Successfully reported this slideshow.

Aandachtspunten bij kopen of huren 2013

1,241 views

Published on

Aandachtspunten bij kopen of huren

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aandachtspunten bij kopen of huren 2013

 1. 1. KOPEN OF HUREN? Wat staat je te wachten als je op jezelf wilt wonen…….
 2. 2. Welke onderwerpen komen aan bod? • Huren: – Huurvormen, huurcontract, huurtoeslag • Kopen: – Hypotheekvormen, Nationale Hypotheek Garantie, samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap, de notaris.
 3. 3. Waarom hebben we het hier NU over? 1. Een kennismaking met de diverse termen die je over een aantal jaar tegen gaat komen. 2. Je bewust maken van de dingen die je al op je 18e kunt doen, ook al ben je nog niet voornemens om op jezelf te wonen. 3. Misschien ga je toch eerder op jezelf wonen als gedacht?
 4. 4. HUREN Huurmogelijkheden: 1. Huren via een particulier 2. Huren via een woningstichting: schrijf je zo vroeg mogelijk in, dit kan vanaf je 18e. Je betaalt dan eenmalig inschrijfkosten en staat voor de rest van je leven ingeschreven bij die betreffende woningstichting. Dit vergroot je kansen om zo snel mogelijk een woning te krijgen, want in veel gevallen geldt: Wie het langst ingeschreven staat, heeft vaak het eerste recht op een woning wanneer hij/zij erop reageert.
 5. 5. Huurcontract Hierin staan de afspraken tussen de verhuurder en de huurder, bijv. over de duur, de kosten en wat je moet doen als je de huur wilt opzeggen. Je kunt het huurbedrag laten toetsen door de Huurcommissie die bepaalt of het bedrag dat je betaalt terecht is. • Wil je meer weten over huren? http://www.rijksoverheid.nl/ onderwerpen/huurwoning/ huurcontract
 6. 6. Huurtoeslag Als je huur te hoog is in verhouding tot je inkomen, bestaat er de mogelijkheid om huurtoeslag aan te vragen. Wil je meer weten over de huurtoeslag? Dit kun je aanvragen bij de belastingdienst. Kan iedereen in aanmerking komen voor huurtoeslag? Nee, er zijn specifieke voorwaarden waaronder de 3 belangrijkste: 1. Inkomen (kleiner dan €30.000) 2. Eigen vermogen (kleiner dan €21.000) 3. Maximum huurbedrag http://www.belastingdienst. nl www.toeslagen.nl
 7. 7. Op kamers Je bent geslaagd en gaat studeren! Je kiest ervoor om op kamers te gaan. Wat komt hier allemaal bij kijken, waar moet je aan denken? 1. 2. Ga op tijd zoeken en maak het kenbaar: - Internetsites - Inschrijving Bureau Studentenhuisvesting (indien aanwezig in stad) - Makelaars contacteren - Studentenverenigingen vragen - Informeer bij Universiteit - Blaadjes ophangen Adreswijzing doorgeven: - Instanties - Overschrijving naar nieuwe gemeente 3. Verzekeren: - Inboedelverzekering - Zorgverzekering - Evt. aansprakelijkheidsverzekering 4. Inzicht gelduitgaven: Er komen nieuwe uitgaven zoals huur, borg, boodschappen, internet, abonnementen en eerdergenoemde verzekeringen of gemeentelijke belastingen.
 8. 8. Op kamers (2) Inkomsten: - Bijbaan - Studiefinanciering = geld van de Nederlandse overheid, waarmee je studiekosten, (een deel van) je levensonderhoud, de premie voor je ziektekostenverzekering en je collegegeld kunt betalen. De regering heeft bepaald dat de basisbeurs wordt afgeschaft en in plaats daarvan komt er een leenstelsel! Kosten: - Huur: wettelijke max. huurprijs over kale huur (zonder gas, elektra, water, ed.) - Voorschot servicekosten (bijv. gezamenlijke verwarming en schoonmaak). Deze vallen niet onder de kale huur en moeten apart betaald worden. - Overname kosten, van spullen (exclusief vaste objecten) - Sleutelgeld (bij wet verboden) - Borg. Deze mag niet hoger zijn dan een maand kale huur (zonder energie- en servicekosten). Vraag altijd om een betalingsbewijs!
 9. 9. Wil je meer weten over op kamers gaan? http://www.rabobank.nl/particulieren/advies/studeren/op_kamers/ http://www.mijnstudentenleven.nl/huren/het-huren-van-een-kamer.html Wil je meer weten over het kostenplaatje? http://www.nibud.nl/omgaan-met-geld/studeren/wat-kost-studeren.html http://www.ib-groep.nl/particulieren/studiefinanciering/studiefinanciering.asp
 10. 10. KOPEN Hypotheekvormen : Er zijn er veel, daarom een selectie van de meest voorkomende hypotheekvormen: 1. 2. 3. Spaarhypotheek Lineaire hypotheek Annuïteitenhypotheek
