Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tutkimussuunnitelma  Edutool / Pirkko Hyvönen 2011 / LET, Oulun yliopisto
Tutkimussuunnitelma on informatiivinen selostus siitä mitä tutkitaan ja miksi mistä näkökulmasta tutkitaan milloin tutk...
TutkimussuunnitelmaSisältää tekstiä, kuvioita ja / tai kuviaOn pituudeltaan noin 10 sivua.Kansilehti: Työn nimi, tekijä ja...
TUTKIMUSSUUNNITELMASTA ILMENEEOtsikko / työotsikkoSelkeä, ymmärrettävä ja ytimekäs, kattava, kiinnostusta herättävä,Tuo es...
Tutkimuksen tausta ja merkitys-  Mihin tarpeeseen tutkimus vastaa: esittele ongelma    Miksi tämä ongelma on tärkeä  ...
Tutkimuksen tavoiteTutkimuksen päätavoite ja tutkimuskysymyksetVaro tavoitetta ja kysymyksiä miettiessäsi seuraavia asioit...
Tutkimuksen teoreettinen viitekehysMihin tieteenalaan kuuluvaan teoreettiseen viitekehykseentutkimuksesi liittyy: esittele...
MenetelmätKuvaa, millä menetelmillä ja millaisella aineistonkeruulla aiot saadavastauksia tutkimuskysymyksiisi. (Tutkimuks...
AikatauluKuvaa tutkimuksen eri vaiheetLähteetSeuraa APA6-manuaalia                Edutool / Pirkko Hyvönen...
Hyvän tutkimussuunnitelman piirteitä  Tutkimuksen tarve on kuvattu yleisellä ja teoreettisella tasolla.  Työ on linkit...
1) Pohdi itseksi omaan tutkimukseesi liittyen erilaisia vaihtoehtoisia  tutkimustavoitteita ja tutkimuskysymyksiä. Kirjoi...
Nimi  Tavoite                T-kysymyksetMia   Luova yhteisöllisyys         1.    (lasten ...
Nimi  Tavoite            T-kysymyksetMira  Blogit oppimisympäristönä   1. Miten blogeja voidaan hyödynt...
Nimi   Tavoite              T-kysymyksetTari   Aikuisopiskelijat (opettajat),  1.     verkko-opiske...
Nimi   Tavoite             T-kysymyksetVeijo   Reflektoinnin, yhteisöllisen   1.     oppimisen ja...
Nimi  Tavoite            T-kysymyksetPäivi  Tvt:n hyödyntäminen Limingan  1. Millaisia kokemuksia oppilail...
Nimi  Tavoite  T-kysymykset         1.         2.         3.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tutkimussuunnitelma 2011

1,843 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tutkimussuunnitelma 2011

 1. 1. Tutkimussuunnitelma Edutool / Pirkko Hyvönen 2011 / LET, Oulun yliopisto
 2. 2. Tutkimussuunnitelma on informatiivinen selostus siitä mitä tutkitaan ja miksi mistä näkökulmasta tutkitaan milloin tutkitaan miten tutkitaanTutkimussuunnitelman laatiminen on tärkeää itselle, sillä se ”pakottaa” miettimään aihetta useista eri näkökulmista ja perehtymään alan kirjallisuuteen ohjaa ajankäyttöä auttaa sitoutumaan tutkimusprosessiinTutkimussuunnitelma on tärkeä myös ohjaajalle ja muilleulkopuolisille.Suunnitelma voi muuttua graduprosessin aikana. Edutool / Pirkko Hyvönen 2011 / LET, Oulun yliopisto
 3. 3. TutkimussuunnitelmaSisältää tekstiä, kuvioita ja / tai kuviaOn pituudeltaan noin 10 sivua.Kansilehti: Työn nimi, tekijä ja päivämäärä Edutool / Pirkko Hyvönen 2011 / LET, Oulun yliopisto
 4. 4. TUTKIMUSSUUNNITELMASTA ILMENEEOtsikko / työotsikkoSelkeä, ymmärrettävä ja ytimekäs, kattava, kiinnostusta herättävä,Tuo esiin keskeisimmät käsitteetTuo esiin pääidean ja on yksinään riittävän selittäväEi sisällä tarpeettomia sanojaEi yleensä ole kysymysmuodossaPituus alle 12 sanaa”Effect of Transformed Letters on Reading”Pääotsikko taiPääotsikko: Ja täydentävä otsikko Edutool / Pirkko Hyvönen 2011 / LET, Oulun yliopisto
