Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ASIANTUNTIJA – teoreettista ja empiiristä taustaa Pirkko Hyvönen, pirkko.hyvonen@oulu.fi Tutkijatohtori KTK/ LET, Oulun y...
Tämän luennon jälkeen Pirkko Hyvönen, pirkko.hyvonen@oulu.fi Tutkijatohtori KTK/ LET, Oulun yliopisto Tiedät, miten asiant...
Sanakirjamääritelmiä 1968: One who is very skillful and well-informed in some special field (Webster) 2005: characteristic...
Asiantuntijaksi voidaan oppia <ul><li>Oppimisen viitekehyksenä on sosiokognitiivinen näkemys oppimisesta sekä laajemmin in...
<ul><li>Normaali oppiminen ei tuota asiantuntijuutta, vaan johtaa ”good enough” tai ”satisfying” –tasoon. </li></ul><ul><...
Miten asiantuntijaksi voidaan oppia <ul><li>Tiedon rakentaminen (tutkimustietoon pohjautuen) </li></ul><ul><li>Yhteisölli...
Ongelmat Barnett & Koslowsky, 2002; Bransford, 2001; Brophy, Hodge, & Bransford, 2004; Crawford, 2007; Hatano & Inagagi, ...
How to learn to be an adaptive expert? Bransford, 2001; Brophy, Hodge, & Bransford, 2004; Crawford, 2007; Hatano & Inagag...
How to learn to be an adaptive expert? Bransford, 2001; Brophy, Hodge, & Bransford, 2004; Crawford, 2007; Hatano & Inagag...
Noviisi – asiantuntija Rutiiniasiantuntija – adaptiivinen asiantuntija
Ongelman kohtaaminen ja käsittely NOVIISI ASIANTUNTIJA Käyttää yleisiä heuristiikoita; yritys ja erehdys Tekee johtopäätök...
Ongelman kohtaaminen ja käsittely RUTIINI ADAPTIIVINEN Holoyok: truly expert, Bransford: competencies plus PYSTYY RATKOMA...
<ul><li>Asiantuntija jossakin (domain-specific) </li></ul><ul><ul><li>Domain knowledge: breadth </li></ul></ul><ul><ul><li...
ISLANDS OF EXPERTISE (Crowley & Jacobs, 2002; Palmquist & Crowley, 2007a,b ja ks. Bell et al., 2009) <ul><li>Lapset tai ai...
<ul><li>Saaren ”rakentaminen ” (tiedon rakentaminen) </li></ul><ul><ul><li>Keskeistä kaikenlainen puuhailu asian/ilmiön pa...
JALKAPALLO , PELAAJAT MAAT, MAANOSAT ERIARVOISUUS KULKUVÄLINEET, LIIKENNE ESIMERKKI NOVIISIN (yksilö) SAARISTA
Uskonto Terveystiede Suomi (äi) Englanti Biologia Tilastotiede Matematiikka Hoitotiede Kemia Kasvatustieteet ja oppiminen ...
let.oulu.fi / etunimi.sukunimi@oulu.fi <ul><li>ASIANTUNTIJUUS TYÖELÄMÄSSÄ </li></ul><ul><li>Vastaajina eri alojen asiantun...
let.oulu.fi / etunimi.sukunimi@oulu.fi <ul><li>ASIANTUNTIJUUS TYÖELÄMÄSSÄ </li></ul><ul><li>Miten asiantuntijat määrittävä...
let.oulu.fi / etunimi.sukunimi@oulu.fi <ul><li>ASIANTUNTIJUUS TYÖELÄMÄSSÄ </li></ul><ul><li>Mitä ongelmia työhön sisältyy?...
let.oulu.fi / etunimi.sukunimi@oulu.fi <ul><li>ASIANTUNTIJUUS TYÖELÄMÄSSÄ </li></ul><ul><li>Miten rutiiniasiantuntijuus ja...
let.oulu.fi / etunimi.sukunimi@oulu.fi <ul><li>ASIANTUNTIJUUS TYÖELÄMÄSSÄ </li></ul><ul><li>Kuinka hyödyllinen koulutus on...
