Pirkko Hyvönen ” Informaali leikillinen oppimisympäristö formaalissa opetuksessa - lasten ja opettajien näkökulma Pirkko H...
Pirkko Hyvönen <ul><li>Esityksen tarkoituksena on inspiroida arvioimaan erilaisia oppimisen tapoja ja oppimisen ympäristöj...
Pirkko Hyvönen <ul><li>OPISKELU- ja OPPIMISYMPÄRISTÖ </li></ul><ul><li>Opiskeluympäristö </li></ul><ul><li>Korostaa opiske...
Pirkko Hyvönen <ul><li>Mikä on oppimisympäristö? </li></ul><ul><li>Se konteksti tai jossa opiskellaan ja opitaan. </li></u...
Pirkko Hyvönen <ul><li>Oppimisympäristön dimensiot </li></ul><ul><li>Oppimista tapahtuu eri aikoina ja useissa ympäristö...
Pirkko Hyvönen Formaali, informaali ja nonformaali? Formaali  eli muodollinen oppimisympäristö / kasvatus - Tavoitteet on...
Pirkko Hyvönen Formal – informal. Learning is achieved in various formal, informal and non-formal settings; during classe...
Pirkko Hyvönen Distributed – integrated. The integrated school model is based on the assumption of economic efficiency of...
Pirkko Hyvönen The design of learning environment (Bransford, Brown & Cocking, 2000) B. Oppimisympäristön dimensiot : Y...
Pirkko Hyvönen <ul><li>Oppijakeskeinen </li></ul><ul><li>O ppimiskeskeinen (Andersson, 2008 ) </li></ul><ul><li>Oppija t...
Pirkko Hyvönen <ul><li>3. Oppijoiden intressien huomioonottamisen </li></ul><ul><li>(Blumenfeld, Kempler & Krajcik, 2006)...
Pirkko Hyvönen <ul><li>Tietokeskeinen </li></ul><ul><li>Tavoitteena ymmärtäminen ja siirtovaikutus (transfer) </li></ul><...
Pirkko Hyvönen <ul><li>Arviointikeskeinen </li></ul><ul><li>Arviointi ja palaute meneillään olevaan toimintaan ja ajattelu...
Pirkko Hyvönen <ul><li>Kun tavoitteena oli suunnitella informaali oppimisympäristö formaaliin opetuskontekstiin, </li></u...
Pirkko Hyvönen <ul><li>Taustaa informaalin oppimisympäristön suunnittelulle </li></ul><ul><li>2003-2006 Let’s Play projekt...
Pirkko Hyvönen <ul><li>Miksi leikkiä / pelaamista? </li></ul><ul><li>Lapset leikkivät nykyisin vähemmän kuin ennen. </li>...
Pirkko Hyvönen <ul><li>Miksi leikkiä/pelaamista? </li></ul><ul><li>OPS (2000; 2004) kehottaa käyttämään leikkiä ja luovaa ...
Pirkko Hyvönen <ul><li>Miksi leikkiä / pelaamista? </li></ul><ul><li>Leikin kautta oppiminen on monipuolista: kognitiivine...
Pirkko Hyvönen <ul><li>Miten leikkiä hyödynnetään opetuksessa? </li></ul><ul><li>- Perustuu opettajahaastatteluihin (Hyv...
Kollaboratiivinen leikki?
Pirkko Hyvönen Entä kollaboratiivinen leikki? (Hyvönen, 2008) What are the play activities that girls and boys engage in...
Pirkko Hyvönen <ul><li>The most suitable forms of ColPlay are role-play and outdoor play , both of which can be carried o...
Leikki ja leikin ympäristö (informaali) Kysyttiin lapsilta, millainen on ihanteellinen leikkiympäristö (Hyvönen & Kangas, ...
Pirkko Hyvönen <ul><li>In order to find out what play environments should afford, we let the children’s voice to be heard...
<ul><li>Aineistokeruumenetelmänä image-crafting eli leikitys </li></ul><ul><li>The children were told that the results of ...
<ul><li>Results: Emotionality in children's playful environments </li></ul><ul><li>Thought girls and boys have divergent i...
<ul><li>“ I think it eats seaweed” - Care and sociality </li></ul><ul><li>“ Minusta se syö merilevvää” </li></ul><ul><li>C...
2. “The fighting ships and a rocket that sets a park on fire” – aggression, destruction and competition “ Laiva tykittää...
3. “The sun is always shining” – beauty and fairy features ” ” Ei taivasta ilman aurinkoa” Though also boys drew flowers ...
4. “Pretending torturing” – Fear and horror “ Se on leikisti kidutus” Children discussed about fear and safety in eleven o...
5. “Lava proof trunks are needed” – excitement and fascinating experiences “ Laavauimisessa tarvitaan laavankestävät uimah...
6. “Even eyes are standing upright” - humor and whimsy ideas ” Silmäkki on pystyssä” <ul><li>Common worlds of play both fo...
<ul><li>Both girls and boys value diverse forms of physical exercise. The playful environments are meant to provide chil...
