Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Symetralna Odcinka

2,208 views

Published on

Dowód twierdzenia

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Symetralna Odcinka

  1. 1. Dowód Twierdzenia Symetralna odcinka jest zbiorem punktów równoodległych od końca odcinka
  2. 2. => Założenie: P jest dowolnym punktem symetralnej Teza: |AP| = |BP| 1. Z założeń wiemy, że |AQ|=|BQ| . 2. Kąty PQB i PQA są równe 90 o . 3. Z 1. i 2. i cechy przystawania trójkątów bkb wnioskujemy, że trójkąty AQP i BQP są przystające. 4. Z 3. wynika, że |AP| = |BP|
  3. 3. <= Założenie: |AP| = |BP| Teza: P jest dowolnym punktem symetralnej 1. Niech Q będzie rzutem prostokątnym P na AB . Wynika z tego, że kąty PQB i PQA są równe 90 o . 2. Z twierdzenia Pitagorasa wynika, że: Koniec dowodu

×