<ul><li>Experts excell and fall short (Chi, 2006) </li></ul><ul><li>Generating the best </li></ul><ul><li>- Parhaat ratka...
Maaseudulla asuva Willie: they are needed everywhere (Bereiter & Scardamalia, 1993) <ul><li>Willyllä ei koulutusta eikä t...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Asiantuntija - teoreettista ja empiiristä taustaa

1,253 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Asiantuntija - teoreettista ja empiiristä taustaa

 1. 1. ASIANTUNTIJA – teoreettista ja empiiristä taustaa Pirkko Hyvönen, pirkko.hyvonen@oulu.fi Tutkijatohtori KTK/ LET, Oulun yliopisto
 2. 2. Tämän luennon jälkeen Pirkko Hyvönen, pirkko.hyvonen@oulu.fi Tutkijatohtori KTK/ LET, Oulun yliopisto Tiedät, miten asiantuntijaksi voidaan oppia Tiedät, minkälaista on työelämän asiantuntijuus Osaat kertoa rutiiniasiantuntijan ja adaptiivisen asiantuntijan piirteet
 3. 3. Sanakirjamääritelmiä 1968: One who is very skillful and well-informed in some special field (Webster) 2005: characteristics , skills and knowledge that distingishes expert from novices and less experienced people (Wikipedia) 2011: henkilö, joka jollakin tiedonalalla pystyy tunnistamaan ongelmia ja ratkaisemaan niitä tehokkaasti. Asiantuntijassa yhdistyvät tieto, kokemukset ja ilmaisukyky. (Wikipedia) Asiantuntijuus on enemmän kuin yleinen älykkyys ” Capasity to perform consistently at a superior level” (Weisberg, 2006) ” Expertise is easiest to identify when it differs most dramatically from what ordinary people can do” (Bereiter & Scardamalia, 1993)
 4. 4. Asiantuntijaksi voidaan oppia <ul><li>Oppimisen viitekehyksenä on sosiokognitiivinen näkemys oppimisesta sekä laajemmin interdisiplinaarinen, tieteitä yhdistävä ”learning sciences” –näkökulma. </li></ul><ul><li>Elämänlaajuinen prosessi (path, journey) </li></ul><ul><li>Polku ei ole suoraviivainen </li></ul><ul><li>Asiantuntija yhdessä asiassa, noviisi toisessa </li></ul>Bereiter & Scardamalia, 1993; Grenier, 2009)
 5. 5. <ul><li>Normaali oppiminen ei tuota asiantuntijuutta, vaan johtaa ”good enough” tai ”satisfying” –tasoon. </li></ul><ul><li>Kun ylletään tyydyttävälle perustasolle (rutiini), vapautuu mentaalisia resursseja, jotka tulisi hyödyntää sellaisiin aktiviteetteihin, joiden avulla tiedot, taidot ja itsesäätely edelleen kehittyvät. </li></ul><ul><li>Formaali koulutus tuottaa asiantuntijuuden kuluttajia eikä asiantuntijoita (Geisler, 1994) </li></ul><ul><li>Formaali koulutus ei välttämättä tuota asiantuntijoita, vaan usein kokeneita ei-asiantuntijoita (experienced nonexperts) (Scardamalia & Bereiter, 1993) </li></ul>
 6. 6. Miten asiantuntijaksi voidaan oppia <ul><li>Tiedon rakentaminen (tutkimustietoon pohjautuen) </li></ul><ul><li>Yhteisöllinen ja strukturoitu ongelmanratkaisutyöskentely </li></ul><ul><li>(asiantuntijan toimintatapa, jossa rakennetaan uutta tietoa) </li></ul><ul><li>3. Reflektointi (itsesäätöisyys) </li></ul>