Edellä kuvattiin esikoululaisten ideoita leikistä ja leikin ympäristöstä. Koulun kontekstissa voidaan puhua leikillisyyde...
Pirkko Hyvönen <ul><li>Leikillisyyden ominaisuuksia (Features of playfulness ) </li></ul><ul><li>(Hyvönen & Ruokamo, 2005...
Pirkko Hyvönen <ul><li>Leikillisyyden ominaisuuksia (Features of playfulness) </li></ul><ul><li>Yhteisöllisyys: </li></ul...
Pirkko Hyvönen <ul><li>Leikillisyyden ominaisuuksia (Features of playfulness) </li></ul><ul><li>Narratiivisuus: </li></ul...
<ul><li>Miten integroida leikki ja LOY opetussuunnitelmaan? </li></ul><ul><li>Leikillinen oppimisprosessi </li></ul><ul>...
PLAYING in the PLE Role-play: Pretending to be a weather forecaster Playing the games. Pretend expedition or adventure...
Informaali Leikillinen OppimisYmpäristö Volttikone
Pirkko Hyvönen Infoasema, aallokko, tasot, vaaka Kiipeilyteline, piirtoseinä Näyttämö, tutkimusasema Volttikone, heittosei...
Infoasema Hyppyruudukko Tolppa Heittoseinä Piirtoseinä Tutkimusasema
Ks. http://www.smartus.com/play/
Pirkko Hyvönen LOY:ä voi käyttää ilman teknologiaa tai teknologiaa hyödyntäen. LOY hyödyntää rfid (Radio Frequency Idenfic...
Mitä opettajat odottavat LOY:ltä? Aallokko
Pirkko Hyvönen Opettajat löytävät useita erilaisia tapoja sitoa OPS ja LOY ja toteuttaa leikillistä opetusta (Hyvönen, 20...
Pirkko Hyvönen Curriculum According to the teachers, play and the PLE should progress to meet curricular goals ; thus the...
Lumi ja pakkanen eivät estä toimintaa
Informaali LOY vrt formaali luokkahuone
Pirkko Hyvönen Informaali oppimisympäristö tarjoaa enemmän Formaali oppimisympäristö Aktiivisuus Passiivisuus Liikkuvuus A...
Pirkko Hyvönen Opetuksessa on tärkeää hyödyntää sekä formaaleja että informaaleja oppimisympäristöjä! This however does n...
Kiitos paljon!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Informaali Formaali 2009

1,638 views

Published on

 • Be the first to comment

Informaali Formaali 2009

 1. 1. Pirkko Hyvönen ” Informaali leikillinen oppimisympäristö formaalissa opetuksessa - lasten ja opettajien näkökulma Pirkko Hyvönen 16.4.2008
 2. 2. Pirkko Hyvönen <ul><li>Esityksen tarkoituksena on inspiroida arvioimaan erilaisia oppimisen tapoja ja oppimisen ympäristöjä opetuksessa </li></ul><ul><li>Rakenne </li></ul><ul><li>Oppimisympäristö; formaali, informaali ja nonformaali </li></ul><ul><li>Taustaa informaalin oppimisympäristön suunnitteluprojektille </li></ul><ul><li>Miksi leikki? </li></ul><ul><li>Miten leikkiä hyödynnetään opetuksessa? </li></ul><ul><li>Lasten näkemyksiä leikin ympäristöistä </li></ul><ul><li>Leikillisyyden piirteitä </li></ul><ul><li>Opettajien odotuksia leikillisestä oppimisympäristöstä (LOY) </li></ul><ul><li>Informaali oppimisympäristö formaaliin opetukseen </li></ul>
 3. 3. Pirkko Hyvönen <ul><li>OPISKELU- ja OPPIMISYMPÄRISTÖ </li></ul><ul><li>Opiskeluympäristö </li></ul><ul><li>Korostaa opiskelijoiden aktiivista toimintaa (toimintaympäristö) Learning in activity (esim. Greeno) </li></ul><ul><li>Opiskelija opiskelee, toiminnan tavoitteena oppiminen neurobiologisena tapahtumana </li></ul><ul><li>Toiminta voi olla yhtä aikaa kognitiivista, sosiaalista, fyysistä, emotionaalista ja psyykkistä </li></ul><ul><li>Oppimisympäristö </li></ul><ul><li>Korostaa oppimista </li></ul><ul><li>Oppimisella viitataan sekä opiskelijan toimintaan että sen lopputulokseen, oppimiseen </li></ul>
 4. 4. Pirkko Hyvönen <ul><li>Mikä on oppimisympäristö? </li></ul><ul><li>Se konteksti tai jossa opiskellaan ja opitaan. </li></ul><ul><li>Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. </li></ul><ul><li>koulun rakennukset ja tilat sekä opetusvälineet ja oppimateriaalit </li></ul><ul><li>muu rakennettu ympäristö ja ympäröivä luonto </li></ul><ul><li>yksittäisen oppilaan kognitiiviset ja emotionaaliset tekijät </li></ul><ul><li>vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvät tekijät </li></ul><ul><li>(Perusopetuksen opetussuunnitelma, 2004) </li></ul><ul><li>Sisältää myös: </li></ul><ul><li>oppimisnäkemykset, materiaalit, välineet, tavat, tunteet, asenteet </li></ul>
