คะแนน สอบวิทย์ ปีการศึกษา 2555 ม.1-3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

9,313 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
9,313
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คะแนน สอบวิทย์ ปีการศึกษา 2555 ม.1-3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

 1. 1. ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2555 ลาดับ เลขประจา ชื่อ - สกุล โรงเรียน อาเภอ จังหวัด คะแนนทีสอบได้ ่ ตัวสอบ 1 เด็กชายพีรณัฐ จงเจริญ 10 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 57 2 นายธนกฤต มนิระพงศ์ 767 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 56 3 เด็กชายอภิสิทธิ์ อินทรวงษ์โชติ 473 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 55 4 เด็กหญิงณัฐกาญณ์ ธรรมบุตร 307 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 54 4 นางสาวธัญญลักษณ์ โพธิสาร 772 บ้านโพธิกระสังข์ ์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 54 6 เด็กหญิงจิตสุภา เสริมศรี 2 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 53 6 นายเสกสิทธิ์ สกุลแก้ว 185 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 53 8 เด็กชายอานนท์ เจษฎารวมพาสุข 11 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 52 8 เด็กหญิงวรัญญา ทับทิมโกมลกุล 29 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 52 10 นายสถาปณวัฒน์ นนท์ศิลา 768 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 51 11 เด็กหญิงวรินทร คุณเกียรติ 816 สตรีสิริเกศ เมือง ศรีสะเกษ 50 11 เด็กชายปวิชญา โล้เจริญรัตน์ 822 สตรีสิริเกศ เมือง ศรีสะเกษ 50 13 เด็กหญิงธนพร พิเชฐโสภณ 136 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 49 13 เด็กหญิงพิชญาภา มนิระพงศ์ 597 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 49 15 เด็กหญิงสิริภา สุเมธิวิทย์ 154 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 48 16 เด็กหญิงศุภิสรา สุทธิวารี 56 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 47 16 เด็กหญิงนัศทกาจญญ์ จันทร์สุคนธ์ 225 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 47 16 เด็กชายเสฏฐวุฒิ อินยาพงษ์ 684 ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 47 19 นายณัฐนนท์ คันศร 216 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 46 19 เด็กหญิงอริสรา วงศ์จอม 342 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 46 19 เด็กชายปณิธิ น้อยพรหม 404 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 46 22 เด็กหญิงณัฐนรี ผ่องใส 82 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 45 22 เด็กหญิงอมริศา เทศะบารุง 157 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 45 22 นายพีรวิชญ์ พึงกิจ ่ 401 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 45 22 เด็กหญิงจิรภัทร จินตนะกุล 516 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 45 22 เด็กหญิงพรรณพัชร พีรรังสิกร 662 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 45 22 เด็กชายนันทกฤต ศรีเกษ 797 ชุมชนบ้านหนองคู บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 45 28 เด็กหญิงไอลดา เทพเกษตรกุล 137 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 44 28 เด็กหญิงปฐมาวลัย ไชยศรีษะ 271 เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ 44 28 เด็กหญิงกฤติมา จึงวัฒนานนท์ 314 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 44 28 เด็กชายวรัท ธุวธารางกูร 348 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 44 28 เด็กหญิงกุลณัฐ พิทักษ์รังสรรค์ 474 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 44 28 เด็กชายศรายุทธ์ ผ่องใส 511 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 44 28 เด็กหญิงชญานิศ พึงกิจ ่ 598 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 44 35 เด็กหญิงกุสุมา ธิเดช 51 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 43 35 เด็กชายพรชัย สถิตย์ 140 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 43 35 เด็กชายจักรพงษ์ จิตทวี 333 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 43 35 เด็กหญิงศศิวิมล จันทร์สนิทศรี 433 เบ็ญจะมะมหาราช เมือง อุบลราชธานี 43
 2. 2. ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2555 ลาดับ เลขประจา ชื่อ - สกุล โรงเรียน อาเภอ จังหวัด คะแนนทีสอบได้ ่ ตัวสอบ 35 เด็กหญิงสุธารัตน์ สาธุการ 515 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 43 35 เด็กชายอลงกรณ์ กุลศิโรรัตน์ 555 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 43 35 เด็กหญิงพีรดา ทาทอง 661 สตรีสิริเกศ เมือง ศรีสะเกษ 43 35 เด็กหญิงนครียา รุ่งพัฒนาชัยกุล 821 สตรีสิริเกศ เมือง ศรีสะเกษ 43 43 เด็กหญิงกานต์ชนก อั่นครุฑ 14 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 42 43 เด็กหญิงศศินา แก้วแดง 46 ยางชุมน้อยพิทยาคม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 42 43 เด็กหญิงธิตยา ขุขันธิน 315 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 42 43 เด็กหญิงวริยา สุปัตติ 405 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 42 43 นางสาวมาลาทิพย์ อุ้มอุราญ 542 ค้อวังวิทยาคม ค้อวัง ยโสธร 42 43 นายเศรษฐศักดิ์ ธรรมศรัณย์ 666 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 42 43 เด็กชายชนกชนม์ ทองเครือ 781 สตรีสิริเกศ เมือง ศรีสะเกษ 42 50 เด็กหญิงชุตินันท์ คาเหลือ 27 