Συνολικά αποτελέσματα

256 views

Published on

Το φύλλο εργασίας των συνολικών αποτελεσμάτων

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
256
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
41
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Συνολικά αποτελέσματα

  1. 1. Συνολικά Αποτελέςματα Σφνολο ερωτηματολογίων: Απαντήςεισ Ερώτηςη 2η :Έπαθεσ ποτζ ατφχημα ςτο ςχολείο; Α/Α Επιλογή Σφνολο απαντήςεων Ποςοςτό% 1 Σφνολο αγοριών που δεν ζπαθε ατφχημα 2 Σφνολο κοριτςιών που δεν ζπαθε ατφχημα 3 Σφνολο παιδιών που δεν ζπαθε ατφχημα 1 Σφνολο αγοριών που ζπαθε ατφχημα 2 Σφνολο κοριτςιών που ζπαθε ατφχημα 3 Σφνολο παιδιών που ζπαθε ατφχημα Ερώτηςη 3η : Πόςεσ φορζσ; Α/Α Επιλογή Σφνολο απαντήςεων Ποςοςτό% 1 Σφνολο αγοριών που ζπαθαν ατφχημα από 1-3 φορζσ 2 Σφνολο αγοριών που ζπαθαν ατφχημα από 4-7 φορζσ 3 Σφνολο αγοριών που ζπαθαν ατφχημα πάνω από 7 φορζσ 1 Σφνολο κοριτςιών που ζπαθαν ατφχημα από 1-3 φορζσ 2 Σφνολο κοριτςιών που ζπαθαν ατφχημα από 4-7 φορζσ 3 Σφνολο κοριτςιών που ζπαθαν ατφχημα πάνω από 7 φορζσ 1 Σφνολο παιδιών που ζπαθαν ατφχημα από 1-3 φορζσ 2 Σφνολο παιδιών που ζπαθαν ατφχημα από 4-7 φορζσ 3 Σφνολο παιδιών που ζπαθαν ατφχημα πάνω από 7 φορζσ
  2. 2. Ερώτηςη 4η :Πότε το ζπαθεσ; Α/Α Επιλογή Σφνολο απαντήςεων Ποςοςτό% 1 Σφνολο αγοριών που ζπαθαν ατφχημα μόνο ςτην τάξη 2 Σφνολο κοριτςιών που ζπαθαν ατφχημα μόνο ςτην τάξη 3 Σφνολο παιδιών που ζπαθαν ατφχημα μόνο ςτην τάξη 1 Σφνολο αγοριών που ζπαθαν ατφχημα μόνο ςτο διάλλειμα 2 Σφνολο κοριτςιών που ζπαθαν ατφχημα μόνο ςτο διάλλειμα 3 Σφνολο παιδιών που ζπαθαν ατφχημα μόνο ςτο διάλλειμα 1 Σφνολο αγοριών που ζπαθαν ατφχημα ςτην τάξη και ςτο διάλλειμα 2 Σφνολο κοριτςιών που ζπαθαν ατφχημα ςτην τάξη και ςτο διάλλειμα 3 Σφνολο παιδιών που ζπαθαν ατφχημα ςτην τάξη και ςτο διάλλειμα
  3. 3. Ερώτηςη 5η :Ποφ το ζπαθεσ; Αγόρια Α/Α Επιλογή Σφνολο απαντήςεων Ποςοςτό% 1 Στην τάξη 2 Στουσ διαδρόμουσ 3 Στισ ςκάλεσ 4 Στην αυλή 5 Στο Γυμναςτήριο 6 Στο Μπάςκετ 7 Στο χώμα 8 Αλλοφ Κορίτςια Α/Α Επιλογή Σφνολο απαντήςεων Ποςοςτό% 1 Στην τάξη 2 Στουσ διαδρόμουσ 3 Στισ ςκάλεσ 4 Στην αυλή 5 Στο Γυμναςτήριο 6 Στο Μπάςκετ 7 Στο χώμα 8 Αλλοφ Σφνολο Α/Α Επιλογή Σφνολο απαντήςεων Ποςοςτό% 1 Στην τάξη 2 Στουσ διαδρόμουσ 3 Στισ ςκάλεσ 4 Στην αυλή 5 Στο Γυμναςτήριο 6 Στο Μπάςκετ 7 Στο χώμα 8 Αλλοφ
  4. 4. Ερώτηςη 6η : Ποια ήταν η αιτία; Αγόρια Α/Α Επιλογή Σφνολο απαντήςεων Ποςοςτό% 1 Σπρώξιμο 2 Χτφπημα 3 Τρζξιμο 4 Άλλη Κορίτςια Α/Α Επιλογή Σφνολο απαντήςεων Ποςοςτό% 1 Σπρώξιμο 2 Χτφπημα 3 Τρζξιμο 4 Άλλη Σφνολο Α/Α Επιλογή Σφνολο απαντήςεων Ποςοςτό% 1 Σπρώξιμο 2 Χτφπημα 3 Τρζξιμο 4 Άλλη

×