Seminari d’intercanvi:
Centres amb projectes PILE
ST a Barcelona Comarques
Sessió 3

Neus Lorenzo

Neus Lorenzo
OBJECTIUS DE LA SESSIÓ
• Descriure els nivells de contextos on
s’ubica el projecte PILE.
• Identificar els elements necess...
CONTEXT: EUROPA
On 25 October 2011, the Council of Europe concluded
to:
“Encourage innovative forms of European co-operati...
CONTEXT: CATALUNYA
• El PILE vol afavorir el desenvolupament de
projectes plurilingües de qualitat.
• En especial, vol fac...
CONTEXT: CENTRE
Projecte Lingüístic de Centre

Immersió/acollida en
llengües oficials

Llengües estrangeres
i accions AICL...
Ensenyament tradicional
(s.I –s.XX)

CONTEXT: AULA

Ref: http://ow.ly/f40mj

Neus Lorenzo

Arbre de sciència, Ramon Llull,...
Ensenyament modern i contemporani
(s.XX)

Ref: http://ow.ly/f47W1

•ESCOLA:
Controla el procés
i selecciona ritmes.
[funci...
Ensenyament innovador i proactiu
(s.XXI)

http://ow.ly/f4SGX

•ESCOLA:
Facilita oportunitats
i situacions
d’aprenentatge
d...
Ensenyament tradicional
(s.I –s.XX)

Ref: http://ow.ly/f40mj

Neus Lorenzo

Arbre de sciència, Ramon Llull, 1296

• ESCOLA...
Ensenyament modern i contemporani
(s.XX)

Ref: http://ow.ly/f47W1

•ESCOLA:
Controla el procés
i selecciona ritmes.
[funci...
Ensenyament innovador i proactiu
(s.XXI)

http://ow.ly/f4SGX

•ESCOLA:
Facilita oportunitats
i situacions
d’aprenentatge
d...
L’AVALUACIÓ

Neus Lorenzo

Imatge: http://www.edu21.cat/ca/activitats/jornades/21

Neus Lorenzo
Evolució de l’avaluació

LGE

LOGSE

LOE

Neus Lorenzo

Neus Lorenzo
Avaluació vs acreditació
MECR: Nivells de referència de Llengües Estrangeres
Competències per descriptors
Level

A1

A2

B...
ALUMNES

PLUJA D’IDEES
PROJECTE

Qualificació

Neus Lorenzo

Neus Lorenzo
L’AVALUACIÓ DEL PROJECTE
Ordre ENS/55/2013, de 5 d'abril
3.4 . El projecte ha de tenir …
k) Identificació dels criteris d’...
Cicle d’un projecte col·laboratiu
Entusiasmat:
Serà meravellós!
Realista:
Estats d’ànim

Il·lusionat:
Caldrà fer canvis!
P...
Checklist: un recurs col·lectiu

Treball col·laboratiu Ús de TIC
Presentació de la informació

Difusió del projecte i visi...
Disc d’anàlisi
del projecte
D2

A1

Execució

ó
ció
uci
eu
ec
Ex
Ex

3

ec
t
ap
mI
i

4

ós
i
ui
f
D

5

A2

2
1

3

2

1
...
Disc d’anàlisi
del projecte
D2

A1

Execució

ó
ció
uci
eu
ec
Ex
Ex

3

ec
t
ap
mI
i

4

ós
i
ui
f
D

5

A2

2
1

3

2

1
...
Disc d’anàlisi
del projecte
D2

A1

Execució

ó
ció
uci
eu
ec
Ex
Ex

3

ec
t
ap
mI
i

4

ós
i
ui
f
D

5

A2

2
1

3

2

1
...
Tasca 3.
Per la propera sessió:
a)Portar un llistat d’activitats que es poden
realitzar per a valoritzar el projecte dins ...
Estratègies per a l’AICLE
CRP Garraf
ST a Barcelona Comarques
Neus Lorenzo