 5. 5. Pirkko Hyvönen <ul><li>Oppimisympäristön dimensiot </li></ul><ul><li>Oppimista tapahtuu eri aikoina ja useissa ympäristöissä (InnoSchool: http://innoschool.tkk.fi/) </li></ul><ul><li>1) formaali – informaali 2) fyysinen – virtuaalinen 3) paikallinen – globaali 4) hajautettu – integroitu </li></ul>
 6. 6. Pirkko Hyvönen Formaali, informaali ja nonformaali? Formaali eli muodollinen oppimisympäristö / kasvatus - Tavoitteet on määritelty virallisesti ja kirjattu opetussuunnitelmiin Informaali eli epämuodollinen oppimisympäristö /kasvatus - On tavoitteellista, mutta voi tapahtua muulla kuin formaalin kasvatuksen piirissä esim. perheen ja kavereiden parissa, museoissa, lomamatkalla, jokirannassa, kirjastoissa Nonformaali eli ei-tutkintomuotoinen opetus/kasvatus, esimerkiksi kerhotoiminta
 7. 7. Pirkko Hyvönen Formal – informal. Learning is achieved in various formal, informal and non-formal settings; during classes, on the playgrounds, at home, and during free-time. Learning is life-wide and lifelong. The Future Schools are integrators of formal, informal, and non-formal learning in the community. Physical – virtual. The Future School is an extended place and space of learning that incorporates the physical buildings and outdoor playgrounds, the virtual ICT-enhanced spaces, and mobility, i.e. learning while moving between the physical places. InnoSchool: http://innoschool.tkk.fi
 8. 8. Pirkko Hyvönen Distributed – integrated. The integrated school model is based on the assumption of economic efficiency of big educational units. Distributed school models emphasize smaller and flexible educational units. These models bring different strengths and weaknesses for the Future School and call for novel organizational forms and management processes. Local – global . Traditionally, teaching, studying and learning have been to a great extent tied to local face-to-face communication in the classroom. However, with ICT, teachers as well as pupils communicate over the Internet and share and construct knowledge with their co-learners in global “knowledge communities”. The new ICT-enhanced schools support glocality , i.e. combining the local and the global in learning . InnoSchool: http://innoschool.tkk.fi
 9. 9. Pirkko Hyvönen The design of learning environment (Bransford, Brown & Cocking, 2000) B. Oppimisympäristön dimensiot : Ympäristön tulee tarjota mahdollisuuksia oppija-, tieto-, arviointi- ja yhteisökeskeisyyteen.
 10. 10. Pirkko Hyvönen <ul><li>Oppijakeskeinen </li></ul><ul><li>O ppimiskeskeinen (Andersson, 2008 ) </li></ul><ul><li>Oppija tuo tietonsa, taitonsa, osaamisensa, asenteensa ja uskomuksensa opetuksen kontekstiin  Opettajan tärkeää tuntea oppijat, oppijoiden tärkeää tuntea toisensa </li></ul><ul><li>Ympäristöjen tulee mahdollistaa </li></ul><ul><li>Opettajan mahdollista saada tietoa oppijoista, heidän kokemuksistaan, käsityksistään, osaamisestaan ja ymmärryksestään </li></ul><ul><li>Oppijoiden mahdollista jakaa ajatuksiaan, ymmärrystään ja kulttuurisia käsityksiään sekä myös kertoa itsestään </li></ul><ul><ul><li>Aiemmat kokemukset ja kulttuuriset käytänteet formaaleista ja informaaleista ympäristöistä (esim. onko tottunut yhteisölliseen työskentelyyn; miten suhtautuu haasteisiin) </li></ul></ul>
