Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Riadenie a prevádzka internetového projektu Trochu kamennej teórie a aplikácia na projekt 30plus
Umiestnenie projektu <ul><li>Kamenný svet </li></ul><ul><ul><li>Vždy </li></ul></ul><ul><li>Internet </li></ul><ul><ul><li...
Kamenný svet internetového projektu <ul><li>Právna forma – s.r.o.- sídlo – a sme ukotvený </li></ul><ul><li>Účtovníctvo – ...
Podnikanie <ul><li>Firemná štruktúra </li></ul><ul><ul><li>Definovať funkcie - nehmotný súbor činností. </li></ul></ul><u...
Kto bude pracovať = Koho budeme platiť <ul><li>Ľud – ceny do tomboly (marketing) </li></ul><ul><li>Databáza – zmysluplné d...
Vonkajšia prezentácia <ul><li>Samotná služba </li></ul><ul><li>Servisné stránky </li></ul><ul><ul><li>O firme </li></ul></...
Východiská 30plus <ul><li>Všetko je na webe </li></ul><ul><li>Všetko sa spomenulo </li></ul><ul><li>Všetko niekto hľadal –...
Ciele 30plus <ul><li>Sémantický web – vysoko štrukturované dáta v databázach 30plus </li></ul><ul><li>Súvislosti – vytvore...
30plus <ul><li>Kolaboratívna rešerš </li></ul><ul><ul><li>Výzva pre zadávanie článkov danej témy ostatným členom klubu 30p...
1. Generálny princíp 30plus <ul><li>Pridaním článku s novým typom obsahu sa automaticky vytvorí nová téma a začne sa zbier...
2. Generálny princíp 30plus <ul><li>Akciový web – každému podľa jeho zásluh na tvorbe obsahu </li></ul><ul><ul><li>Prostri...
Úlohy pre rozvoj 30plus <ul><li>Ľudské zdroje </li></ul><ul><ul><li>Členovia klubu 30plus – akciový web </li></ul></ul><ul...
Klub 30plus – ďalší rozvoj <ul><li>Sieť blogov  na rôzne, aj okrajové témy, kde by prispievali 2-3 ľudia spoločne. </li><...
14. obrázok <ul><li>Tento je navyše, aby som nemal 13 obrázkov. </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Riadenie a prevádzka internetového projektu

889 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Riadenie a prevádzka internetového projektu