Curs 2013-14
Neus Lorenzo
OBJECTIVES
• Describe and give examples of cognition
and community.
• Explain the key ideas of assessment in
CLIL settings...
4/5 Cs FRAMEWORK
Communication
(to communicate, to interact)

COMPETENCES
CLIL
Neus Lorenzo
Content

Cognition
Community
C...
COGNITION
• Effectiveness and challenge
• Critical thinking.
• Inquiry based learning.
- Which tasks will I develop to enc...
Bloom’s taxonomy
High Order
Thinking - HOT
Putting information together in an
innovative way.
Making judgements based on a...
Bloom’s taxonomy
High Order
Thinking - HOT
Putting information together in an
innovative way.
Making judgements based on a...
CULTURE / CONTEXT / COMMUNITY
• Explicit reference via the other 3Cs to cultural
opportunities which would not have existe...
Neus Lorenzo

Image Ref: Manel Piñeiro

Neus Lorenzo
ASSESSING LEARNING

Neus Lorenzo

Neus Lorenzo
Assessment in CLIL settings
Competència:
Capacitat de posar en pràctica de manera integrada
aquells coneixements adquirits...
Assessment in CLIL settings
Competència:
Capacitat de posar en pràctica de manera integrada
aquells coneixements adquirits...
Assessment in CLIL settings
TYPES?
INITIAL
HETERO-ASSESSMENT

FORMATIVE
PEER ASSESSMENT

SUMMATIVE
SELF-ASSESSMENT

Neus L...
Assessment in CLIL settings
ESTABLISHED LEVEL OF
COMPETENCE
STARTING LEVEL

LEARNING OUTCOMES
- Subject
- Language

Cog
ST...
Assessment in CLIL settings
• It is embeded in the teaching
WHEN?
process and can be found in any
learning step.
• Formati...
Exemple de prova competencial
-

Coneixement del Medi (Ciències)
S’ha treballat en relació a les flors i la seva funció en...
Tools for assessment (I)
CHECKLIST

GRAELLA D’OBSERVACIÓSISTEMÀTICA

AVALUACIÓDEL TREBALL COOPERATIU

Neus Lorenzo

AVALUA...
Tools for assessment (II)
PROVES

Neus Lorenzo

Neus Lorenzo
Neus Lorenzo

Neus
Núria Alart

Lorenzo
Portfolio
Carpeta d’aprenentatge
• There is not a single correct organisation.
• Includes:
– Initial objectives
– Assessme...
Tasca 3.
Per la propera sessió:
a) Millorar l’activitat AICLE.
b) Pensar una activitat d’avaluació.

Neus Lorenzo

42

Neu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Seminari de coord pile bco_3

