Piotr Siuda
Jak napisać dobry
abstrakt i zrobić
przegląd
literatury.
piotrsiuda.pl
Abstrakt.
Tytuł i słowa
kluczowe.
Przeg...
Jak napisać dobry abstrakt i zrobić
przegląd literatury.
piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com
Czym jest abstrakt?02 03
Po pierwsze…
Ukierunkowuje
nasze badania,
wymusza
podejmowanie
decyzji.
Konferencje vs
artykuły.
Po drugie…
Abstrakt jest
...
Jak napisać dobry abstrakt i zrobić
przegląd literatury.
piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com
Abstrakt jako jedno z
kryteri...
Opisowe
(descriptive):
1) Wprowadzenie.
2) Wyłuszczenie
celu artykułu i
informacja na czym
się on skupia.
3) Przegląd
zawa...
CZĘŚĆ ABSTRAKTU.
NA JAKIE PYTANIE
POWINNIŚMY
ODPOWIEDZIEĆ?
ILE MIEJSCA NALEŻY
POŚWIĘCIĆ
ODPOWIEDZI?
Wprowadzenie/Część
kon...
Kontekst/wyjaśnienie dlaczego
przeprowadzaliśmy badanie; odpowiedź na dwa
pytania:
1) Co już wiadomo w podejmowanym przez ...
Zwięzły, ale wyczerpujący opis tego, jak
zaprojektowano badanie.
W tej części możemy odpowiedzieć na
pytania:
1) Których m...
Rezultaty.
Cel tej sekcji i powody, dla których jest ona ważna.
Styl narracyjny kontra „napakowany danymi”:
1) „Odsetek od...
Jak napisać dobry abstrakt i zrobić
przegląd literatury.
piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com
Przykład.10 11
Objętość.
Stosuj się do
następujących zaleceń:
1) Unikaj „zwykłych”
wyrazów.
2) Nie marnuj miejsca
na niepotrzebne
zwroty ...
Podawania informacji nieobecnych w artykule.
Wyrażeń typu: „Potrzeba więcej badań na ten temat”.
Wstawiania przypisów, cyt...
Jak napisać dobry abstrakt i zrobić
przegląd literatury.
piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com
Kilka kolejnych wskazówek.13 ...
Jak napisać dobry abstrakt i zrobić
przegląd literatury.
piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com
Tytuł i dobór słów
kluczowych...
PEŁEN TYTUŁ W
CUDZYSŁOWIE.
TRZY
NAJWAŻNIEJSZE
SŁOWA.
Jak dużo wyników „wyskoczyło”?
• Nie wyskoczyło
nic (dobrze).
• Wysko...
Kilka powodów, dla których warto
go pisać:
1) Zaprezentowanie swojej
wiedzy.
2) Przegląd literatury można
publikować.
3) J...
Pamiętaj, że przegląd nie powinien być tylko wyliczaniem teorii i
sprawozdaniem na temat tego, kto, co i jak napisał.
Jak ...
Jak napisać dobry abstrakt i zrobić
przegląd literatury.
piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com
Jak zrobić dobry przegląd
lit...
Wybieramy problemy
charakterystyczne dla przeglądów, a
nie problemy standardowe:
1) „Jaki jest wpływ X na Y, patrząc na
to...
Jak napisać dobry abstrakt i zrobić
przegląd literatury.
piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com
Gdzie szukać materiałów i
kie...
Jak napisać dobry abstrakt i zrobić
przegląd literatury.
piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com
Najczęstsze błędy.21 22
Pamię...
Jak napisać dobry abstrakt i zrobić
przegląd literatury.
piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com
Informacja o ilustracjach.22 ...
Dziękuję
piotrsiuda.pl
piotr.siuda@gmail.com
ukw.academia.edu/PiotrSiuda
Jak napisać dobry abstrakt i zrobić
przegląd lite...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jak napisać dobry abstrakt i zrobić przegląd literatury

7,394 views

Published on

10/06/2014; impreza: XI Seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH – JAK EFEKTYWNIE PISAĆ I SKUTECZNIE PUBLIKOWAĆ; organizacja: Centrum Promocji Informatyki; miejsce: Carolina Medical Center; http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2014/pan/index.php