 1. 1. Riadenie a prevádzka internetového projektu Trochu kamennej teórie a aplikácia na projekt 30plus
 2. 2. Umiestnenie projektu <ul><li>Kamenný svet </li></ul><ul><ul><li>Vždy </li></ul></ul><ul><li>Internet </li></ul><ul><ul><li>Má to význam? </li></ul></ul>
 3. 3. Kamenný svet internetového projektu <ul><li>Právna forma – s.r.o.- sídlo – a sme ukotvený </li></ul><ul><li>Účtovníctvo – daňový poradca </li></ul><ul><ul><li>DPH </li></ul></ul><ul><ul><li>Mzdy </li></ul></ul><ul><li>Zmluvy - právnik </li></ul><ul><li>Štátna správa </li></ul><ul><ul><li>Osobné údaje </li></ul></ul><ul><ul><li>Odpad, kancelárie, požiarnici </li></ul></ul><ul><ul><li>Štatistika </li></ul></ul><ul><ul><li>Maloobchodná prevádzka, kancelárie </li></ul></ul><ul><li>Špecifické požiadavky podľa druhu projektu </li></ul><ul><ul><li>Zdravotníctvo – regulované odvetvie </li></ul></ul><ul><li>Poistenie </li></ul>
 4. 4. Podnikanie <ul><li>Firemná štruktúra </li></ul><ul><ul><li>Definovať funkcie - nehmotný súbor činností. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Projektový manažér – jediný chápe o čo vlastne ide </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Marketér- kto bude draho predávať vaše vedomosti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A mnoho ďalších (napr. upratovačka) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Obsadiť živými ľuďmi (schizofrénia povolená) </li></ul></ul><ul><ul><li>Spôsob komunikácie medzi funkciami (porady, IM...) </li></ul></ul><ul><li>Predmet podnikania </li></ul><ul><li>Ciele podnikania </li></ul><ul><ul><li>Merateľné </li></ul></ul><ul><ul><li>Krátkodobé </li></ul></ul><ul><ul><li>Dlhodobé </li></ul></ul>
 5. 5. Kto bude pracovať = Koho budeme platiť <ul><li>Ľud – ceny do tomboly (marketing) </li></ul><ul><li>Databáza – zmysluplné dáta majú svoju cenu </li></ul><ul><li>Zamestnanci – platy (v super hrubom) </li></ul><ul><li>Podnikateľ – zisk (v super čistom) </li></ul>
 6. 6. Vonkajšia prezentácia <ul><li>Samotná služba </li></ul><ul><li>Servisné stránky </li></ul><ul><ul><li>O firme </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pre dodávateľov </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pre odberateľov </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pre média </li></ul></ul></ul><ul><li>SEO servis </li></ul><ul><ul><li>Microsite </li></ul></ul><ul><ul><li>Seo spam </li></ul></ul><ul><li>Offline prezentácia – využije prvky online sveta </li></ul>
 7. 7. Východiská 30plus <ul><li>Všetko je na webe </li></ul><ul><li>Všetko sa spomenulo </li></ul><ul><li>Všetko niekto hľadal – štruktúra dát pre SERP </li></ul><ul><li>Všetko niekto záložkoval - tagy </li></ul><ul><li>O všetkom niekto písal – tagy, kategórie, kľúčové slová </li></ul><ul><li>=== podmienky pre sémantický web by sme mali </li></ul>
 8. 8. Ciele 30plus <ul><li>Sémantický web – vysoko štrukturované dáta v databázach 30plus </li></ul><ul><li>Súvislosti – vytvorenie väzieb medzi nesúvisiacimi dátami prostredníctvom súvisiacich dát </li></ul><ul><li>Rešeršná práca – 30plus bude miestom pre vašu rešeršnú prácu – tvorba sémantiky – uzavretie kruhu </li></ul>
 9. 9. 30plus <ul><li>Kolaboratívna rešerš </li></ul><ul><ul><li>Výzva pre zadávanie článkov danej témy ostatným členom klubu 30plus </li></ul></ul><ul><li>Nadčasovosť informácii na webe </li></ul><ul><ul><li>Časové značky </li></ul></ul><ul><ul><li>Lokalizačné značky </li></ul></ul><ul><li>Komercionalizácia informácii </li></ul><ul><ul><li>Informačný mix súčasného sveta obsahuje komerčné informácie ako samozrejmú súčasť </li></ul></ul><ul><ul><li>Disclaimer ako povinný atribút </li></ul></ul>
 10. 10. 1. Generálny princíp 30plus <ul><li>Pridaním článku s novým typom obsahu sa automaticky vytvorí nová téma a začne sa zbieranie informácii, triedenie, značkovanie prostredníctvom </li></ul><ul><ul><li>Práce ľudu </li></ul></ul><ul><ul><li>Zdrojových databáz </li></ul></ul><ul><ul><li>Zamestnancov – členov klubu 30plus </li></ul></ul><ul><ul><li>Podnikateľa – Ups, podnikatelia nepracujú, ale riadia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Externých služieb skrz ich API </li></ul></ul>
 11. 11. 2. Generálny princíp 30plus <ul><li>Akciový web – každému podľa jeho zásluh na tvorbe obsahu </li></ul><ul><ul><li>Prostriedkom je jedna zastrešujúca firma </li></ul></ul><ul><ul><li>Vzájomná dôvera </li></ul></ul><ul><ul><li>Zmluvné vzťahy </li></ul></ul>
 12. 12. Úlohy pre rozvoj 30plus <ul><li>Ľudské zdroje </li></ul><ul><ul><li>Členovia klubu 30plus – akciový web </li></ul></ul><ul><ul><li>ĽUD – marketingové nástroje davovej motivácie </li></ul></ul><ul><li>Integrácia izolovaných služieb prostredníctvom API </li></ul><ul><li>Grafické rozhranie </li></ul>
 13. 13. Klub 30plus – ďalší rozvoj <ul><li>Sieť blogov  na rôzne, aj okrajové témy, kde by prispievali 2-3 ľudia spoločne. </li></ul><ul><li>Potenciál blogerov v produkcii textov akéhokoľvek druhu </li></ul><ul><li>Organizovanie blogovacích carnevalov </li></ul><ul><li>Otvor do distribuovanej a diskrétnej blogosféry pre komerciu </li></ul><ul><li>Posedenie pri samovare </li></ul>
 14. 14. 14. obrázok <ul><li>Tento je navyše, aby som nemal 13 obrázkov. </li></ul>

×