Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Event marketing - definicja i efektywność [P.Jaworowicz / M.Jaworowicz]

623 views

Published on

Event marketing - definicje pojęć "event", "event marketing"; miejsce event marketingu wśród innych narzędzi komunikacji marketingowej; wskaźniki efektywności event marketingu.

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

Event marketing - definicja i efektywność [P.Jaworowicz / M.Jaworowicz]

  1. 1. EVENT MARKETING W ZINTEGROWANEJ KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ dr Piotr Jaworowicz dr Magdalena Jaworowicz Wyd. DIFIN, Warszawa 2016
  2. 2. P. Jaworowicz, M. Jaworowicz, Event marketing w zintegrowanej komunikacji marketingowej, Difin 2016, s. 83 EVENT „O evencie można mówić tam, gdzie mamy do czynienia z organizatorem, który w świadomy i niecodzienny sposób dostarcza uczestnikom doświadczenia w fizycznie lub symbolicznie zaaranżowanej przestrzeni i czyni to w określonym wcześniej celu, a także w określonym czasie.”
  3. 3. P. Jaworowicz, M. Jaworowicz, Event marketing w zintegrowanej komunikacji marketingowej, Difin 2016, s. 108. EVENT MARKETING „Event marketing to jedno z narzędzi zintegrowanej komunikacji marketingowej, bazujące na wykorzystaniu różnego rodzaju wydarzeń (eventów) do realizacji celów firmy wobec otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego w toku bezpośredniego kontaktu z uczestnikami wydarzenia lub za pośrednictwem mediów.”
  4. 4. 7 CECH EVENT MARKETINGU P. Jaworowicz, M. Jaworowicz, Event marketing w zintegrowanej komunikacji marketingowej, Difin 2016, s. 142.
  5. 5. EVENT MARKETING WŚRÓD NARZĘDZI NOWOCZESNEJ ZKM P. Jaworowicz, M. Jaworowicz, Event marketing w zintegrowanej komunikacji marketingowej, Difin 2016, s. 142. Narzędzia nowoczesnej ZKM Reklama PR Publicity Event marketing Sponsoring E- Marketing Mobile marketing Word - of - mouth Promocja sprzedaży i POS Marketing bezpośred ni Sprzedaż osobista
  6. 6. I. Wskaźniki z miejsca eventu Wskaźniki liczbowe • Liczba uczestników wydarzenia na żywo; • Liczba osób zapisanych na event; • Liczba sprzedanych biletów; • Liczba osób śledzących transmisję za pośrednictwem mediów / live stereamingu; • Liczba zebranych kontaktów ogółem; • Liczba zebranych leadów; • Liczba rozdystrybuowanych materiałów; • Liczba osób zameldowanych (check-in) na evencie lub postujących z wydarzenia; • Liczba nośników brandingu podczas eventu; • Liczba reklamacji; • Inne. II.Wskaźniki sprzedaży Wskaźniki dotyczące ocen i deklaracji • Ocena eventu; • Ocena dopasowania eventu do marki; • Deklaracja ponownego udziału w evencie; • Deklaracje zakupu promowanych produktów; • Deklaracja polecenia wydarzenia innym; • Ocena eventu na tle imprez konkurencyjnych; • Inne. Wskaźniki sprzedaży na evencie i w punktach dystrybucji  Liczba sprzedanych produktów podczas eventu;  Liczba nowych klientów;  Wzrost sprzedaży produktów w punktach - sprzedaży w krótkim czasie po evencie;  Liczba sprzedanych produktów poprzez stronę eventu;  Liczba zrealizowanych kuponów promocyjnych w punktach sprzedaży, rozdanych uprzednio podczas wydarzenia;  Wysokość sprzedaży limitowanej edycji produktu, związanej z eventem w porównaniu z produktem standardowym;  Wolumen sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu w roku, w którym nie miał miejsca event;  Inne. III.Wskaźniki komunikacji Ogólne wskaźniki komunikacji • Wartość mediowa; • Liczba publikacji w mediach; • Wydźwięk publikacji; • Zasięg i częstotliwość reklam; • Inne. Komunikacja w mediach elektronicznych • Liczba fanów, obserwujących, subskrybentów; • Zaangażowanie fanów; • Zasięg publikacji; • Liczba wyświetleń strony / liczba unikalnych użytkowników strony / czas spędzony na stronie; • Liczba wyświetleń filmów na YouTube / w innych portalach wideo; • Liczba osób zapisanych do newslettera; • Liczba osób biorących udział w konkursach; • Liczba pobrań aplikacji mobilnej; • Oceny aplikacji mobilnej; • Inne. SKUTECZNOŚĆEFEKTYWNOŚC IV. Efektywność operacyjna ROO  Spontaniczna świadomości marki  Wspomagana świadomość marki  Pierwsza wymieniona marka  Inne WSKAŹNIKI POMIARU SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ Z ZAKRESU EVENT MARKETINGU V. Efektywność ekonomiczna ROI  finansowy zwrot z inwestycji © Piotr Jaworowicz, 2016
  7. 7. EVENT MARKETING W ZINTEGROWANEJ KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ dr Piotr Jaworowicz dr Magdalena Jaworowicz

×