Advertisement

Para botar a sortes

Mar. 12, 2012
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Para botar a sortes

 1. PARA BOTAR A SORTES Ceip de Aguiño
 2. Os xogos para botar a sortes son recitados cun ritmo ben marcado que serven para designar ao/ á neno/a que panda ou que libra no xogo que se vai desenvolver a continuación. Os/as participantes póñense en roda ou en ringleira diante do botador. Este sinala un a un os/as compañeiros/as, recitando ou cantando a cantinela escollida. Son moi ricos e variados en todas as culturas. Aquí vai unha pequena recompilacion de xogos para botar a sortes da nosa querida Galicia
 3. INDICE • UN, DOUS • PINTO, PINTO • PAVÍS, PAVÓS • SORTELLIÑA, PEQUENIÑA • GALIÑA PINTADA • PELO GATO • MEU PAI TEN UN CAIXÓN • DON EMILIO • DON XULIÁN • PAXARIÑO RECHINCHIÑO • PIN, PIN, ZARRAMACUTÍN • ESPETO FERRUXENTE • GATO, GATO • TACO, TACO • BARRABÍS, BARRABÁS • DEDÍN, DEDÍN • UNHE, DOLE • PACO. REPACO • XAN PERILLÁN • UN, DOUS, TRES
 4. UN, DOUS Un, dous, tres, catro. Sae ti, que vén o gato.
 5. PINTO, PINTO Pinto, pinto, gagarabinto, teño unha vaca de vinte e cinco. Teño un boi que sabe arar; tamén sabe trompicar; dar a volta ben redonda esa nena que se esconda.
 6. PAVÍS, PAVÓS Pavís, pavós, a filla do rei casada con vós, merda “pra” vós, escollede vós.
 7. SORTELLIÑA, PEQUENIÑA Sortelliña, pequeniña, a de ouro e a de prata onde o rei repartía a nata, no horto de María Inés, corre “tu”, que che toca a vez.
 8. GALIÑA PINTADA Galiña pintada que andas pola casa de pau en pau. Valor, fedor. Toca, viola. Vai ti para fóra
 9. PELO GATO Pelo, gato, vinte, catro, un, dous, tres, catro.
 10. MEU PAI TEN UN CAIXON Meu pai ten un caixón cheo de puntas; dime neno/a cantas son. Unha, dúas, tres...
 11. DON EMILIO Don Emilio de Celanova tiña un gato e durmíalle fóra; colleu un pau e deulle na cola; salta Marica, salta para fóra.
 12. DON XULIÁN O Calan foi á misa; veu o can tragoulle a camisa. Vaite can, que non é pan, que é camisa do Calan.
 13. PAXARIÑO RECHINCHIÑO Paxariño, rechinchiño, vaite esconder detrás da pía de tía Inés que “te” toca a túa dita “ves”.
 14. PIN, PIN, ZARRAMACUTÍN Pin, pin, zarramacutín, cuca malla Serafin. Ti de ouro, ti de prata, tápate coa garavata.
 15. ESPETO FERRUXENTE Espeto furruxente saíu da porta do vento, a min me cheirou, a min me apestou, o bufo do cu de quen o botou.
 16. GATO, GATO Gato, gato maragato, dime a verdade se non te mato; un, dous, tres e catro.
 17. TACO, TACO Taco, taco, número catro, un, dous, tres, catro mil novecentos oitenta e catro.
 18. BARRABÍS, BARRABÁS Barrabís, barrabás, ti quedas e ti te vas.
 19. DEDÍN, DEDÍN Dedín, dedín, dixo Roquín. Cando o rei pasou por aquí todas as aves convidou menos unha que quedou.
 20. UNHE, DOLE Unhe , dole tele, catole quile, quilete estaba a raiña no seu gabinete chegou don Xil apagou o candil candil candilón conta vinte que vinte che son
 21. PACO, REPACO Paco, repaco camisa cagada foi á cociña comer a pescada. a pescada estaba fría e paco de cagarría
 22. XAN PERILLÁN Xan Perillán a cabalo dun can o can era coxo e tirouno a un pozo o pozo era frío e tirouno a un río o río era branco e tirouno a un campo o campo era roxo e tirouno a un toxo Xan Perillán berraba e o can escapaba.
 23. UN, DOUS, TRES Un, dous, tres. Paco, Perico e Andrés.
Advertisement