Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Onderzoeksvraag - Thema 4 Scriptieworkshop

2,868 views

Published on

verkregen via HRO

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Onderzoeksvraag - Thema 4 Scriptieworkshop

  1. 1. Workshop scriptie Thema 4 Onderzoeksvraag
  2. 2. Checklist onderzoeksvraag <ul><li>Is de vraag neutraal geformuleerd? </li></ul><ul><ul><li>Neem in de formulering geen stelling in </li></ul></ul><ul><ul><li>Vermijd woorden als ‘perfect’, ‘wanbeleid’ etc. </li></ul></ul><ul><li>Is de vraag voor éé n uitleg vatbaar? </li></ul><ul><ul><li>Heldere formulering </li></ul></ul><ul><ul><li>Zorg dat alle lezers de vraag op dezelfde manier interpreteren </li></ul></ul><ul><li>Is de vraag goed afgebakend? </li></ul><ul><ul><li>Is het helder welke zaken wel en welke niet bestudeerd worden? </li></ul></ul><ul><li>Vormen de deelvragen een precisering van de centrale vraag? </li></ul><ul><ul><li>Wordt met de beantwoording van de deelvragen de onderzoeksvraag beantwoord? </li></ul></ul><ul><ul><li>Zijn alle deelvragen nodig voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag? Als niet: schrappen </li></ul></ul><ul><ul><li>Zijn er overlappende deelvragen? Zo ja: schrappen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tip: beperk je tot een paar deelvragen (drie, maximaal vier deelvragen) </li></ul></ul></ul>

×