Polacy - Społeczeństwo Informatyczne

4,320 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,320
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Polacy - Społeczeństwo Informatyczne

 1. 1. Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej Polacy – Społeczeństwo Informatyczne Autorzy: Klaudia Brudny Piotr Szlagor 1
 2. 2. Spis treści Wstęp....................................................................................................................................................3 1. Wzór Ankiety....................................................................................................................................4 2. Tabele zbiorcze.................................................................................................................................5 3. Podsumowanie badań.......................................................................................................................8 3.1. Wiek..........................................................................................................................................8 3.2. Płeć............................................................................................................................................8 3.3. Wykształcenie...........................................................................................................................9 3.4. Miejsce zamieszkania...............................................................................................................9 3.5. Wysokość dochodu w miesiącu na jedną osobę w gospodarstwie domowym.......................10 3.6. Liczba osób w gospodarstwie domowym...............................................................................10 3.7. Liczba komputerów w gospodarstwie domowym..................................................................11 3.8. Najczęściej korzystam z komputera........................................................................................11 3.9. Czy potrafił(a)by Pan(i) znaleźć w Internecie szczegółowe informacje?...............................12 3.10. Do czego według Pana/Pani ludzie powinni używać komputerów?....................................12 3.11. Czy wyobraża sobie Pan(i) życie bez komputerów?............................................................13 4. Wykresy porównawcze...................................................................................................................14 4.1. Dochód a liczba komputerów w gospodarstwie domowym...................................................14 4.2. Wiek a życie bez komputerów................................................................................................15 4.3. Wykształcenie a miejsce, w którym respondenci najczęściej korzystają z komputera...........16 4.4. Wykształcenie a umiejętność znajdowania informacji w Internecie......................................17 4.5. Płeć a brak umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie...........................................18 5. Wykresy porównawcze wyników z lat 2002 i 2010.......................................................................19 5.1. Dochody na przestrzeni lat.....................................................................................................19 5.2. Liczba komputerów w gospodarstwach domowych...............................................................20 5.3. Umiejętność wyszukiwania szczegółowych informacji w Internecie...................................21 5.4. Wyobrażanie sobie życia bez komputerów.............................................................................22 6. Zakończenie – wnioski ogólne.......................................................................................................23 2
