Successfully reported this slideshow.

trichoderma

17,596 views

Published on

Published in: Education

trichoderma

 1. 1. Báo cáo môn học PHÒNG TRỪ SINH HỌC BỆNH CÂY TRỒNG Chủ đề:NẤM TRICHODERMA – TÁC NHÂN PHÒNG TRỪ SINH HỌC GVHD: Nguyễn Thị Thu NgaLỚP: NÔNG NGHIỆP SẠCH
 2. 2. Danh sách nhóm:1. Trần Thanh Thuỳ 30930402. Phạm Thị Cẩm Giang 30930023. Lê Thị Ngọc Hân 30930044. Huỳnh Thanh Phong 30930855. Cao Thị Ngọc Thơ 30976926. Nguyễn Thị Kiều Oanh 30930847. Trần Thị Thuỳ Trang 30976948. Danh Chươl 3092996
 3. 3. Nội dung báo cáo1. Đặc điểm phân loại và hình thái học2. Các cơ chế phòng trừ sinh học của nấm Trichoderma đối với nấm bệnh3. Khả năng kích thích sinh trưởng cây trồng của nấm Trichoderma4. Khả năng kích kháng và bảo vệ rễ5. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển và hoạt động đối kháng của nấm Trichoderma6. Quy trình sản xuất nấm Trichoderma7. Ứng dụng của Trichoderma
 4. 4. 1. Đặc điểm phân loại và hình thái học của nấm Trichoderma Trichoderma thuộc Ngành nấm Mycota, Lớpnấm Bất Toàn (Deuteromycetes), Bộ nấmBông (Moniliales), Họ Moniliaceae, ChiTrichoderma.
 5. 5. 1. Đặc điểm phân loại và hình thái học của nấm Trichoderma (tt)• Nấm có khu vực phân bố rộng, hiện diện trên nhiều loại đất (đất tự nhiên, đất canh tác nông nghiệp, đất đồng cỏ,..) và các tàn dư thực vật.• Nấm Trichoderma ở giai đoạn đầu của quá trình nuôi cấy có màu trắng về sau chuyển dần sang màu xanh
 6. 6. 1. Đặc điểm phân loại và hình thái học của nấm Trichoderma (tt)• Nấm Trichorderma sinh sản vô tính bằng bào tử, bào tử nấm có dạng hình trứng, màu xanh lục đính trên những sợi nấm.
 7. 7. 1. Đặc điểm phân loại và hình thái học của nấm Trichoderma (tt)Phân loại Trichoderma + Dựa trên sự khác biệt về hình thái, chủ yếu là hình thành bào tử đơn tính. + Dựa trên tính đối kháng của Trichoderma Hiện nay, có khoảng 33 loài. Trong đó có 11 loài có khả năg đối kháng cao: T.harzianum, T.aureoviride, T.atroviride, T.koningii, T.longibrachiatum, T.viride, T.pseudokoningii, T.longipilis, T.minutisporum, T.hamatum, T.seesei.
 8. 8. 2. Các cơ chế phòng trừ sinh học của nấm Trichoderma đối với nấm bệnh2.1 Cơ chế kí sinh Đặc trưng của nấm Trichoderma là sống hoại sinh, đồng thời cũng sống kí sinh trên nấm gây bệnh cây(Cook và Baker,1989). Nấm Trichoderma có khả năng ký sinh trên nhiều loại nấm bệnh quan trọng trên nhiều loại cây trồng như Scerotium Rolfsii, Fusarium Spp, Pythium, Macrophomina, Botrytis cenerea, Rhizoctonia solani…
 9. 9. Cơ chế kí sinh (tt)• Sự ký sinh là 1 tiến trình phức tạp qua nhiều giai đoạn: - Đầu tiên là phát hiện ký chủ và tăng trưởng nhanh về hướng ký chủ để tiếp xúc với ký chủ - Sau đó quấn quanh hoặc tăng trưởng dọc theo ký chủ và hình thành nên cấu trúc giống như đĩa bám để xâm nhập vào vách tế bào ký chủ
 10. 10. 2.2 Cơ chế cạnh tranh• Trichoderma sử dụng cùng một nguồn tài nguyên (dinh dưỡng, không gian sống) với các sinh vật gây bệnh nhưng Trichoderma "xâm chiếm" môi trường trước khi tác nhân không mong muốn đến• Trichoderma rất tích cực trong cạnh tranh về dinh dưỡng và không gian với những sinh vật khác, thông qua định luật Gaue (nguyên tắc ức chế cạnh tranh)
 11. 11. 2.2 Cơ chế cạnh tranh (tt)• Các nguyên tắc cho rằng khi hai loài cạnh tranh cho các nguồn tài nguyên quan trọng (hay trong cùng một môi trường) thì một trong số họ cuối cùng sẽ rời khỏi môi trường cạnh tranh và dịch chuyển đi nơi khác hoặc có thể chết hoặc chúng có thể thích ứng với điều kiện môi trường khác thích hợp hơn để chúng có thể tồn tại không cạnh trạnh với loài cạnh trạnh với chúng. Đây được gọi là định luật Gause.