305 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
305
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • LGE: Llei General d’Educació (1970). Villar Palasí. Educació obligatòria fins els 14 anys. EGB, BUP, FP... Saber. Avaluació memorística
  LOGSE: Llei Orgànica General del Sistema Educatiu (1990). Canvi. Prova: avaluació procedimental
  LOE: Llei Orgànica d’Educació (2006). Avaluació: resolució d’un problema, aplicació a la vida real
 • <number>
  1. Projecte “CanDo” (PucFer): Avaluació del que l’alumne-usuari pot fer:
  C2: PUC mantenir una conversa informal durant una estona llarga
  C1: PUC portar visitants a veure l’entorn I donar detalls descriptius del lloc.
  B2: PUC revisar texts cercant informació rellevant i copsar el sentit general i la idea principal del text
  B1: PUC escriure una sol·licitud rutinària senzilla a un company
  A2: PUC deixar un missatge senzill amb informació escrita
  (Can Do ProjectExample Statements)
  2. Avantatges del The Common European Frame of Reference:
  El Marc Comú de Referència proporciona eines de mobilitat en una Europa Ampliada (25)
  El Marc garanteix el reconeixement trans-nacional de les qualificacions
  Ofereix “una certificació seqüenciada de les competències lingüístiques a nivell internacional”
  3. ALTE/EAQUALS: PORTFOLIO EUROPEU
  Conté:
  Un passaport
  (Reporting function)
  Una biografia lingüística personal
  (Records language learning experiences)
  Un dossier
  (Contains samples of material)
  Dissenyat per donar suport a la mobilitat
  (European Language Portfolio: Per col·laborar, per afegir-se a projectes i per l‘intercanvi d‘idees i know-how)
 • Aquesta tasca és força senzilla però nosaltres segur que en fem de més complicades i
  Moltes vegades ens preguntarem perquè sen’s va acudir demanar un PELE. NO US
  PREOCUPEU. TOT ESTÀ ESCRIT!
  Aquí tenim un exemple del procés de vida d’un projecte
  MOLT IMPORTANT: NO POSEM EL LLISTÓ massa amunt. Hem de ser conscients
  Dels objectius reals que ens podem plantejar, sobre tot al començar un projecte, després
  ja ho tindrem més per la mà i ja podrem exigir una mica més.
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
  INTERNA EXTERNA
  Ex: L’autoavaluació que ara fa el centre / El control o la supervisió que ara fa l’ Inspecció.
  CENSAL MOSTEIG
  Ex: Les CCbb vs. PISA
  VOLUNTARIA vs. OBLIGATORIA
  Ex: Sol·licitada per l’interessat (ISO, per accedir a un càrrec directiu, etc) o bé feta d’ofici
  Mecànica vs SISTÈMICA
  Limitada a resultats, o complementada amb dades sócio-culturals
  GENERAL vs, FOCALITZADA
  D’un únic àmbit o departament, o de tot el centre...
  DIAGNÒSTICA vs de CONTRAST
  Ex: Per veure resultats, o per veure quant hem avançat.... On volem anar...
 • <number>
 • QUAN? Comunicar els objectius/criteris d’avaluació als alumnes en començar la unitat. Anar tornant els objectius inicials periòdicament, per tal de veure com es van assolint. Tenir els objectius/criteris d’avaluació en un lloc visibnle: primària: aula, secundària: portfoli, dossier individual…
  PER A QUÈ SERVEIX?
  QUI I COM ES FA? Qui es refereix al docent, el propi alumne, coavaluació. COM: Using the simplest form of language. Suport lingüístic. Oportunitats frequents de desmostrar el que es sap i en formes diferents
  QUINA UTILITAT TÉ PER L’ALUMNE? Autoregular els processos d’aprenentatge. Eines variades perquè puguin servir a tots els alumnes, depenent dels estils d’aprenentatge, les necessitats, …
  EN QUÈ ES BASA? Opcionalitat a l’alumne per decidir.
 • Gradació per dificultat cognitiva
  Suport lingüístic per minimitzar l’impacte de la llengua.
  Cal donar suport a totes les preguntes?
 • Es pot clicar a la imatge i es va a una wiki amb una presentació animada interessant sobre la carpeta d’aprenentatge.
 • Seminari de coord pile bco_3

