Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RFID-tekniikka kirjastoissa

1,358 views

Published on

Esityksessä tutustutaan RFID-tekniikan toimintaperiaatteisiin ja sen käyttöön
kirjastoympäristössä. Esityksessä käydään läpi kirjastojen keskeisimmät tietojärjestelmät sekä
niiden yhteistoiminta RFID-järjestelmän kanssa. Lisäksi esitellään RFID-järjestelmän
ja kirjastojärjestelmän yhteiskäyttöä tehostavan RFID Plugin -sovelluksen toimintaperiaatteet.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

RFID-tekniikka kirjastoissa

 1. 1. RFID-tekniikka kirjastoissa 1.12.2010 | Petteri Kivimäki
 2. 2. Sisällys Perusteet RFID-järjestelmän rakenne Hyödyt Ongelma RFID Plugin -sovellus Tulevaisuus
 3. 3. Yleistä Radio FrequencyIdentification Langaton tekniikka tiedon etälukuun ja tallentamiseen Perustuu radiotaajuuksiin Ensimmäiset kaupalliset sovellukset USA:ssa 1980-luvulla Sovellusalue laaja Esim. teollisuus, logistiikka, maksaminen, kulunvalvonta, varkaudenesto, omaisuuden seuranta Ensimmäiset kirjastosovellukset 1990-luvun puolivälissä Aineiston lainaus ja inventointi, varkaudenesto, kokoelmienhallinta
 4. 4. RFID-järjestelmän rakenne RFID-järjestelmän komponentit Tunniste Lukija Väliohjelmisto Taustajärjestelmä
 5. 5. Kirjastojärjestelmä Integroidut kirjastojärjestelmät Kattavat valtaosan kirjastotyön eri osa-alueista Ohjelmamoduulit Lainaus-, luettelointi-, hankinta-, saapumisvalvonta- ja ylläpitomoduuli Erillisiä sovelluksia tai yksi massiivinen ohjelma Tietokanta Aineisto-, asiakas- ja tapahtumarekisterit Monia erillisiä komponentteja Tietokanta-, sovellus-, www- ja sähköpostipalvelin
 6. 6. Tunniste Koostuu Mikrosirusta Antennista Tyypit Aktiiviset, passiiviset ja puolipassiiviset tunnisteet Luku- ja kirjoitusominaisuudet Pelkkä luku Yksi kirjoitus, rajoittamaton luku Rajoittamaton luku / kirjoitus
 7. 7. Kirjastosovellusten tunnisteet Passiivisia 13,56 MHz:n taajuudella toimivia Lukuetäisyys < 1.5 m Tallennuskapasiteetti 1024 tai 2048 bittiä Luku- ja kirjoitusoperaatioiden määrää ei rajoitettu Niteiden yksilöimiseen Niteen id-numero Varkaudenesto
 8. 8. Lukija Käytetään tunnisteiden lukemiseen ja kirjoittamiseen Tuottaa passiivisten tunnisteiden tiedon lähettämiseen tarvitseman energian Antenni Lähettää energian tunnisteille Vastaanottaa ja siirtää tunnisteilta tulevan datan lukijalle Lukijan ja tunnisteen välisen tiedonsiirron yksityiskohdat riippuvaisia monista seikoista Tunnisteen tyyppi – aktiivinen / passiivinen Antennien koko, rakenne, sijoittelu ja lähetysteho Taajuusalue
 9. 9. Lukija Fyysinen ulkoasu muunneltavissa
 10. 10. RFID-tekniikan hyödyt Ei näkyvää lukusädettä Lukuetäisyys Useiden tunnisteiden yhtäaikainen lukeminen Varkaudenesto Tallennuskapasiteetti Tietosisältö muokattavissa Ulkoisten häiriötekijöiden sietokyky
 11. 11. Ongelma Väliohjelmiston ja kirjastojärjestelmän välinen kommunikointi riittämätöntä
 12. 12. Ratkaisu – RFID Plugin Kirjastojärjestelmän tapahtumien välittäminen väliohjelmistolle automaattisesti
 13. 13. RFID Plugin -sovellus Välittää tiedot lainausmoduulin tapahtumista väliohjelmistolle Käyttäjä voi keskittyä yhden ohjelman käyttöön Yhteensopiva Voyager-, ATP Origo-, PallasPRO- ja PrettyLib-kirjastojärjestelmien kanssa 3M StaffPad Workstation- ja Bookmatic RFID Staff –väliohjelmistojen kanssa Yksi asennuspaketti Konfigurointi asetustiedoston avulla Tuotantokäytössä noin 15 kirjastossa
 14. 14. RFID Plugin -sovellus Visual Studio –kehitysympäristö C++-ohjelmointikieli WinAPI-ohjelmointirajapinta Avointen ikkunoiden, näppäinten painallusten ja hiiritapahtumien tarkkailu Jaettu muistialue Näppäinten painallusten luominen Observer-suunnittelumalli Rajapinta-ajattelu Konkreettiset toteutukset eristetty toisistaan Helposti laajennettavissa
 15. 15. RFID Plugin -sovellus Toimii tulkkina kirjastojärjestelmän ja väliohjelmiston välissä Kaksi erillistä rajapintaa Mahdollistaa Eri ohjelmistojen yhdistelmät Tuen ohjelmistojen eri versioille Muutokset ohjelmistoissa päivitettävä vain RFID Plugin –sovellukseen
 16. 16. Tulevaisuus RFID tarjoaa kirjastoille monia mahdollisuuksia Toiminnan tehostaminen Nykyisten palvelujen kehittäminen Uusien palvelujen luominen Ongelmana eri järjestelmien välinen puutteellinen kommunikaatio Järjestelmien suuri määrä Standardien puute Käyttäjämäärä kasvaa kaiken aikaa Syrjäyttääkö viivakoodit?
 17. 17. Kysymyksiä? Kiitos!

×