Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els Barbarismes

1,803 views

Published on

Els barbarismes

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Els Barbarismes

  1. 1. ELS BARBARISMES www.fecla.wordpress.com C/ San Rafael, 25 46701-Gandia Tfno. 962 965 096 [email_address] www.escolapiasgandia.es Departament llengua i valencià Pilar Román COL.LEGI ESCOLÀPIES GANDIA
  2. 2. Els barbarismes Un barbarisme és una paraula d’una altra llengua que és usada en lloc de la que té la llengua pròpia per a designar el mateix concepte. Una interferència lingüística és l’ús inadequat d’una paraula estranya en la llengua pròpia durant el procés d’aprenentatge d’una altra llengua.
  3. 3. Barbarismes Exemples Apellido bocadillo jamón basura cognom entrepà pernil fem

×