  1. 1. Seminari d’intercanvi: Centres amb projectes PILE ST a Barcelona Comarques Sessió 3 Neus Lorenzo Neus Lorenzo
  2. 2. OBJECTIUS DE LA SESSIÓ • Descriure els nivells de contextos on s’ubica el projecte PILE. • Identificar els elements necessaris per portar a terme l’avaluació del projecte. Neus Lorenzo Neus Lorenzo
  3. 3. CONTEXT: EUROPA On 25 October 2011, the Council of Europe concluded to: “Encourage innovative forms of European co-operation, experimentation and new approaches to language teaching and learning, such as content and language-integrated learning (including in bilingual schools), opportunities for language immersion mobility and, where appropriate, more extensive use of Neus ICT also in creative language learning environments.” Lorenzo Ref: Council (2011). Council Conclusions on Language Competences to Enhance Mobility., Official Journal of the European Union. Council of the European Union.. EDUC 256 SOC 891 CULT 83, 20.12.2011 (2011/C 372/07) Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0027:0030:EN:PDF Neus Lorenzo
  4. 4. CONTEXT: CATALUNYA • El PILE vol afavorir el desenvolupament de projectes plurilingües de qualitat. • En especial, vol facilitar les actuacions que impliquin l’ensenyament i l’aprenentatge de continguts curriculars en llengües estrangeres (AICLE) en almenys una àrea no lingüística del currículum, i actuacions que incideixen tant en els aspectes metodològics vinculats amb el desenvolupament de les classes, com en la potenciació Neus Lorenzo d’activitats complementàries i projectes que facilitin l’ús de les llengües en contextos reals i significatius. Ref: http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c5a8e8f3-cc43-4a62-97aa-d000f38507e4/PILE.pdf Neus Lorenzo
  5. 5. CONTEXT: CENTRE Projecte Lingüístic de Centre Immersió/acollida en llengües oficials Llengües estrangeres i accions AICLE CATALÀ-ARANÈS CASTELLÀ Estratègies transversals a les altres àrees ANGLÈS - FRANCÈS ITALIÀ - ALEMANY LLENGUA EN ALTRES ÀREES Formació assessoria TIC Materials didàctics TIL Recursos organitzatius PEL Accions comunicatives en llengües extraescolars LLENGÜES NO CURRICULARS PRESA DE DECISIONS Recursos humans Plu ! güe rilin Neus Lorenzo Currículum i programacions Euromania Estratègies ... Neus Lorenzo
  6. 6. Ensenyament tradicional (s.I –s.XX) CONTEXT: AULA Ref: http://ow.ly/f40mj Neus Lorenzo Arbre de sciència, Ramon Llull, 1296 • ESCOLA: Proporciona el model i centralitza els recursos. [escolàstica] • ALUMNAT: Aprèn per memorització de dades, reproducció i creació d’hàbit. [conductisme] • PROFESSORAT: Programa per continguts (acumulació d’informació) [positivisme] Neus Lorenzo
  7. 7. Ensenyament modern i contemporani (s.XX) Ref: http://ow.ly/f47W1 •ESCOLA: Controla el procés i selecciona ritmes. [funcionalista] http://ow.ly/f40YI •ALUMNAT Aprèn per transferència, organització d’informació i creació de coneixement. [constructivisme] http://ow.ly/f41NX Neus Lorenzo •PROFESSORAT: Programa per processos i rutines d’aprenentatge [evolucionisme] Neus Lorenzo
  8. 8. Ensenyament innovador i proactiu (s.XXI) http://ow.ly/f4SGX •ESCOLA: Facilita oportunitats i situacions d’aprenentatge diversificades [inclusiva] http://ow.ly/f4RPO •ALUMNAT Aprèn per interacció, implicació i desenvolupament competencial. [connectivisme] Ref: http://ow.ly/f48vC Neus Lorenzo •PROFESSORAT: Programa per principis i escenaris d’aprenentatge [lideratge] Neus Lorenzo