 3. 3. Wstęp W kwietniu 2010 roku przeprowadzono badania statystyczne pt. „Polacy – społeczeństwo informatyczne”, w których wzięło udział stu respondentów – dorosłych Polaków. Inspiracją badań była praca autorstwa Katarzyny Tomasiak i Przemysława Szlagora sprzed ośmiu lat o takiej samej tematyce. Badania z 2010 roku miały na celu przedstawić obecny stopień zinformatyzowania dorosłych Polaków, ich kompetencji informatycznych oraz umiejętności, które nabyli przez czas obcowania z komputerami. Dodatkowym celem było zestawienie wyników badań z 2002 i 2010 roku. Anonimowa ankieta została przeprowadzona drogą papierową (w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kętach) oraz drogą elektroniczną (poprzez e-mail, komunikator Gadu-Gadu i serwis Facebook). Losowość przebadanych elektronicznie polegała na wytypowaniu któregoś z domowników do udzielenia odpowiedzi na pytania z ankiety. Formularz zawierał 11 pytań, które zarówno w 2002 i 2010 roku były takie same. Z zestawienia wyników badań z 2002 i 2010 roku autorzy prac zaobserwowali ciekawe i ważne informacje dotyczące obecności komputerów w życiu codziennym. 3
 4. 4. 1. Wzór Ankiety POLACY – SPOŁECZEŃSTWO INFORMATYCZNE Ankieta przeprowadzana przez studentów Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej w ramach zajęć ze statystyki matematycznej. Prosimy o rzetelne jej wypełnienie wstawiając znak „x” przy wybranej odpowiedzi. W każdym pytaniu, za wyjątkiem pytania dziesiątego (gdzie istnieje możliwość wielokrotnego wyboru) należy zaznaczyć jedną odpowiedź. 1. Wiek □ 18-35 □ 36-50 □ 50 i więcej 2. Płeć □ Kobieta □ Mężczyzna 3. Wykształcenie □ Podstawowe □ Zawodowe □ Średnie □ Wyższe 4. Miejsce zamieszkania □ Wieś □ Miasto do 20 000 mieszkańców □ Miasto powyżej 20 000 mieszkańców 5. Wysokość dochodu w miesiącu na jedną osobę w gospodarstwie domowym □ Mniej niż 300 zł □ 301-500 zł □501-700zł □ Powyżej 700zł 6. Ilość osób w gospodarstwie domowym □ 1-3 □ 4-6 □ 7 i więcej 7. Ilość komputerów w gospodarstwie domowym □ Brak □1 □2 □ 3 i więcej 8. Najczęściej korzystam z komputera □ w domu □ w pracy/szkole □ w kafejce internetowej □ nie korzystam z komputera □ inne …................................ 9. Czy potrafił(a)by Pan(i) znaleźć w internecie szczegółowe informacje (np. dotyczące hodowli owczarków niemieckich)? □ tak □ nie □ nie wiem 10. Do czego według Pana/Pani ludzie powinni używać komputerów? (możliwość wielokrotnego wyboru) □ do pracy/nauki □ do rozrywki □ do ….................................. 11. Czy wyobraża sobie Pan(i) życie bez komputerów? □ tak □ nie DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCONY CZAS! 4
 5. 5. 2. Tabele zbiorcze Ilość przeprowadzonych ankiet: 100. 1. Wiek Odpowiedzi do wyboru Ilość odpowiedzi Od 18 do 35 lat 46 Od 36 do 50 lat 32 Powyżej 50 lat 22 Suma 100 Ilość pominięć lub błędnie wypełnionych 0 2. Płeć Odpowiedzi do wyboru Ilość odpowiedzi Kobieta 51 Mężczyzna 48 Suma 99 Ilość pominięć lub błędnie wypełnionych 1 3. Wykształcenie Odpowiedzi do wyboru Ilość odpowiedzi Podstawowe 4 Zawodowe 21 Średnie 40 Wyższe 33 Suma 98 Ilość pominięć lub błędnie wypełnionych 2 4. Miejsce zamieszkania Odpowiedzi do wyboru Ilość odpowiedzi Wieś 43 Miasto do 20 000 mieszkańców 27 Miasto powyżej 20 000 mieszkańców 28 Suma 98 Ilość pominięć lub błędnie wypełnionych 2 5
 6. 6. 5. Wysokość dochodu w miesiącu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Odpowiedzi do wyboru Ilość odpowiedzi Do 300 zł 5 Od 301 do 500 zł 12 Od 501 do 700 zł 26 Powyżej 701 zł 56 Suma 99 Ilość pominięć lub błędnie wypełnionych 1 6. Liczba osób w gospodarstwie domowym Odpowiedzi do wyboru Ilość odpowiedzi Od 1 do 3 47 Od 4 do 6 47 7 i więcej 6 Suma 100 Ilość pominięć lub błędnie wypełnionych 0 7. Liczba komputerów w gospodarstwie domowym Odpowiedzi do wyboru Ilość odpowiedzi Brak 4 1 46 2 34 3 i więcej 15 Suma 99 Ilość pominięć lub błędnie wypełnionych 1 8. Najczęściej korzystam z komputera Odpowiedzi do wyboru Ilość odpowiedzi W domu 62 W pracy/szkole 21 W kafejce internetowej 0 Nie korzystam 11 Inne 1 Suma 95 Ilość pominięć lub błędnie wypełnionych 5 6
