SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
ÖĞRETİM ARAÇ
GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE
HAZIRLANMASI
DOÇ. DR. Agah Tuğrul
KORUCU
Pınar DURNA
ÖĞRETIM ARACI NEDIR?
•Öğretim aracı bir iletişim kanalı; kaynakla (öğretmen) öğrenciler
(alıcılar) arasında bilgi paylaşımına imkan sağlayan ortamlara verilen
genel isimdir.
•Öğretme-öğrenme sürecinde araç-gereçler genellikle öğretimi
desteklemek amacıyla kullanılır.
•İyi tasarlanmış öğretim araç-gereçleri öğretim sürecini zenginleştirir,
öğrenmeyi artırır.
•Ancak, unutmamak gerekir ki bir öğretim aracı ne kadar mükemmel
olursa olsun, mesaj kötü tasarlanmışsa öğrenme açısından hiçbir
yararı olmayacaktır.
•Aynı şekilde, eğer mesaj çok iyi tasarlanmış fakat yerinde ve etkili
sunulmamışsa, benzer olumsuz sonuçlar meydana gelecektir.
NEDEN GEREKLIDIR?
Öğretimi destekler. Öğrenmeyi kolaylaştırır ve daha kalıcı olmasına
katkı sağlar.
Öğretim araç-gereçleri öğretim sürecini zenginleştirir, öğrenmeyi
artırır.
 Çoklu öğrenme ortamı sağlarlar.
Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olurlar.
 Dikkat Çekerler -Motive ederler.
 Hatırlamayı kolaylaştırırlar.
 Soyut kavram, olgu ve olayları somutlaştırırlar.
 Zamandan tasarruf sağlarlar.
 Güvenli gözlem yapma olanağı sağlarlar.
 Farklı zamanlarda birbiriyle tutarlı içeriğin sunulmasını sağlarlar.
 Tekrar tekrar kullanılabilirler.
 İçeriği basitleştirerek anlamayı kolaylaştırır.
SEÇIMINI ETKILEYEN FAKTÖRLER
1)Öğretmenin Özellikleri
-Araç-gereçlerin etkililiğine inanma,
istekli olma.
-Kullanım bilgi ve becerisine sahip olma.
2)Öğrenci Özellikleri
-Öğrenme tercihleri
-Bireysel farklılıklar
-Seviye
3)Öğrenim Kazanımı
- Bilişsel
- Duyuşsal
- Devimsel
4) Öğretim Ortamı
Özellikleri
-Ortamın özellikleri
(büyüklüğü, niteliği,
ışıklandırma)
-Sınıf,
Laboratuvar,
Alan Gezisi vb.
özellikte olma.
-Öğrenci sayısı
-Sınıf düzeni
5)Araç Gereç Özellikleri
ARAÇ GEREÇ SEÇIMINDE ÖĞRETIM
ORTAMI
Öğretim için seçilen ortam, öğretimin kalitesini doğrudan doğruya
etkiler, çünkü bazı konular en iyi sınıf ortamında, bazıları laboratuvar
ortamında ve bazıları da bireysel çalışma materyalleriyle
öğretilebilir/öğrenilebilir.
 Sınıflar büyüklük, şekil, ışıklandırma, oturma düzeni vs. bakımından
birbirlerinden farklılık gösterebilir. Bu faktörler, yöntem ve araç-
gereçlerin kullanımını etkileyecektir.
 Atölye ortamı öğrencilerin becerileri gerçek bir iş ortamında tecrübe
edinmesi gerektiğinde kullanılır. İyi bir atölye ortamı mümkün
olduğunca gerçek iş ortamına benzemelidir.
 Öğretim için en anlamlı ilke, yöntem ve araç-gereçlerin kullanımı
planlanabilir, ancak var olan ortam bunların kullanımını sınırlıyorsa,
öğretimin başarılı olması zorlaşacaktır.
BILIŞSEL DAVRANIŞLAR AÇISINDAN ARAÇ GEREÇ
SEÇIMI
(SÖZEL BILGI)
 Sözel bilgilerin öğretiminde kullanılabilecek araçlardan biri yazılı
materyallerdir. Ana fikirlerin hatırlanmasını kolaylaştırmak, öğrencilerin
ilgisini çekmek için görseller kullanılmalıdır.
 Grafikler sözel bilgilerin organizasyonu ve aralarındaki ilişkileri
göstererek öğrencilerin bilgiyi anlama ve hatırlamalarını kolaylaştırır.
 Bilgisayar alıştırma programları öğrenilmiş sözel bilgilerin
pekiştirilmesi amacıyla kullanılabilir.
 Ses kayıtları, ucuz ve mesajın istenildiği kadar tekrarlanmasına imkan
sağladığından sözel bilgilerin öğretiminde yararlı bir araçtır.
BILIŞSEL DAVRANIŞLAR KAZANDIRMADA ARAÇ
GEREÇ SEÇIMI
(AYIRT ETME BECERILERI)