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 41 50 เด็กชายเอกณัฐ สุธรรมวิรัช 33 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 41 50 เด็กหญิงสิริภา นาจาน 59 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 41 50 เด็กหญิงปุณยาพร ภูริเดชพัชรพงศ์ 181 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 41 50 เด็กหญิงณัฐรดา เพิมเบญจบุญ ่ 373 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 41 50 เด็กหญิงบุษบา โสภากุ 611 มารีวิทยา เมือง ศรีสะเกษ 41 50 นางสาวสุชัญญา แก้วงาม 654 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 41 57 เด็กชายภูมินันท์ คาแพง 186 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 40 57 เด็กหญิงธัญวรัตน์ วงศ์พิทักษ์ 221 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 40 57 นางสาวศุภร สุริพล 574 กาแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 40 57 นายธัญเทพ คุณาพรพิพัฒน์กิจ 664 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 40 57 นางสาวจณิสตา คาจัตุรัส 775 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 40 57 นางสาวกนกวรรณ เล็กน้อยวงค์ 830 ห้วยทับทันวิทยาคม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 40 63 เด็กหญิงอรณี เสดาทอง 18 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 39 63 เด็กหญิงนิรชา เงินดี 71 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 39 63 เด็กชายเกียรติศักดิ์ บัวงาม 130 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 39 63 เด็กหญิงธนัญญา แสงสว่าง 195 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 39 63 เด็กหญิงนิรัตติยาภรณ์ แสนนาใต้ 226 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 39 63 เด็กหญิงสิรีมาส อาจหาญ 309 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 39 63 เด็กหญิงวริศรา พันแก่น 437 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 39 63 เด็กหญิงจิตติยา เมืองจันทร์ 595 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 39 63 เด็กหญิงทิพย์สุดา อรุณรัตน์ 596 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 39 63 เด็กหญิงสรัญญา รัตนะวัน 780 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 39 73 เด็กชายอภิสิทธิ์ อรทัย 128 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 38 73 นายพชร บุญเรือน 156 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 38 73 นายกิตติภพ นิลโชติ 215 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 38 73 เด็กหญิงณัฐชยา ยิ่งยศ 319 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 38
 3. 3. ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2555 ลาดับ เลขประจา ชื่อ - สกุล โรงเรียน อาเภอ จังหวัด คะแนนทีสอบได้ ่ ตัวสอบ 73 เด็กหญิงธนัญญา คาชาลี 323 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 38 73 เด็กชายร้อยณัฐ ชาลี 457 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 38 73 เด็กหญิงพรพรรณ รังษี 547 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 38 73 เด็กหญิงธัญลักษณ์ ผิวงาม 656 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 38 73 นางสาววนัสนันท์ ทวีอร่ามเรือง 766 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 38 82 เด็กชายชญานนท์ แก้วเหลา 21 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 37 82 เด็กหญิงอนุสรา สายสนอง 23 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 37 82 เด็กหญิงสุกฤตา สิงห์คา 89 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 37 82 เด็กหญิงธนภรณ์ เวชพันธ์ 99 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 37 82 เด็กหญิงณัฐนรี เรืองดี 257 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 37 82 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ อุทธิเสน 272 เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ 37 82 เด็กหญิงอุมา หงษ์ทอง 340 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 37 82 นายเศรษฐชาติ ตั้งพิทักษ์ไกร 344 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 37 82 เด็กหญิงสุชาดา ศรีสุธรรม 438 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 37 82 เด็กชายวรากร มหาผล 665 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 37 82 เด็กหญิงรักษ์ชนก อินทรสุขศรี 945 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 37 82 เด็กชายอนัน สุวรรณดี 1066 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 37 82 เด็กหญิงปิยฉัตร ม่วงอ่อน 1072 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 37 95 เด็กหญิงชนาภา ธีรวุฒิอุดม 26 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 36 95 เด็กหญิงอรนภา อุไรโคตร 93 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 36 95 เด็กหญิงรัตนาวดี สาแดงภัย 111 ละลมวิทยา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 36 95 เด็กหญิงกฤตยา รมยาคม 261 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 36 95 นางสาวญาดา ยวนพันธ์ 294 สตรีสิริเกศ เมือง ศรีสะเกษ 36 95 นางสาวพิมพ์ลักณ์ วงศ์ประสาร 297 สตรีสิริเกศ เมือง ศรีสะเกษ 36 95 เด็กหญิงณัฐธิดา พิทักษ์เมธากุล 299 สตรีสิริเกศ เมือง ศรีสะเกษ 36 95 นายภูดิศ โมฆะศิริ 304 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 36 95 เด็กหญิงปิยลักษณ์ ธรรมบุตร 317 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 36 95 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ หนองม่วง 331 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 36 95 เด็กหญิงชาลินี ธนะครี 341 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 36 95 เด็กหญิงปลายฟ้า ศิริประไพ 346 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 36 95 เด็กชายภาณุพงศ์ กตะศิลา 365 ราษีไศล ราษีไศล ศรีสะเกษ 36 95 เด็กหญิงกนกวรรณ พรหมคุณ 458 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 36 95 เด็กหญิงพีรยา ยุวดีนิเวศ 480 เบ็ญจะมะมหาราช เมือง อุบลราชธานี 36 95 เด็กหญิงอรอธิชา ปรากฏ 514 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 36 95 นางสาวณิชาทิพย์ ปิติเฉลิมโรจน์ 541 ค้อวังวิทยาคม ค้อวัง ยโสธร 36 95 เด็กหญิงศิริรุ่ง แสงแก้ว 623 มารีวิทยา เมือง ศรีสะเกษ 36 95 เด็กหญิงนฤมล คันยุลัย 647 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 36 95 เด็กหญิงฐิตา ไชยสัจ 659 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 36
 4. 4. ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2555 ลาดับ เลขประจา ชื่อ - สกุล โรงเรียน อาเภอ จังหวัด คะแนนทีสอบได้ ่ ตัวสอบ 95 เด็กหญิงศิริพร มะลิวรรณ 672 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 36 95 นายสุทธิธัญ นันตโลหิต 871 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 36 95 เด็กหญิงกุลรตี ระติเดช 936 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 36 118 เด็กหญิงจิตติยาพร บัวเกษ 4 ขุขันธ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 35 118 เด็กชายเขษมพัฒน์ สุรพัฒน์ 9 เบ็ญจะมะมหาราช เมือง อุบลราชธานี 35 118 เด็กหญิงเทพนรี อ้อมแก้ว 52 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 35 118 เด็กหญิงอัญชิษฐา ศรีราม 88 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 35 118 เด็กหญิงกนกวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ 97 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 35 118 เด็กชายปราโมทย์ บรรจงจิตร 191 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 35 118 เด็กหญิงปวีณ์นุช บุญรอง 229 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 35 118 นางสาวศิริวิชญา ชมคา 254 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 35 118 เด็กชายปฤษณพล ลายงหอม 510 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 35 118 เด็กหญิงรมิดา พงศ์พีรเดช 551 สตรีสิริเกศ เมือง ศรีสะเกษ 35 118 เด็กหญิงธัญลักษณ์ บัวนิล 663 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 35 118 เด็กชายฉัตรเฉลิม ชาญศรี 740 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 35 118 เด็กชายธนภัทร บวรนิธิกุล 742 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 35 118 เด็กหญิงวัญวรัตน์ พิมพ์รัตนโชติ 777 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 35 118 เด็กชายธนัท วาจนสุนทร 874 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 35 118 เด็กหญิงสิตานันท์ ห่มเมือง 893 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 35 118 เด็กหญิงนันทนัช ยกยศ 927 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 35 118 เด็กชายปฏิพล พลแสน 934 บ้านสาโรงเกียรติ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 35 136 เด็กหญิงธนาพร ประดับจันทร์ 22 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 34 136 เด็กหญิงกมลลักษณ์ พรหมศรี 64 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 34 136 เด็กหญิงนภัสราพร โสภาบุตร 66 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 34 136 เด็กหญิงนภัสสร อาสนทอง 78 สตรีสิริเกศ เมือง ศรีสะเกษ 34 136 เด็กชายวสันต์ ชูเสน 100 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 34 136 เด็กหญิงสาริกา โต๊ะนาค 112 ละลมวิทยา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 34 136 เด็กหญิงสุพรรษา อินทร์ดี 113 ละลมวิทยา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 34 136 เด็กชายจิรกิตติ์ พิมล 126 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 34 136 เด็กชายจิรายุทธ สารีบุตร 146 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 34 136 เด็กหญิงอิงกมลฉัตร แก้วสมุทร 196 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 34 136 เด็กชายเตชินท์ ทองน้อย 197 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 34 136 เด็กหญิงปวีณรัตน์ มีกรูด 259 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 34 136 เด็กหญิงทักษพร มัชฌิกะ 306 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 34 136 เด็กหญิงนงนภัส ศรีนุเคราะห์ 351 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 34 136 เด็กหญิงปริญดา วงศ์เจริญ 355 สตรีสิริเกศ เมือง ศรีสะเกษ 34 136 เด็กชายสหัสวรรษ พิมพ์ศรี 414 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 34 136 เด็กหญิงรุ่งอรุณ สอนบุญทอง 431 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 34
