NÁZOV UNIVERZITY                        NÁZOV FAKULTY                       ...
Študijná skupina:        .................................OBSAHÚVOD..................................................
ÚVOD    Text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text t...
1 KAPITOLA 1    Text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext tex...
2 KAPITOLA 2    Text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext tex...
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text tex...
3 KAPITOLA 3    Text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext tex...
ZÁVER    Text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text ...
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY PRIEZVISKO, M. (Rok). Názov diela. Miesto vydania: Vydavateľstvo. Počet strán. ISBN PRIEZVISK...
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY PRIEZVISKO, M. (Rok). Názov diela. Miesto vydania: Vydavateľstvo. Počet strán. ISBN PRIEZVISK...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Seminárna práca - Štruktúra

3,107 views

Published on

Štruktúra seminárnej práce . Vzor seminárnej práce . Ako pisat seminarnu pracu

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,107
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Seminárna práca - Štruktúra

 1. 1. NÁZOV UNIVERZITY NÁZOV FAKULTY NÁZOV PRÁCE Seminárna práca Meno a priezviskoPredmet: .................................Vyučujúci: .................................Študijný program: .................................Forma štúdia: .................................Akademický rok/semester: ........................Ročník: .................................
 2. 2. Študijná skupina: .................................OBSAHÚVOD.........................................................................................................................................31 KAPITOLA 1.........................................................................................................................42 KAPITOLA 2..................................................,......................................................................52.1 Podkapitola 2.1......................................................................................................................52.2 Podkapitola 2.2......................................................................................................................63 KAPITOLA 3.........................................................................................................................7ZÁVER.......................................................................................................................................8ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY..................................................................................9 2
 3. 3. ÚVOD Text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text. 3
 4. 4. 1 KAPITOLA 1 Text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text. 4
 5. 5. 2 KAPITOLA 2 Text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text.2.1 Podkapitola 2.1 Text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 5
 6. 6. text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text.2.2 Podkapitola 2.2 Text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text. 6
 7. 7. 3 KAPITOLA 3 Text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text. 7
 8. 8. ZÁVER Text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text texttext text text text text text text text text text text text text. 8
 9. 9. ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY PRIEZVISKO, M. (Rok). Názov diela. Miesto vydania: Vydavateľstvo. Počet strán. ISBN PRIEZVISKO, M. (Rok). Názov diela. Miesto vydania: Vydavateľstvo. Počet strán. ISBN PRIEZVISKO, M. (Rok). Názov diela. Miesto vydania: Vydavateľstvo. Počet strán. ISBN PRIEZVISKO, M. (Rok). Názov diela. Miesto vydania: Vydavateľstvo. Počet strán. ISBN PRIEZVISKO, M. (Rok). Názov diela. Miesto vydania: Vydavateľstvo. Počet strán. ISBN 9
 10. 10. ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY PRIEZVISKO, M. (Rok). Názov diela. Miesto vydania: Vydavateľstvo. Počet strán. ISBN PRIEZVISKO, M. (Rok). Názov diela. Miesto vydania: Vydavateľstvo. Počet strán. ISBN PRIEZVISKO, M. (Rok). Názov diela. Miesto vydania: Vydavateľstvo. Počet strán. ISBN PRIEZVISKO, M. (Rok). Názov diela. Miesto vydania: Vydavateľstvo. Počet strán. ISBN PRIEZVISKO, M. (Rok). Názov diela. Miesto vydania: Vydavateľstvo. Počet strán. ISBN 9

×