 11. 11. De spaarhypotheek De regering heeft bepaald dat er alleen nog hypotheken mogen worden afgesloten als er aflossing wordt betaald. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe hoog de minimale aflossing dient te zijn. Uitgangspunt is wel dat op het einde van de looptijd de hypotheek is afgelost. -Niet aflossen tijdens de looptijd -Vrij stabiele bruto en netto maandlasten -Aflossing van totale hypotheekbedrag op einde van de looptijd -Zekerheid over bedrag bij aflossing
 12. 12. De lineaire hypotheek -Gegarandeerde aflossing op einde looptijd -Netto maandlasten dalen -Gedurende de looptijd wordt er periodiek een vast bedrag afgelost, dus dit betekent iedere maand aflossen met als gevolg dat de rente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks lager worden. De annuïteitenhypotheek -Maandlasten blijven altijd gelijk -Begin looptijd: lage netto maandlasten en hoge rente (rente is fiscaal aftrekbaar) -Einde looptijd: hoge netto maandlasten en lage rente -Looptijd: 30 jaar
 13. 13. Wil je meer hypotheekvormen te weten komen, de voor- en nadelen op een rijtje hebben of een kort overzicht krijgen van de kenmerken? http://www.hypotheekvormen.info/ Er zijn ook combinaties mogelijk tussen de diverse hypotheekvormen.
 14. 14. Nationale Hypotheek Garantie • Stel, je hebt geld geleend bij de bank in de vorm van een hypotheek. Echter, door bepaalde omstandigheden ben je niet meer in staat om aan je betalingen te voldoen. Bijv. door het verlies van je baan. Dan bestaat er zoiets als de NHG, die je meehelpt bij je betaling. • De NHG springt bij, zowel bij problemen van tijdelijke aard of structurele problemen. • Wanneer je de woning verkoopt en hier minder voor krijgt dan het bedrag wat nog terugbetaalt moet worden, ontstaat er een restantschuld. De NHG betaalt deze restantschuld aan de bank of scheldt dit bedrag kwijt, op voorwaarde dat je meegeholpen hebt aan beperking van de schuld.
 15. 15. Kan iedereen in aanmerking komen voor de NHG? Nee, er zijn specifieke voorwaarden waaraan je moet voldoen, waaronder de 2 belangrijkste: 1. Inkomen 2. maximum hypotheekbedrag • Wil je meer weten over de NHG? https://www.nhg.nl/home.html
 16. 16. Notaris • Hier maak je het officieel! • Je ondertekent een koopakte, waarin staat dat je de eigenaar wordt. Echter, het kan zijn dat je vooraf al een voorlopig koopcontract getekend hebt. Hierin bevestig je jouw intentie om te kopen, maar zijn er nog ontbindende factoren waardoor je niet verplicht bent om ook daadwerkelijk te kopen. • In de koopakte staan alle gemaakte afspraken over de overdracht en voorwaarden tussen koper en verkoper.
 17. 17. Samenlevingscontract , geregistreerd partnerschap of trouwen • Samenlevingscontract: Wil je gaan samenwonen, maar nog niet trouwen, dan heeft de wet helaas niets voor je geregeld en is het handig om een samenlevingscontract op te stellen. In het samenlevingscontract maak je afspraken over zaken die te maken hebben met het samenwonen. Bijvoorbeeld over de kosten van elkaars levensonderhoud en de verdeling van de kosten van de huishouding. Maar ook over het gebruik van bankrekeningen en zaken als het verdelen van bezittingen bij beëindiging van de relatie. Als je gaat samenwonen ben je niet verplicht een samenlevingscontract op te stellen. • Het geregistreerd partnerschap: Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap zijn in veel opzichten gelijk. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap leg je jouw relatie vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Je krijgt een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Zoals het recht om elkaars achternaam te gebruiken en de plicht elkaar te onderhouden.
 18. 18. ‘Denk ook eens aan…’ • Belastingaangifte • Pensioen ‘… en de allerbelangrijkste tip van alles...’ Bekijk altijd de actuele stand van zaken!
 19. 19. Conclusie: Er komt veel op je af als je op jezelf wilt wonen, of je nu gaat huren of kopen. Doe dat wat passend is bij je eigen situatie. Zowel kopen als huren biedt je vele opties (en vrijheden ). Hopelijk hebben wij je een beetje wegwijs kunnen maken. Vragen?

×