Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

125 Jaar Eén Cents Schoolpenning, Franeker

1,254 views

Published on

Powerpointpresentatie b.g.v. het jubileum "125 jaar Eén Cents Schoolpenning (1989-2014)", de vereniging die eigen RK Lager Onderwijs te Franeker mogelijk maakte.

Published in: Education
 • Unlock The Universe & Get Answers You Seek Today In Your FREE Tarot Reading. DO THIS FIRST... To get the most out of your tarot reading, I first need you to focus your intention - this concentrates the energy on the universe to answer the questions that you most desire the answers for. Take 10 seconds to think of your #1 single biggest CHALLENGE right now. (Yes, stop for 10 seconds, close your eyes, and focus your energy on ONE key problem) Ready? Okay, let's proceed. ☀☀☀ https://url.cn/gb1VYtIO
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

125 Jaar Eén Cents Schoolpenning, Franeker

 1. 1. 125 Jaar Eén Cents Schoolpenning (1889-2014) ….en bijna net zo lang eigen R.K. Onderwijs in Franeker! © Piet Postma, nov.2014
 2. 2. Op 22 dec. 1889 werd te Franeker de Vereniging Eén Cents Schoolpenning opgericht met als doel: “Het vormen van een fonds waaruit mettertijd één of meer inrichtingen van Katholiek Onderwijs in Franeker gesticht kunnen worden”
 3. 3. Acties om geld bijeen te brengen o.a.:  Leden Vereniging Eén Cents Schoolpenning betaalden minstens één cent per dag  Een succesvolle loterij leverde fl. 5000,- op  De winst van de opgerichte Spaarkas ging naar de E.C.S.
 4. 4. De eerste katholieke scholen  Vanaf 1 oktober 1897 geven de zusters les aan ca. 60 meisjes in een nieuwe katholieke school aan de Zuiderkade  Vanaf 20 augustus 1900 start in hetzelfde pand ook een R.K. Jongensschool
 5. 5. Johannes Wilhelmus Lunter (1855-1927) Initiatiefnemer oprichting “Vereniging Eén Cents Schoolpenning”
 6. 6. De eerste (gescheiden) R.K. Lagere School te Franeker links de voordeur voor jongens, rechts voor meisjes - Zuiderkade, ca.1910 -
 7. 7. De R.K. Jongensschool met de meesters Flapper (zittend), Baalman en Van Zijden - 1914 -
 8. 8. De R.K. Meisjesschool (1914)
 9. 9. Het onderwijzend personeel (1921) v.l.n.r. de juffen A. Vollmer en B. Dechesne, en de meesters H. Folmer en M. Flapper
 10. 10. De R.K. St. Martinusschool aan de Leeuwarderweg, alleen voor jongens, geopend op 20 april 1931
 11. 11. Bestuur en Onderwijzend personeel bij opening R.K. Jongensschool St. Martinus aan de Leeuwarderweg (1931)
 12. 12. Een groep kleuters van de R.K. Bewaarschool, met o.a. Zr. Floribertha en Melia de Wolf (rechts), op het schoolplein bij het St. Theresiagesticht (H. Hartfeest, 12 juni 1931)
 13. 13. De St. Josephschool aan de Zuiderkade, alleen voor meisjes (1938)
 14. 14. Op schoolreis naar Appelscha rechts meester M. Flapper (1939)
 15. 15. Maurits Yettes Flapper (1879-1977) van 1902-1912 als onderwijzer, daarna tot 1943 hoofd van de R.K. Jongensschool
 16. 16. Het personeel van de Meisjesschool in 1954 v.l.n.r.: zr. Norbertina, zr. Gabriëla (hoofd) en Vronie Koopmans, vooraan Henny Alves en Vera Witte
 17. 17. Voetbalelftal R.K. Jongensschool (1957)
 18. 18. Jongensschool klas 5 vóór meester Frans Popma zit Piet Homminga (1960)
 19. 19. De kleuters o.l.v. zr. Desiderio kleine zaal R.K. Verenigingsgebouw (1961)
 20. 20. Opening 4-klassige R.K. Jongensschool St. Martinus aan de Tuinen (zaterdag 21 maart 1964)
 21. 21. Pastoor Ruys zegent een lokaal in van de nieuwe R.K. Jongensschool links juf J. Hollander-van Schoot (21 maart 1964)
 22. 22. Het hoofd der R.K. Jongensschool, H. Veldman, wacht met klas 6 tot ook hun lokaal door pastoor Ruys wordt ingezegend (21 maart 1964)
 23. 23. Een groep jongens van klas 6 brengt een jaar later (1965) een nummer van “The Beatles” voor het voetlicht
 24. 24. Zr. Desiderio (1911-1999), hoofd R.K. kleuterschool De Ackerrakker van 1959-1976, houdt toezicht op het plein met spelende kleuters (1969)
 25. 25. Klas 6 op schoolreis naar Terschelling met pastoor Hettema, meester Veldman en mevr. Veldman (1971)
 26. 26. Bestuursleden “Vereniging Eén Cents Schoolpenning” vormden tevens het bestuur van de Stichting “R.K. Kleuterschool voor jongens en meisjes” hier bij het afscheid van zr. Desiderio in 1976
 27. 27. Onderwijzend personeel R.K. Lagere School “Johannes XXIII” in 1976 H. Veldman, P. Postma, J. Hoogma en C. Bouma, vooraan mej. V. Witte en mevr. J. v.d. Heide-Koekkoek
 28. 28. Uitbreiding met twee nieuwe lokalen voor klas 1 en 2 hun oude lokalen werden de gemeenschapsruimte (1977)
 29. 29. Gezellig knutselen in de klas (1982)
 30. 30. Eerste H. Communie klas 2 (1982) met meester Postma, pastoor Hettema en juf Witte
 31. 31. Het onderwijzend personeel in 1984 v.l.n.r.: R. Bosma, C. Bouma, P. Postma, M. Mentink-Smit, H. Veldman (hoofd) en L. Dooper
 32. 32. R.K. Kleuterschool “De Ackerrakker” (Godsacker) bleef nog bestaan tot 1985, daarna samen met R.K. Lagere School “Johannes XXIII” (Tuinen)
 33. 33. Bij het afscheid op 19 juni 1985 van meester Veldman onthulling naam nieuwe R.K. Basisschool: “KABAS” !
 34. 34. Uitbouw nieuwe gemeenschapsruimte (1989)
 35. 35. Tijdens schoolreisjes kamperen met eigen tentjes groep 5-6 met meester Postma op camping De Potten bij Sneek - 30 mei 1991 -
 36. 36. Een eigen schoolbus, betaald door de Vereniging Eén Cents Schoolpenning, haalde leerlingen op hier met moeder en chauffeur Ria Foss (1995)
 37. 37. Met z’n allen even op de foto (april 1998)
 38. 38. De Kabas positief in het nieuws (nov.1999)
 39. 39. De medewerkers van R.K. Basisschool De Kabas (april 2000)
 40. 40. In 2011 is De Kabas grondig verbouwd, kreeg o.a. een nieuwe hoofdingang en werd - al met al – zo goed toegerust voor de toekomst….
 41. 41. ….met een grote groep enthousiaste leerkrachten….
 42. 42. …en met héél veel leerlingen!!!
 43. 43. Hartelijk dank voor uw aandacht!

×