 7. 7. Ongelmat Barnett & Koslowsky, 2002; Bransford, 2001; Brophy, Hodge, & Bransford, 2004; Crawford, 2007; Hatano & Inagagi, 1986 <ul><li>Autenttisia työelämän ongelmia </li></ul><ul><li>Uusia ja kompleksisia </li></ul><ul><li>Avoimia, joihin on useita ”oikeita” ratkaisuvaihtoehtoja </li></ul><ul><li>Ill-structured, ill-defined. ”messy”  ei yhtä oikeaa vastausta </li></ul><ul><li>Well-structured  fokuksena oikea vastaus </li></ul><ul><li>4. Pitkäkestoisia, ei hetkellisiä </li></ul><ul><li>5. Toistuvia ongelmanratkaisuprosesseja, erilaisia variaatioita </li></ul><ul><li>6. Ongelmanratkaisuprosessin tulee tarjota odottamattomia muutoksia </li></ul><ul><li>7. Luovuuden, leikillisyyden hyödyntäminen </li></ul><ul><li>8. Yhteisöllisyyden tukeminen </li></ul><ul><li>9. Jaetun asiantuntijuuden hyödyntäminen (tiimin resurssit) </li></ul><ul><li>10. Muiden resurssien (esim. teknologian) hyödyntäminen </li></ul>
 8. 8. How to learn to be an adaptive expert? Bransford, 2001; Brophy, Hodge, & Bransford, 2004; Crawford, 2007; Hatano & Inagagi, 1986 Examples of open problems by Elektrobit (EB) 2010 Open Source & Developer Communities Various developer communities are now important in software designing. Many software adaptations are based on open source platform (eg. Linux, Symbian, Qt, Android, MeeGo), while various informal communities work as developers. One temporal question is how open source culture and joining in developer communities can be promoted? Motivation and managers Managers face questions and situations that are linked to motivation and flow of work. In order to help managers to coach team members they need to understand, what motivation means and what affect to motivation. How to increase understanding among coaching managers? How manager could help experts to maintain their motivation through work career? Heiss, Janice J. (2007)
 9. 9. How to learn to be an adaptive expert? Bransford, 2001; Brophy, Hodge, & Bransford, 2004; Crawford, 2007; Hatano & Inagagi, 1986 Examples of results for problems by Elektrobit (EB) 2010 Posters and booklets
 10. 10. Noviisi – asiantuntija Rutiiniasiantuntija – adaptiivinen asiantuntija
 11. 11. Ongelman kohtaaminen ja käsittely NOVIISI ASIANTUNTIJA Käyttää yleisiä heuristiikoita; yritys ja erehdys Tekee johtopäätöksiä, Ymmärtää syy-seuraus –suhteita Osaa kuvata ongelmaa ja luokitella sitä joidenkin periaatteiden mukaan Omaa kontekstiin ja tilanteeseen sidottua proseduraalista ja faktuaalista tietoa Hyödyntää useampaa alakohtaista tietoa
 12. 12. Ongelman kohtaaminen ja käsittely RUTIINI ADAPTIIVINEN Holoyok: truly expert, Bransford: competencies plus PYSTYY RATKOMAAN ENNALTA TUTTUJA ONGELMIA Tarkastelee ongelmaa pintapuolisesti, Tekee vähän havaintoja, ei huomaa ns. piiloisia viestejä; ei näe ongelmia Heikot kyvyt ratkoa ongelmia, mutta ratkoo sujuvasti rutiiniongelmia; perustuu aiempiin toimintatapoihin Näkee yhden oikean ratkaisutavan Harva tietopohja, ei voi tehdä hakuja -> on nopea Tieto kapea-alaista, proseduraalista Käyttää monipuolisesti saatavilla olevia resursseja Haluaa ratkaista ongelman nopeasti ja siirtyä seuraavaan tehtävään Tilanteen muuttuessa tehokkuus laskee, etsii uusia ratkaisumalleja aiempia esimerkkejä matkien Ei opi ongelmatilanteissa