 5. 5. ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2555 ลาดับ เลขประจา ชื่อ - สกุล โรงเรียน อาเภอ จังหวัด คะแนนทีสอบได้ ่ ตัวสอบ 136 เด็กชายอุกฤษฎ์ แก้วภมร 513 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 34 136 นายอดิศร จาปารัตน์ 528 บ้านโนนหนองสิม น้าเกลี้ยง ศรีสะเกษ 34 136 เด็กหญิงกิตติกานต์ ทองงาม 544 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 34 136 เด็กชายธนัตถ์ ประสานเสียง 552 สตรีสิริเกศ เมือง ศรีสะเกษ 34 136 เด้กชายอภิรัตน์ เทพทัศน์ 594 มัธยมโพนค้อ เมือง ศรีสะเกษ 34 136 เด็กหญิงพิชญาภร เหล่าโคตร 600 สตรีสิริเกศ เมือง ศรีสะเกษ 34 136 เด็กชายศรัณญ์ ผ่องพันธ์ 668 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 34 136 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย สามทอง 693 เทศบาล 2 เมือง ศรีสะเกษ 34 136 เด็กหญิงฑิตยา สามสี 716 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 34 136 นางสาวปฐมาวดี ทองเครือมา 776 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 34 136 นายนราธิป กาละกาล 932 บ้านสาโรงเกียรติ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 34 136 เด็กชายกฤติพงษ์ ไพล์บูลย์มั่นคง 1057 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 34 136 เด็กหญิงศิริลักษณ์ เหลี่ยมแก้ว 1091 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 34 136 เด็กหญิงกนกรัตน์ จาปาเรือง 1104 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 34 136 เด็กหญิงพิกุลแก้ว แก้วละมุน 1109 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 34 168 เด็กหญิงภวิกา ทองพนม 24 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 33 168 เด็กหญิงศิริญญา ศรีธรรม 31 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 33 168 เด็กชายพชลพล ปิยะวงษ์ 34 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 33 168 เด็กหญิงสิริกญญา คณานิตย์ ั 49 ยางชุมน้อยพิทยาคม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 33 168 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ศรีสุธรรม 61 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 33 168 เด็กชายดนุสรณ์ ฉิมทอง 86 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 33 168 เด็กหญิงปาณิสรา ศรีเมือง 87 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 33 168 เด็กชายชัยวัฒน์ ภาระหอม 313 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 33 168 เด็กหญิงฐิติมา สีสดดี 343 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 33 168 เด็กชายอินทัช เหล่าเชื้อสกุล 345 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 33 168 เด็กชายวงศกร ปุงสัมฤทธิ์ 349 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 33 168 เด็กหญิงวนัชพร แซ่โค้ว 371 สตรีสิริเกศ เมือง ศรีสะเกษ 33 168 เด็กหญิงเกษราภรณ์ ใยดา 384 ราษีไศล ราษีไศล ศรีสะเกษ 33 168 เด็กชายธีรวุฒิ สืบสนธิ์ 407 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 33 168 เด็กชายอิสระพงษ์ สัชนะกูล 477 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 33 168 เด็กหญิงอารียา เจริญอาจ 517 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 33 168 เด็กหญิงรุจิพร บุญปัญญา 548 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 33 168 เด็กหญิงวศินี ธนพิพัฒน์พงษ์ 572 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 33 168 เด็กชายเสฏฐวุฒิ จันทร์หมื่น 653 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 33 168 เด็กชายขวัญภูบดินทร์ ธนเดชชัยมงคล 667 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 33 168 เด็กหญิงปิยพร จันทิมาลย์ 773 บ้านโพธิกระสังข์ ์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33 168 เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญรัตน์ 796 ชุมชนบ้านหนองคู บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 33 168 นายศุภกร ภูมิกาล 823 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 33
 6. 6. ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2555 ลาดับ เลขประจา ชื่อ - สกุล โรงเรียน อาเภอ จังหวัด คะแนนทีสอบได้ ่ ตัวสอบ 168 เด็กชายธนากร นวลสาย 905 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 33 168 เด็กชายวินัย เบ้าทอง 917 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 33 168 เด็กชายวสุธร น้านวล 933 บ้านสาโรงเกียรติ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33 168 เด็กชายปภินวิช นามบุตร 1042 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 33 195 เด็กหญิงณัฐวีร์กานต์ ผกาพันธ์ 3 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กหญิงภัททิยา ศรีนวล 32 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กหญิงบุษกร สมสะอาด 54 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 195 นายอุดมศักดิ์ สายเสมา 57 เขื่อนช้างวิทยาคาร น้าเกลี้ยง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กหญิงกนกพร ประกอบแสง 58 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กหญิงนภวรรณ ภูมิสถาน 84 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กหญิงทิพธัญญา สนทยา 94 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กหญิงขวัญหทัย เต็มเอี่ยม 96 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 195 นางสาวศิรดา ส่งแสงรัตน์ 101 ห้วยทับทันพิทยาคม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 32 195 เด็กหญิงทับทิม ศรีชัย 116 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กชายอภิสิทธิ์ ใยวัน 127 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กหญิงหทัยภัทร วิฑูราภรณ์ 138 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กชายณัฐกรณ์ เทพกมล 150 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กชายนพวัฒน์ นนท์เทศา 164 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กหญิงเบญจมาศ ไชยศร 180 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กชายปิยวัฒน์ บุญรัตนเมธี 