  9. 9. Ensenyament tradicional (s.I –s.XX) Ref: http://ow.ly/f40mj Neus Lorenzo Arbre de sciència, Ramon Llull, 1296 • ESCOLA: Proporciona el model i centralitza els recursos. [escolàstica] • ALUMNAT: Aprèn per memorització de dades, reproducció i creació d’hàbit. [conductisme] • PROFESSORAT: Programa per continguts (acumulació d’informació) [positivisme] Neus Lorenzo
  10. 10. Ensenyament modern i contemporani (s.XX) Ref: http://ow.ly/f47W1 •ESCOLA: Controla el procés i selecciona ritmes. [funcionalista] http://ow.ly/f40YI •ALUMNAT Aprèn per transferència, organització d’informació i creació de coneixement. [constructivisme] http://ow.ly/f41NX Neus Lorenzo •PROFESSORAT: Programa per processos i rutines d’aprenentatge [evolucionisme] Neus Lorenzo
  11. 11. Ensenyament innovador i proactiu (s.XXI) http://ow.ly/f4SGX •ESCOLA: Facilita oportunitats i situacions d’aprenentatge diversificades [inclusiva] http://ow.ly/f4RPO •ALUMNAT Aprèn per interacció, implicació i desenvolupament competencial. [connectivisme] Ref: http://ow.ly/f48vC Neus Lorenzo •PROFESSORAT: Programa per principis i escenaris d’aprenentatge [lideratge] Neus Lorenzo
  12. 12. L’AVALUACIÓ Neus Lorenzo Imatge: http://www.edu21.cat/ca/activitats/jornades/21 Neus Lorenzo
  13. 13. Evolució de l’avaluació LGE LOGSE LOE Neus Lorenzo Neus Lorenzo
  14. 14. Avaluació vs acreditació MECR: Nivells de referència de Llengües Estrangeres Competències per descriptors Level A1 A2 B1 B2 C1 C2 Breakthrough Waystage Threshold Vantage Effective Mastery Nivell A1 A2 B1 B2 C1 C2 Bàsic Llindar Avançat Funcional Domini English Inicial Movers KET/Flyers PET FCE CAE CPE German Start Deutsch Start ZD - ZMP 1 Deutsch ZOP KDS Certificat nivell elemental Certificat nivell intermedi Certificat Neus Certificat Lorenzo nivell nivell superior suficiència Diploma Nivel inicial Diploma Nivel intermedio Catalan Spanish Certificat nivell bàsic - - 2 - ALTE FRAMEWORK of Language Examinations Common European Framework for languages Diploma Nivel Superior Neus Lorenzo
  15. 15. ALUMNES PLUJA D’IDEES PROJECTE Qualificació Neus Lorenzo Neus Lorenzo
  16. 16. L’AVALUACIÓ DEL PROJECTE Ordre ENS/55/2013, de 5 d'abril 3.4 . El projecte ha de tenir … k) Identificació dels criteris d’avaluació del projecte al llarg dels dos anys de vigència i proposta d’avaluació per a fer el seguiment del projecte i dels resultats assolits per l’alumnat. Neus Lorenzo Foto: http://www.ojipc.cat/galeria2007.html 16 Neus Lorenzo
  17. 17. Cicle d’un projecte col·laboratiu Entusiasmat: Serà meravellós! Realista: Estats d’ànim Il·lusionat: Caldrà fer canvis! Potser ho podem fer Optimista Ha funcionat! Positiu Ens serveix per... Visibilitat del disseny Visibilitat dels resultats Reconfortat Escèptic: Descoratjat: Alguna cosa està sortint be Segur que es pot fer? Hi tants inconvenients! Neus Lorenzo Sobrepassat Ningú no respon Col·lapsat Línia del temps Ho hauríem de deixar Neus Lorenzo Adaptat de: Lèargas 1999, “Els van Mourik & Danny Hearty “Knowing me, knowing you: “an intercultural training resource pack”
  18. 18. Checklist: un recurs col·lectiu Treball col·laboratiu Ús de TIC Presentació de la informació Difusió del projecte i visibilitat Procés de la informació Recollida d’informació Activació i motivació Treball de tipologies textuals s? nt fo Procés de planificació Hi ha participat l’alumnat? 3 2 1 0 pa rtic i 4 de Glossaris, lèxics, vocabulari Integració equilibrada AICLE at s it er div Estructures lingüístiques 5 a Integració de la lectura i l’oralitat Resolució d’incidències Gestió de la diversitat Hi pa h Hi l’A MP A? Informació a les famílies Coordinació docent s q ue tas a Hi h alte s? eNeus Lorenzo ativ Avaluació de la rn llengua Avaluació de matèria Seqüència del projecte http://www.ncca.biz/images/continuum.jpg Neus Lorenzo
