Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz

291 views

Published on

Prezentacja ze spotkania Data Science Meetup, 17 maja 2016 r. Piotr Arak

Published in: Business
 • Be the first to comment

Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz

 1. 1. www.politykainsight.pl Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
 2. 2. www.politykainsight.pl
 3. 3. www.politykainsight.pl Czym jest Polityka Insight PI Briefing. Początek dnia dla tych, którzy muszą wiedzieć więcej. Przegląd sytuacji w polityce i gospodarce, prasówka, zmiany personalne w spółkach i rządzie. Zwięźle, w tempo i na temat. Do przeczytania w samochodzie lub przy kawie. Codziennie mailem o 8:00 rano. Pięć analiz na ważne i bieżące tematy. PI Wiedza. Niezbędna wiedza na wyciągnięcie ręki. 4000 analiz dostępnych przez wyszukiwarkę i pogrupowanych na stronach tematycznych. Stale aktualizowane sondaże polityczne i wskaźniki ekonomiczne. PI Publikacje. Aktualne briefy, dające zwięzły obraz zagadnienia. Przydatne dossiers, wyświe- tlające kontekst szerszych procesów. Pogłębione raporty o systemowych problemach polityki, gospodarki i Europy. Dostępne w formacie PDF, także na urządzenia mobilne. PI Wydarzenia. Specjalnie dla naszych odbiorców organizujemy spotkania z decydentami i liderami biznesu, seminaria eksperckie i otwarte debaty. Goście wysokiego szczebla, rzeczowe dyskusje, konkretne wnioski. Wiedza szyta na miarę. PI oferuje teraz usługi analityczne na zamówienie. Przygotowujemy opracowania zlecone, wykonujemy prezentacje dla zarządów, organizujemy spotkania eksperckie.
 4. 4. www.politykainsight.pl Praca w szumie Wraz ze wzrostem ilości danych grozi nam przeładowanie informacjami. Niezbędną umiejętnością jest odfiltrowanie spośród nadmiaru danych tych godnych zaufania i adekwatnych do wykonywa- nych zadań. Radzenie sobie z szumem informacyjnym przybierać będzie coraz bardziej wymagające formy. Źródło: Institute for the Future, 2011, Future Work Skills 2020.
 5. 5. www.politykainsight.pl 71 71 71 68 68 67 66 66 64 63 61 58 57 57 55 55 54 54 53 53 53 52 49 48 45 44 43 42 41 37 33 32 26 24 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Norwegia Dania Szwecja Izreael Kanada Wlk.Brytania Holandia Niemcy Australia Finlandia NowaZelandia Czechy USA Szwajcaria Belgia Irlandia Estonia Węgry Luksemburg średniaOECD Austria Francja Hiszpania Słowacja Grecja Słowenia Japonia Polska Chile Włochy Korea Meksyk Portugalia Turcja Problem #1 – niski poziom wiedzy ekonomicznej Odsetek respondentów w danym kraju który potrafi zdefiniować poprawnie co to jest dywersyfikacja ryzyka, inflacja, oprocentowanie i procent składany (2014)
 6. 6. www.politykainsight.pl Bułgaria Cypr Grecja Węgry Estonia Portugalia Chorwacja Czechy Polska Włochy Irlandia Litwa Rumunia Łotwa Finlandia Słowacja UE28 Dania Malta Hiszpania Belgia Francja Wlk.Brytania Słowenia Niemcy Holandia Luksemburg Austria Szwecja 9,5 8,8 8,5 7,3 7,2 7,2 7,1 7 6,4 6,1 6 5,8 5,3 5,3 4,9 4,8 4,3 4,3 4,1 4,1 3,6 3,3 3,1 2,8 2,8 2,6 2,6 2,5 2,3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Problem #2 – nie wiemy co się dzieje z gospodarką O ile pkt. proc. mieszkańcy każdego z krajów przeszacowali inflację (2014)
 7. 7. www.politykainsight.pl Chiny Zjed.Em.Arab. Indie Indonezja Singapur Meksyk Kanada Kolumbia Holandia Argentyna Malezja Brazylia Australia Włochy HongKong USA RPA Hiszpania Niemcy Korea Wlk.Brytania Francja Irlandia Rosja Turcja Japonia Szwecja Polska 71 65 62 62 62 57 55 55 52 50 50 48 47 47 46 45 44 44 42 40 40 39 39 39 39 38 36 34 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Problem #3 – niskie zaufanie do mediów Odsetek mieszkańców kraju, który uważa,że informacje przekazywane przez media są rzetelne (2014)