 11. 11. Pirkko Hyvönen <ul><li>3. Oppijoiden intressien huomioonottamisen </li></ul><ul><li>(Blumenfeld, Kempler & Krajcik, 2006) </li></ul><ul><ul><li>Situationaalinen kiinnostus (lyhytaikainen): tehtävä itsessään, ympäristö ja sen tarjoamat toiminnot </li></ul></ul><ul><ul><li>Henkilökohtainen kiinnostus (pitkäaikainen), verrattavissa sisäiseen kiinnostukseen </li></ul></ul><ul><ul><li>Situationaalinen voi lisätä ja ylläpitää henkilökohtaista kiinnostusta. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mieti, mikä ympäristöissä tai niissä tapahtuvassa toiminnassa herättää lasten kiinnostusta. </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Pirkko Hyvönen <ul><li>Tietokeskeinen </li></ul><ul><li>Tavoitteena ymmärtäminen ja siirtovaikutus (transfer) </li></ul><ul><li>1. Oppijat konstruoivat omia merkityksiään; kognitiivinen konflikti (Piaget) </li></ul><ul><li>- Yksilön tietorakenteiden riittämättömyys tai soveltumattomuus uudessa tilanteessa (yksilö) </li></ul><ul><li>Henkilöiden ajattelumallien tai havaintojen erilaisuus (yhteisö) </li></ul><ul><li>2. Tiedonrakentamiseen ja ymmärtämiseen tarvitaan erilaisia ongelmanratkaisutilanteita! </li></ul><ul><li>3. Reflektointi: oppijan tulee ymmärtää se prosessi, jonka kautta oppiminen / tietorakenteiden muodostuminen on tapahtunut! (Portfolio, ajattelun ulkoistaminen ja näkyväksi tekeminen) </li></ul><ul><li>Oppimisympäristön tulee mahdollistaa ajatusten ja näkyväksi tekemistä: kysymykset, selitykset, johtopäätökset, kuviot, narratiivit </li></ul><ul><ul><li>Mieti , miten tarjotaan ongelmanratkaisutilanteita, tehdään ajattelua näkyväksi ja miten ymmärtämistä edistetään? </li></ul></ul>
 13. 13. Pirkko Hyvönen <ul><li>Arviointikeskeinen </li></ul><ul><li>Arviointi ja palaute meneillään olevaan toimintaan ja ajatteluun </li></ul><ul><li>Arviointi ja palaute on osa oppimisprosessia </li></ul><ul><li>Ajattelun näkyväksi tekeminen  palaute </li></ul><ul><li>Teknologian hyödyntäminen </li></ul><ul><li>Mietittävä miltä tehokas oppiminen näyttää (ei näytä vain siltä, että oppija muistaa faktoja) ja huomio opettajan toimintaan </li></ul><ul><li>Miten arviointi ja palaute toteutetaan? </li></ul><ul><li>Yhteisökeskeinen </li></ul><ul><li>Luokka, koulu, perhe (lapsen ensimmäinen oppimisympäristö), media </li></ul><ul><li>Työvälineet ja tilanteet, joilla tuetaan ryhmäytymistä/yhteenkuuluvuutta (Community of learners, Lave & Wenger, 1991) (Blumenfeld, Kempler & Krajcik, 2006) </li></ul><ul><ul><li>Positiiviset vuorovaikutussuhteet vertaisten ja opettajien kanssa </li></ul></ul><ul><ul><li>Tunne siitä, että kuuluu ryhmään/joukkoon, lisää kiinnostusta, osallistumista ja akateemista yrittämistä </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten tehdä koulutyötä näkyväksi kasvattajille? </li></ul></ul><ul><li>Lisäksi esim. </li></ul><ul><li>Action-centered </li></ul><ul><li>Creativity-centered </li></ul>
 14. 14. Pirkko Hyvönen <ul><li>Kun tavoitteena oli suunnitella informaali oppimisympäristö formaaliin opetuskontekstiin, </li></ul><ul><li>esi- ja perusopetukseen. </li></ul><ul><li>Lähtökohtana : </li></ul><ul><li>Leikin ja pelin kautta oppiminen </li></ul><ul><li>Leikkikenttätyyppinen koulun pihalla sijaitseva rakennelma </li></ul><ul><li>Teknologian hyödyntäminen </li></ul>
 15. 15. Pirkko Hyvönen <ul><li>Taustaa informaalin oppimisympäristön suunnittelulle </li></ul><ul><li>2003-2006 Let’s Play projektissa tavoitteena oli tutkia, suunnitella ja rakentaa ns. älykäs oppimisympäristö, joka mm. </li></ul><ul><li>antaa virikkeitä tiedon rakentamisen, oman ajattelun, ongelmaratkaisutaitojen, yhteistoiminnallisten taitojen ja mielikuvituksen kehittämiseen </li></ul><ul><li>ottaa huomioon käyttäjän taitotason </li></ul><ul><li>mahdollistaa monipuolisesti oppimisen kokemuksia ja elämyksiä </li></ul><ul><li>on intuitiivinen, kaikkia aisteja stimuloiva ja palautetta tuottava </li></ul><ul><li>on tyttöjä ja poikia kiinnostava ja tutustuttaa heitä teknologiaan </li></ul><ul><li>Yhteistyössä: VTT Tampere, RAMK, Lappset Group Oy ja LaY </li></ul><ul><li>Let’s Play (oppimisympäristö), WePlay (teollinen muotoilu), MOTO+ (motoriikka), UbiPlay ja PlayTech (teknologiasovellukset) </li></ul>
