Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paisatge industrial

1,800 views

Published on

A l'àrea de medi hem estat treballant els diferents paisatges. Els alumnes de 4tA i 4tB han fet uns powers points que hem anat a explicar a les classes.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Paisatge industrial

  1. 1. PAISATGE INDUSTRIAL
  2. 2. •Què és un paisatge industrial? L’activitat de les fàbriques, el transport de les mercaderies i la seva distribució i venda han configurat els paisatges industrials.
  3. 3. . Què té el paisatge industrial? Els paisatges industrials tenen fàbriques, vies de comunicació, conduccions de petroli, gas i electricitat, i espais de serveis.
  4. 4. .Quines zones hi ha? La única zona que hi ha és la perifèria ( fora la ciutat). . Per què? Perquè el preu elevat del sòl i las facilitats de comunicació i transport actuals han fet que la indústria es desplacés cap a la perifèria. Solen formar els polígons.
  5. 5. • Quins tipus de serveis hi ha? • Escoles, botigues, aeroports, ports, estacions de tren......
  6. 6. •Problemes del paisatge industrial? • Contaminació de l’aire : La contaminació és un dels problemes més conflictius a causa de les industries, els vehicles, ... i afecta a l’atmosfera terrestre, l’oxigen,... . Els residus: les industries generen molta porqueria que no sempre es recicla i pot contaminar molt. Pol Garcia, Biel Aguilera, Aina Garcia i Ivet Valiente.

×