Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Koiran kauppa ja sopimukset
Pirjo Onza
2016
Agenda
• Sopimukset
– Suullinen sopimus
– Kirjallinen sopimus
– Varausmaksu
– Vahingonkorvaus
– Sopimusehdot
• Sijoitussop...
Sopimusoikeus koiran kaupassa
• Sopimusvapaus
• Kohtuuttomuus
• Esisopimus
• Tarjous on sitova
Tarjous
+
hyväksyvä vastaus...
Kirjallinen sopimus
• Vaikea näyttää toteen
• Epäselvyydet sovituissa asioissa
• Väärinymmärryksen mahdollisuus
Suullinen ...
Sopimusehdot
• Sopimusehdot sitovat osapuolia
– Tuomioistuin voi päättää toisin
– Kuluttajakaupassa kuluttajariitalautakun...
Sopimusehdot
• Mahdollisia ”vaatimuksia” voidaan
kompensoida esim.
hinnanalennuksin -> maininta
kauppakirjassa
• Sellaiset...
Varausmaksu
• Sopimus on syntynyt ja lupaus kaupasta puolin ja
toisin, kun varausmaksu on vastaanotettu
(esisopimus)
• Var...
• Alle 18-vuotias on vajaavaltainen
• Kuitti maksusuorituksesta
• Allekirjoitukset sopimuksiin
• Henkilötunnus?
Ota
huomio...
Tavaran virhe
• Jos tavarassa ei sovittuja ominaisuuksia
• Piilevä virhe, on ollut koirassa luovutushetkellä
– Perinnöllis...
Virheen oikaisu
• Ensisijaisesti korjataan myyty tuote (koira)
– Leikkaus tai muu operaatio
• Toissijaisesti virheellinen ...
Vilppi
• Petollinen viettely
– Valehtelu
– Asioiden salaaminen
(petos)
Vältyt ongelmilta kun…
• Käyt sopimuksen läpi
yhdessä ostajan kanssa ja
keskustelette, mitä kohdat
tarkoittavat
• Vältät v...
6. Myyjän virhevastuu
• Jos koirassa ilmenee luovutuksen jälkeen sairaus tai muu vika, joka on ollut koirassa
piileväna...
Koiran kaupan muistilista
• Aina kirjalliset hoito- ja
ruokintaohjeet
• Tiedot rodun ja sukulinjan
sairauksista ja niiden
...
Sijoitussopimus
• Sijoituskoira ei ole ilmainen
• Niin koiran kuin rahan sijoittaminen on aina
riski – kasvattaja sijoitta...
Sijoitussopimus
• Sovi kulujen jaosta
• Käy läpi vastaanottajan velvollisuudet
– Vastuu toisen omaisuudesta
• Käy läpi luo...
Tutustu:
• Kuluttajariitalautakunnan päätöksiä
www.kuluttajariita.fi
• http://www.kuluttajariita.fi/fi/index/kuluttajariit...
Kauppalaki ja kuluttajansuojalaki
• Elinkeinonharjoittaja myy kuluttajalle
hyödykkeen (koira) = kuluttajansuojalaki
• Elin...
Elinkeinonharjoittaja verottajan silmin
• Elinkeinonharjoittajan
tunnusmerkkejä:
– ansiotarkoitus
– säännöllisyys
MUTTA….
Elinkeinonharjoittaja
• Kuluttajariitalautakunnan tulkinta:
– Kolmen tai useamman vuoden aikana rekisteröinyt
vuosittain v...
Harrastaja
• Ei elinkeinonharjoittajan tunnusmerkit
– ei voiton tavoittelua
– tapahtuu vapaa aikana
Veroasiat
• Voitto on ilmoitettava verottajalle
- Tuloverotus
• Arvonlisäverovelvollisuus, jos liikevaihto yli
10.000
– ve...
Lähdemateriaali
• Koiralakikirja, koiranomistajan
oikeudet ja velvollisuudet, A. Ojala &
T. Jaakonsaari, Edita, 1999
• Opi...
Kiitos!
