MR5_LGAFmanagementmeeting_Oct2009

331 views

Published on

LGAF Progress Overview (Oct2009)

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MR5_LGAFmanagementmeeting_Oct2009

 1. 1. 1<br />LGAF:MANAGEMENT MEETING[MR5]Στη Φάση Β+Γ…<br />Πέτρος Καβάσαλης<br />(με τη συνεργασία του<br />Γρ. Χωματά / BetaConcept)<br />Αθήνα, Τρίτη 13.10.2009<br />http://lgaf.kedke.org/wiki<br />
 2. 2. LGAF Architecture: Full SOA (innovation!)<br />Petros KAVASSALIS &lt;petros@cfp.mit.edu&gt;<br />2<br />+<br />
 3. 3. = Core<br />Core LGAF<br />E-CMS (Enterprise Content Management System) = BetaCMS<br />BPMS ( Business Process Management System) = Intalio|BPMS<br />Περιλαμβάνει mini portal για υπηρεσίες<br />e-payment system<br />IMS (Identity Management System)<br />Middleware<br />ESB: Mule<br />Connectors LegAppsESB<br />WSDLs (BPMS  ESB): Transition_Only for Singular apps<br />Common OTA Services API - EndPoint/Backend (WSDLs)<br />Petros KAVASSALIS &lt;petros@cfp.mit.edu&gt;<br />3<br />
 4. 4. + Periphery<br />Peripheral LGAF<br />IVR<br />Notification Gateway <br />Collaboration Tool (Jabber)<br />Petros KAVASSALIS &lt;petros@cfp.mit.edu&gt;<br />4<br />
 5. 5. LGAF: architectural view<br />Petros KAVASSALIS &lt;petros@cfp.mit.edu&gt;<br />5<br />Online Services<br />BetaCMS|LGAFportal + BetaCMS|LGAFwiki + Online Services Portal (GWT)<br />BetaCMS-based webapps (portal, wiki, mini-portal υπηρεσιών)<br />Human Workflow Engine + LGAFportalΥπηρεσιών<br />OTA Content Management Standardsand Models + Executable Templates<br />OTA Executable Process Models<br />Business Process Management System (Intalio|BPMS)<br />BetaCMS<br />OTA API (open to everybody) <br />core operations<br />core documents<br />WSDLs<br />ESB: mule<br />OTA Legacy Systems <br />
 6. 6. LGAF: Όχι ένα (ακόμη) ή περισσότερα portals<br />Όμως έχουμε και portal… και αρκετές άλλες web applications!<br />Mini portal υπηρεσιών<br />BetaCMS|LGAFwiki<br />LGAF = Εξαιρετικά αποτελεσματικό «Open Source Framework»για την ανάπτυξη εφαρμογών e-government που στηρίζεται σε τεχνολογίες και μεθόδους<br />Enterprise Content Management (BetaCMS)<br />Business Process Management<br />LGAF = Μια αρχιτεκτονική SOA που δίνει στο LGAF τη δυνατότητα να «κάθεται» πάνω σε υφιστάμενες βάσεις δεδομένων και εφαρμογές εγκατεστημένες στους ΟΤΑ <br />Για να... «κλέβει» τη λειτουργικότητα τους, να την επαυξάνει και να την μετατρέπει σε «υπηρεσίες» (business services) που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή καινοτομίας (στο επίπεδο και του τελικού προιόντος και της επιχειρησιακής οργάνωσης)<br />LGAF: Τί είναι και τί δεν είναι;<br />Petros KAVASSALIS &lt;petros@cfp.mit.edu&gt;<br />6<br />1<br />