 16. 16. Pirkko Hyvönen <ul><li>Miksi leikkiä / pelaamista? </li></ul><ul><li>Lapset leikkivät nykyisin vähemmän kuin ennen. </li></ul><ul><li>Lapset lopettavat leikkimisen aiemmin kuin ennen, suomalaislapset vielä aiemmin kuin vertaiset pohjoismaissa, ns lyhenevä lapsuus (Oksanen, 2004; Postman, 1984; Sandberg & Pramling-Samuelsson, 2003 ) </li></ul><ul><li>Lapset leikkivät salaa (Karimäki, 2004) </li></ul><ul><li>Leikkiminen on yhä enemmän yksilökeskeistä kuin yhteisöllistä ( Bodrova & Leong, 2003b). </li></ul><ul><li>Leikkimisen mahdollistavat paikat ovat vähentyneet </li></ul><ul><li>Jotkut lapset eivät halua leikkiä ulkona ( Clements, 2004) </li></ul><ul><li>Ulkona leikkimistä pelätään; se on vaarallista ( Tapsell, et al., 2001) </li></ul><ul><li>Koulut ovat paikkoja, jotka tuovat lapset yhteen! (Loukaitoi-Sideris, 2003) </li></ul>
 17. 17. Pirkko Hyvönen <ul><li>Miksi leikkiä/pelaamista? </li></ul><ul><li>OPS (2000; 2004) kehottaa käyttämään leikkiä ja luovaa toimintaa oppimisen menetelmänä </li></ul><ul><li>Oppilaiden keskittyminen heikentynyt, tarvitaan uusia tapoja oppia (Veen & Vrakking, 2006) </li></ul><ul><li>Nykykoulu ei vastaa nykynuorten (homo zappiens, new millenium learners) tiedonkäsittelyn kykyihin, toiminnan tapoihin ja intresseihin </li></ul><ul><li>Kouluviihtyvyys ja motivaatio Suomessa osin heikko (Malin, 2005; Kuusela, 2006) </li></ul><ul><li>Koulupihoja tulisi käyttää oppimisympäristöinä! (OPM) </li></ul><ul><li>Huolestuttavaa on, että viidennes oppilaista on liikunnallisesti passiivisia (Haatainen, 2004) </li></ul>
 18. 18. Pirkko Hyvönen <ul><li>Miksi leikkiä / pelaamista? </li></ul><ul><li>Leikin kautta oppiminen on monipuolista: kognitiivinen (Bergen, 2002), sosiaalinen, emotionaalinen, fyysinen ja kulttuurinen kokonaisuus. ( Moyles 1989; Meadows, 1995; Wood & Attfield, 2005) myös (Johnson, Christie & Wardle, 2005; Scarlett, Naudeau, Salonius-Pasternak & Ponte, 2005; Sutton-Smith, 2001). </li></ul><ul><li>- Hyvän ”mature” ja haitallisen leikin / pelin arvioiminen </li></ul><ul><li>Playing renews culture and peer cultures (Corsaro, 2003; 2005) and protects children from worries and destructive thoughts (Oksanen, 2005). </li></ul><ul><li>Opettajalle avautuu näköalapaikka oppia lapsista sekä itsestään opettajana (Moyles, 1989). </li></ul>
 19. 19. Pirkko Hyvönen <ul><li>Miten leikkiä hyödynnetään opetuksessa? </li></ul><ul><li>- Perustuu opettajahaastatteluihin (Hyvönen, submitted) </li></ul><ul><li>Aineistossa 8 erilaista leikin tyyppiä; kaikki opettajat kertovat hyödyntävänsä leikkiä/pelejä </li></ul><ul><li>Eniten kognitiivisesta näkökulmasta (formaali tavoite); opettaja johtaja </li></ul><ul><li>Seuraavaksi eniten kaveruuden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen näkökulmasta (informaali); opettaja sallija </li></ul><ul><li>Vähiten kokonaisvaltaisina prosesseina, jolloin formaalin ja informaalin tavoitteet yhdistyvät ; opettaja mahdollistaja </li></ul><ul><li>Just knowing the importance of play for learning and development is not sufficient for student teachers in order to holistically integrate play, e.g. pretend play, with the learning processes. </li></ul><ul><li>This was apparent in this study in two ways: </li></ul><ul><li>only one-third of the interviewed teachers use play holistically while providing children’s activities in their learning process; </li></ul><ul><li>in a role of leader, teachers were particularly unsatisfied with themselves and the results of their teaching. </li></ul>
 20. 20. Kollaboratiivinen leikki?
 21. 21. Pirkko Hyvönen Entä kollaboratiivinen leikki? (Hyvönen, 2008) What are the play activities that girls and boys engage in together in the school context? What factors facilitate collaborative play among boys and girls in pre-primary and basic education?