eikä tuota niistä uutta tietoa PYSTYY TOIMIMAAN JA RATKOMAAN ONGELMIA ENNALTA ARVAAMATTOMISSA TILANTEISSA Tekee havaintoja ongelmasta ja sen kontekstista; tarkastelee useita eri näkökulmia Näkee ongelman oppimismahdollisuutena Luokittelee, nimeää ja analysoi ongelmaa Havaitsee samankaltaisuuksia (patterns) ja eroavuuksia Alkaa organisoida ongelman osia keskeisten käsitteiden tai idean ympärille. Pohtii eteenpäin, teoreettista järkeilyä Tiheä tietopohja  tekee hakuja, voi kestää kauan Miettii ja identifioi uusia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia (luovuus) Organisoitunut tietorakenne Vahva käsitteellinen ymmärrys Oppii ongelmanratkaisutilanteissa, tuottaa niissä uutta tietoa Tiedon käyttö on joustavaa ja sujuvaa Käsittelee uusia ongelmia aina onnistuneemmin, kiinnittää huomiota saatavilla oleviin mahdollisiin ”todisteisiin”
 13. 13. <ul><li>Asiantuntija jossakin (domain-specific) </li></ul><ul><ul><li>Domain knowledge: breadth </li></ul></ul><ul><ul><li>Topic knowledge: deep </li></ul></ul><ul><li>Salomon (1997). Wine expertise </li></ul><ul><li>Norman et al. (2006). Medicine and surgery </li></ul><ul><li>Durco & Dattel (2006). Transportation </li></ul><ul><li>Sonentag et al. (2006). Software design </li></ul><ul><li>Kellogg (2006). Professional writing </li></ul><ul><li>Ross et al. (2006). Decision making </li></ul><ul><li>Lehman & Gruber (2006). Music </li></ul><ul><li>Hodges et al. (2006). Sports </li></ul><ul><li>Butterworth (2006). Mathematics </li></ul><ul><li>Cobet & Charness (2006). Chess </li></ul><ul><li>Voss & Wiley (2006). History </li></ul><ul><li>Brennenkmeyer & Spillane (2008). Problem-solving </li></ul>
 14. 14. ISLANDS OF EXPERTISE (Crowley & Jacobs, 2002; Palmquist & Crowley, 2007a,b ja ks. Bell et al., 2009) <ul><li>Lapset tai aikuiset n oviisit voivat kehittää tietorakenteita ja syvällistä ymmärrystä asiasta/ilmiöstä, johon heillä on erityinen kiinnostus ( Chi & Koeske, 1983) . </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Saaren ”rakentaminen ” (tiedon rakentaminen) </li></ul><ul><ul><li>Keskeistä kaikenlainen puuhailu asian/ilmiön parissa ”learning in activity” - keskustelut, toiminta, lukeminen, opettaminen jne. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kestää viikkoja, kuukausia tai vuosiakin </li></ul></ul><ul><li>Saarella ei olla yksin! (kollaboraatio ja motivaatio) </li></ul><ul><ul><li>Tiedon rakentaminen ja ymmärryksen syventäminen toisen/toisten ihmisen kanssa - negotiations, explanations and problem-solving situations in everyday practices </li></ul></ul><ul><ul><li>Kiinnostuksen tukeminen! </li></ul></ul><ul><li>Saarista muodostuu saaristo! (käsitteellinen rakentaminen) </li></ul><ul><li>Erilaisten toimintojen kautta yksilöt voivat kehittää laajempia tiedollisia kokonaisuuksia ( epistemic frames), jotka tukevat aiempien tietojen ja uusien domainien välisiä yhteyksiä (Shaffer, 2004, 2006) </li></ul>
 16. 16. JALKAPALLO , PELAAJAT MAAT, MAANOSAT ERIARVOISUUS KULKUVÄLINEET, LIIKENNE ESIMERKKI NOVIISIN (yksilö) SAARISTA