 7. 7. Στη διαχείριση όλου του περιεχομένου του Δήμου<br />Ενιαίος κύκλος εσωτερικού + εξωτερικού περιεχομένου<br />Zero acquisition cost εφαρμογών διαχείρισης περιεχομένου 2 επιπέδων<br />Portal: High Modeling and Execution Performance<br />Wiki: Basic Functionality to Start with<br />… που στοιχίζουν μερικές χιλιάδες € αν τις προμηθευθεί κανείς από έναν οίκο λογισμικού<br />Στην παροχή online υπηρεσιών μέσω αυτοματοποιημένων επιχειρησιακών διαδικασιών (business processes)<br />Μια υπηρεσία ανήκει σε ένα «οικοσύστημα» διαδικασίας: Ενώ γίνεται ηλεκτρονική η υπηρεσία, γίνεται ταυτόχρονα ηλεκτρονική, άρα εν δυνέμει αποτελεσματικότερη, η διαδικασία που «παρέχει» την υπηρεσία<br />LGAF = μπορεί να γίνει) (Μηχανισμός εισαγωγής «οργανωσιακής αλλαγής» στους ΟΤΑ<br />LGAF = (μπορεί να γίνει) Μηχανισμός παραγωγής στοχευμένων εφαρμογών-υπηρεσιών, υψηλής αποδιτικότητας (σε συνεργασία με τους μελλοντικούς χρήστες τους)<br />Αυτοματοποίηση παντού!<br />Petros KAVASSALIS &lt;petros@cfp.mit.edu&gt;<br />7<br />2<br />
 8. 8. Ένα περιβάλλον που ο πολίτης και η τοπική επιχείρηση συναλλάσονται ηλεκτρονικά με το Δήμο<br />Ένα περιβάλλον που οι δημοτικοί υπάλληλοι διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά τις εργασίες που προκύπτουν από την υποβολή online αιτήσεων και συναλλαγών (εκτελώντας tasks που τους «αναθέτει» η οθόνη τους<br />Όταν οι αιτήσεις δεν είναι πλήρως αυτοματοποιημένες αλλά χρειάζονται τη διαμεσολάβηση του ανθρώπινου παράγοντα σε κάποια από τα στάδια εκτέλεσης τους, τότε οι αντίστοιχες ενέργειες ανατίθενται σε δημοτικούς υπαλλήλους. Η ανάθεση εργασίας (task assignment) απευθύνεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο ή σε διοικητικό «ρόλο» (π.χ. υπάλληλος του Τμήματος Καθαριότητας). Όλο το προσωπικό που ανήκει στο «ρόλο» ενημερώνεται, ενώ ο πρώτος που θα αναλάβει να διεκπεραιώσει την εργασία, αυτομάτως αποκλείει τα υπόλοιπα μέλη του ρόλου να κάνουν το ίδιο για να αποφευχθεί η πολλαπλή εκτέλεση της εργασίας (Η εκτέλεση της εργασίας που ανατέθηκε πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε συγκεριμένα χρονικά πλαίσια).<br />Ένα, μοναδικό interface!<br />Petros KAVASSALIS &lt;petros@cfp.mit.edu&gt;<br />8<br />3<br />
 9. 9. Περιλαμβάνει<br />α. Το σύνολο των εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή (documents) που συνοδεύουν μια διαδικασία<br />β. Το σύνολο των εγγράφων που κατέθεσε ο πολίτης/επιχείρηση, ως attachments σε μια αίτηση, και των αντίστοιχων πιστοποιητικών / υπηρεσιών που έλαβε. <br />Τα περιεχόμενα του φακέλου δεν παραμένουν σταθερά αλλά εμπλουτίζονται <br />Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της διαδικασίας (περίπτωση α.) <br />Στο χρόνο (περίπτωση β.)<br />... Και ένα Ηλεκτρονικό Αρχείο για την εξυπηρέτηση του πολίτη<br />Petros KAVASSALIS &lt;petros@cfp.mit.edu&gt;<br />9<br />4<br />
 10. 10. Αυτά! Ας πατήσουμε όμως πάλι στη γή... <br />Το LGAF έχει δημιουργήσει έναν πολύ καλό τεχνολογικό πυρήνα και έχει καλή υπόσχεση εφαρμογής<br />Ο πυρήνας θέλει βέβαια ακόμη πολλές βελτιώσεις...<br />Το LGAF είναι φτηνό: Ένα framework για content management + business process management που έχει κοστίσει μέχρι τώρα 150Κ€ (actual cost) και έχει πραγματικές προγραμματισμένες δαπάνες &lt;1Μ€<br />Η εφαρμογή θέλει στρατηγική:<br />Test Implementation<br />Extended Implementation<br />Diffusion (Γενίκευση Χρήσης)<br />Petros KAVASSALIS &lt;petros@cfp.mit.edu&gt;<br />10<br />
