie: Fasering 2014 2013
 42. 42. Afdelingen• 2011-2012 / Pilot ICT-Academie• 2012-2013 / Train-the-trainer / L&B Docenten • Geuniformeerde beroepen • KMVO • Media, Art and Performance • Finance, Banking & Insurance • ICT-Academie • Kind & Educatie • Verzorging en verpleging • Middelbare Horeca School • Sociaal Maatschappelijke • Funderend Beroeps Onderwijs studies • Ondernemers Accademie • Lifestyle • Mobiliteit & logistiek • Assistenten in de • Cosmo academie gezondheidszorg • Sport & Beweging
 43. 43. ADDIE model Analysis Implemen- Evaluation Design tation Develop- ment
 44. 44. Evaluatie: (on)bewust (on)bekwaam
 45. 45. Evaluatie: Mediawijs of -vaardig mediaWIJS mediaVAARDIGStudent mediaWIJS mediaVAARDIG Docent → D#3
 46. 46. Evaluatie: Student “… zoeken en vinden vaardigheid is zeer beperkt.” “… Google is DE bron.” “… geen geavanceerd zoeken.” “… gebruik RSS zeer minimaal.”
 47. 47. Evaluatie: Student “… beperkte kennis inschatten betrouwbaarheid van informatie.”
 48. 48. Evaluatie: Student“… weinig tot geen besef van wet en regelgeving.”
 49. 49. Evaluatie: Student “… vaak laks met wachtwoorden.”
 50. 50. Evaluatie: Student “… geen lezers/schrijvers.”
 51. 51. Evaluatie: Student “… 1 op 10 gamers is verslaafd.” “3 a 4% van de jongeren is gameverslaafd”
 52. 52. Evaluatie: Student “… compulsief online gamen.” “… compulsief online communiceren”
 53. 53. Evaluatie: Student“… invloed van sociale media op pesten wordt onderschat.”
 54. 54. Evaluatie: Student aanpassen “… weinig tot geen besef van gezondheidsgevaren.”
 55. 55. Evaluatie: Student “… leren gebruiken van tools kunnen ze zelfstandig.”
 56. 56. Evaluatie: Docent
 57. 57. Evaluatie: Docent
 58. 58. Evaluatie: Docent
 59. 59. Evaluatie: Docent
 60. 60. Evaluatie: Docent
 61. 61. Evaluatie: Docent
 62. 62. Bedankt voor jullie aandacht :-)) #MWKW1C

×