Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ekologinė Antropologija

810 views

Published on

Trumpa ekologinės antropologijos apžvalga.

Published in: Education, Business, Real Estate
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ekologinė Antropologija

  1. 1. Ekologin ė antropologija Agnė Sinkevičiūtė Šiauliai, 2009
  2. 2. Tyrimų objektas <ul><li>Analizuoja sudėtingus santykius tarp žmonių ir jų aplinkos; </li></ul><ul><li>Siekia suprasti konkrečios populiacijos būdus formuoti savo aplinką; </li></ul><ul><li>Kiekviena populiacija turi savo individualią adaptaciją prie platesnės aplinkos, kuri yra institucionalizuota jų kultūroje, tačiau veikiama sociokultūrinės aplinkos. </li></ul>
  3. 3. Teorinė polemika <ul><li>Struktūrinio marksizmo atstovai teigė, kad tai tėra išplėstas funkcionalizmas – taigi nieko nepaaiškina; </li></ul><ul><li>Simboliniai antropologai teigė, kad adaptacija vyksta ne tik kultūriškai, bet ir natūraliai; </li></ul><ul><li>“ Politinės ekonomikos” teoretikai kritikavo dėmesį lokalumui. </li></ul>
  4. 4. Ekologinės etnografijos pritaikymas <ul><li>Pagal žmonių prisitaikymą prie aplinkos aiškinama daugelis socialinių gyvenimo aspektų: demografija, politinė santvarka ir kt. </li></ul><ul><li>Neleidžiama apie šiuos dalykus spręsti vien tik pagal pragyvenimo šaltinį, kas nėra išsamu ir patikima. </li></ul>
  5. 5. Indėlis į globalinių aplinkosaugos problemų sprendimų paieškas <ul><li>Padėjo suprasti “palaikančio vystymosi” (‘sustainable development’) reikšmę; </li></ul><ul><li>Turi labai svarbią reikšmę paaiškinant ekologiją iš vietinių žmonių perspektyvos; </li></ul><ul><li>Nurodo ekologines problemas, kilusias dėl socialinės santvarkos pokyčių. </li></ul>
  6. 6. AČIŪ!

×