 Gerçek eşyaların kullanılması, ayırt etme becerilerinin öğretiminde
etkili bir yaklaşımdır.
 Eşyaların modelleri ya da resimleri de ayırt etme becerilerinin
öğretiminde etkili olarak kullanılabilir.
 Eğer öğrenci sayısı fazla ise, ayırt edilecek kavram ya da eşya ile
ilgili örnekler tepegöz ya da slayt kullanılarak perdeye yansıtılabilir.
 Eğer renk ayırt edilecek nesnelerin önemli bir özelliği ise,
materyallerin tasarımında kesinlikle kullanılmalıdır.
 Sesler arasındaki farkın öğretiminde gerçek sesler ya da bunların
kayıt edildiği kasetler kullanılmalıdır.
BILIŞSEL DAVRANIŞLAR KAZANDIRMADA ARAÇ
GEREÇ SEÇIMI
(KAVRAM ÖĞRENME)
 Mümkünse kavramla ilgili gerçek örnekler kullanılmalıdır.
 Resimler, gerçek eşyaların yerine kullanılabilir ve bazen elde etmesi
ve kullanması daha kolaydır.
 Hareketli resimler ve videolar önemli bir özelliği hareket olan
kavramların öğretiminde etkilidir.
 Bilgisayar simulasyon programları etkili bir araçtır.
 Soyut bazı kavramlar modeller ve görsel analojilerin kullanılmasıyla
açık hale getirilebilir.
 Kurallar oldukça yapılandırılmış ve aşamalı olduklarından,
diyagramlar, akış şemaları ve algoritma türü materyallerin kullanımı
kural kullanma becerilerinin öğretiminde yararlıdır
 Bilgisayar destekli öğretim yazılımları matematik ve dil öğretiminde
kural becerilerinin kazandırılmasında etkili olarak kullanılabilir.
BILIŞSEL DAVRANIŞLAR KAZANDIRMADA ARAÇ
GEREÇ SEÇIMI
(KURAL KULLANMA BECERILERI)
DUYUŞSAL DAVRANIŞLARIN KAZANDIRILMASINDA
ARAÇ GEREÇ SEÇIMI
 Duyuşsal davranışların nasıl öğrenildiğine yönelik araştırmalara
göre, en etkili yöntemlerden biri yaptıklarından dolayı ödüllendirilen
ve saygı duyulan birini gözlemektir. Bu nedenle, duyuşsal
davranışların kazandırılmasına yönelik öğretim insan modeline dayalı
olmalıdır.
 Sınıfa konuşmak üzere uygun kişiler davet edilebilir veya bu kişilerin
konuşmaları bir videoya çekilerek sınıfta öğrencilere izlettirilebilir.
Hareketsiz resimler daha az etkili olmakla birlikte, tartışmayı
başlatmak amacıyla kullanılabilir.
Uygun tutumların geliştirilmesi için bireyler hakkında yazılmış
materyallerin okunması, ses kayıtlarının dinlenmesi de etkili bir
yöntemdir.
PSIKO- MOTOR BECERILERIN KAZANDIRILMASINDA
ARAÇ GEREÇ SEÇIMI
 Psikomotor becerilerin öğretiminde hareket gösteren araçlar yararlıdır.
 Videolu mikro öğretim tekniği - öğretmen beceriyi gösterir, gösteri
videoya çekilir ve yeniden incelemek için oynatılır- yararlı bir geri
bildirim metodudur.
 Film ve video bölümleri kritik hareketlerin detaylı olarak algılaması
açısından çok hızlıdır. Hareketsiz filmler ya da yavaşlatılmış filmler bu
problemi çözebilir.
ÖĞRETIM MATERYALI HAZIRLAMA
ILKELERI
 Basit, sade ve anlaşılır olmalıdır.
Dersin öğrenim kazanımlarına uygun seçilmeli ve hazırlanmalıdır.
Dersin konusunu oluşturan içeriğin tümünü değil, yalnızca özet
bilgiyi kapsamalıdır.
Görsel özellikler (resim, grafik vb.) Önemli noktaları vurgulamak
amacıyla kullanılmalı, aşırılıktan uzak olmalıdır.
 İçerisinde kullanılan yazılı metin ve görsel-işitsel öğeler öğrencinin
pedagojik özelliklerine uygun olmalı ve gerçek hayatıyla tutarlık
göstermelidir.
Öğrenciye alıştırma-uygulama olanağı sağlamalıdır.
 Olabildiğince gerçek hayatı yansıtmalıdır.
 Her öğrencinin erişimine ve kullanımına açık olmalıdır.
 Dayanıklı olmalı, tek seferde zarar görmemelidir.
 Gerektiğinde kolayca geliştirilmeli ve güncellenebilmelidir.

