Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

9uk03112010

1,100 views

Published on

 • Be the first to comment

9uk03112010

 1. 1. Kuidas rahvas osaleb valitsemises 9. klassi ühiskonnaõpetus Priit Kiilaspä Ilmatsalu Põhikool 3.11.2010
 2. 2. Otsene demokraatia Eestis  Rahvas osaleb otseselt riigi/ KOV juhtimises  Üleriigilised ja kohalikud referendumid  Referendum – rahvahääletus  Üleriigilistel referendumitel hääletatakse riigi tulevikku ja iseseisvust puuduvate teemade üle  Riiklike referendumite otsused on riigiorganitele kohustuslikud  Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle 50 % hääletanutest  Põhiseadus keelab rahvahääletusele panna riigi raha- liste kohustuste, riigikaitse, välislepingute, eelarve ja maksudega seonduvat
 3. 3. Esindusdemokraatia  Rahvas osaleb valitsemisel läbi enda poolt valitud esindajate  Rahvaasemikud valitakse läbi regulaarsete valimiste: − Riigikogu valimised (iga 4 aasta tagant; järgmised märts 2011) − KOV valimised (iga 3 aasta järel) − Europarlamendi valimised (iga 5 aasta järel) − Presidendi valimised (5 aasta järel)
 4. 4. Demokraatlikud vabad valimised  Tingimused: − Kandidaate ühele saadikukohale on mitu − Kõigil on võrdne võimalus oma vaateid propageerida (nt valimisreklaam) − Kodanikul on õigus otsustada iseseisvalt ja hoida oma valik saladuses − Hääled loetakse ausalt ja tulemused avalikustatatkse täielikult (Eesti Vabariigi Valimiskomisjon: http://www.vvk.ee/ )
 5. 5. Valimis- ja kandideerimisõigus  Eestis valimisõigus alates 18. eluaastaselt  Riigikogu valimistel hääletamiseks vajalik kodakondsus, KOV - elamisluba  Riigikokku võib kandideerida 21. aasta vanused kodanikud  KOV võib kandideerida 18. aasta vanused valla elanikud - nii Eesti kui ka EL kodanikud  Hääletamis- ja kandideerimisõigus puudub teovõimetutel ning kohtulikult karistatud ja vanglakaristust kandvatel isikutel
 6. 6. Valimissüsteemid  Majoritaarne e. enamusvalimise süsteem  Toetab suurte parteidega süsteemi  Valituks osutub valimisringkonnas enim hääli saanud kandidaat  “Võitja võtab kõik”  Suurbritannia, USA  Proportsionaalne e. võrdeline süsteem  Õiglasem aga keerulisem  Annab võimaluse ka väiksematele parteidele  Iga partei saab parlamendis kohti võrreldavalt tema kogutud häältega  Eesti jne
 7. 7. Majoritaarsed valimised USA näitel
 8. 8. Eesti valimissüsteem Riigikogu näitel  Proportsionaalne  5 % künnis  Kinnised (vs avatud) nimekirjad  Kandidaat tihedalt seotud oma erakonna nimekirjaga – üksikkandidaadil võimalused pea olematud  Tähtis asetus erakonna nimekirjas
 9. 9. Riigikogu valimised 2007
 10. 10. Tänan kuulamast! 3.11.2010

×