Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grup 5 industrial

1,116 views

Published on

A l'àrea de medi hem estat treballant els diferents paisatges. Els alumnes de 4tA i 4tB han fet uns powers points que hem anat a explicar a les classes.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Grup 5 industrial

  1. 1. PAISATGE INDUSTRIAL ORIOL, ADRIÀ, ELISA I LAURA
  2. 2. QUÈ ÉS UN PAISATGE INDUSTRIAL? L’activitat de les fàbriques, el transport de les mercaderies, la seva distribució i venda han configurat els paisatges industrials.
  3. 3. QUINS SÓN ELS ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES Els elements són les fàbriques, les vies de comunicació (carreteres, autopistes), conduccions i espais de serveis, els magatzems, estacions de tren, ports, aeroports etc.
  4. 4. EL CANVI DE LA LOCALITZACIÓ INDUSTRIAL Antigament les fàbriques estaven ubicades dins de les ciutats. Però el preu elevat del sòl i les facilitats de comunicació i transports actuals han fet que la indústria es desplacés cap a la perifèria. Es troba a les afores del poble o de les ciutats.
  5. 5. QUINS SÓN ELS PROBLEMES DEL PAISATGE INDUSTRIAL? La contaminació, el fum, els vehicles, el petroli, carbó mineral, gas natural contaminen i s’esgoten perquè provenen de llocs allunyats, cada vegada són més cars hi ha fàbriques químiques.
  6. 6. Gràcies Per escOLTAr-NOsGràcies Per escOLTAr-NOs
  7. 7. Gràcies Per escOLTAr-NOsGràcies Per escOLTAr-NOs

×