 5. 5. Tutkimuksen tausta ja merkitys- Mihin tarpeeseen tutkimus vastaa: esittele ongelma  Miksi tämä ongelma on tärkeä  Miten tutkimukseni liittyy aiempaan aihepiiriä koskevaan tutkimukseen: rajaa aihepiiri ja esittele aihepiiriä koskeva aikaisempi tutkimus  Minkälaisia hypoteeseja oletan olevan Edutool / Pirkko Hyvönen 2011 / LET, Oulun yliopisto
 6. 6. Tutkimuksen tavoiteTutkimuksen päätavoite ja tutkimuskysymyksetVaro tavoitetta ja kysymyksiä miettiessäsi seuraavia asioita: Liian laaja: tavoitteena mahdollisimman tarkka ja rajattu ”siivu”. Liian outo: ei löydy lähdekirjallisuutta Liian epäselvä: ei avaudu eikä selkiydy Liiiiian emotionaalinen Edutool / Pirkko Hyvönen 2011 / LET, Oulun yliopisto
 7. 7. Tutkimuksen teoreettinen viitekehysMihin tieteenalaan kuuluvaan teoreettiseen viitekehykseentutkimuksesi liittyy: esittele teoreettinen viitekehys ja keskeisetkäsitteet. Edutool / Pirkko Hyvönen 2011 / LET, Oulun yliopisto
 8. 8. MenetelmätKuvaa, millä menetelmillä ja millaisella aineistonkeruulla aiot saadavastauksia tutkimuskysymyksiisi. (Tutkimuksen design)Laadullinen, määrällinen vai kumpikin?Aineistonkeruu? Osallistujat?Aineiston käsittely? Edutool / Pirkko Hyvönen 2011 / LET, Oulun yliopisto
 9. 9. AikatauluKuvaa tutkimuksen eri vaiheetLähteetSeuraa APA6-manuaalia Edutool / Pirkko Hyvönen 2011 / LET, Oulun yliopisto
 10. 10. Hyvän tutkimussuunnitelman piirteitä Tutkimuksen tarve on kuvattu yleisellä ja teoreettisella tasolla. Työ on linkitetty aikaisempaan tutkimukseen perustuen. Keskeiset käsitteet on määritelty. Teoreettinen viitekehys tukee tutkimuksen tavoitetta. Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset (-ongelmat) on esitetty selkeästi. Menetelmät ovat potentiaalisia tutkimuksen tavoitteisiin nähden. Ratkaisut ovat perusteltuja. Suunnitelma noudattaa tieteellisen kirjoittamisen kriteerejä, kieli on selkeää ja tiivistä. Lähteet ovat harkittuja: niiden määrä, laatu ja keskeisyys, sekä merkintätapa Suunnitelma on johdonmukainen Keskeinen sisältö on visualisoitu (esim. tutkimusdesign) Edutool / Pirkko Hyvönen 2011 / LET, Oulun yliopisto
 11. 11. 1) Pohdi itseksi omaan tutkimukseesi liittyen erilaisia vaihtoehtoisia tutkimustavoitteita ja tutkimuskysymyksiä. Kirjoita ne paperille.2) Esitä tuotoksesi vertaisryhmässä ja pohtikaa ja keskustelkaa niistä yhdessä seuraavien apukysymysten kautta:  Miten tavoite ja kysymykset ymmärretään?  Miten ne on rajattu?  Minkälaisilla menetelmillä kysymyksiin voidaan saada vastauksia?3) Pohdi juuri käytyä keskustelua ja määritä sen pohjalta itsellesi yksitavoite ja kolme tutkimuskysymystä. Kirjoita ne yhteiseen taulukkoon. Edutool / Pirkko Hyvönen 2011 / LET, Oulun yliopisto
 12. 12. Nimi Tavoite T-kysymyksetMia Luova yhteisöllisyys 1. (lasten ”luovuutta” aikuisten luovaan toimintaan) 2. 3.Helmi Vanhukset, yhteisöllisyys, osallisuus 1. (Miten tähän oppiminen ja teknologia?, 2. Vapaaehtoistyöntekijöiden osallisuus, omaiset) 3.Virpi Koulu-kirjasto –yhteistyö oppimisen Miten tiedonhankinnan opetus näkyy tukena opetussuunnitelmissa? (pohjautuu juuri valmistuneeseen Miten tiedonhankinnan opetus näkyy väikkäriin) oppimistuloksissa? Strateginen ote tiedonhaussa Miten kirjasto voi tukea koulun tiedonhankinnan opetusta?Harri Yksilöllisten oppimispolkujen Miten opintojen valinnaisuus tukee vaikutus ammatillisen osaamisen oppilaan omien tavoitteiden kehittymisessä (esim. sos. ja terv. saavuttamista?