 7. 7. 9. Czy potrafił(a)by Pan(i) znaleźć w Internecie szczegółowe informacje (np. dotyczące hodowli owczarków niemieckich)? Odpowiedzi do wyboru Ilość odpowiedzi Tak 80 Nie 15 Nie wiem 5 Suma 100 Ilość pominięć lub błędnie wypełnionych 0 10. Do czego według Pana/Pani ludzie powinni używać komputerów (możliwość wielokrotnego wyboru)? Odpowiedzi do wyboru Ilość odpowiedzi Do pracy/nauki 89 Do rozrywki 60 Inne 23 11. Czy wyobraża sobie Pan(i) życie bez komputerów? Odpowiedzi do wyboru Ilość odpowiedzi Tak 51 Nie 48 Suma 99 Ilość pominięć lub błędnie wypełnionych 1 7
 8. 8. 3. Podsumowanie badań 3.1. Wiek 22% 46% Od 18 do 35 lat Od 36 do 50 lat 50 i więcej lat 32% 46% ankietowanych zadeklarowało wiek mieszczący się w przedziale od 18 do 35 lat. Natomiast blisko 1/4 respondentów była powyżej 50. roku życia. 3.2. Płeć 52% 48% Mężczyźni Kobiety 0% 20% 40% 60% 80% 100% Wyniki zależności pomiędzy płciami zostały przedstawione na powyższym diagramie. W ankiecie wzięło udział 52% kobiet i 48% mężczyzn. Wynika z tego, że w próbce przeważyły kobiety i było ich o 4% więcej niż mężczyzn. 8
 9. 9. 3.3. Wykształcenie 41% 40 34% 30 21% Podstawowe Zawodowe Średnie 20 Wyższe 4% 10 0 Kolejne pytanie dotyczyło wykształcenia ankietowanych. Najwięcej osób spośród przebadanych, bo aż 40, zakreśliło odpowiedź odpowiadającą średniemu wykształceniu. Tylko 4% respondentów posiadało wykształcenie podstawowe. Około 1/3 badanych zaznaczyło odpowiedź – wykształcenie wyższe. 3.4. Miejsce zamieszkania 28 43 Wieś Miasto do 20 000 mieszkańców Miasto powyżej 20 000 mieszkańców 27 Powyższy diagram kołowy przedstawia odpowiedzi ankietowanych dotyczące ich miejsca zamieszkania. Najwięcej przebadanych osób (43) zadeklarowało, że mieszka na wsi. Liczba ankietowanych, która wskazała zamieszkanie w dużych i małych ośrodkach miejskich była prawie taka sama i wyniosła około 30. 9
 10. 10. 3.5. Wysokość dochodu w miesiącu na jedną osobę w gospodarstwie domowym 57% 60 50 Mniej niż 300 zł 40 26% Od 301 do 500 zł Od 501 do 700 zł 30 Powyżej 700 zł 12% 20 5% 10 0 Z diagramu wynika, że liczba wskazań każdego następnego przedziału jest przeszło dwa razy większa niż poprzedniego. Wśród naszych ankietowanych tylko 5% zadeklarowało, że zarabia mniej niż 300 zł w miesiącu na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Z kolei, ponad połowa respondentów wskazała, że w ciągu miesiąca ich dochód przekracza 700 zł. W przedziale od 301 do 700 zł mieści się 38% przebadanych osób. 3.6. Liczba osób w gospodarstwie domowym 47% 47% 7 i więcej Od 4 do 6 Od 1 do 3 6% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Zaledwie 6% ankietowanych mieszka w gospodarstwie liczącym co najmniej siedmiu domowników. Pozostałe dwa warianty wybierano z taką samą częstością (47%). Wynika z tego, że 94% przebadanych zadeklarowało, że liczebność ich rodziny nie przekracza sześciu lokatorów. 10
 11. 11. 3.7. Liczba komputerów w gospodarstwie domowym 4 15 Brak Jeden 46 Dwa Trzy i więcej 34 Z wyżej przedstawionego diagramu wynika, że niespełna połowa respondentów posiada co najmniej dwa komputery. Tylko 4 przebadane osoby zadeklarowały, że nie mają komputera w swoim gospodarstwie domowym. Świadczy to o tym, że komputer na dobre zagościł w domach ankietowanych. 3.8. Najczęściej korzystam z komputera 65% 70 60 50 W domu W pracy/szkole 40 W kafejce internetowej Nie korzystam 22% Inne 30 12% 20 0% 1% 10 0 Powyższy diagram przedstawia odpowiedzi ankietowanych dotyczące miejsc, w których najczęściej korzystają z komputera. Przeważająca większość respondentów (prawie 2/3) zadeklarowała, że najczęściej korzysta z komputera w domu. Żadna z przebadanych osób nie wskazała, że najczęściej używa komputera w kafejce internetowej. Tylko 12% ankietowanych udzieliło odpowiedzi, że w ogóle nie korzysta z komputera. W ostatniej możliwości, gdzie respondenci mogli podać własny wariant odpowiedzi, pojawiła się opcja „u znajomych”. 11