189 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กชายศุภกร เวชคง 190 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กหญิงนัฐธิดา เทียงโต ่ 224 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กหญิงบัวชมภู ศรีภา 227 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กหญิงศุภิลักษณ์ จารัสธนสาร 233 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กหญิงกัญญณัฐ จันครา 262 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กหญิงธัมมิกา อินทรวงษ์โชติ 298 สตรีสิริเกศ เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กหญิงนันทิชา การะเกษ 362 ราษีไศล ราษีไศล ศรีสะเกษ 32 195 เด็กหญิงพรทิพา ซ้ายยศ 372 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กหญิงมัลลิกา วงษ์วิริยะ 396 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กชายนันท์นภัส ลาภสาร 402 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กหญิงศิริวรรณ เหมสมาน 452 ราษีไศล ราษีไศล ศรีสะเกษ 32 195 เด็กหญิงณิชกานต์ อาษาราช 463 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กหญิงอภิชญา ธุวธารางกูร 466 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กหญิงรินธร แจ่มพันธ์ 538 ค้อวังวิทยาคม ค้อวัง ยโสธร 32 195 เด็กหญิงฐิติพร ทองฤกษ์ฤทธิ์ 616 มารีวิทยา เมือง ศรีสะเกษ 32 195 นายศิวทัศน์ กัลยารัตน์ 626 มารีวิทยา เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กหญิงพัฒนาวดี ทวีพัฒน์ 649 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กหญิงณัฎฐ์ เกษชุมพล 660 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32
 7. 7. ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2555 ลาดับ เลขประจา ชื่อ - สกุล โรงเรียน อาเภอ จังหวัด คะแนนทีสอบได้ ่ ตัวสอบ 195 เด็กหญิงชนรดี พรหมรัตน์ 811 สตรีสิริเกศ เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กหญิงศุภณิชา บุญพบ 817 สตรีสิริเกศ เมือง ศรีสะเกษ 32 195 นางสาวศิริวรรณ ยอดโพธิ์ 832 ห้วยทับทันวิทยาคม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 32 195 เด็กหญิงภัคคีมา ทรัพย์เมือง 849 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กหญิงพรสุรีย์ รจนัย 894 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กหญิงอภิชญา กิ่งมณี 1079 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กหญิงรังสินี ทองอินทร์ 1093 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 195 เด็กหญิงปิยมาภรณ์ นามวงศ์ 1108 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 32 237 เด็กหญิงปานหทัย สมาน 13 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงกิตติภูมิ สีหะวงษ์ 36 ยางชุมน้อยพิทยาคม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงกฤติยา สนเท่ห์ 53 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงดุสิตา สุทาบุญ 55 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงสุวัฒนา สกุลแก้ว 85 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 นายวิทวัส พันคาพา 114 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงกตัญชลี กุลฤทธิ์ 117 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงวรนิษฐา หลาวทอง 159 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงวิรัลพัชร สมสอางค์ 192 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงชนิดาภา มีศรี 218 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงปรีดาวรรณ คาผาง 219 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงชญานิศ บุญรอง 236 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์ เจียงคาพล 253 บ้านสมอ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงมณฑิฌา ธรรมนิยม 255 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงชนนีณภัส บุญปัญญา 268 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงบัวชมพู ปีมา 290 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงวีร์สุดา อินทรวงษ์โชติ 318 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงสมฤดี ดีบุตร 339 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กชายทัชนนท์ วีระแสงพงษ์ 350 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงสุภาพร ทองศรี 377 บ้านก้านเหลือง เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงพิณสวรรค์ พันธุไผ่์ 400 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงรัตนมณี คงคูณ 435 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงพิมพ์ชนก วิชัย 445 ราษีไศล ราษีไศล ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงจิรัชญา ทองมา 461 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กชายสฤษฎ์ธน แฝงคล้าย 469 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงกวีญา บุญสาลี 488 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พรกิตติพิศาล 496 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงพิมพ์นภา รุนบาง 540 ขุขันธ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 31 237 เด็กชายณัฎฐชัย สืบสายพรหม 558 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กชายสิทธิชัย ตระกูลศักดิ์ ์ 564 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31
