Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seminari de coordinació 1 1314

319 views

Published on

Presentació seminari PILE conv 2013-15 a BCO.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seminari de coordinació 1 1314

 1. 1. Seminari d’intercanvi: Centres amb projectes PILE ST a Barcelona Comarques Sessió 1 Neus Lorenzo
 2. 2. CONTINGUT FORMACIÓ 6 sessions presencials + treball en centre Espai col·laboratiu en línia Objectiu general: Acompanyament per a la gestió d’aula i administrativa. Dinamització i difusió de pràctiques efectives. Contingut de les sessions: • • • • • • 1a Sessió: Objectius i planificació d’estratègies Neus Lorenzo 2a Sessió: Aspectes metodològics i activitats de referència 3a Sessió: Avaluació i seguiment del resultats 4a Sessió: Ús de recursos i eines didàctiques específiques 5a Sessió: Difusió i implicació de la comunitat educativa 6a Sessió: Consolidació de processos i transferència d’actuacions
 3. 3. OBJECTIUS DE LA SESSIÓ • • • • Parlar sobre la gestió del PILE i extraescolars. Compartir els trets bàsics del PILE de cada centre. Utilitzar l’entorn col·laboratiu. Definir el PILE com a projecte de centre. Neus Lorenzo
 4. 4. CALENDARI FORMACIÓ • • • • • • 1a sessió: 2a sessió: 3a sessió: 4a sessió: 5a sessió: 6a sessió: 22 octubre 2013 12 novembre 2013 10 desembre 2013 14 gener 2014 25 març 2014 6 maig 2014 Neus Lorenzo
 5. 5. INFORMACIÓ EXTRAESCOLARS • 1 gener 2013 a 31 desembre 2013. • Justificació econòmica: 15 gener 2014. Prioritat per: – Cursos d’estiu, cursos EOI, grups de treball, etc. – Accions de difusió en els territoris (Jornades, webs...) – Accions de dinamització en llengua estrangera Neus Lorenzo (Conferències, teatre, xerrades temàtiques, visites culturals...) – Estades d’immersió en llengua anglesa Xenascat (gratuïtes).
 6. 6. INFORMACIÓ PILE • Suport personalitzat en els ST i el Servei de Llengües Estrangeres • Formació específica • Certificació anual de formació i innovació • Materials de referència i fonts complementàries (eLibrary) • Informe intermedi (data a concretar) Neus Lorenzo • Memòria final (30 setembre 2015)
 7. 7. Seminari d’intercanvi: Centres amb projectes PILE ST a Barcelona Comarques Neus Lorenzo
 8. 8. DESCRIVIM EL PROJECTE • PER QUÈ: Experiència prèvia, tendència de resultats, reptes, etc. • QUÈ FEM: Àrea, blocs temàtics, nivells. • COM HO FEM: Núm. docents, matèria/es, hores. Neus Lorenzo
 9. 9. TASCA 1. Descriure el projecte de cada centre a l’espai col·laboratiu. 12 novembre • • • PER QUÈ: Experiència prèvia, tendència de resultats, reptes, etc. QUÈ FEM: Àrea, blocs temàtics, nivells. COM HO FEM: Núm. docents, matèria/es, hores. 6 - 8 línies. Possible eslògan i/o logotip. 2. Crear l’espai web i posar l’enllaç a l’espai web de formació. 1r trimestre • ESCOLLIR EL FORMAT: Bloc, google sites, etc. Neus Lorenzo • PLANIFICAR L’ESTRUCTURA: Cicles? Cursos? • ESCRIURE-HI LES DADES: Nom centre, localitat, títol, finalitat/descripció, etc. • NIVELL D’UTILITZACIÓ: – Publicació: tasques fetes pels alumnes. – Reforç del treball fet al centre – Activitats de treball
 10. 10. ENTORN COL·LABORATIU sites.google.com/a/xtec.cat/seminaripile2012bco/ • Materials formació • Descripcions PILE centres • Exemples d’activitats • Enllaços a espais de PILE dels centres • Enllaços a recursos Neus Lorenzo • ...
 11. 11. QUÈ ENS PROPOSEM AMB EL PILE? Contestem a la pregunta: Què vol aconseguir el Neus Lorenzo teu centre amb aquest projecte?
 12. 12. QUÈ ENS AJUDA A MANTENIR L’INTERÈS? Neus Lorenzo Ref: http://comunitatlinguisticasbd.blogspot.com/2010/05/treballant-classe.html
 13. 13. Què ens ajuda a fer-lo sostenible? Neus Lorenzo
 14. 14. Estratègies per a l’AICLE CRP Garraf ST a Barcelona Comarques Neus Lorenzo Curs 2013-14
 15. 15. OBJECTIVES • Define CLIL. • Describe our partners interests on CLIL. • Distinguish CLIL from other approaches to teach/learn foreign languages. • Find and describe webpages related to CLIL. • List and put into practice effective teaching Neus Lorenzo strategies.
 16. 16. WHAT IS CLIL? CLIL is the conscious teaching of content rather than language, using methods more in line with the subject being taught, but with an informed sensitivity to linguistic issues. The methodology embedded in the subject has to be looked at carefully. Teachers need to analyse the non-linguistic subject Neus Lorenzo for its literacy and oracy demands. Ref: Adaptat de Do Coyle.
 17. 17. WHAT IS CLIL? CLIL (Content and language integrated learning) is a dual-focused approach in which an additional language is used for the learning and teaching of both content and language. Neus Lorenzo Ref: European framework for CLIL teacher education.
 18. 18. IS CLIL LANGUAGE TEACHING OR SUBJECT TEACHING? Language teaching Subject teaching in FL Linguistic objectives Content objectives Language teaching CLIL Subject teaching in FL Neus Lorenzo Linguistic objectives Content and language objectives Content objectives
 19. 19. www.icpj.eu Neus Lorenzo
 20. 20. www.ccn-clil.eu Neus Lorenzo
 21. 21. http://phobos.xtec.cat/cirel/cirel/ Neus Lorenzo
 22. 22. www.isabelperez.com/clil/clicl_m_6.htm Neus Lorenzo
 23. 23. www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/aicle/contenidos Neus Lorenzo
 24. 24. TASK 1. Bring / choose a CLIL activity: 12 novembre • Planning • Materials Neus Lorenzo

×