  19. 19. Disc d’anàlisi del projecte D2 A1 Execució ó ció uci eu ec Ex Ex 3 ec t ap mI i 4 ós i ui f D 5 A2 2 1 3 2 1 1 2 3 4 5 B1 2 1 t e cap mI ó s ui D i i f 4 Metodologia todologia 5 B2 ó i c u l a v A C2 vA la au i óc 4 3 Neus Lorenzo giia ga ollo o o tod Me D1 5 C1 Neus Lorenzo
  20. 20. Disc d’anàlisi del projecte D2 A1 Execució ó ció uci eu ec Ex Ex 3 ec t ap mI i 4 ós i ui f D 5 A2 2 1 3 2 1 1 2 3 4 5 B1 2 1 t e cap mI ó s ui D i i f 4 Metodologia todologia 5 B2 ó i c u l a v A C2 vA la au i óc 4 3 Neus Lorenzo giia ga ollo o o tod Me D1 5 C1 Neus Lorenzo
  21. 21. Disc d’anàlisi del projecte D2 A1 Execució ó ció uci eu ec Ex Ex 3 ec t ap mI i 4 ós i ui f D 5 A2 2 1 3 2 1 1 2 3 4 5 B1 2 1 t e cap mI ó s ui D i i f 4 Metodologia todologia 5 B2 ó i c u l a v A C2 vA la au i óc 4 3 Neus Lorenzo giia ga ollo o o tod Me D1 5 C1 Neus Lorenzo
  22. 22. Tasca 3. Per la propera sessió: a)Portar un llistat d’activitats que es poden realitzar per a valoritzar el projecte dins i fora del centre. Neus Lorenzo 22 Neus Lorenzo
  23. 23. Estratègies per a l’AICLE CRP Garraf ST a Barcelona Comarques Neus Lorenzo Curs 2013-14 Neus Lorenzo
  24. 24. OBJECTIVES • Describe and give examples of cognition and community. • Explain the key ideas of assessment in CLIL settings. Neus Lorenzo Neus Lorenzo
  25. 25. 4/5 Cs FRAMEWORK Communication (to communicate, to interact) COMPETENCES CLIL Neus Lorenzo Content Cognition Community Context Culture (to know-concepts,facts-, To know how to do -procedures-) Ref: Adaptat de Do Coyle (to think) (to know how to be, to participate) Neus Lorenzo
  26. 26. COGNITION • Effectiveness and challenge • Critical thinking. • Inquiry based learning. - Which tasks will I develop to encourage higher order thinking? - Which thinking skills will we concentrate on which Neus Lorenzo are appropriate for the content? • Thinking skills: Bloom’s taxonomy Neus Lorenzo
  27. 27. Bloom’s taxonomy High Order Thinking - HOT Putting information together in an innovative way. Making judgements based on a set of guidelines. Use the knowledge gained in new ways. Breaking the concept into parts and understand how each part is related to one another. Making sense of what you have learned. Recalling relevant knowledge from long term memory. Neus Lorenzo Low Order Thinking - LOT Ref http://www.learningandteaching.info/learning/bloomtax.htm Neus Lorenzo
  28. 28. Bloom’s taxonomy High Order Thinking - HOT Putting information together in an innovative way. Making judgements based on a set of guidelines. Use the knowledge gained in new ways. Breaking the concept into parts and understand how each part is related to one another. Making sense of what you have learned. Recalling relevant knowledge from long term memory. Neus Lorenzo Low Order Thinking - LOT Ref http://www.learningandteaching.info/learning/bloomtax.htm Neus Lorenzo
  29. 29. CULTURE / CONTEXT / COMMUNITY • Explicit reference via the other 3Cs to cultural opportunities which would not have existed in a mother tongue setting. • Intercultural attitudes. • Knowledge and respect of self and others. • Critical cultural awareness. Neus Lorenzo • Cultural involvement and social activism. Neus Lorenzo
  30. 30. Neus Lorenzo Image Ref: Manel Piñeiro Neus Lorenzo
  31. 31. ASSESSING LEARNING Neus Lorenzo Neus Lorenzo