 17. 17. Uskonto Terveystiede Suomi (äi) Englanti Biologia Tilastotiede Matematiikka Hoitotiede Kemia Kasvatustieteet ja oppiminen Common ground Englanti Kauppatieteet Filosofia Mediatiede Kulttuuriantropologia AV-viestintä Lääkintävoimistelu Ryhmän asiantuntijasaaristo psykologia
 18. 18. let.oulu.fi / etunimi.sukunimi@oulu.fi <ul><li>ASIANTUNTIJUUS TYÖELÄMÄSSÄ </li></ul><ul><li>Vastaajina eri alojen asiantuntijoita (ylilääkäri, johtaja, rakennusvalvonnan päällikkö, kuvataiteilija, yliopisto-opettaja, lääke-esittelijä, toimitusjohtaja, toimittaja, johdon sihteeri jne.) </li></ul><ul><li>Millä perusteilla asiantuntijoita? </li></ul><ul><ul><li>Korkea / johtava ja vaativa työpositio </li></ul></ul><ul><ul><li>Avainhenkilöitä alallaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Osaavampia / pätevämpiä kuin muut </li></ul></ul><ul><ul><li>Pitkä opiskelu- ja työkokemus </li></ul></ul><ul><ul><li>Omasta mielestään asiantuntijoita </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaikilla vähintään kaksi asiantuntijuusalaa (domain) </li></ul></ul><ul><ul><li>Experts and experienced non-experts (Bereiter & Scardamalia, 1993) </li></ul></ul><ul><li>(Hyvönen, Impiö & Järvelä, 2010) </li></ul>
 19. 19. let.oulu.fi / etunimi.sukunimi@oulu.fi <ul><li>ASIANTUNTIJUUS TYÖELÄMÄSSÄ </li></ul><ul><li>Miten asiantuntijat määrittävät asiantuntijuutta? </li></ul><ul><li>Asiantuntijuus on tulevaisuus-orientoitunutta ja tarkoittaa jatkuvaa kehittämistä, uudistamista, edistämistä ja rakentamista. </li></ul><ul><li>2) Asiantuntija oppii jatkuvasti uutta ja ymmärtää asioita ja prosesseja. </li></ul><ul><ul><li>faktuaalinen, proseduraalinen, ja itsesäätöinen tieto </li></ul></ul><ul><ul><li>monialaisuus </li></ul></ul><ul><li>3) Asiantuntijuus on sosiaalista ja yhteisöllistä </li></ul><ul><ul><li>Sosiaaliset taidot, kommunikointi, teknologioiden hyödyntäminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Without understanding other people domain-specific expertise cannot be exploited </li></ul></ul><ul><li>4) Asiantuntija </li></ul><ul><ul><li>Luottaa itseensä ja tiimiinsä </li></ul></ul><ul><ul><li>Tietää miten toimia järkevästi tietyissä tilanteissa </li></ul></ul><ul><ul><li>On ahkera, utelias, sinnikäs, aloitteellinen, joustava ja vaatimaton </li></ul></ul><ul><li> Ekspertin työ ei ole automaattista ja helppoa (Bereiter & Scardamalia, 1993; Tsui, 2009) </li></ul><ul><li>(Hyvönen, Impiö & Järvelä, 2010) </li></ul>
 20. 20. let.oulu.fi / etunimi.sukunimi@oulu.fi <ul><li>ASIANTUNTIJUUS TYÖELÄMÄSSÄ </li></ul><ul><li>Mitä ongelmia työhön sisältyy? </li></ul><ul><li>Tyä on pääosin ongelmanratkaisua. Tilanteet ovat aina monimutkaisia ja vaikeita eikä niihin voi koskaan olla täysin valmistautunut. </li></ul><ul><li>Ihmisten ymmärtäminen ja vuorovaikutus </li></ul><ul><li>Kommunikointi, yhteinen ymmärrys, emotionaaliset ongelmat </li></ul><ul><li>2) Riittämättömät tekniset välineet </li></ul><ul><li>3) Päätöksenteko-ongelmat tilanteeseen riittämättömän tiedon varassa (riski) </li></ul><ul><li>4) Hiljaisen tiedon jakamisen ongelma </li></ul><ul><li>5) Aika, motivaatio, priorisointi ja limittäiset tehtävät </li></ul><ul><li>(Hyvönen, Impiö & Järvelä, 2010) </li></ul>
