Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Somedata ja joukkoistaminen kaupunkisuunnittelussa

303 views

Published on

Esitys 15.1.2018 #Kaupunkisome - kuplia vai kansanvaltaa? -tapahtumassa Helsingin yliopiston Tiedekulmassa.

Published in: Social Media
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Somedata ja joukkoistaminen kaupunkisuunnittelussa

  1. 1. Miten somedataa ja joukkoistamista voidaan hyödyntää kaupunkisuunnittelussa? Pilvi Nummi tohtorikoulutettava, Aalto-yliopisto #Kaupunkisome – Kuplia vai kansanvaltaa? 15.1.2018 Tiedekulma
  2. 2. ”Kaupunkisuunnittelu siirtyy pois professioon ja asiantuntijajargoniin perustuvasta sulkeutuneisuudesta kohti käytäntöjä, joissa hallinto ja kansalaisten toiminta tukevat parhaimmillaan toinen toisiaan.” Lähde: Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa –kysely 2016
  3. 3. 6 % 10 % 10 % 19 % 26 % 29 % 36 % 36 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % Olemme hyödyntäneet sosiaalisen median data-analyysia Muulla tavalla En osaa sanoa Keskusteluista on laadittu yhteenvetoja Emme ole käyttäneet Olemme hyödyntäneet somessa jaettuja kuvia tai muuta… Suunnitelmista on keskusteltu prosessin aikana netissä Tietoa on kerätty alkuvaiheessa suunnittelun lähtötiedoksi Miten olette käyttäneet sosiaalista mediaa suunnittelussa? (n=157) Lähde: Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa –kysely 2016 / Pilvi Nummi Eniten somea käytetään tiedon keruuseen ja suunnitelmien keskusteluttamiseen. Yli neljännes ei ole käyttänyt somea suunnittelussa. Somedata ei vielä juuri käytetä.
  4. 4. Ihmisten toiminta Kaupunkirakenne Kokemukset Somedata tutkimuksessa 15.1.2018 4 Mielipiteet Tunteet Arvot Puheen- aiheet Maisema- kokemukset Ääni- maailma Stressi Segre- gaatiota Liikkumis- malleja Tärkeitä paikkoja Todellista maankäyttöä Alueiden ominais- piirteitä
  5. 5. Joukkoistamisessa on kyse tehtävän tai ongelman ratkaisemisen ulkoistamisesta laajalle ulkopuoliselle ihmisjoukolle avoimena kutsuna. Jeffrey Howe, 2006 Kaupunkisuunnittelussa voidaan hyödyntää joukkoistamista erityisesti kansalaisten osallistumisen edistämisessä. Daren C. Brabham, 2009 Joukkoistaminen tapahtuu verkossa (tai somessa). Osallistujajoukko on laaja ja monipuolinen. Liittyy suunnittelutehtävän tai -ongelman ratkaisemiseen.
  6. 6. 1. Paikallisen tiedon keruu: kokemukset ja arvostukset 2. Ehdotukset ja ideointi 3. Suunnitteluratkaisuiden laatiminen 4. Vaihtoehtojen arviointi ja parhaan ratkaisun valitseminen ? ? Joukkoistamisen portaat kaupunkisuunnittelussa
  7. 7. ”Kaupunkisuunnittelu siirtyy pois professioon ja asiantuntijajargoniin perustuvasta sulkeutuneisuudesta kohti käytäntöjä, joissa hallinto ja kansalaisten toiminta tukevat parhaimmillaan toinen toisiaan.” Lähde: Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa –kysely 2016
  8. 8. Kiitos! Pilvi Nummi tohtorikoulutettava, Aalto-yliopisto pilvi.nummi@aalto.fi Twitter: @pilvinummi

×