 12. 12. 3.9. Czy potrafił(a)by Pan(i) znaleźć w Internecie szczegółowe informacje? 5% 15% Tak Nie Nie wiem 80% Przeważająca większość ankietowanych (aż 4/5) zadeklarowała, że potrafi znaleźć w Internecie szczegółowe informacje np. dotyczące hodowli owczarków niemieckich. Przeciwnego zdania było raptem 15% przebadanych osób. Pozostała część respondentów nie potrafiła się określić. 3.10. Do czego według Pana/Pani ludzie powinni używać komputerów? 89 60 Inne Do rozrywki Do pracy/nauki 23 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 W tym pytaniu można było wybrać więcej niż jeden wariant odpowiedzi. Aż 89 osób stwierdziło, że komputer powinien być wykorzystywany głównie do pracy lub nauki. Z badań wynika również, że jest on nadal kojarzony jako narzędzie rozrywki. Blisko 1/4 respondentów zaproponowała inne zastosowanie komputerów. Znalazły się tam odpowiedzi takie, jak: usługi bankowe, komunikacja społeczna, podejmowanie decyzji w oparciu o symulacje (np. wybieranie abonamentu komórkowego), wyszukiwanie ważnych informacji. 12
 13. 13. 3.11. Czy wyobraża sobie Pan(i) życie bez komputerów? 48% Tak 52% Nie Celem tego pytania było uzyskanie informacji na temat niezbędności komputerów w życiu respondentów. Częstości odpowiedzi ankietowanych na to pytanie rozłożyły się prawie równomiernie. Liczba osób, która wyobraża sobie życie bez komputerów była o 4% większa niż liczba osób niewyobrażających sobie tego faktu. 13
 14. 14. 4. Wykresy porównawcze 4.1. Dochód a liczba komputerów w gospodarstwie domowym 60 50 40 Trzy i więcej 30 Dwa Jeden Brak 20 10 0 Mniej niż 300 zł Od 301 do 500 zł Od 501 do 700 zł Powyżej 700 zł Zadziwiającym okazał się fakt, że w gospodarstwach, w których dochód nie przekraczał 300 zł, więcej respondentów zadeklarowało posiadanie dwóch lub więcej komputerów niż ich brak (nikt nie odpowiedział, że w swoim domu ma jeden komputer). Warto jednak wspomnieć, że ze względu na stosunkowo małą liczbę osób deklarujących dochód mniejszy niż 300 zł (5 osób), wyniki w tym przedziale mogą być niereprezentatywne. W każdym z pozostałych przedziałów liczba ankietowanych posiadających komputer przekroczyła 4% wszystkich odpowiedzi. Co ciekawe, odpowiedzi dotyczące posiadania dwóch komputerów występowały w każdym zakresie dochodów z podobną częstością (średnio 35,5%). Z wykresu można również odczytać, że liczba komputerów w gospodarstwie domowym jest istotnie zależna od wysokości dochodu. 14
 15. 15. 4.2. Wiek a życie bez komputerów Powyżej 50 lat 62% 38% Od 36 do 50 lat 72% 28% Nie Tak Od 18 do 35 lat 33% 67% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Wykres przedstawia zależność pomiędzy wiekiem ankietowanych a tym, czy wyobrażają sobie życie bez komputerów. Jedyną grupą, w której więcej osób uważało komputer za niezbędne narzędzie, byli respondenci w wieku od 18 do 35 lat. Wbrew stereotypom, grupa osób powyżej 50. roku życia nie wskazała z największą częstością odpowiedzi twierdzącej. Ludzie w średnim wieku najczęściej odpowiadali, że wyobrażają sobie życie bez komputera (o 10% więcej niż osoby powyżej 50 lat i aż o 39% więcej niż ludzie w wieku od 18 do 35 lat). Z przedstawionych na wykresie danych wynika, że dorośli do 35. roku życia znacznie różnią się od starszych pokoleń pod względem postrzegania niezbędności komputerów w życiu codziennym. 15