 12. 12. 2.3 Cơ chế tiết enzyme• Cơ chế quan trọng giúp Trichoderma đối kháng hiệu quả với nấm gây bệnh cây là nhờ vào khả năng tiết ra nhiều chất tiết của nấm Trichoderma.• Trong đó enzyme là nhân tố quan trọng giúp Trichoderma có khả năng đối kháng dễ dàng lên cơ chất cũng như khả năng tấn công trực tiếp lên nấm bệnh
 13. 13. 2.3 Cơ chế tiết enzyme (tt)• Các loại enzyme do Trichoderma tiết ra là: – Endochitinase – Glucanase 1,3-beta-glucosidase – Chitobiosidase – Trypsin – Chymotrypsin – Cellulose – Protease – N-acetyl-beta-P glucusaminidase (NAGase) – Lypase…
 14. 14. 2.3 Cơ chế tiết enzyme (tt)• Trong số các enzyme được tiết ra từ nấm Trichoderma thì Endochitinase và Glucanase 1,3-beta-glucosidase đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động ký sinh của nấm Trichoderma.• Do vách tế bào hầu hết các loài nấm đều được cấu tạo bởi chitin và glucan nên tác động đồng thời của 2 loại enzyme này sẽ làm tăng khả năng đối kháng của nấm Trichoderma (Margolles Clark và ctv.,1995)
 15. 15. 3. Khả năng kích thích sinh trưởng cây trồng của nấm Trichoderma• Trichoderma định cư ở vùng rễ như những vi sinh vật cộng sinh khác, sự định cư mang lại lợi ích cho cả cây trồng lẫn Trichoderma• Huyền phù của Trichoderma vào trong đất làm tăng sự nảy mầm, tăng khả năng ra hoa, tăng trọng lượng và chiều cao của các loại hoa màu: ớt bắp, cà chua,…(Bailey & Landsmen, 1998).
 16. 16. 3. Khả năng kích thích sinh trưởng cây trồng của nấm Trichoderma(tt)• Trichoderma còn có khả năng tiết ra các chất điều hòa sinh trưởng giúp kích thích rễ cây phát triển nhanh và mạnh hơn giúp rễ phát triển khỏe, tăng khả năng hút dinh dưỡng, đề kháng với các nhân tố gây stress, tăng khả năng phòng vệ của cây, giảm khả năng nhiễm bệnh Tác động của Trichoderma trên rễ cây (Newsham và ctv.,1995).
 17. 17. Cơ chế kí sinhcủa Trichoderma trên rễ cây trồng• Sau khi ký sinh trên rễ cây trồng Trichoderma sẽ xâm nhập vào mô cây• Kích thích một chuỗi thay đổi về hình thái và sinh hóa trong cây như: – Sự thay dổi cấu trúc polymer của lignin và hydroxyproline – Làm gia tăng nồng độ chất hữu cơ trong vách tế bào cây chủ, gia tăng sản sinh hormone – Tăng khả năng tiết ra các phytoaleccin của cây tại nơi bị tổn thương
 18. 18. 4. Kích thích tính kháng lưu dẫn và định cư bảo vệ rễ• Định cư bảo vệ rễ: Trichoderma có thể định cư trên bề mặt rễ, chúng hình thành khuẩn lạc trên rễ, một số dòng có khả năng kiểm soát ở vùng rễ cao. Chúng định cư và phát triển khi rễ tăng trưởng.
 19. 19. Kích thích tính kháng lưu dẫn• Ngoài khả năng tấn công trực tiếp mầm bệnh, Trichoderma còn có khả năng kích thích tính kháng lưu dẫn 1 số nấm bệnh• Một vài dòng được thành lập nhanh, định cư lâu dài trên bề mặt rễ và thâm nhập trong biểu bì và tế bào, chúng hình thành và giải phóng một số thành phần khác nhau  làm kích thích tính kháng lưu dẫn và gây ra sự thay đổi quan trọng trong cơ chế chuyển hóa protein thực vật
 20. 20. 5. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và hoạt động đối kháng của Trichoderma5.1 pH môi trường - Ảnh hưởng đến sự phát triển và hoạt động đối kháng của Trichoderma lên nấm gây hại. - pH tối hảo cho sự phát triển của Trichoderma là 4-8. - pH môi trường cũng ảnh hưởng lớn đến hệ enzym của nấm, thường Trichoderma phát triển và tiết enzym tốt với môi trường có pH rộng 2-6
 21. 21. 5.2 Nhiệt độ• Ảnh hưởng đến sự mọc mầm của bào tử, sự tăng dài của ống nấm, sự phát triển của sợi nấm• Nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến khả năng tiết enzym. Các loài nấm khác nhau có nhiệt độ thích hợp khác nhau. 5.3 Độ thoáng khí• Trichoderma là nấm hiếu khí mặc dù chúng vẫn sống được trong môi trường có hàm lượng oxy thấp.• Nồng độ oxy có tác động lên sự phát triển của Trichoderma và hình thái của chúng trong đất