  32. 32. Assessment in CLIL settings Competència: Capacitat de posar en pràctica de manera integrada aquells coneixements adquirits, aptituds i trets de la personalitat que permeten resoldre situacions diverses. El fet de ser competent exigeix més que la simple Neus Lorenzo adquisició de determinats coneixements i habilitats. Les competències impliquen la capacitat d’utilitzar aquests coneixements i habilitats en contextos i situacions diferents. Neus Lorenzo
  33. 33. Assessment in CLIL settings Competència: Capacitat de posar en pràctica de manera integrada aquells coneixements adquirits, aptituds i trets de la personalitat que permeten resoldre situacions diverses. El fet de ser competent exigeix més que la simple Neus Lorenzo adquisició de determinats coneixements i habilitats. Les competències impliquen la capacitat d’utilitzar aquests coneixements i habilitats en contextos i situacions diferents. Neus Lorenzo
  34. 34. Assessment in CLIL settings TYPES? INITIAL HETERO-ASSESSMENT FORMATIVE PEER ASSESSMENT SUMMATIVE SELF-ASSESSMENT Neus Lorenzo Neus Lorenzo
  35. 35. Assessment in CLIL settings ESTABLISHED LEVEL OF COMPETENCE STARTING LEVEL LEARNING OUTCOMES - Subject - Language Cog STARTING POINT - Subject - Language Cog Cog SL SL SL SL lu va L’a Adaptat d’Olga Esteve (Universitat Pompeu Fabra – Departament d’Ensenyament) m co ió ac a ein a e atg t en Neus Lorenzo ren p d ’a Neus Lorenzo
  36. 36. Assessment in CLIL settings • It is embeded in the teaching WHEN? process and can be found in any learning step. • Formative character, not penalising. WHAT IS IT FOR? • Different agents, strategies and WHO AND HOW? objects of assessment. • It has got a crucial role to regulate IS IT USEFUL FOR STUDENTS? Neus Lorenzo teaching and learning processes. • Based on real, meaningful and closeWHAT IS IT BASED situations. ON? Adapted from: Neus Sanmartí Neus Lorenzo
  37. 37. Exemple de prova competencial - Coneixement del Medi (Ciències) S’ha treballat en relació a les flors i la seva funció en les plantes que en tenen. 1. Quines són les parts d’una flor? 2. Explica quines són les funcions d’una flor. 3. Com li explicaries a un nen o nena d’un curs anterior què és una flor. 4. En Joan ha sortit al camp i en unes plantes veu unes parts que no són verdes, però no sap diferenciar si són flors o fruits. En quines coses s’ha de fixar per saber-ho? Neus Lorenzo 5. La Mare de la Marta li ha dit que quan vagi al bosc no s’han de tallar les flors però ella no sap per què no ho ha de fer. Amb tot el que hem après sobre per a què serveix tenir flors a una planta, com li explicaries a la Marta que no ens hem d’emportar a casa flors del bosc? Adaptat de: www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fc53024f-626e-423b-877a-932148c56075/avaluar_per_aprendre.pdf Neus Lorenzo
  38. 38. Tools for assessment (I) CHECKLIST GRAELLA D’OBSERVACIÓSISTEMÀTICA AVALUACIÓDEL TREBALL COOPERATIU Neus Lorenzo AVALUACIÓD’UNA EXPOSICIÓORAL Neus Lorenzo
  39. 39. Tools for assessment (II) PROVES Neus Lorenzo Neus Lorenzo
  40. 40. Neus Lorenzo Neus Núria Alart Lorenzo
  41. 41. Portfolio Carpeta d’aprenentatge • There is not a single correct organisation. • Includes: – Initial objectives – Assessment criteria – Planning for working – Any student’s production with comments Neus Lorenzo – Sketches, drafts – Resources used –… – An Index!!! Neus Sanmartí, 2010: “Avaluar per aprendre” Neus Lorenzo
  42. 42. Tasca 3. Per la propera sessió: a) Millorar l’activitat AICLE. b) Pensar una activitat d’avaluació. Neus Lorenzo 42 Neus Lorenzo

  ×