Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

artikel: criminaliteit en onveiligheid in woonbuurten

571 views

Published on

Powerpoint_artikel_sadan

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

artikel: criminaliteit en onveiligheid in woonbuurten

  1. 1. Criminaliteit en onveiligheid in woonbuurten. - op zoek naar een (op)positie van het welzijnswerk - Bekaert Pieter-Jan 1BaMV Groep A
  2. 2. Op vraag van de angstige burger <ul><li>Criminaliteit en veiligheid zijn prioritaire aandachtspunten binnen onze samenleving. </li></ul><ul><li>De overheid wil duidelijk maken aan de burgers dat hun klachten ernstig genomen worden. </li></ul><ul><li>Het hele welzijnszorg wordt aangesproken om zich sterker te profileren als partners in de veiligheidszorg. </li></ul>
  3. 3. Zwijgen is kwetsbaar blijven <ul><li>Door de vele aandacht aan criminaliteit en onveiligheid riskeren de structurele processen van maatschappelijke kwetsbaarheid naar de achtergrond te verdwijnen. </li></ul><ul><li>Het welzijnszorg wordt aangesproken als een partner voor de veiligheidszorg. </li></ul>
  4. 4. Samenwerking onderzocht <ul><li>Samenwerking is een instrument om risico’s te beheersen en rust te installeren. </li></ul><ul><li>Er werd een emperisch onderzoek uitgevoerd om vanuit een uitgebreide ‘exploratie’ een eenduidig analysemodel te ontwikkelen met betrekking tot ‘samenwerking’. </li></ul>
  5. 5. Consensus en conflict <ul><li>Consensus: spanningen en conflicten worden beschouwd als tijdelijke oppervlakteverschijnselen. </li></ul><ul><li>Door conflicten op te vatten als tijdelijke oppervlakteverschijnselen worden structurele machtsverschillen sterk onderschat. </li></ul>
  6. 6. Geschrapt wat niet gepast is <ul><li>Er zijn verschillende groepen die een andere interpretatie hebben over ‘een veilige buurt’. De interpretaties die niet passen in het consensus worden uitgesloten. </li></ul><ul><li>Er zijn geen organisaties meer die het voor de moeilijkste groepen opnemen. Enkel het verwijderen van dergelijke groepen kan zorgen voor ‘een veilige buurt’. </li></ul>
  7. 7. Tegenspraak waarborgen <ul><li>Het welszijnswerk werkt niet meer met de moeilijkste groepen. Ze hebben het opgegeven door de dominante positie van de politie. </li></ul><ul><li>Het samenwerken vanuit een conflictmodel legt de basis van een veiligheidszorg die sociaal rechtvaardig is. </li></ul>
  8. 8. Welzijnswerkers alle sectoren, profileer u ! <ul><li>Problemen en conflicten binnen organisaties kunnen een belangrijke invloed hebben op de verhoudingen met andere actoren. </li></ul><ul><li>Vooraleer constructieve verhoudingen met andere actoren te ontwikkelen, moet de eigen identiteit duidelijk zijn. </li></ul>
  9. 9. Tot besluit <ul><li>Een sleutelmoment is de keuze om de samenwerking in functie van een geïntegreerde veiligheidszorg op te bouwen vanuit een conflictmodel. </li></ul><ul><li>De meerwaarde van de samenwerking is dat men leert te aanvaarden dat er ook geen gemeenschappelijkheid kan zijn. </li></ul>

×