Published in: Education

Jak napisać dobry abstrakt i zrobić przegląd literatury

 1. 1. Piotr Siuda Jak napisać dobry abstrakt i zrobić przegląd literatury. piotrsiuda.pl Abstrakt. Tytuł i słowa kluczowe. Przegląd literatury. Seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE, 10 czerwca 2014 roku.
 2. 2. Jak napisać dobry abstrakt i zrobić przegląd literatury. piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com Czym jest abstrakt?02 03
 3. 3. Po pierwsze… Ukierunkowuje nasze badania, wymusza podejmowanie decyzji. Konferencje vs artykuły. Po drugie… Abstrakt jest oceniany. Po trzecie… Abstrakt jest publikowany. Po czwarte… Abstrakt decyduje o tym, czy nasz tekst będzie cytowany. Jak napisać dobry abstrakt i zrobić przegląd literatury. piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com Dlaczego abstrakt jest tak ważny? 03 04
 4. 4. Jak napisać dobry abstrakt i zrobić przegląd literatury. piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com Abstrakt jako jedno z kryteriów oceny. 04 05
 5. 5. Opisowe (descriptive): 1) Wprowadzenie. 2) Wyłuszczenie celu artykułu i informacja na czym się on skupia. 3) Przegląd zawartości (nie zawsze). Informujące (informative): 1) Wprowadzenie. 2) Metody. 3) Rezultaty. 4) Konkluzje. „Odzwierciedlenie” struktury AIMRaD. Prymat abstraktów informujących. Jak napisać dobry abstrakt i zrobić przegląd literatury. piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com Rodzaje abstraktów.05 06
 6. 6. CZĘŚĆ ABSTRAKTU. NA JAKIE PYTANIE POWINNIŚMY ODPOWIEDZIEĆ? ILE MIEJSCA NALEŻY POŚWIĘCIĆ ODPOWIEDZI? Wprowadzenie/Część kontekstowa. Dlaczego badamy? 1-3 zdań. Część metodologiczna. Jak badaliśmy? 1-2 zdań. Rezultaty. Co odkryliśmy? 3-5 zdań. Konkluzje. Co to wszystko oznacza? 1-3 zdań. Jak napisać dobry abstrakt i zrobić przegląd literatury. piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com Poszczególne części abstraktu. 06 07
 7. 7. Kontekst/wyjaśnienie dlaczego przeprowadzaliśmy badanie; odpowiedź na dwa pytania: 1) Co już wiadomo w podejmowanym przez nas temacie? 2) Czego jeszcze nie wiadomo? Cel badań; dobrze jeśli jest to poprawnie sformułowana hipoteza badawcza. Wprowadzenie jako przejście do kolejnej części. Jak napisać dobry abstrakt i zrobić przegląd literatury. piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com Wprowadzenie.07 08
 8. 8. Zwięzły, ale wyczerpujący opis tego, jak zaprojektowano badanie. W tej części możemy odpowiedzieć na pytania: 1) Których metod badawczych użyto? 2) Gdzie odbywało się badanie? 3) Jaka była populacja i próba(y)/jak skonstruowano próbę(y)? 4) Jak długo trwało badanie? 5) W jaki sposób analizowano zebrane dane? Jak napisać dobry abstrakt i zrobić przegląd literatury. piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com Część metodologiczna.08 09
 9. 9. Rezultaty. Cel tej sekcji i powody, dla których jest ona ważna. Styl narracyjny kontra „napakowany danymi”: 1) „Odsetek odpowiedzi wśród kobiet i mężczyzn był różny”. 2) „Odsetek odpowiedzi był wyższy wśród kobiet niż wśród mężczyzn (odpowiednio 49% i 30%; P<0.01)”. Konkluzje. Mogą zawierać: 1) Naczelny przekaz oraz opis pozostałych ważnych odkryć. 2) Zarysowanie perspektywy. Najczęstszy błąd i odpowiedzialność autora. Jak napisać dobry abstrakt i zrobić przegląd literatury. piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com Rezultaty i konkluzje.09 10
 10. 10. Jak napisać dobry abstrakt i zrobić przegląd literatury. piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com Przykład.10 11
 11. 11. Objętość. Stosuj się do następujących zaleceń: 1) Unikaj „zwykłych” wyrazów. 2) Nie marnuj miejsca na niepotrzebne zwroty (na przykład: „Artykuł ma na celu…”). 3) Stosuj stronę czynną, a nie bierną. Jak napisać dobry abstrakt i zrobić przegląd literatury. piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com Kwestia objętości, czyli kilka wskazówek. 11 12 Skróty. Używaj skrótów, ale nie przesadzaj z nimi: 1) Abstrakt musi być zrozumiały. 2) Skracaj tylko rozpoznawalne nazwy. 3) Nie stosuj zbyt wielu skrótów. 4) Używaj skrótów dla powtarzających się nazw. Unikaj żargonu.
