Organització política i territorial d'Espanya

4,974 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Organització política i territorial d'Espanya

 1. 1. SITUACIÓ I LÍMITS – Espanya està situat al sud-oest del continent europeu. – Està format per:● la major part de la península Ibèrica,● Pels arxipèlags de Balears i Canàries.● I per les ciutats de Ceuta i Melilla – Limita al nord:● Nord amb la mar Cantàbrica, Andorra i França.● Sud, amb loceà Atlàntic i la mar Mediterrània● Est: Mar Mediterrània● Oest amb Portugal i loceà Atlàntic.
 2. 2. ESPANYA, UN ESTAT DEMOCRÀTICCONSTITUCIÓESPANYOLA (1978): Ésla llei més important, iestableix els drets ideures dels ciutadans iciutadanes espanyols.ESTAT DEMOCRÀTIC:Les persones quegovernen són elegidespels ciutadans majors de18 anys mitjançant uneseleccions.
 3. 3. La Constitució defineixla nostra forma degovern com aMONARQUIAPARLAMENTÀRIA, ésa dir, la forma de lEstatcom a:- Estat social idemocràtic de dret, i- lestructura territorialcom Estat de lesAutonomies.
 4. 4. QUÈ ÉS UNA MONARQUIA PARLAMENTÀRIA?El Rei dEspanya és el Cap de lEstat, però el govern és elegitpel Parlament.INSTITUCIONS DE LESTAT:- La Corona- Les Corts Generals- El Govern- Els jutges i els tribunals de justícia
 5. 5. LA CORONAEstà representada pel rei, Joan Carles I: representa a lEstat: és àrbitre i moderador de les institucions, però no pot legislar, governar o jutjar. És el cap suprem de lexèrcit i el màxim representant de lEstat Espanyol.
 6. 6. CORTS GENERALS o parlamentExerceixen el poder legislatiu (elaboren i aproven les lleis). Formades per dues cambres: - Congrés dels Diputats (redacta lleis). - Senat (aprova lleis).A més, controlen lactivitat del Govern i aprova els pressupostos de lEstat.
 7. 7. GOVERNTé el poder executiu. Aplica les lleis i sencarrega degovernar. Està format pel president/a i pels ministres.
 8. 8. JUTGES I TRIBUNALS DE JUSTÍCIAExerceixen el poder judicial: jutgen si les lleis es compleixen o no. Destaquen dos tribunals: El Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional.
 9. 9. SOBIRANIA NACIONALEls ciutadans elegeixen cada quatre anys als seus representants (Congrés i Senats, Parlaments Autonòmics i Regidos)
 10. 10. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL
 11. 11. El Estado español organiza el territorio en municipios (8114), provincias(50) y Comunidades Autónomas (17).
 12. 12. DIVISIÓ DELS PODERS

×