 8. 8. ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2555 ลาดับ เลขประจา ชื่อ - สกุล โรงเรียน อาเภอ จังหวัด คะแนนทีสอบได้ ่ ตัวสอบ 237 เด็กหญิงวรรธนีย์ สมศรี 657 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงขนิษฐา เชาว์พลกรัง 714 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กชายนิติภัทร คันศร 726 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงณัฐพร ตระกูลสัมพันธ์ 754 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงปริมาส จินต์จารัส 756 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 นางสาวพิชญานิน ประดิบศรี 795 เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงนันทพร ชัยชาญ 847 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กชายวัชรินทร์ จุลหอม 878 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงภัทราพร ประจักจิตร 896 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กชายปริญญา แท่งทอง 915 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กชายชินดนัย สืบวงศ์ 918 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงชาลิณี อ้วนผุย 923 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไชยทอง 928 บ้านสาโรงเกียรติ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงบุษยมาศ จันทร์เกษ 949 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 237 เด็กหญิงแพรวพลอย บุญปัน ้ 1070 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 31 282 เด็กหญิงวริษฐา จาปาจีน 19 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กหญิงศศิรดา แก้วแดง 35 ยางชุมน้อยพิทยาคม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 30 282 เด็กหญิงสุทัตตา อิ่มเต็ม 68 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กหญิงณิชกานต์ สมศรี 72 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กหญิงปะราลี ปัทมะ 80 สตรีสิริเกศ เมือง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กหญิงวณิชยา ลุนไธสง 83 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กหญิงเปรวดี บุญเต็ม 106 ละลมวิทยา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 30 282 เด็กหญิงกุสุมา บุญขวาง 110 ละลมวิทยา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 30 282 เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วคา 119 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กชายภูวิศ เชื้อชม 132 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กชายสืบตระกูล เกษชุมพล 133 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กชายพชรภูมนทร์ เพชรสมัย ิ 165 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กหญิงวรกานต์ เจริญศรี 182 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กชายธนกฤต เงานอ 199 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กหญิงพัฒนภา จานงศรี 206 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กชายสุวิจักษณ์ พรหมภา 220 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กหญิงเบญจรัตน์ ไทยศรีวงศ์ 228 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กหญิงณัฐวดี สิงห์โต 242 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กหญิงเกวลิน จันเทพา 264 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กหญิงสายพิณ จันทะเสน 285 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กหญิงภูรีรัตน์ พุฒพันธ์ 347 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 30 282 นางสาวปิยธิดา พรหมทา 356 สตรีสิริเกศ เมือง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กชายสุทนต์ บุญช่วย 368 ราษีไศล ราษีไศล ศรีสะเกษ 30
 9. 9. ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2555 ลาดับ เลขประจา ชื่อ - สกุล โรงเรียน อาเภอ จังหวัด คะแนนทีสอบได้ ่ ตัวสอบ 282 เด็กหญิงเสาวภาคย์ สัมพันธสิทธิ์ 397 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กหญิงเบญญาภา โพธิศรี ์ 430 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กหญิงศิริรัตน์ พละศักดิ์ 522 บ้านโนนหนองสิม น้าเกลี้ยง ศรีสะเกษ 30 282 นางสาวปรมาภรณ์ ทองสุ 533 บ้านโนนหนองสิม น้าเกลี้ยง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กชายทนง อังควานิช 587 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กหญิงปทุมรัตน์ จาปาต้น 609 มารีวิทยา เมือง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กหญิงณิชกานต์ แก้วสะอาด 634 มารีวิทยา เมือง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กหญิงอรณัชชา วงศ์จอม 651 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จินดาบุตร 676 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กหญิงอรปรียา บุญอ้อม 678 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กชายศุภโชติ หลอดเงิน 745 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กชายชิรวิทย์ สีหะวงษ์ 873 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กหญิงกมลชนก บัวมาศ 925 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 30 282 นางสาวรัชฎา มีศีล 1000 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 30 282 เด็กชายเกียรติยศ บุญราช 1059 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 30 320 เด็กชายชิติพัทธ์ นิลวรรณ 12 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กหญิงจิราภรณ์ มาตวา 16 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กชายคมสัน มณีวงษ์ 37 ยางชุมน้อยพิทยาคม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 29 320 เด็กหญิงปานมณี บานแย้ม 91 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กชายภูริณัฐ สระโสม 115 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กชายภัคพงษ์ อรรคบุตร 124 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กชายกฤษณะ คาใสภา 142 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กหญิงนัชชา สอิ้งทอง 193 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กหญิงนัจนันท์ ผิวดี 223 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กหญิงกานต์สินี รุจิระพงษ์ชัย 234 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กหญิงพรสุดา ธรรมบุตร 256 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กหญิงวิชญาพร พลสมบัติ 282 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กหญิงปริญา วงศ์ศรีแก้ว 296 สตรีสิริเกศ เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กชายโชติรส เสงี่ยมศักดิ์ 360 ราษีไศล ราษีไศล ศรีสะเกษ 29 320 เด็กหญิงสุปราณี ไชยโคตร 399 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กชายนฤดล พรมสาลี 419 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กชายภูวดล หินเงิน 425 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กหญิงเพชรไพลิน จรัสสุทธิอิศร 440 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กหญิงลดาวัลย์ บุญล้อม 450 ราษีไศล ราษีไศล ศรีสะเกษ 29 320 เด็กหญิงโสรยา ดวงบุบผา 455 ราษีไศล ราษีไศล ศรีสะเกษ 29 320 เด็กหญิงณัฐสุดา ลือเดช 467 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 นางสาวคาวิไลพร จันทา 534 บ้านโนนหนองสิม น้าเกลี้ยง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กหญิงลลิดา เสนจันทร์ 571 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29
 10. 10. ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2555 ลาดับ เลขประจา ชื่อ - สกุล โรงเรียน อาเภอ จังหวัด คะแนนทีสอบได้ ่ ตัวสอบ 320 เด็กหญิงปาณิสรา ตั้งวรรณวิบูลย์ 575 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กหญิงศุภนิดา เพียรพานิช 578 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กชายศิริศักดิ์ สีมาวัน 581 มารีวิทยา เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กหญิงชรินรัตน์ รัตนวัน 605 มารีวิทยา เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กหญิงพรพิมล สมใจ 613 มารีวิทยา เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กหญิงขนิษฐา สมภาค 655 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กหญิงวรานันทน์ วิมลสุข 675 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กหญิงทัศนีย์ ทองสุทธิ์ 731 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 นางสาวปิยะพร กิตติการอาพล 764 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กหญิงจิราภรณ์ ใจทอง 786 วัดหลวงวิทยา เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กชายภูพิรัฐ รุ่งพัฒนาชัยกุล 820 สตรีสิริเกศ เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กชายจักรภัทร ทอนศรี 833 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กชายธีรภัทร บารุงกิจ 835 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กหญิงวราพร สุดสวาท 864 บ้านผือ ไพรบึง ศรีสะเกษ 29 320 นายพลกร คชาชีวะ 870 บ้านผือ ไพรบึง ศรีสะเกษ 29 320 นางสาวหนูพา พุทธรักษ์ 904 บ้านแข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 29 320 เด็กหญิงลลิตา ชนะวงค์ 926 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 นางสาวอภิญญา สุขแสง 966 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร โนนคูณ ศรีสะเกษ 29 320 เด็กหญิงจิรัชญา จันทชาติ 1044 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กหญิงกนกพร ลาเสือ 1053 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กหญิงเพชรดา ธีรพฤทธ์ 1058 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ มัฆวิมาลย์ 1062 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กหญิงจิราวรรณ สีสาดเลา 1063 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 320 เด็กหญิงปิยะดา เสนคราม 1067 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 29 367 เด็กหญิงปฐมพร ศรีเต้ด 5 บ้านหนองเตย พยุห์ ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงวรัญญา พรหมมาดวง 15 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงกนกพิชญ์ ศิลาวรรณ 95 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กชายกฤษณพล สาสังข์ 98 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กชายรัชนาท ร่มบุญทวี 167 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงนภนันท สุทธิสนธิ์ 176 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงอมรรัตน์ อุ่นใจ 183 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงณัฏฐนิช วราพุฒ 194 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงบุญญิสา จันครา 201 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงภัทรสุดา สารคาม 212 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงกรรวี สหัสดี 232 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงธนัชชา ส่งคุณธรรม 244 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงอภิชญา แก้วเหลา 287 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงภาริฉัตร คัทเนตร 308 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28