 22. 22. Pirkko Hyvönen <ul><li>The most suitable forms of ColPlay are role-play and outdoor play , both of which can be carried out using PLEs. </li></ul><ul><li>Gender roles adjust in contemporary play culture. (esim. kotileikit) </li></ul><ul><li>Teachers’ pedagogical thinking on ColPlay includes various practices to promote collaborative relations between girls and boys. (e.g. non-segregation, questioning, letting children negotiate) </li></ul><ul><li>Teachers have confidence in ColPlay. </li></ul><ul><li>Learning to collaborate with both genders needs practice and consideration . </li></ul>
 23. 23. Leikki ja leikin ympäristö (informaali) Kysyttiin lapsilta, millainen on ihanteellinen leikkiympäristö (Hyvönen & Kangas, 2007)
 24. 24. Pirkko Hyvönen <ul><li>In order to find out what play environments should afford, we let the children’s voice to be heard first. </li></ul><ul><li>We asked them to describe: </li></ul><ul><li>&quot;What is the ideal environment for playing? What would you like to do best?” </li></ul><ul><li>Aineisto kerättiin viidessä eri esikoulussa </li></ul><ul><li>N=49 </li></ul><ul><li>Lasten piirrokset, nauhoitetut keskustelut, videoinnit </li></ul><ul><li>(Hyvönen & Kangas, 2007) </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Aineistokeruumenetelmänä image-crafting eli leikitys </li></ul><ul><li>The children were told that the results of their creative ideating would be used for real purposes: to design new types of playgrounds in their home town, Rovaniemi. </li></ul><ul><li>After the frame setting the children drew pictures and discussed vividly, adopting the role of a playground designer. </li></ul>During the process the children form an image of the ideal play environment. In doing this their imagination and the whole body is involved: they talk, play, draw, suggest, and look around to boost their inspiration. Crafting refers to the means through which the image is processed into a visible form. Image-crafting suits children, because imagining, drawing, colouring, and playing are natural ways for them to express their intentions and desires.
 26. 26. <ul><li>Results: Emotionality in children's playful environments </li></ul><ul><li>Thought girls and boys have divergent interests, they also have shared playful worlds. </li></ul><ul><li>More typical for boys than for girls </li></ul><ul><li>The worlds of care and sociality and </li></ul><ul><li>Aggression, destruction and competition were </li></ul><ul><li>More typical for girls than for boys </li></ul><ul><li>Worlds of beauty and fairy features </li></ul><ul><li>horror were more characteristic of girls </li></ul><ul><li>Common emotional themes </li></ul><ul><li>Excitement and fascinating experiences and </li></ul><ul><li>Humor and whimsy ideas </li></ul><ul><li>We (Hyvönen & Kangas) have named these worlds using children’s own expressions. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>“ I think it eats seaweed” - Care and sociality </li></ul><ul><li>“ Minusta se syö merilevvää” </li></ul><ul><li>Children designed play areas where the animals are free and children take care of them. Boys played the role of rescuer or helper and took good care of animals. </li></ul>
 28. 28. 2. “The fighting ships and a rocket that sets a park on fire” – aggression, destruction and competition “ Laiva tykittää laivaa ja raketti tytkittää puistoa”
 29. 29. 3. “The sun is always shining” – beauty and fairy features ” ” Ei taivasta ilman aurinkoa” Though also boys drew flowers and hearts they failed to generate larger entities of beauty. Girls developed peaceful feelings of summer and magic.
 30. 30. 4. “Pretending torturing” – Fear and horror “ Se on leikisti kidutus” Children discussed about fear and safety in eleven out of fifteen sessions. Fear appeared more of a positive than a negative feeling. Itsesäätely: pelottava-turvallinen
 31. 31. 5. “Lava proof trunks are needed” – excitement and fascinating experiences “ Laavauimisessa tarvitaan laavankestävät uimahousut” Children wish to experience excitement and fantasy in many ways.
 32. 32. 6. “Even eyes are standing upright” - humor and whimsy ideas ” Silmäkki on pystyssä” <ul><li>Common worlds of play both for girls and boys were the environments of humor, where ‘fooling around’ and playing with ideas characterize the activities. </li></ul><ul><li>In our research the sense of humor and imitation of other children are emphasized as triggering power for creative process. </li></ul>One rabit on the hood and one inside as a &quot;fuel rabbit&quot; (b) - polttoainejänis Musiikkiauto, hattupiano, talokeinu