 8. 8. www.politykainsight.pl Problem #4 – przekonanie, że politycy używają danych Odsetek mieszkańców przekonanych, że decyzje polityczne w ich kraju są podejmowane na podstawie danych statystycznych (2014) Dania Holandia Szwecja Finlandia Irlandia Niemcy Wlk.Brytania Luksemburg Malta Austria Francja Belgia UE28 Portugalia Estonia Polska Rumunia Włochy Węgry Grecja Litwa Bługaria Chorwacja Słowacja Czechy Hiszpania Łotwa Słowenia Cypr 83 77 76 69 68 64 63 63 61 61 61 59 59 59 59 59 58 55 54 53 53 51 49 49 48 43 42 41 36 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
 9. 9. www.politykainsight.pl Co zrobić z takim społeczeństwem?
 10. 10. www.politykainsight.pl Selekcja Niby oczywiste, ale 75-90 proc.pracy analitycznej w ogóle jest nie do pokazania klientowi/czytelnikowi etc.
 11. 11. www.politykainsight.plMore More is more Donatella Versace
 12. 12. www.politykainsight.pl Zaprzyjaźnij się z „humanistą” Redakcja tekstu – ostatnia prosta, która umożliwia zrozumienie. Nie używaj strony biernej. Nie używaj trybu przypuszczającego. Albo jesteś pewien wnioskowania, albo nie opisuj danych. Jakie pytania zada ci osoba nie znająca się na ekonomii/ socjologii/ekonometrii? Jak byś takiej osobie wyjaśnił to co opisujesz?
 13. 13. »Oh! Mr Sullivan! You’re here! Good morning! Maybe you could tell me what you think is going on here. And—please—speak as you might to a young child. Or a golden retriever. It wasn’t brains that got me here, I can assure you of that!«
 14. 14. www.politykainsight.pl Zapomnij o scatterplotach Wykresy słupkowe i liniowe to jest max. co jest w stanie zrozumieć czytelnik. Nawet, pie chart czasem to za dużo. Wykres musi mieć komentarz. Wykres nie może kłamać – Smarter Poland. Procenty. Największą liczbą, jaką można zapisać w systemie Majów jest 460 800 000 039 (słownie: czterysta sześćdzie- siąt miliardów osiemset milionów trzydzieści dziewięć) – w systemie liczbowym dziennikarzy jest to 100.
 15. 15. www.politykainsight.pl „8 rzeczy, które można kupić za reformę emerytalną Autostrady, Uniwersytety Harvarda, a może elektrownie atomowe? Ekonomiści Instytutu Badań Strukturalnych zastanawiają się, co postawi nam rząd za podniesienie wieku emerytalnego. Według szacunków rządowych, podniesienie wieku emerytalnego przyniesie do 2040 r. budżetowi państwa oszczędności stanowiące równowartość obecnych 570 mld zł. W szczytowym momencie podatnicy będą korzystać na tym nawet 47 mld zł rocznie. Oto, co Polska mogłaby za to mieć ROCZNIE: Budowa 1050 km autostrad. Utrzymanie trzech Uniwersytetów Havarda, wraz z kadrą naukową, sprzętem i stypendiami dla studentów. Budowa 1,7 elektrowni jądrowej lub wiatrowej o efektywnej mocy 1GW. Sfinansowanie najnowocześniejszej kuracji białaczki dla wszystkich 25 tys. chorych w Polsce. Zakup 12,2 tys. tomografów komputerowych. Budowa 75 Centrum Nauki Kopernik. Sfinansowanie 3 posiłków dziennie 94 proc. polskich uczniów. Zapewnienie całodziennej opieki dla 1,3 mln osób w podeszłym wieku.” JKW 2012-02-21 10:54 Opracowanie na okładkę dziennika 1 2 3 4 5 6 7 8 Źródło: http://www.pb.pl/2560929,13757,8-rzeczy-ktore-mozna-kupic-za-reforme-emerytalna
 16. 16. www.politykainsight.pl Analiza sieciowa o SKOKach
 17. 17. www.politykainsight.pl Dziękuję za uwagę zapraszam do kontaktu p.arak@politykainsight.pl @piotrarak

×