Susanna Markkola: Töihin!

687 views

Published on

Susanna Markkola, toiminnanjohtaja, Pirkanmaan festivaalit - Pirfest ry

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Susanna Markkola: Töihin!

 1. 1. Culture Tampere Region – Pirkanmaankulttuurimatkailun kehittäminen1.6.2012–30.6.2014TAUSTAACulture Finland -katto-ohjelmaVerkostoanalyysillä kartoitetut keskeiset kehittämistarpeet toimijoiden välinen kommunikointi toisiinsa tutustuminen toiminnan kehittämistä tukevan faktatiedon keruu Kuvaaja: Maarit Kytöharju
 2. 2. TAVOITTEET• Edistää kulttuuri- ja matkailutoimijoiden verkostoitumista• Tukea uusia yhteistyökumppanuuksia• Parantaa tiedonkulkua ja toimintaedellytyksiä• Vähentää päällekkäisyyksiä• Tukea asiakaslähtöistä tuotekehitystyötä ja ympärivuotisuutta• Selvittää kulttuurimatkailun kokonaistaloudellista merkitystä Pirkanmaalla• Vahvistaa Pirkanmaan imagoa korkeatasoista ja monipuolista kulttuuria tarjoavana maakuntana
 3. 3. Kuvaaja: Kari JokinenTULOKSET1. Pirkanmaan kulttuurimatkailutoimijoilla on lisää työkaluja ja osaamista uusien asiakkaiden saavuttamiseksi ja liikevaihdon kasvattamiseksi.2. Pirkanmaalle syntyy uusia kulttuurimatkailutuotteita3. Pirkanmaalle syntyy toimiva kulttuurimatkailuverkosto4. Kulttuurimatkailun merkitys vahvistuu alueellisesti ja valtakunnallisesti
 4. 4. Kuvaaja: Teemu HöytöTOIMENPITEETSuunnittelukalenteri • tukee kulttuuri- ja matkailutoimijoiden yhteistyötä, • helpottaa aikatauluttamista ja yhteistyökumppaneiden löytymistä, • tehostaa tiedonvälitystä ja • auttaa toimijoita markkinoinnin kohdentamisessa.
 5. 5. Kuvaaja: Samu HintsaVerkostoituminenVerkostotapaamiset, ”pikadeitit” (2 krt/vuosi)Toimijat esittelevät omaa toimintaansa, ideoitaan ja tarpeitaan lyhyesti kaikille.Tapaamiset toimijoiden kesken: tutustuminen ja yhteistyön suunnitteluAluetiimit (8–9 kpl), kokoontumiset 3–6 kertaa/alue vuodessa.Käytännön yhteistyömahdollisuuksien suunnittelu ja tuotteistamistyö. Hyvätkäytännöt alueilta toisille.
 6. 6. Kuvaaja: Urpo VuorenojaKyselytutkimuksetAsiakasprofiilin ja palveluiden käytön tutkimus (kävijätutkimus) (2012–2013) Toimijakohtaisten asiakasprofiilien ja –tyytyväisyyden selvittäminen.Pirkanmaa kulttuurimatkailukohteena -kehittämistutkimus (2013–2014)Selvitetään Pirkanmaalle saapuvan matkailijan palveluiden käyttöä,palvelun tarvetta, matkapäätöksen tekoa sekä kulttuurimatkailunmerkitystä paikkakunnalle kunnan/kaupungin, asukkaiden ja yritystennäkökulmasta.
 7. 7. Kuvaaja: Maarit KytöharjuValokuvapankki ja valokuvaaja• Kulttuurimatkailukohteita koskevan valokuvamateriaalin täydentäminen.• Kuvamateriaalin hyödyntäminen verkoston yhteiseen tiedotukseen, Pirkanmaan yhteiseen matkailumarkkinointiin sekä tapahtuma- ja kongressihankintaan.Kehittämisseminaarit (2 krt/vuosi)• Seminaarien teemat ja sisällöt tukevat aluetiimeissä tehtävää kulttuurimatkailun tuotteistamistyötä.• Myös nk. matkanjärjestäjäklinikoita.
 8. 8. Kuvaaja: Maarit KytöharjuJakelukanavat• Etsitään ja kontaktoidaan kulttuurisisältöiseen matkailutarjontaan erikoistuneita matkanjärjestäjätahoja.Tiedotus• verkoston sisäiset tiedotteet• uutiskirjeet yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille• tiedotteet ja tiedotustilaisuudet• mediaseuranta ja mediakontaktointi• henkilökohtainen viestintä
 9. 9. KUSTANNUKSET JA RAHOITUSKUSTANNUKSET YHTEENSÄHenkilöstökustannukset 222 948Ostopalvelut 311 348Välilliset kustannukset 44 590Kustannukset yhteensä 578 886Rahoitus YHTEENSÄEAKR ja valtio 342 459kunnat 187 427 Tampere 147 827 muut kunnat 39 600yksityinen rahoitus 49 000Rahoitus yhteensä 578 886

×