Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ma trận quản lý thời gian hiệu quả

2,557 views

Published on

Ma trận quản lý thời gian hiệu quả

  • Be the first to comment

Ma trận quản lý thời gian hiệu quả

  1. 1. ÁP D NGỤ MA TR N QU N LÝ TH I GIANẬ Ả Ờ TRONG NETWORKING
  2. 2. • Cuộc sống hiện đại ngày càng bận rộn và quỹ thời gian của mỗi người dường như ngày càng trở nên eo hẹp hơn. • Tuy nhiên, ít ai nhận ra rằng trong quá trình sử dụng thời gian, rất nhiều người trong chúng ta đã thực sự lãng phí nguồn tài nguyên quý báu này.
  3. 3. • Chúng ta thường bị chi phối bởi hai yếu tố “KH N”Ẩ và “QUAN TR NG”Ọ khi phải quyết định làm việc gì trước. • Đa số chúng ta bị câu thúc bởi yếu tố “KH NẨ ” và để mình bị cuốn vào dòng xoáy liên tục của các công việc gấp rút, đến hạn, sát nút.
  4. 4. Cách x lýử (I): Làm ngay (II): Lên k ho ch và u tiên tgế ạ ư đ làmể (III) : Giao vi c đó cho ng iệ ườ khác (IV): Lo i b nh ng vi c nàyạ ỏ ữ ệ
  5. 5. Cách x lýử (I): Làm ngay (II): Lên k ho ch và u tiên tgế ạ ư đ làmể (III) : Giao vi c đó cho ng iệ ườ khác (IV): Lo i b nh ng vi c nàyạ ỏ ữ ệ

×