 16. 16. 4.3. Wykształcenie a miejsce, w którym respondenci najczęściej korzystają z komputera 40 30 Inne Nie korzystam 20 W kafejce internetowej W pracy/szkole W domu 10 0 Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe Na powyższym wykresie zestawiono wykształcenie przebadanych osób z tym, czy i gdzie korzystają z komputera. Wszyscy respondenci z podstawowym wykształceniem zadeklarowali, że korzystają z komputera w domu. Jednak ze względu na małą ilość ankietowanych, deklarujących posiadanie wykształcenia podstawowego (4 osoby), wyniki te mogą być nieadekwatne do rzeczywistości. Najwięcej osób, które w ogóle nie korzystają z komputera, bo aż 40%, znalazło się w grupie ludzi z wykształceniem zawodowym. Tylko o 15% więcej ankietowanych zadeklarowało, że najczęściej korzysta z komputera w domu. Z danych przedstawionych na wykresie można odczytać, że wraz ze wzrostem wykształcenia zwiększa się ilość czasu poświęconego na użytkowanie komputera w pracy lub w szkole. Osoby z wykształceniem wyższym deklarują z podobną częstością, że najczęściej używają komputera w domu oraz w pracy lub w szkole. 16
 17. 17. 4.4. Wykształcenie a umiejętność znajdowania informacji w Internecie Wyższe Średnie Nie wiem Nie Zawodowe Tak Podstawowe 0 10 20 30 40 Zaskakującym wnioskiem z powyższego diagramu jest to, że każda osoba z wykształceniem podstawowym potrafiłaby znaleźć szczegółowe informacje na dany temat w Internecie. Podobnie jednak do diagramu „Wykształcenie a miejsce, w którym respondenci najczęściej korzystają z komputera”, ze względu na niewielką częstość deklarowania przez badanych posiadania wykształcenia podstawowego, te wyniki mogą być niereprezentatywne. Jedyną grupą, w której przeważyli ankietowani deklarujący brak umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie, byli ludzie z wykształceniem zawodowym. Takich osób było o 10% więcej niż potrafiących owe informacje uzyskać. Ludźmi ze stosunkowo małymi problemami z wyszukiwaniem informacji, były (oprócz wcześniej wspomnianych respondentów z wykształceniem podstawowym) osoby z wykształceniem wyższym. 17
 18. 18. 4.5. Płeć a brak umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie 29% Mężczyźni Kobiety 71% 15% badanych zadeklarowało, że nie potrafi znaleźć szczegółowych informacji w Internecie na dany temat. Zaskakujący jest fakt, że to mężczyźni mają większe problemy z wyszukiwaniem informacji przy użyciu komputera. Stosunek mężczyzn do kobiet, nie potrafiących znaleźć informacji w Internecie, wyniósł w przybliżeniu 7:3. 18
 19. 19. 5. Wykresy porównawcze wyników z lat 2002 i 2010 W tej części pracy badawczej zostały porównane wyniki badań z 2002 i 2010 roku. Ankiety w obu wymienionych latach zawierały identyczne pytania. W 2002 roku problemem kompetencji informatycznych polskiego społeczeństwa zajęli się Katarzyna Tomasiak i Przemysław Szlagor. 5.1. Dochody na przestrzeni lat 60 50 40 2002 30 2010 20 10 0 Mniej niż 300 zł Od 301 do 500 zł Od 501 do 700 zł Powyżej 700 zł Na podstawie powyższego diagramu można stwierdzić, że dochody w przeciągu ostatnich ośmiu lat wzrosły. Aktualnie znacznie mniej respondentów deklaruje dochody nieprzekraczające 500 zł na osobę w gospodarstwie domowym. Obecnie większość polskiego społeczeństwa (57%) zarabia powyżej 700 zł na osobę, podczas gdy w 2002 roku miesięczne dochody na tym pułapie otrzymywało zaledwie 34% dorosłych osób. Co ciekawe, w obu badaniach wariant „Od 501 do 700 zł” był wybierany przez ankietowanych z taką samą częstością. W 2002 roku różnica pomiędzy osobami zarabiającymi więcej niż 700 zł i ludźmi o dochodach mniejszych niż 300 zł wyniosła 18%. Analogiczna wartość w roku 2010 sięgała 52% (była prawie trzy razy większa). 19
