Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Twierdzenie odwrotne do Twierdzenia Pitagorasa

18,858 views

Published on

Prezentacja i dowód twierdzenia odwrotnego do Twierdzenia Pitagorasa

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Twierdzenie odwrotne do Twierdzenia Pitagorasa

  1. 1. Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa Autor: Piotr Szlagor
  2. 2. Troszkę Historii Twierdzenie to, wbrew temu co podpowiada nam intuicja, najprawdopodobniej było znane i powszechnie wykorzystywane o wiele wcześniej niż Twierdzenie Pitagorasa. Starożytne kultury Azji (Indie, Chiny, czy Babilonia), a także Egipcjanie wykorzystywali je do praktycznego wyznaczania kąta prostego w terenie budując trójkąt o bokach 3, 4, 5. Kąt prosty uzyskuje się wtedy pomiędzy bokami o długości 3 i 4.
  3. 3. Twierdzenie odwrotne do Twierdzenia Pitagorasa Twierdzenie brzmi następująco: Jeżeli w trójkącie suma kwadratów długości dwóch krótszych boków jest równa kwadratowi długości najdłuższego z nich, to jest to trójkąt prostokątny, a kąt prosty znajduje się pomiędzy dwoma krótszymi bokami. a 2 + b2 = c 2 |<MKL| = 90o
  4. 4. Dowód Twierdzenia Twierdzenie to można uzasadnić w poniższy sposób: 1. Weźmy dowolny trójkąt ABC o bokach odpowiednio: |AB| = a, |BC| = b, |AC| = c spełniający warunek: a2 + b2 = c2 Naszym zadaniem będzie pokazanie, że: |<ABC| = 90o
  5. 5. Dowód Twierdzenia 2. Narysujmy trójkąt KLM, taki że: |KL| = a |LM| = b |<KLM| = 90o
  6. 6. Dowód Twierdzenia 3. Trójkąt KLM jest prostokątny, a więc możemy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa i obliczyć bok KM. a2 + b2 = |KM|2 Z trójkąta ABC mamy: c2 = a2 + b2 = |KM|2 a więc: |KM| = c
  7. 7. Dowód Twierdzenia 4. Z cechy przystawania trójkątów BBB wnioskujemy, że trójkąty ABC i KLM są przystające. Z faktu iż trójkąt KLM jest prostokątny, wynika, że trójkąt ABC jest również prostokątny. Zostało więc pokazane, że każdy trójkąt, którego suma kwadratów długości krótszych boków jest równa kwadratowi długości najdłuższego z boków, jest trójkątem prostokątnym.

×