 22. 22. 5.4 Nguồn dinh dưỡng• Nguồn C: tốt nhất là glucose, fructose, mantose, galactose• Nguồn N: Được cung cấp cho cây dưới dạng nitrate, ammonium và các nguồn đạm hữu cơ mà đặc biệt là amino acid.• Nguồn P: Lân tham gia vào thành phần cấu trúc của tế bào nấm, hàm lượng lân trong tế bào có thể biến đổi theo từng giai đoạn phat triển của sợi nấm cũng như khả năng hữu dụng của nguyên tố này trong đất.
 23. 23. 6. Quy trình sản xuất nấm TrichodermaDựa trên các kết quả nghiên cứu trong nhiềunăm qua, mới đây Bộ môn Bệnh cây (ViệnBVTV) đã công bố qui trình sản xuất và sửdụng nấm đối kháng Trichoderma phòng trừbệnh hại cây trồng gồm các bước sau:– Tạo nguồn nấm Trichoderma giống: Thu thập mẫu đất, cây trồng bị bệnh.– Đánh giá các nguồn vật liệu, tuyển chọn nguồn có triển vọng, có tính đối kháng cao, sinh trưởng tốt để cung cấp cho sản xuất sinh khối.
 24. 24. 6. Quy trình sản xuất (tt)- Sản xuất chế phẩm: Để nấm Trichoderma sinh trưởng, phát triển tốt cần cung cấp đủ lượng nước theo khối lượng với tỷ lệ 1:1, độ thoáng khí, điều kiện nhiệt độ thích hợp (25-300C) và chế độ ánh sáng xen tối.- Qua các lần sản xuất, lượng bào tử tạo ra ổn định và đạt 3,0 x 109 bào tử/gr.
 25. 25. 6. Quy trình sản xuất (tt)– Sấy chế phẩm: Sau khi hong khô chế phẩm, chuẩn độ bào tử.– Bảo quản: Đóng gói kín bằng túi nilon và bảo quản chế phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát trong thời gian 6 tháng.– Sử dụng chế phẩm Trichoderma phòng trừ bệnh hại cây trồng: Trộn đều chế phẩm với phân chuồng hoai mục trước khi trồng từ 10-15 ngày với lượng 80kg/ha, sau đó bón vào hốc hoặc rãnh rồi trồng cây như bình thường.
 26. 26. 7. Ứng dụng của nấm đối kháng Trichoderma 1 Chất kiểm soát sinh học Kích thích sự tăng trưởng của cây trồng 23 Nguồn gen để sử dụng trong chuyển gen4 Khả năng ứng dụng ở Việt Nam
 27. 27. Mô hình sử dụng phân hữu cơ kết hợp chế phẩm sinhhọc Trichoderma đã mang lại hiệu quả thiết thực chongười nông dân. (Nguyễn Văn Hồng Vân ở ấp 4, xã BìnhHoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre)
 28. 28. Chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma• TRiB1 3,2x109 bào tử/gam dạng thô Trichoderma
 29. 29. Ứng dụng nấm trichoderma trong phòng ngừa bệnh vàng, rụng lá trên cao su• Trong khi bệnh vàng lá, rụng lá cao su đang có chiều hướng lây lan nhanh việc bón phân hữu cơ có chứa nấm đối kháng trichoderma là một giải pháp rất hữu hiệu.
 30. 30. NOLATRI - Chế phẩm sinh học chứa bào tử Trichoderma Là một chế phẩm sinhhọc chứa thành phầnchính là các vi sinh vậtDạng bột, màu trắngxám, có chứa nấmTrichoderma và cácenzyme thủy phân nhưcellulase, chitinase,xylanase, hemicellulase,giúp cho cây trồngkháng bệnh.
 31. 31. Ứng dụng chế phẩm BIMA trong sản xuất nông nghiệp• Hiện nay chế phẩm sinh học BIMA được nông dân sử dụng đánh giá có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa các bệnh gây hại như bệnh chết ẻo, thối rễ, héo úa thối nhũn, ... vốn thường gặp trên cây rau họ bầu, bí, trên cây công nghiệp như chanh, ca phê…
 32. 32. Chế phẩm Sinh Học TRI-CAB• TRI-CAB là một chế phẩm sinh học chứa thành phần chính là các vi sinh vật Trichoderma và các enzyme thủy phân như cellulase, chitinase, xylanase, hemicellulase, giúp cho cây trồng kháng bệnh.
 33. 33. Tài liệu tham khảo• Châu Thiện Phúc, 2009, Khảo sát khả năng phòng trị bệnh của các chủng nấm Trichoderma trên hạt lúa giống bị nhiễm bệnh lúa von trong điều kiện nhà lưới.• Lê Thị Phượng, Phạm Văn Sol, 2011, Khảo sát khả năng phân hủy rơm rạ của các chủng Trichoderma đến sự sinh trưởng của giống lúa Jasmine 85 trong điều kiện nhà lưới.

×