 33. 33. <ul><li>Both girls and boys value diverse forms of physical exercise. The playful environments are meant to provide children more possibilities to motion both in form of guided actions at school settings and in free play on spare time. </li></ul><ul><li>Most of these activities highlight togetherness and collaborative goals . The collaborative activities can be supported by developing new games and plays where joint actions are needed and where the activities traverse the traditional gender-borders. </li></ul><ul><li>Boys were eager to create a playful world founded on the ideas of care and nurture. In the society of today, it is more important to have emotional and social competence than rest against physical strength. </li></ul>
 34. 34. Edellä kuvattiin esikoululaisten ideoita leikistä ja leikin ympäristöstä. Koulun kontekstissa voidaan puhua leikillisyydestä, toiminnan laadusta, jota määritellään 7 ominaisuuden kautta.  Perustuvat empiirisiin aineistoihin ja olemassa oleviin teorioihin (Hyvönen & Ruokamo, 2005) Hyppyruudukko ja infoasema
 35. 35. Pirkko Hyvönen <ul><li>Leikillisyyden ominaisuuksia (Features of playfulness ) </li></ul><ul><li>(Hyvönen & Ruokamo, 2005) </li></ul><ul><li>Ruumiillisuus/kehollisuus: </li></ul><ul><li>Koko kehon kautta tapahtuva oppiminen ”Embodied knowledge” </li></ul><ul><li>Ihmisen neurobiologiset järjestelmät ja koko keho toimivat yhdessä ja vuorovaikutuksessa keskenään, ympäristön ja muiden ihmisten kanssa </li></ul><ul><li>Abstrakti ajattelu ei ole erillään sensomotorisesta järjestelmästä (esim. Burkitt, 1999; Damasio, 2001; Dennett, 1996; Johnson, 1999; Hyvönen & Marjomaa, 2004) </li></ul><ul><li>- Oppimiseen tarvitaan koko kehoa </li></ul><ul><li>Emotionaalisuus: </li></ul><ul><li>Emootioiden merkitys toiminnassa ja oppimisessa </li></ul><ul><li>Miten merkitykselliseksi tilanteet ja ympäristö koetaan </li></ul><ul><li>Emootiot ja taipumus arvioida kokemuksia niiden miellyttävyyden tai epämiellyttävyyden perusteella eivät ole vain taustatekijöitä, vaan ne vaikuttavat siihen miten toimitaan ja opitaan, toimitaanko ja opitaanko ollenkaan, ollaanko vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. (Barbalet, 2002; Damasio, 2001) </li></ul><ul><li>Leikkimiseen ja oppimiseen tarvitaan tahtoa ja motivaatiota  opitaan tunnistamaan ja käsittelemään tunteita </li></ul><ul><li>Leikin kautta oppiminen voi olla palkitsevaa  itsetunto </li></ul>
 36. 36. Pirkko Hyvönen <ul><li>Leikillisyyden ominaisuuksia (Features of playfulness) </li></ul><ul><li>Yhteisöllisyys: </li></ul><ul><li>Sosiaalisuus, yhdessä toimiminen ja yhteinen tiedon rakentaminen, </li></ul><ul><li>yhdessä ajattelu, kieli, toiminta, zpd </li></ul><ul><li>(Yksilöllisyyden korostamisen ja kilpailun ”vastakohtana”) </li></ul><ul><li>(Esim. Corsaro, 1992, 2005; Bodrova & Leong, 2003; Mercer, 2000; Vygotsky, 1978) </li></ul><ul><li>Oppiminen ja leikkiminen tapahtuvat parhaiten yhdessä toisten kanssa </li></ul><ul><li>Toiminnallisuus: </li></ul><ul><li>Fyysinen toiminta, kokemuksellisuus </li></ul><ul><li>Lapset sietävät erilaisia häiriötekijöitä, kun toiminta on aktiivista </li></ul><ul><li>Aktiivisuus sitoo tyttöjä ja poikia yhteen </li></ul><ul><li>Toiminnassa kokemusten kautta konkretisoidaan ja ymmärretään asioita </li></ul><ul><li>- Toiminta on mukavaa! </li></ul>3 2 6
 37. 37. Pirkko Hyvönen <ul><li>Leikillisyyden ominaisuuksia (Features of playfulness) </li></ul><ul><li>Narratiivisuus: </li></ul><ul><li>Narratiivisuus yhdistää irralliset asiat (Crossley, 2003) </li></ul><ul><li>leikeissä ja leikin ja formaalin opetuksen yhdistämisessä </li></ul><ul><li>Tiedon rakentamisen ohella itsensä ja toisten ymmärtämiseen </li></ul><ul><li>Narratiivisuus auttaa ymmärtämään ja muistamaan </li></ul><ul><li>Se tekee leikki- ja oppimisprosesseista mielekkäitä </li></ul><ul><li>Luovuus </li></ul><ul><li>Lupa ja kyky ajatella toisin </li></ul><ul><li>Matkiminen ja huumori vapauttavat luovuutta </li></ul><ul><li>Mielikuvitukselliset tilanteet, välineet, ympäristöt ovat ”hyvän leikin” kontekstina arvokkaita (Mature play, esim. Bodrova & Leong, 2003) </li></ul><ul><li>Luovuus ei ole vain ns. taideaineisiin liittyvää </li></ul><ul><li>- Luovuuden kautta tehdään tekemistä näkyväksi </li></ul><ul><li>Oivaltavuus </li></ul><ul><li>vrt. Ongelmanratkaisu, tutkiva oppiminen </li></ul><ul><li>Kyky ihmetellä, tehdä uusia kysymyksiä, nähdä vaihtoehtoja, ratkoa ongelmia </li></ul><ul><li>Mikä oli mukavaa? ”No se ku piti ettiä niitä KOODEJA” </li></ul>
 38. 38. <ul><li>Miten integroida leikki ja LOY opetussuunnitelmaan? </li></ul><ul><li>Leikillinen oppimisprosessi </li></ul><ul><li>(Hyvönen & Kangas) </li></ul>Tolpat