More Related Content

Similar to ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx

Bi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇m
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇mBi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇m
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇m
BüşRa Yndk
 
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptxÖğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
hikmetbelge
 
öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx
öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptxöğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx
öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx
ssuser283336
 
öğRetim YöNtem Ve Teknikleri1
öğRetim YöNtem Ve Teknikleri1öğRetim YöNtem Ve Teknikleri1
öğRetim YöNtem Ve Teknikleri1
pembesakalli89
 

Similar to ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx (20)

Görsel elektronik.pptx
Görsel elektronik.pptxGörsel elektronik.pptx
Görsel elektronik.pptx
 
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇m
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇mBi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇m
Bi̇lgi̇sayar destekli̇ öğreti̇m
 
Öğretim araç gereçlerinin hazırlanması.ppt
Öğretim araç gereçlerinin hazırlanması.pptÖğretim araç gereçlerinin hazırlanması.ppt
Öğretim araç gereçlerinin hazırlanması.ppt
 
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLARÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
ÖĞRETİMDE GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR
 
öğretim materyalleri seçimi ve hazırlanması.pptx
öğretim materyalleri seçimi ve hazırlanması.pptxöğretim materyalleri seçimi ve hazırlanması.pptx
öğretim materyalleri seçimi ve hazırlanması.pptx
 
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptxöğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
 
görsel-işitsel araçlar.pptx
görsel-işitsel araçlar.pptxgörsel-işitsel araçlar.pptx
görsel-işitsel araçlar.pptx
 
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptxÖğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
 
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptxÖğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
Öğretim_Araç_Gereçlerin_Seçimi_Hikmet_Belge_Doç.Dr.Agah_Tuğrul_Korucu.pptx
 
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptxöğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
öğretim araç gereçlerin seçimi.pptx
 
Mustafa bali
Mustafa baliMustafa bali
Mustafa bali
 
Harmanlanmis ogrenme ortamlari
Harmanlanmis ogrenme ortamlariHarmanlanmis ogrenme ortamlari
Harmanlanmis ogrenme ortamlari
 
öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx
öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptxöğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx
öğretim teknolojileri, görsel işitsel araçlar.pptx
 
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptx
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptxGörsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptx
Görsel İşitsel Elektronik Araçlar.pptx
 
