ครู

270 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ครู

  1. 2. 1. คุณรู้สึกอย่างไรกับการดูคลิป VDO  เรื่องใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้ <ul><li>รู้สึกว่าอยากเป็นครูมากขึ้นครับ เพราะอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติมาก ครูเป็นผู้ที่สั่งสอนให้เราเป็นคนดี ประพฤติดี ครูเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ให้ความรู้มากมายกับเรา โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ เพราะมีครูจึงมีเราทุกคน * </li></ul>
  2. 3. 2. คุณได้รับอะไรจากการดูคลิป VDO  เรื่องนี้ <ul><li>รู้สึกภูมิใจที่ได้เรียนครูครับ ทำให้เราได้เห็นคุณค่าของการเป็นครู </li></ul><ul><li>ครูเป็นผู้สั่งสอนเราให้เราเป็นคนดี ประพฤติดีต่อสังคม ไม่นำเอาความรู้ไปใช้ในทางที่ผิด ครูเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของชาติ เด็กจะดีได้ก็อยู่ที่ครูนี้ละครับ </li></ul>
  3. 4. 3.   จุดประสงค์ของการสร้าง  VDO   นี้เพื่ออะไร <ul><li>  ด้านพุทธิพิสัย เป็นจุดประสงค์เกี่ยวกับความรู้ด้านปัญญา ให้เราทราบถึงหน้าที่และความสำคัญของครู เพื่อนำความรู้ที่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ </li></ul><ul><li>จิตพิสัย นักเรียนตอบสนองกับความรู้สึกที่ดีต่อครูทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเป็นครู ที่ครูมอบความรู้ให้เรา ทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น เพราะครูคือผู้ชี้ทางที่ถูกและที่ดีให้กับเรา </li></ul><ul><li>ด้านทักษะพิสัย เป็นจุดประสงค์เกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหว ได้แสดงให้เห็นตัวอย่างครูที่ดีและความสำคัญของครูสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีได้ </li></ul>

×