 11. 11. Δηλαδή: έχουμε φτάσει σε ένα καλό ποσοστό ενός συστήματοςμε high performance. Τώρα: Fine-tunings + Εφαρμογή στους Δήμους +…<br />(-) Αδυναμίες<br />Portal Architecture and Automatic Templating<br />Graphical Interfaces (interaction forms etc, registration forms)<br />Web Services to connect to Legacy Apps (for the moment: only Singular)<br />Integration is still an issue (IMS-BetaCMS-Intalio|BPMS)<br />Technical Deployment<br />(+) Next Steps (Phase B)<br />Prototype: Improvement Cycle <br />Information Architecture + Graphics, Executable Interface, Mini Portal Υπηρεσιών, Integration2<br />Test Implementation (Larissa, Keratsini)<br />Extended Deployment (7 Municipalities) / 2-3 Versions<br />“Basic” use by 7 Municipalities<br />KEDKE Portal<br />Petros KAVASSALIS &lt;petros@cfp.mit.edu&gt;<br />11<br />
 12. 12. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα ακριβώς;<br />Petros KAVASSALIS &lt;petros@cfp.mit.edu&gt;<br />12<br />Η ομάδα LGAF διευρύνεται:<br /><ul><li>K2 Computing
 13. 13. AltSol
 14. 14. hilon</li></li></ul><li>Portal / Content Management<br />Test Case: Κερατσίνι<br />hilon + 16 (Singular)<br />Portal Information Architecture/PII (hillon – Π. Κρανιδιώτης)<br />Συλλογή Περιεχομένου ανά Δήμο στη βάση του PII (hilon + 16)<br />Ανάρτηση περιεχομένου (hilon + 16)<br />Επικοινωνία με Δήμους<br />Εκπαίδευση εργαζομένων ΟΤΑ (online)<br />BetaConcept + AltSol + Designer(s)<br />Wireframes (BetaConcept)<br />Graphics + Static html (Designer)<br />Executable Templates (BetaConcept + AtlSol)<br />Implementation<br />Petros KAVASSALIS &lt;petros@cfp.mit.edu&gt;<br />13<br />
 15. 15. Online Υπηρεσίες<br />ATLANTIS Group<br />2 core online services<br />Πιστοποιητικό Γεννήσεως Οικογενειακής Κατάστασης <br />Συλλογή Αντικειμένων προς Ανακύκλωση (άμεσης εκμετάλλευσης από οποιονδήποτε Δήμο)<br />3 premium online services<br />Πληρωμή Δημ. Φόρου (επιχειρήσεις)<br />Μπάζα (επιχειρήσεις)<br />Τραπεζοκαθίσματα (επιχειρήσεις)<br />Clusters online υπηρεσιών<br />e-payment system<br />Eurobank, Pireos, Aplha<br />Pay via Visa, e-banking<br />ATLANTIS Group + 16 (Singular)<br />Συμπλήρωση Εντύπων++ Καταγραφής Διαδικασίας (*)<br />Κ2 Computing + ATLANTIS Group<br />Mini Portal Υπηρεσιών<br />GWT<br />Ενοποίηση BetaCMS + Intalio|BPMS<br />Petros KAVASSALIS &lt;petros@cfp.mit.edu&gt;<br />14<br />Test Case: Λάρισα<br />
 16. 16. Web Services / Technical Deployment<br />Web Services<br />Επιτάχυνση τώρα!<br />Κατάλογος Web Services που πρέπει να αναπτυχθούν μέχρι το τέλος του έργου<br />Singular + ATLANTIS Group<br />ESB<br />Singular + AltSol<br />Technical Deployment<br />Τώρα αρχίζειουσιαστικά (ΚτΠ)<br />Bere+Singular+ AltSol<br />Petros KAVASSALIS &lt;petros@cfp.mit.edu&gt;<br />15<br />

×