EVRENSEL ÖĞRENME TASARIMIVE İLKELERİ.pdf
EVRENSEL ÖĞRENME TASARIMIVE İLKELERİ.pdfEVRENSEL ÖĞRENME TASARIMIVE İLKELERİ.pdf
EVRENSEL ÖĞRENME TASARIMIVE İLKELERİ.pdf
 
öğRetim YöNtem Ve Teknikleri1
öğRetim YöNtem Ve Teknikleri1öğRetim YöNtem Ve Teknikleri1
öğRetim YöNtem Ve Teknikleri1
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
 
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptxÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ.pptx
 
öğretim materyallerinin değerlendirilmsei.pptx
öğretim materyallerinin değerlendirilmsei.pptxöğretim materyallerinin değerlendirilmsei.pptx
öğretim materyallerinin değerlendirilmsei.pptx
 
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
 

More from pinar27 (13)

Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptxÖğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
Öğretimde kullanılan araç- gereçler.pptx
 
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptx
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptxTEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptx
TEKNOLOJİ PLANLAMASI.pptx
 
Öğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptx
Öğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptxÖğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptx
Öğretim materyalLERinin değerlendirilmesi.pptx
 
KAVRAM HARİTASI.pptx
KAVRAM HARİTASI.pptxKAVRAM HARİTASI.pptx
KAVRAM HARİTASI.pptx
 
ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ.pptxETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ.pptx
ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ.pptx
 
BLOOM TAKSANOMİSİ.pptx
BLOOM TAKSANOMİSİ.pptxBLOOM TAKSANOMİSİ.pptx
BLOOM TAKSANOMİSİ.pptx
 
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptxGAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
GAGNE 9 ADIM KURAMI.pptx
 
ADDİE MODELİ.pptx
ADDİE MODELİ.pptxADDİE MODELİ.pptx
ADDİE MODELİ.pptx
 
GESTALT MODELİ.pptx
GESTALT MODELİ.pptxGESTALT MODELİ.pptx
GESTALT MODELİ.pptx
 
BİLİŞSEL YÜK TEORİSİ.pptx
BİLİŞSEL YÜK TEORİSİ.pptxBİLİŞSEL YÜK TEORİSİ.pptx
BİLİŞSEL YÜK TEORİSİ.pptx
 
İKİLİ KODLAMA TEORİSİ.pptx
İKİLİ KODLAMA TEORİSİ.pptxİKİLİ KODLAMA TEORİSİ.pptx
İKİLİ KODLAMA TEORİSİ.pptx
 
BİLGİ İŞLEME KURAMI.pptx
BİLGİ İŞLEME KURAMI.pptxBİLGİ İŞLEME KURAMI.pptx
BİLGİ İŞLEME KURAMI.pptx
 
İhtiyaç analizii.pptx
İhtiyaç analizii.pptxİhtiyaç analizii.pptx
İhtiyaç analizii.pptx
 

ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI.pptx

 • 1. ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI DOÇ. DR. Agah Tuğrul KORUCU Pınar DURNA
 • 2. ÖĞRETIM ARACI NEDIR? •Öğretim aracı bir iletişim kanalı; kaynakla (öğretmen) öğrenciler (alıcılar) arasında bilgi paylaşımına imkan sağlayan ortamlara verilen genel isimdir. •Öğretme-öğrenme sürecinde araç-gereçler genellikle öğretimi desteklemek amacıyla kullanılır. •İyi tasarlanmış öğretim araç-gereçleri öğretim sürecini zenginleştirir, öğrenmeyi artırır. •Ancak, unutmamak gerekir ki bir öğretim aracı ne kadar mükemmel olursa olsun, mesaj kötü tasarlanmışsa öğrenme açısından hiçbir yararı olmayacaktır. •Aynı şekilde, eğer mesaj çok iyi tasarlanmış fakat yerinde ve etkili sunulmamışsa, benzer olumsuz sonuçlar meydana gelecektir.
 • 3. NEDEN GEREKLIDIR? Öğretimi destekler. Öğrenmeyi kolaylaştırır ve daha kalıcı olmasına katkı sağlar. Öğretim araç-gereçleri öğretim sürecini zenginleştirir, öğrenmeyi artırır.  Çoklu öğrenme ortamı sağlarlar.
 • 4. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olurlar.  Dikkat Çekerler -Motive ederler.  Hatırlamayı kolaylaştırırlar.  Soyut kavram, olgu ve olayları somutlaştırırlar.  Zamandan tasarruf sağlarlar.  Güvenli gözlem yapma olanağı sağlarlar.  Farklı zamanlarda birbiriyle tutarlı içeriğin sunulmasını sağlarlar.  Tekrar tekrar kullanılabilirler.  İçeriği basitleştirerek anlamayı kolaylaştırır.
 • 5. SEÇIMINI ETKILEYEN FAKTÖRLER 1)Öğretmenin Özellikleri -Araç-gereçlerin etkililiğine inanma, istekli olma. -Kullanım bilgi ve becerisine sahip olma. 2)Öğrenci Özellikleri -Öğrenme tercihleri -Bireysel farklılıklar -Seviye 3)Öğrenim Kazanımı - Bilişsel - Duyuşsal - Devimsel
 • 6. 4) Öğretim Ortamı Özellikleri -Ortamın özellikleri (büyüklüğü, niteliği, ışıklandırma) -Sınıf, Laboratuvar, Alan Gezisi vb. özellikte olma. -Öğrenci sayısı -Sınıf düzeni 5)Araç Gereç Özellikleri
 • 7. ARAÇ GEREÇ SEÇIMINDE ÖĞRETIM ORTAMI Öğretim için seçilen ortam, öğretimin kalitesini doğrudan doğruya etkiler, çünkü bazı konular en iyi sınıf ortamında, bazıları laboratuvar ortamında ve bazıları da bireysel çalışma materyalleriyle öğretilebilir/öğrenilebilir.  Sınıflar büyüklük, şekil, ışıklandırma, oturma düzeni vs. bakımından birbirlerinden farklılık gösterebilir. Bu faktörler, yöntem ve araç- gereçlerin kullanımını etkileyecektir.  Atölye ortamı öğrencilerin becerileri gerçek bir iş ortamında tecrübe edinmesi gerektiğinde kullanılır. İyi bir atölye ortamı mümkün olduğunca gerçek iş ortamına benzemelidir.  Öğretim için en anlamlı ilke, yöntem ve araç-gereçlerin kullanımı planlanabilir, ancak var olan ortam bunların kullanımını sınırlıyorsa, öğretimin başarılı olması zorlaşacaktır.
 • 8. BILIŞSEL DAVRANIŞLAR AÇISINDAN ARAÇ GEREÇ SEÇIMI (SÖZEL BILGI)  Sözel bilgilerin öğretiminde kullanılabilecek araçlardan biri yazılı materyallerdir. Ana fikirlerin hatırlanmasını kolaylaştırmak, öğrencilerin ilgisini çekmek için görseller kullanılmalıdır.  Grafikler sözel bilgilerin organizasyonu ve aralarındaki ilişkileri göstererek öğrencilerin bilgiyi anlama ve hatırlamalarını kolaylaştırır.  Bilgisayar alıştırma programları öğrenilmiş sözel bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla kullanılabilir.  Ses kayıtları, ucuz ve mesajın istenildiği kadar tekrarlanmasına imkan sağladığından sözel bilgilerin öğretiminde yararlı bir araçtır.