 12. 12. Podawania informacji nieobecnych w artykule. Wyrażeń typu: „Potrzeba więcej badań na ten temat”. Wstawiania przypisów, cytatów czy tabel. Wyrażeń typu: „To pierwsze badanie, które pokazuje…”. Wyrażeń typu: „Zagadnienie to zostanie omówione…”. Podawania niepotrzebnych detali i kilku akapitów. Jak napisać dobry abstrakt i zrobić przegląd literatury. piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com Twój abstrakt nie potrzebuje… 12 13
 13. 13. Jak napisać dobry abstrakt i zrobić przegląd literatury. piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com Kilka kolejnych wskazówek.13 14 1) Nie spiesz się, najpierw napisz artykuł. 2) Stosuj się do instrukcji. 3) Naśladuj innych. 4) Daj komuś do sprawdzenia. 5) Szanuj swoich współpracowników.
 14. 14. Jak napisać dobry abstrakt i zrobić przegląd literatury. piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com Tytuł i dobór słów kluczowych. 14 15
 15. 15. PEŁEN TYTUŁ W CUDZYSŁOWIE. TRZY NAJWAŻNIEJSZE SŁOWA. Jak dużo wyników „wyskoczyło”? • Nie wyskoczyło nic (dobrze). • Wyskoczyło wiele wyników (źle). • Nic (źle). • Mało (lepiej). • Umiarkowana liczba (dobrze). • Mnóstwo (źle). Czy wyniki są zbliżone tematycznie do Twojego artykułu? • Bardzo zbliżone (dobrze). • Zbliżone (ok). • Różnią się (źle). • Są zupełnie inne (bardzo źle). Jak napisać dobry abstrakt i zrobić przegląd literatury. piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com Tytuł i słowa kluczowe, a Google Scholar. 15 16
 16. 16. Kilka powodów, dla których warto go pisać: 1) Zaprezentowanie swojej wiedzy. 2) Przegląd literatury można publikować. 3) Jest przydatny naukowo, bo… 4) Pozwala odnosić to, co już wiadomo (na dany temat), do tego, czego jeszcze nie wiadomo… Jak napisać dobry abstrakt i zrobić przegląd literatury. piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com Czym jest przegląd literatury (literature review). 16 17
 17. 17. Pamiętaj, że przegląd nie powinien być tylko wyliczaniem teorii i sprawozdaniem na temat tego, kto, co i jak napisał. Jak napisać dobry abstrakt i zrobić przegląd literatury. piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com Rodzaje przeglądów.17 18
 18. 18. Jak napisać dobry abstrakt i zrobić przegląd literatury. piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com Jak zrobić dobry przegląd literatury? 18 19 Etapy tworzenia przeglądu: 1) Sformułowanie problemu. 2) Zbieranie danych. 3) Analiza i interpretacja zebranych danych.
 19. 19. Wybieramy problemy charakterystyczne dla przeglądów, a nie problemy standardowe: 1) „Jaki jest wpływ X na Y, patrząc na to, co napisano na ten temat w literaturze?”. 2) „Jakie metody w przeszłość użyto do badań zjawiska X?”; „Jakie są metodologiczne niedostatki tych metod?”. 3) „Jakie są podstawowe teorie używane do analizy zjawiska X?”. Jak napisać dobry abstrakt i zrobić przegląd literatury. piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com Sformułowanie problemu.19 20
 20. 20. Jak napisać dobry abstrakt i zrobić przegląd literatury. piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com Gdzie szukać materiałów i kiedy przestać to robić? 20 21
 21. 21. Jak napisać dobry abstrakt i zrobić przegląd literatury. piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com Najczęstsze błędy.21 22 Pamiętaj, aby: Mieć wyraźnie określony cel. Nie chcieć przeczytać wszystkiego na dany temat. Nie tylko czytać, ale i pisać. Poinformować o przyjętych przez siebie rozwiązaniach.
 22. 22. Jak napisać dobry abstrakt i zrobić przegląd literatury. piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com Informacja o ilustracjach.22 23
 23. 23. Dziękuję piotrsiuda.pl piotr.siuda@gmail.com ukw.academia.edu/PiotrSiuda Jak napisać dobry abstrakt i zrobić przegląd literatury. 23 23

×