 21. 21. let.oulu.fi / etunimi.sukunimi@oulu.fi <ul><li>ASIANTUNTIJUUS TYÖELÄMÄSSÄ </li></ul><ul><li>Miten rutiiniasiantuntijuus ja adaptiivinen asiantuntijuus ilmenee työssä? </li></ul><ul><li>Rutiinien osuus keskimäärin vähäistä. “There is no such thing as routines in my work.” </li></ul><ul><li>Rutiinien määrä vähenee kun työ monimutkaistuu ja yksilön asiantuntijuus kasvaa  mm. havaitsemiskyky kehittyy </li></ul><ul><li>2) Luovuus, leikillisyys ja oivaltavuus sisältyvät adaptiivisen asiantuntijan ongelmanratkaisutilanteisiin </li></ul><ul><li>Adapt. asiantuntija pystyy jossain määrin vaikuttamaan tilanteen kompleksisuuteen </li></ul><ul><li>(Hyvönen, Impiö & Järvelä, 2010) </li></ul>
 22. 22. let.oulu.fi / etunimi.sukunimi@oulu.fi <ul><li>ASIANTUNTIJUUS TYÖELÄMÄSSÄ </li></ul><ul><li>Kuinka hyödyllinen koulutus on ollut nykyiseen työhön nähden? </li></ul><ul><li>Ei ole ollut erityisen hyödyllinen, poikkeuksena insinöörikoulutus </li></ul><ul><li>Koulutus tarjonnut alakohtaista perustietoa, mutta ei riittävästi asiantuntijan toimintatapoja, ei vuorovaikutustaitoja, kommunikointitaitoja, esiintymistaitoja, neuvottelutaitoja, ei kirjoittamistaitoja </li></ul><ul><li>(Hyvönen, Impiö & Järvelä, 2010) </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Experts excell and fall short (Chi, 2006) </li></ul><ul><li>Generating the best </li></ul><ul><li>- Parhaat ratkaisut </li></ul><ul><li>Detection and recognition </li></ul><ul><li>Havaitseminen </li></ul><ul><li>Qualitative analysis </li></ul><ul><li>- Ongelmien analysointi </li></ul><ul><li>Monitoring </li></ul><ul><li>- Reflektointi ja itsesäätöisyys </li></ul><ul><li>Strategies </li></ul><ul><li>- Tilanteeseen nähden parhaat strategia </li></ul><ul><li>Opportunistic </li></ul><ul><li>- Hyödyntää tarjolla olevia resursseja </li></ul><ul><li>Cognitive effort </li></ul>Domain-limited - Ei välttämättä kokemusta muista aloista Overtly confident - esim. musiikki Glossing over - Joskus väheksyvät yksityiskohtia Context-dependent within a domain - Luottavat joskus liikaa kontekstin tarjoamiin vihjeisiin Inflexible - vs. adaptiivinen asiantuntija Inaccurate prediction, judgment and advoce - Eivät aina osaa arvioida noviisin suoriutumista Bias and functional fixedness - Toisen alan tulkinta oman alan periaatteiden mukaan
 24. 24. Maaseudulla asuva Willie: they are needed everywhere (Bereiter & Scardamalia, 1993) <ul><li>Willyllä ei koulutusta eikä tutkintoa, mutta hän on hankkinut at:sa </li></ul><ul><li>Korjaa kyläyhteisössä kaiken ja rakentaa uutta ylijäämäosista </li></ul><ul><li>Taidot ensisijaisesti mentaalisia, kyvyt perustuvat ymmärtämiseen ja laajaan tietomäärään </li></ul><ul><li>Käsitteellinen tieto, hiljainen tieto, proseduraalinen tieto </li></ul><ul><li>Rakentaa kaiken aikaa uutta tietoa ongelmia ratkoessaan; kokemukseen ja ajatteluun perustuen, ts. ongelmanratkaisu ja uuden tiedon rakentaminen samaa prosessia </li></ul><ul><li>Itsesäätelytaidot keskeisiä </li></ul>

×