 20. 20. 5.2. Liczba komputerów w gospodarstwach domowych 2010 4% 46% 34% 15% Trzy i więcej Dwa Jeden Brak 2002 23% 65% 8% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% W ciągu ostatnich ośmiu lat prawie sześciokrotnie zmalała liczba gospodarstw niewyposażonych w komputery. Interesującym jest fakt, iż liczba domostw posiadających jeden komputer również zmalała (o 19%). Znacznie wzrosła natomiast liczba respondentów posiadających co najmniej dwa komputery (w 2002 roku było to 12%, a w 2010 aż 49%). Porównując oba roczniki, można zauważyć, że w 2002 roku dominowały gospodarstwa z jednym komputerem, a w 2010 roku liczba gospodarstw z jednym i z dwoma komputerami jest do siebie zbliżona. Na podstawie powyższych wniosków można stwierdzić, że komputer stał urządzeniem wszechobecnym i ogólnodostępnym w polskich domach. 20
 21. 21. 5.3. Umiejętność wyszukiwania szczegółowych informacji w Internecie 100% 5% 12% 15% 80% 38% 60% Nie wiem Nie 80% Tak 40% 50% 20% 0% 2002 2010 Na podstawie analizy powyższego diagramu można stwierdzić, że w ciągu ostatnich ośmiu lat znacząco wzrosła umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie przez dorosłych Polaków. Obecnie aż o 30% więcej respondentów niż w roku 2002 deklaruje posiadanie tej umiejętności. Przez ten czas ponad dwuipółkrotnie zmalała liczba osób nie potrafiących efektywnie przeszukiwać Internetu. Na podstawie diagramu można stwierdzić, że dorośli Polacy obecnie częściej wykorzystują komputer do wyszukiwania informacji w Internecie niż robili to w roku 2002. 21
 22. 22. 5.4. Wyobrażanie sobie życia bez komputerów 2002 2010 41% Tak 48% Nie 52% 59% Wyniki powyższych diagramów kołowych są zaskakujące. Otóż obecnie więcej osób wyobraża sobie życie bez komputerów niż miało to miejsce w 2002 roku. 8 lat temu liczba osób traktujących komputery jako niezbędne narzędzia była prawie o 10% większa niż w roku 2010. Tę zmianę można by przypisać zapewne upowszechnieniu się komputerów wśród polskiego społeczeństwa (zobacz punkt 5.2), co spowodowało zmianę sposobu percepcji tego urządzenia przez dorosłych Polaków. Wszechobecność komputerów sprawiła, że dla ankietowanych te urządzenia stały się „przezroczyste” jak inne gremialne (np. pralka czy lodówka). 22
 23. 23. 6. Zakończenie – wnioski ogólne Komputer nie jest już „nowinką techniczną”, lecz stał się powszechnym i ogólnodostępnym narzędziem wspomagającym naukę i ułatwiającym pracę. Nie tylko dostępność do komputera uległa zmianie (zaledwie 4% ankietowanych zadeklarowało jego brak), ale i mentalność dorosłych Polaków. Urządzenie to zagościło na dobre w polskich domach, a jego wykorzystanie do pracy czy nauki - według respondentów - nie budzi wątpliwości. Zjawisko upowszechnienia się komputera być może jest spowodowane polepszeniem się płac, skąd bezpośrednio wynikać może, że więcej rodzin stać (w sensie materialnym) na jego posiadanie. Jeszcze kilka lat temu komputer uważało się za nowatorskie urządzenie - dziś stanowi nierozłączną część podstawowego wyposażenia RTV większości polskich domów. Podobnie jak osiem lat temu (2002) wraz ze wzrostem wieku ankietowanych, maleje, może nie tyle zainteresowanie, co poczucie niezbędności tegoż narzędzia. A służy ono nadal nie tylko do pracy i nauki, ale również do rozrywki, jak i komunikacji międzyludzkiej. Z pozoru oczywiste zastosowanie komputera nie budzi zdziwienia wśród Polaków, którzy dorastali w czasach jego wprowadzania do szkół. Jednak i ci, będący tego pozbawieni, również zauważają atuty elektronicznej maszyny. Być może nie do końca rozumiejąc różnicę między komputerem a Internetem, utożsamiając oba te dobrodziejstwa nowoczesnej technologii, która - wydaje się - zdominowała polską mentalność. 23

×