 39. 39. PLAYING in the PLE Role-play: Pretending to be a weather forecaster Playing the games. Pretend expedition or adventure in versatile weather conditions ELABORATION Evaluation of play or game What have we done? What explanations have we discovered? What have we learned? etc. ORIENTATION Discussions about weather and its meaning for plants and humans Developing games Photographing different weather Conditions Watching movies where weather has an important role Topic: Weather as a playful learning process (PLP ) Various learning objects Opettaja ja oppilaat suunnittelevat kehyksen yhdessä
 40. 40. Informaali Leikillinen OppimisYmpäristö Volttikone
 41. 41. Pirkko Hyvönen Infoasema, aallokko, tasot, vaaka Kiipeilyteline, piirtoseinä Näyttämö, tutkimusasema Volttikone, heittoseinä www.smatus.com
 42. 42. Infoasema Hyppyruudukko Tolppa Heittoseinä Piirtoseinä Tutkimusasema
 43. 43. Ks. http://www.smartus.com/play/
 44. 44. Pirkko Hyvönen LOY:ä voi käyttää ilman teknologiaa tai teknologiaa hyödyntäen. LOY hyödyntää rfid (Radio Frequency Idenfication Device)-teknologiaa, joka toimii infopisteen, hyppyruudukon ja tolppien yhteydessä Tarjolla on useita valmispelejä, mutta myös työkaluja, joilla lapset ja opettajat voivat itse tehdä oppiaineisiin (tai esim. harrastuksiin) integroituja pelejä. Pelien tekeminen edellyttää sisältöihin perehtymistä. Luokassa: Pelit suunnitellaan yleensä ensin paperilla - Aiheena esim (YLT – Afrikka ja äidinkieli) Sen jälkeen niitä aletaan tehdä tietokoneella Siirretään LOY:n infopisteeseen (keskusyksikkö) Ulkona: Pelataan LOY:ssa, vaihdetaan pelejä Halutaan lisää haastetta ja tasoja  tietokoneella luokassa Leikillistä oppimisprosessia varioimalla voi suunnitella erilaisia opetuskokonaisuuksia!!
 45. 45. Mitä opettajat odottavat LOY:ltä? Aallokko
 46. 46. Pirkko Hyvönen Opettajat löytävät useita erilaisia tapoja sitoa OPS ja LOY ja toteuttaa leikillistä opetusta (Hyvönen, 2007) Implementing The teachers expect that they would be able to carry out teaching processes as longitudinal processes and projects, as brief “snacks” or rewards, as performances, and as practices dealing with something that has not yet been learned. Play The teachers expect that certain features of the PLE would provide enjoyment, happy feelings, humour, insight, imagination, and creativity through various forms of play. For instance, windows, different forms, stages, bars, lights, spaces, colours, sounds, shadows, and walls which the children can draw on are important. Learning The PLE and its related technical adaptations – the possibility to move and to be active instead of being seated – are expected to enhance learning. The PLE is considered a tool (Bodrova & Leong, 2001; Säljö, 2001; Vygotsky, 1978) useful for activities and meaning making (Jonassen, 2002). The most strongly emphasised thoughts pertained to embodiment, motivation, feedback , collaboration, and individual needs. * Musiikki, matematiikka, YLT
 47. 47. Pirkko Hyvönen Curriculum According to the teachers, play and the PLE should progress to meet curricular goals ; thus the idea of playful learning process is beneficial. Educators expect to get some ready-tailored models of PLPs which they can further adapt for their own purposes. Integration of subjects is desirable and seen as uncomplicated in the PLE, and the environment also permits more flexible timetables Concerns One of their main misgivings is whether children need new structures or sophisticated technical adaptations at all . Some teachers would like to see children playing with non-commercial toys and equipment and thus prolong as authentic a childhood as possible (see Postman, 1984). Considerations of the PLE and its use prompted concerns that teachers would become overloaded; some teachers were hesitant because the PLE involves more responsibilities and requires novel technological skills.
 48. 48. Lumi ja pakkanen eivät estä toimintaa
 49. 49. Informaali LOY vrt formaali luokkahuone
 50. 50. Pirkko Hyvönen Informaali oppimisympäristö tarjoaa enemmän Formaali oppimisympäristö Aktiivisuus Passiivisuus Liikkuvuus Aloillaan istuminen Koko keholla oppiminen Päässä tapahtuva oppiminen Ottaa osaa suunnitteluun Ottaa vastaan valmista Oppii leikin ja pelien kautta Oppii kynä-paperityöskentelyllä Abstraktin konkretisointi Abstrakti Rohkaistaan luovuuteen ja keksimiseen Latistaa luovuutta Oppilaskeskeiset menetelmät Opettajajohtoiset menetelmät Yhteisöllinen eteneminen Yksilökeskeinen eteneminen Lisääntynyt itsetuntemus Puutteellinen itsetuntemus Integroitu opetussuunnitelma Pirstaleinen opetussuunnitelma Integroitu, joustava aikataulu Pirstaleinen lukujärjestys Hauskaa Tylsää
 51. 51. Pirkko Hyvönen Opetuksessa on tärkeää hyödyntää sekä formaaleja että informaaleja oppimisympäristöjä! This however does not indicate that classrooms are unsatisfied as learning environments, but rather it suggests that complementary learning environments are needed in order to service teachers and children better as pedagogical contexts.
 52. 52. Kiitos paljon!

×