Pirjo Onza
onza@onza.fi
www.onza.fi
Esitys Slidesharessa
http://www.slideshare.net/pirjoonza
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Koiran kauppa 2016

Esitys koiran kaupasta. Päivityksiä aiempaan versioon.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Koiran kauppa 2016

 1. 1. Koiran kauppa ja sopimukset Pirjo Onza 2016
 2. 2. Agenda • Sopimukset – Suullinen sopimus – Kirjallinen sopimus – Varausmaksu – Vahingonkorvaus – Sopimusehdot • Sijoitussopimus • Kuluttajansuoja • Koiran kauppa
 3. 3. Sopimusoikeus koiran kaupassa • Sopimusvapaus • Kohtuuttomuus • Esisopimus • Tarjous on sitova Tarjous + hyväksyvä vastaus = sopimus • Suullinen • Kirjallinen (Oikeustoimilaki, OikTL)
 4. 4. Kirjallinen sopimus • Vaikea näyttää toteen • Epäselvyydet sovituissa asioissa • Väärinymmärryksen mahdollisuus Suullinen sopimus • Valmis SKL:n sopimuskaavake, molemmille osapuolille • Sopimusehdot - lisäehdot mahdollisia • Liitteet (rodunomaiset hoito- ja ruokintaohjeet, sairaudet yms)
 5. 5. Sopimusehdot • Sopimusehdot sitovat osapuolia – Tuomioistuin voi päättää toisin – Kuluttajakaupassa kuluttajariitalautakunnan suositus • Kohtuuttomia sopimusehtoja ovat – Vaatimukset näyttely- ja koekäynneistä – Vaatimukset tutkimuksista, tietyin ehdoin mahdollisia – Omistusoikeutta rajoittavat ehdot, jalostusoikeuden pidättäminen – Etuosto-oikeus – Lainvastaiset ehdot
 6. 6. Sopimusehdot • Mahdollisia ”vaatimuksia” voidaan kompensoida esim. hinnanalennuksin -> maininta kauppakirjassa • Sellaiset ehdot, joiden toteutumisajankohtaa tai tarkkaa sisältöä ei voida tietää tai joiden toteutumiseen ostaja ei voi vaikuttaa, ovat kohtuuttomia
 7. 7. Varausmaksu • Sopimus on syntynyt ja lupaus kaupasta puolin ja toisin, kun varausmaksu on vastaanotettu (esisopimus) • Varausmaksun palautus Vahingonkorvaus • Kaupan peruuntuessa voi toiselle osapuolelle muodostua vahingonkorvausoikeus
 8. 8. • Alle 18-vuotias on vajaavaltainen • Kuitti maksusuorituksesta • Allekirjoitukset sopimuksiin • Henkilötunnus? Ota huomioon …
 9. 9. Tavaran virhe • Jos tavarassa ei sovittuja ominaisuuksia • Piilevä virhe, on ollut koirassa luovutushetkellä – Perinnölliset ja synnynnäiset sairaudet ja viat – Tartuntataudit • Ei vastaa niitä tietoja, jotka markkinoidessa on luvattu • Ohjeiden puute (hoito-ohje)! • Koiran tulee soveltua sille tarkoitettuun käyttöön, mutta… huomaa, että SKL:n lomakkeella koira myydään lemmikiksi, jos ei toisin sovita.
 10. 10. Virheen oikaisu • Ensisijaisesti korjataan myyty tuote (koira) – Leikkaus tai muu operaatio • Toissijaisesti virheellinen tuote uudella samanlaisella tuotteella (koira), tosin koiran kaupassa tämä ei yleensä ole toimiva tapa. • Hinnanalennus • Kaupan purku • Korvausta virheestä aiheutuneista kuluista – mm. Matkakulut
 11. 11. Vilppi • Petollinen viettely – Valehtelu – Asioiden salaaminen (petos)
 12. 12. Vältyt ongelmilta kun… • Käyt sopimuksen läpi yhdessä ostajan kanssa ja keskustelette, mitä kohdat tarkoittavat • Vältät vaatimuksia • Et pidätä ostajan oikeuksia • Noudatat lainsäädäntöä
 13. 13. 6. Myyjän virhevastuu • Jos koirassa ilmenee luovutuksen jälkeen sairaus tai muu vika, joka on ollut koirassa piilevänä jo luovutushetkellä, ostajalla on oikeus vaatia korvausta virheen perusteella jos – koira ei ole myyjän antamien tietojen mukainen – myyjä on jättänyt kertomatta sellaisista tiedossaan olleista seikoista, joilla oli kaupan päättämisen kannalta olennainen merkitys – koira on suhteessa kauppahintaan, koiran käyttötarkoitukseen tai muuten huonompi kuin ostajalla oli aihetta olettaa • Ostajan on ilmoitettava myyjälle virheestä kahden kuukauden kuluessa! 7. Korvauksen suuruus Myyjä suorittaa koiran virheestä johtuen korvauksena ostajalle enintään koiran kauppahinnan ja kohtuulliset tutkimuskustannukset. Koiran kauppahinnan ylittävä korvaus voi tulla kyseeseen vain erityisistä syistä. Jos koko kauppahinta on palautettu, koira jää ostajalle korvauksena kärsitystä vahingosta. • Erityiset korvaustilanteet: Kivesvikaisuus Jos uroskoira todetaan kivesvikaiseksi, myyjä palauttaa 20 % kauppahinnasta silloin, kun koira on täyttänyt vuoden, tai jos vika todetaan tätä myöhemmin, 30 päivän kuluessa sen toteamisesta. Jos koira kastroidaan alle vuoden ikäisenä, pitää siitä sopia myyjän kanssa kirjallisesti erikseen. Jos siitä ei ole sovittu, myyjä ei ole korvausvelvollinen. Rekisteristä poistaminen tai rekisteröimättä jättäminen Jos koira poistetaan Kennelliiton rekisteristä myyjän toiminnan johdosta, palauttaa myyjä ostajalle koko ostajan maksaman kauppahinnan. Jos myyjä ei rekisteröi pentuetta lainkaan, tulee myyjän jo maksetun sopimussakon lisäksi palauttaa ostajalle loppukauppahinta. Myyjän katsotaan jättäneen pentueen rekisteröimättä, jos pentuetta ei ole rekisteröity 18 kuukauden ikään mennessä.