 11. 11. ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2555 ลาดับ เลขประจา ชื่อ - สกุล โรงเรียน อาเภอ จังหวัด คะแนนทีสอบได้ ่ ตัวสอบ 367 เด็กหญิงกุลธิดา โสมเจริญ 353 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กชายสิทธิกร คาจันทร์ 367 ราษีไศล ราษีไศล ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงพรทิพย์ แดนดี 376 บ้านก้านเหลือง เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงนัฐวรรณ เล็กขา 388 ราษีไศล ราษีไศล ศรีสะเกษ 28 367 เด็กชายวรเมธ บุศบงค์ 412 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กชายเขตต์อรัญ แก่นจันทร์ 470 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กชายเตวิช ไชยนิล 481 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงประทมพร ศรีบาง 494 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงศรุตา สุทธสนธิ์ 591 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กชายภูมินทร์ เศรษฐบุตร 599 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 นายทัยคม คาเหลี่ยม 627 มารีวิทยา เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กชายศิริวัฒน์ หารบุรุษ 632 มารีวิทยา เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงปติยา พิลาม 644 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงพีรยา ก้อนทอง 648 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงณฐมน บุญชูวิสิฐ 650 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กชายทนงศักดิ์ ลีมา 669 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงกาญจนา หาญสู่ 671 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงวรรณาภรณ์ ยอดแก้ว 688 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กชายสุรพงษ์ ละชั่ว 728 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงวราภรณ์ อินทะเสน 735 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ผิวก่า 792 เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ 28 367 นายวิศรุต ศิริญาณ 810 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงบุษยารัตน์ จอดนอก 828 อนุบาลอุทุมพรพิสัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงสุดารัตน์ บุตรเสมียน 854 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงสุทธิกานต์ สิงห์ซอม 855 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงธันยพร พงษ์สุวรรณ 857 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กชายปัญญา บุญศรัทธา 875 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กชายวราวุฒิ ศิริผล 877 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงศุทธินี พูลสุข 888 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงปัณฑารีย์ ขันติวงศ์ 919 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงอภิสิทธิ์ ไชยทอง 931 บ้านสาโรงเกียรติ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 28 367 เด็กชายปกรณ์ อุ่นจิตรพันธุ์ 946 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กชายชิษณุพงศ์ ไกลถิ่น 1054 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 367 เด็กหญิงสุภาวรรณ อภินันท์ 1081 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 28 415 เด็กชายพัฒนพงษ์ ทองสุข 39 ยางชุมน้อยพิทยาคม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 27 415 เด็กหญิงสุชาดา สายพิน 102 ละลมวิทยา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 27 415 เด็กหญิงอังสุมาลี จิตหาญ 109 ละลมวิทยา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 27 415 นางสาวหทัยชนก สีดาชมพู 120 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 27
 12. 12. ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2555 ลาดับ เลขประจา ชื่อ - สกุล โรงเรียน อาเภอ จังหวัด คะแนนทีสอบได้ ่ ตัวสอบ 415 เด็กชายสหัสวรรษ โมทะจิตร 170 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 27 415 เด็กหญิงนลพรรณ สืบทรัพย์ 222 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 27 415 เด็กชายนาวิน อ้วนพร 230 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 27 415 เด็กหญิงชนิสรา จารุสิน 237 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 27 415 เด็กหญิงวรงครัตน์ คานึง 252 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 27 415 เด็กหญิงรุจินันท์ อุกฤษฎ์สิริ 280 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 27 415 เด็กหญิงปิยธิดา อสิพงษ์ 303 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 27 415 เด็กหญิงปกเกศ มั่งมี 320 เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ 27 415 เด็กหญิงสุมิตราพร จุลทัศน์ 352 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 27 415 เด็กหญิงรัชดาภรณ์ พิศรูป 357 สตรีสิริเกศ เมือง ศรีสะเกษ 27 415 เด็กชายพีรยุทธ โพธิกระสังข์ ์ 364 ราษีไศล ราษีไศล ศรีสะเกษ 27 415 นางสาวอรธิมา นครเกษม 378 บ้านก้านเหลือง เมือง ศรีสะเกษ 27 415 เด็กหญิงกรรทิมา วิรุณพันธ์ 382 ราษีไศล ราษีไศล ศรีสะเกษ 27 415 เด็กหญิงณัฐวดี สุวรรณ 428 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 27 415 เด็กหญิงยุพเรศ โพธิเ์ งิน 447 ราษีไศล ราษีไศล ศรีสะเกษ 27 415 เด็กชายสนธิเกียรติ ใยวัน 459 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 27 415 เด็กชายปฏิภาณ ไพรวัลย์ 512 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 27 415 เด็กชายลัทธพล คาแพง 536 บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 27 415 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ไตรพรม 546 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 27 415 เด็กหญิงอัมพร บุญพูน 573 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 27 415 เด็กหญิงกุลญาพร ธรรมดา 639 ศรีสะเกษวิทยาลัย เมือง ศรีสะเกษ 27 415 เด็กหญิงญาณัจฉรา พันธ์กว้าง 640 ศรีสะเกษวิทยาลัย %`Y 

×