 • 9. BILIŞSEL DAVRANIŞLAR KAZANDIRMADA ARAÇ GEREÇ SEÇIMI (AYIRT ETME BECERILERI)  Gerçek eşyaların kullanılması, ayırt etme becerilerinin öğretiminde etkili bir yaklaşımdır.  Eşyaların modelleri ya da resimleri de ayırt etme becerilerinin öğretiminde etkili olarak kullanılabilir.  Eğer öğrenci sayısı fazla ise, ayırt edilecek kavram ya da eşya ile ilgili örnekler tepegöz ya da slayt kullanılarak perdeye yansıtılabilir.  Eğer renk ayırt edilecek nesnelerin önemli bir özelliği ise, materyallerin tasarımında kesinlikle kullanılmalıdır.  Sesler arasındaki farkın öğretiminde gerçek sesler ya da bunların kayıt edildiği kasetler kullanılmalıdır.
 • 10. BILIŞSEL DAVRANIŞLAR KAZANDIRMADA ARAÇ GEREÇ SEÇIMI (KAVRAM ÖĞRENME)  Mümkünse kavramla ilgili gerçek örnekler kullanılmalıdır.  Resimler, gerçek eşyaların yerine kullanılabilir ve bazen elde etmesi ve kullanması daha kolaydır.  Hareketli resimler ve videolar önemli bir özelliği hareket olan kavramların öğretiminde etkilidir.  Bilgisayar simulasyon programları etkili bir araçtır.  Soyut bazı kavramlar modeller ve görsel analojilerin kullanılmasıyla açık hale getirilebilir.
 • 11.  Kurallar oldukça yapılandırılmış ve aşamalı olduklarından, diyagramlar, akış şemaları ve algoritma türü materyallerin kullanımı kural kullanma becerilerinin öğretiminde yararlıdır  Bilgisayar destekli öğretim yazılımları matematik ve dil öğretiminde kural becerilerinin kazandırılmasında etkili olarak kullanılabilir. BILIŞSEL DAVRANIŞLAR KAZANDIRMADA ARAÇ GEREÇ SEÇIMI (KURAL KULLANMA BECERILERI)
 • 12. DUYUŞSAL DAVRANIŞLARIN KAZANDIRILMASINDA ARAÇ GEREÇ SEÇIMI  Duyuşsal davranışların nasıl öğrenildiğine yönelik araştırmalara göre, en etkili yöntemlerden biri yaptıklarından dolayı ödüllendirilen ve saygı duyulan birini gözlemektir. Bu nedenle, duyuşsal davranışların kazandırılmasına yönelik öğretim insan modeline dayalı olmalıdır.  Sınıfa konuşmak üzere uygun kişiler davet edilebilir veya bu kişilerin konuşmaları bir videoya çekilerek sınıfta öğrencilere izlettirilebilir. Hareketsiz resimler daha az etkili olmakla birlikte, tartışmayı başlatmak amacıyla kullanılabilir. Uygun tutumların geliştirilmesi için bireyler hakkında yazılmış materyallerin okunması, ses kayıtlarının dinlenmesi de etkili bir yöntemdir.
 • 13. PSIKO- MOTOR BECERILERIN KAZANDIRILMASINDA ARAÇ GEREÇ SEÇIMI  Psikomotor becerilerin öğretiminde hareket gösteren araçlar yararlıdır.  Videolu mikro öğretim tekniği - öğretmen beceriyi gösterir, gösteri videoya çekilir ve yeniden incelemek için oynatılır- yararlı bir geri bildirim metodudur.  Film ve video bölümleri kritik hareketlerin detaylı olarak algılaması açısından çok hızlıdır. Hareketsiz filmler ya da yavaşlatılmış filmler bu problemi çözebilir.
 • 14. ÖĞRETIM MATERYALI HAZIRLAMA ILKELERI  Basit, sade ve anlaşılır olmalıdır. Dersin öğrenim kazanımlarına uygun seçilmeli ve hazırlanmalıdır. Dersin konusunu oluşturan içeriğin tümünü değil, yalnızca özet bilgiyi kapsamalıdır. Görsel özellikler (resim, grafik vb.) Önemli noktaları vurgulamak amacıyla kullanılmalı, aşırılıktan uzak olmalıdır.  İçerisinde kullanılan yazılı metin ve görsel-işitsel öğeler öğrencinin pedagojik özelliklerine uygun olmalı ve gerçek hayatıyla tutarlık göstermelidir.
 • 15. Öğrenciye alıştırma-uygulama olanağı sağlamalıdır.  Olabildiğince gerçek hayatı yansıtmalıdır.  Her öğrencinin erişimine ve kullanımına açık olmalıdır.  Dayanıklı olmalı, tek seferde zarar görmemelidir.  Gerektiğinde kolayca geliştirilmeli ve güncellenebilmelidir.