 14. 14. Koiran kaupan muistilista • Aina kirjalliset hoito- ja ruokintaohjeet • Tiedot rodun ja sukulinjan sairauksista ja niiden todennäköisyydestä sekä vaikutuksesta ko. yksilöön • Tiedot mahdollisten sairauksien hoitokuluista • Älä lupaa mitään mitä et voi taata • Kauppasopimukseen kuittaus siitä, että tiedot on annettu ostajalle
 15. 15. Sijoitussopimus • Sijoituskoira ei ole ilmainen • Niin koiran kuin rahan sijoittaminen on aina riski – kasvattaja sijoittaa ja ottaa riskin • Sopimus aina kirjallisena! • Narttukoiran yksikin kuollut pentu on sopimuksen tarkoittama pentue • Pentueen lukumäärän, värin, laadun tms. perusteella ei voida estää omistusoikeuden siirtymistä
 16. 16. Sijoitussopimus • Sovi kulujen jaosta • Käy läpi vastaanottajan velvollisuudet – Vastuu toisen omaisuudesta • Käy läpi luovuttajan velvollisuudet – Määräysvalta omaisuuteen • Kaikki sovittavat asiat kirjallisesti – Vakuusmaksu, näyttelyt, pennuttamiset, ell kulut, terveystutkimukset, yms
 17. 17. Tutustu: • Kuluttajariitalautakunnan päätöksiä www.kuluttajariita.fi • http://www.kuluttajariita.fi/fi/index/kuluttajariitalau takuntaratkaisut/kuluttajariitalautakuntaratkaisu/139 4009283622.html
 18. 18. Kauppalaki ja kuluttajansuojalaki • Elinkeinonharjoittaja myy kuluttajalle hyödykkeen (koira) = kuluttajansuojalaki • Elinkeinonharjoittaja myy elinkeinonharjoittajalle hyödykkeen = kauppalaki • Kuluttaja myy kuluttajalle hyödykkeen = kauppalaki
 19. 19. Elinkeinonharjoittaja verottajan silmin • Elinkeinonharjoittajan tunnusmerkkejä: – ansiotarkoitus – säännöllisyys MUTTA….
 20. 20. Elinkeinonharjoittaja • Kuluttajariitalautakunnan tulkinta: – Kolmen tai useamman vuoden aikana rekisteröinyt vuosittain vähintään yhden pentueen tai – Kuluvan ja/tai edellisen vuoden aikana rekisteröinyt kaksi tai useampia pentueita TULKINTA ON VAIN SUOSITUS!
 21. 21. Harrastaja • Ei elinkeinonharjoittajan tunnusmerkit – ei voiton tavoittelua – tapahtuu vapaa aikana
 22. 22. Veroasiat • Voitto on ilmoitettava verottajalle - Tuloverotus • Arvonlisäverovelvollisuus, jos liikevaihto yli 10.000 – vero 24% (elintarvikkeet, koiranruuat 14%) – vähäinen liiketoiminta • Kirjanpito kannattaa AINA!
 23. 23. Lähdemateriaali • Koiralakikirja, koiranomistajan oikeudet ja velvollisuudet, A. Ojala & T. Jaakonsaari, Edita, 1999 • Opi Oikeutta, K. Suojanen, H. Savolainen & P. Vanhanen, KS – Kustannus Oy, 2008 • Suomen Kennelliitto, kasvattajan peruskurssin aineisto • Suomen Kennelliitto, sopimus koirankaupasta lomake, sopimus nartun sijoituksesta lomake. • Kuvat: Pirjo Onza
 24. 24. Kiitos! Pirjo Onza onza@onza.fi www.onza.fi Esitys Slidesharessa http://www.slideshare.net/pirjoonza

×