 13. 13. Nimi Tavoite T-kysymyksetMira Blogit oppimisympäristönä 1. Miten blogeja voidaan hyödyntää (äidinkieli sisältönä) oppimisessa? (2. Miten oppilas kokee blogityöskentelyn? 3. Miten oppilas itse havainnoi omaa kehitystään?)Kari Ekspansiivisen oppimisen 1. Minkalaisissa vaiheissa yhteydessä tapahtuvien uudistavan oppimisen prosessi yksilöllisten ja uudistavien etenee? oppimisprosessien 2. Millaisia oppimistekoja ja ymmärtäminen tehtäviä vaiheisiin kuuluu? 3. Missä motivaatio syntyy prosessin aikana?Kirsi Suullinen kielitaito 1. Miten suullista kielitaitoa voi verkkokurssilla kehittää verkkokurssilla? (Second Life –ympäristönä) 2. Miten pelit mahdollistavat suullisen kielitaidon
 14. 14. Nimi Tavoite T-kysymyksetTari Aikuisopiskelijat (opettajat), 1. verkko-opiskelu 2. 3.Outi Selvittää opettajien kokemuksia 1. Miten tvt näkyy opettajien yhteisöllisyyden kokemuksista yhteisöllisyydessä? kouluyhteisöissä 2. Millainen tarve opettajien yhteisöllisyydelle on?Jaana Opettajan työnkuvan ja roolin 1. Millaisia vaikutuksia muutos virtuaalisen opetuksen muutoksella on työhön ja toteutuksessa verrattuna työympäristöön? perinteiseen opetukseen 2. Millaista osaamista muutos (kontekstina hitsauksen opetus) opettajalta edellyttää?Mari- Ohjausprosessin kehittäminen 1. Ketkä vaikuttavat prosessiin?Selina (tavoitteena toimintamallin 2. Millaisia rooleja toimijoilla on? kehittäminen) 3. Mitä vaiheita prosessiin liittyy?
 15. 15. Nimi Tavoite T-kysymyksetVeijo Reflektoinnin, yhteisöllisen 1. oppimisen ja metakognitiivisten taitojen lisääminen ohjelmoinnin 2. opetuksessa 3.Ari Valokuvapäiväkirja oppijan Millaisia metakognitiivisia motivaation/metakognition/ mekanismeja valokuvatyöskentely reflektion tukena laukaisee? (design-tutkimus) Miten voimaantuminen toteutuu? Miten valokuvaa voi käyttää reflektion välineenä? Minäpystyvyyden tarkastelu tässä kontekstissaSusanna Ohjauksella Mitä sitoutumattomuus on? sitouttaminen/motivoiminen Mitkä ovat sitoutumattomuuden (liittyy keskeyttämiseen) syyt? Miten sitoutumista voidaan tukea
 16. 16. Nimi Tavoite T-kysymyksetPäivi Tvt:n hyödyntäminen Limingan 1. Millaisia kokemuksia oppilailla yläkoulun oppilaanohjauksen on tvt:n käytöstä ohjauksessa? opetussuunnitelmassa 2. Miten tvt:aa voidaan hyödyntää ohjauksessa? Tavoite on ohjauksen 3. Mitä haasteita tvt:n käyttöön kehittäminen ohjauksessa liittyy?Timo Yksilön mieli 1. Mikä on yksilön minäkokemus oppimisympäristönä ryhmässä? 2. Millainen yhteisön tunneilmasto tukee yksilön sisäistä oppimisympäristöä? 3. Mistä tunneilmasto syntyy? Mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Mitä piirteitä siihen liittyy?
 17. 17. Nimi Tavoite T-kysymykset 1. 2. 3.

×